До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАУКОВІ УСТАНОВИ
...
1.

 125 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, 1861-1986 : збірник (1993)

1993

 Книги
2.

Тонкаль В. Ю.
АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР. 1985 (1986)

1986

 Книги
3.

 АКСІОМИ ДЛЯ НАЩАДКІВ : українські імена у світовій науці : зб. нарисів (1992)

1992

 Книги
4.

 БІБЛІОГРАФІЯ ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : томи I-CCXL : 1892-2000 (2003)

2003

 Книги
5.

Онопрієнко В. І.
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ (2008)

2008

 Книги
6.

Юркова О. В.
ДОКУМЕНТИ ПРО СТВОРЕННЯ І ПЕРШІ РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ АН УРСР. 1936-1941 (2001)

2001

 Книги
7.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 187 : ДОПОВІДІ ЮВІЛЕЙНОГО НАУКОВОГО КОНГРЕСУ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ СТОРІЧЧЯ НТШ
(1976)

1976

 Періодика
8.

 ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМ. О. В. ПАЛЛАДІНА НАН УКРАЇНИ (1925-2005) : до 120-річчя акад. О. В. Палладіна (1885-2005) (2005)

2005

 Книги
9.

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ. 1936-2006 (2006)

2006

 Книги
10.

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ: ДРУГЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ (1957-1977) : док. і матеріали (2007)

2007

 Книги
11.


ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ, 1936-1991
Кн. 1 : 1936-1947
(2011)

2011

 Книги
12.

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ. 1930-2005 : матеріали до історії (2005)

2005

 Книги
13.

 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ (1991-2011) (2011)

2011

 Книги
14.

Хижняк З. І.
ІСТОРІЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (2003)

2003

 Книги
15.


ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
Т. 2 : МАТЕРІАЛЬНА ТА ДУХОВНА КУЛЬТУРА КИЄВА
(2010)
Кн. 9. Наукові товариства. Культурно-мистецькі установи: музеї, виставки, колекції

2010

 Книги
16.

 КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ : [зб. наук. пр.] (2015)

2015

 Книги
17.

Казанцева Л. В.
КИЇВСЬКЕ ВІКНО У ВСЕСВІТ : (історія Київ. астрон. обсерваторії в контексті історії розвитку нац. та світ. науки) (2007)

2007

 Книги
18.

Шевчук С. М.
НАУКОВА ШКОЛА УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ : [монографія] (2013)

2013

 Книги
19.

 НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА

[ ]

 Інтернет-ресурси
20.

 НАУКОВІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ : довідник (2013)

2013

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського