До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРІЯ НАУКИ
1.

 125 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, 1861-1986 : збірник (1993)

1993

 Книги
2.

Терлецький В. М.
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР, 1919–1969: КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ НАРИС (1969)

1969

 Книги
3.

 АКСІОМИ ДЛЯ НАЩАДКІВ : українські імена у світовій науці : зб. нарисів (1992)

1992

 Книги
4.

Мочалов И. И.
В. И. ВЕРНАДСКИЙ: НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. ЧЕЛОВЕК
Кн. 1 : НАУКА В ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ
(2008)

2008

 Книги
5.

Дробжев М. И.
ВЕРНАДСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА : [монография] (2010)

2010

 Книги
6.

Онопрієнко В. І.
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ (2008)

2008

 Книги
7.

Василенко Н.
ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА : пояснююча записка до законопроекту про заснування Української Академії Наук у Киіві (1918)

1918

 Книги
8.

Тимошенко С. П.
ИСТОРИЯ НАУКИ О СОПРОТИВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ : с крат. сведениями из истории теории упругости и теории сооружений (1957)

1957

 Книги
9.

Хижняк З. І.
ІСТОРІЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ (2003)

2003

 Книги
10.

Плющ В.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
Кн. 1 : ВІД ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ДО 19 СТОЛІТТЯ
(1970)

1970

 Книги
11.

Єфіменко Г. Г.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИЦТВА ВКП (Б) В УКРАЇНІ 1932-1938 РР. : (освіта та наука) (2000)

2000

 Книги
12.

Зіменковський Б. С.
ПРОФЕСОРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: 1784-2009 (2009)

2009

 Книги
13.

Лев В.
СТО РОКІВ ПРАЦІ ДЛЯ НАУКИ Й НАЦІЇ : коротка історія Наукового товариства ім. Шевченка (1972)

1972

 Книги
14.

Полонська-Василенко Н. Д.
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1955)
Ч. 1. 1918-1930

1955

 Книги
15.

Полонська-Василенко Н. Д.
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1958)
Ч. 2. 1931-1941

1958

 Книги
16.

Капелюшний В. П.
УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. - 20-ТІ РР. ХХ СТ.) (2013)

2013

 Книги
17.

Овчаренко Ф. Д.
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА НАУКА (1967)

1967

 Книги
18.

Олійник В. В.
ХАРКІВ : сторінки науки і мистецтва : [фотонарис] (1975)

1975

 Фотоматеріали
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського