До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОСВІТЯНИ
1.


ALMA MATER: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920
Кн. 2 : УНІВЕРСИТЕТ СВ.ВОЛОДИМИРА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
(2001)

2001

 Книги
2.

Абрамов Я. В.
В. Н. КАРАЗИН. ЕГО ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : биогр. очерк : с портр. Каразина, грав. в Лейпциге Геданом (1891)

1891

 Книги
3.

 ДОКТОРИ НАУК, ПРОФЕСОРИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА : біобібліогр. покажч. (2013)

2013

 Книги
4.

 ЕЛЬЯШЕВИЧ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2008)

2008

 Книги
5.

Байцура Т.
ИВАН СЕМЕНОВИЧ ОРЛАЙ. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ([1977])

1977

 Книги
6.

 МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ПОНОМАРЕВА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2010)

2010

 Книги
7.

 МИКОЛА ІВАНОВИЧ ПИРОГОВ - ВИДАТНИЙ ХІРУРГ, ПЕДАГОГ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ : (до 200-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. (2011)

2011

 Книги
8.

 ПРОСВІТЯНИН, КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ : до 80-річчя від дня народж. П. І. Мазура : біобібліогр. покажч. (2008)

2008

 Книги
9.

Ткаченко А. В.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ПРАКТИЦІ А. С. МАКАРЕНКА: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ (1920-1935 РР.) : монографія (2013)

2013

 Книги
10.

 ПРОФЕСОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 1918-2008 : [біобібліогр. довід.] (2008)

2008

 Книги
11.

Зіменковський Б. С.
ПРОФЕСОРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: 1784-2009 (2009)

2009

 Книги
12.

 РЕКТОР ДИИ-ДПИ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ БОГОМОЛОВ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2007)

2007

 Книги
13.

Лукеренко В. Л.
СВІТОГЛЯД М. П. ДРАГОМАНОВА ([1965])

1965

 Книги
14.

 СОФІЯ РУСОВА - ПЕДАГОГ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, ПРОСВІТИТЕЛЬ : (до 155-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. (2010)

2010

 Книги
15.

 СПИСКИ НАЧАЛЬНИКОВ И НАСТАВНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ([1819–1869])

1819–1869

 Книги
16.

 УКРАЇНСЬКІ АРХІВІСТИ (ХІХ-ХХ СТ.) : біобібліогр. довід. (2007)

2007

 Книги
17.

Салига Н.
УЧИТЕЛЬ, ЯКИЙ ВИПЕРЕДЖАВ ПЕДАГОГІКУ : (до 120-річчя від дня народж. Михайла Яковича Базника - педагога, громад.-культур. діяча, науковця) (2010)

2010

 Книги
18.

 ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) – ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ : біобібліогр. покажч. (2013)

2013

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського