До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
...
1.

 1615 - 1915 ТРЁХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. АЛЬБОМ СТУДЕНТОВ LXVIII ВЫПУСК 1911-1915 Г ([1915])

1915

 Фотоматеріали
2.

 25-ЛЕТИЕ КОЛЛЕГИИ ПАВЛА ГАЛАГАНА В КИЕВЕ (1 ОКТЯБРЯ 1871 – 1 ОКТЯБРЯ 1891Г.) (1896)

1896

 Книги
3.


ALMA MATER: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920
Кн. 2 : УНІВЕРСИТЕТ СВ.ВОЛОДИМИРА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
(2001)

2001

 Книги
4.


ENCYCLOPEDIA. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Т. 1 : А-К
(2011)

2011

 Книги
5.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LXIII ВЫПУСК 1909-1910 Г. (1910)

1910

 Фотоматеріали
6.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXVI ВЫПУСК 1909-1913 Г (1913)

1913

 Фотоматеріали
7.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ ИМПЕРАТОРСКОЙ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. LXVII ВЫПУСК . 1910-1914 Г (1914)

1914

 Фотоматеріали
8.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LVI ВЫПУСК 1899-1903 Г (1903)

1903

 Фотоматеріали
9.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ LVIII ВЫПУСК 1901-1905 Г (1905)

1905

 Фотоматеріали
10.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXIV-Й ВЫПУСК 1907-1911 Г (1911)

1911

 Фотоматеріали
11.

 [АЛЬБОМ] СТУДЕНТОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ОСН. 1615 Г. LXV-Й ВЫПУСК 1908-1912 Г ([1912])

1912

 Фотоматеріали
12.

Жовква О. І.
АРХІТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
13.

Сластёнов А. И.
АСТРОНОМИЯ В ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗА 150 ЛЕТ (1805-1955) : исторический очерк (1955)

1955

 Книги
14.

Сухомлинський В. О.
ВИБРАНІ ТВОРИ:
Т. 4 : ПАВЛИСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА; РОЗМОВА З МОЛОДИМ ДИРЕКТОРОМ
(1977)

1977

 Книги
15.

Ющенко В. А.
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРСПЕКТИВИ : лекція (2008)

2008

 Книги
16.

 ГИМНАЗИЯ ВЫСШИХ НАУК И ЛИЦЕЙ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО (1881)

1881

 Книги
17.

Войцехівська-Павлишин М.
ДІАЛОГИ : Слово наукової еліти в суспільному житті краю (2011)

2011

 Книги
18.

 ДОКТОРИ НАУК, ПРОФЕСОРИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА : біобібліогр. покажч. (2013)

2013

 Книги
19.

Харлампович К. В.
ЗАПАДНОРУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ШКОЛЫ XVI И НАЧАЛА XVII ВЕКА, ОТНОШЕНИЕ ИХ К ИНОСЛАВНЫМ, РЕЛИГИОЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НИХ И ЗАСЛУГИ ИХ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И ЦЕРКВИ (1898)

1898

 Книги
20.

Мудрий В.
ЗМАГАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В ГАЛИЧИНІ (1999)

1999

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського