До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА
...
1.

 125 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, 1861-1986 : збірник (1993)

1993

 Книги
2.

Ясінчук Л.
50 ЛІТ РІДНОЇ ШКОЛИ. 1881-1931 ([1931])

1931

 Книги
3.

Чепіга Я. Ф.
АЗБУКА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ Й ОСВІТИ : основи організації трудової школи з методологією початкового навчання (1922)

1922

 Книги
4.

Драгоманов М. П.
ВИБРАНІ ПРАЦІ
Т. 1, кн. 1 : ІСТОРІЯ. ПЕДАГОГІКА. ПУБЛІЦИСТИКА
(2006)

2006

 Книги
5.

Тимофєєв В. Я.
ВИХОВАННЯ КОЗАКА-ЛИЦАРЯ (2007)

2007

 Книги
6.

Шейковський К. В.
ДОМАШНЯ НАУКА (1861)
[Ч.] 2. Вищі початки

1861

 Книги
7.

Шевченко Т.
ЄЗУЇТСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТИ XVI - СЕРЕДИНИ XVII СТ. (2005)

2005

 Книги
8.

Ступарик Б. М.
ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ (1772-1939 РР.) (1995)

1995

 Книги
9.

Лузан П. Г.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ : [навч. посіб.] (2010)

2010

 Книги
10.

Стефанюк С.
КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА (2000)

2000

 Книги
11.

Русова С. Ф.
НОВІ МЕТОДИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (1927)

1927

 Книги
12.

Михайличенко О. В.
ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2009)

2009

 Книги
13.

Зеленкевич Я.
ПАСЫНКИ ШКОЛЫ: (ОТСТАЛЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ) : очерк (1909)

1909

 Книги
14.

Нагачевська З. І.
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА І ПРОСВІТНИЦТВО В ЖІНОЧОМУ РУСІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. - 1939 Р.) : [монографія] (2007)

2007

 Книги
15.

Луців В.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАЦЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1959)

1959

 Книги
16.

Козицький Д.
ПЛАСТОВИЙ ВПОРЯД (1934)

1934

 Книги
17.

Чепіга Я. Ф.
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ Й НАВЧАННЯ В СВІТЛІ НАУКИ Й ПРАКТИКИ : збірник психо-педагогічних статей (1913)
Кн. 1.

1913

 Книги
18.

Зайченко І. В.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ У ПРЕСІ (ДРУГА ПОЛ. XIX - ПОЧ. XX СТ.) : навч. посіб. (2002)

2002

 Книги
19.

Сидор-Чарторийський М.
ПРОБЛЕМИ УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ (1971)

1971

 Книги
20.

 ПРОПОЗИЦІЇ ДО КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : матеріали ІІІ робоч. наради з моніторингу шк. підруч. історії України (Київ, 18 жовт. 2008 р.) (2009)

2009

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського