До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МЕДИЦИНА
...
1.

Ефимов Д. И.
10 ЛЕТ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УКРАИНЕ : тезисы для докладчиков (1929)

1929

 Книги
2.

 20 РОКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ : Нац. доп. України (2006)

2006

 Книги
3.

Смірнов Ю.
АПТЕКА-МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ (2009)

2009

 Книги
4.

Ходосевич Л. Т.
АПТЕКА-МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ : путівник (1989)

1989

 Книги
5.

Заболотний Д. К.
ВИБРАНІ ТВОРИ (1969)

1969

 Книги
6.

Максимович-Амбодик Н. М.
ВРАЧЕБНОЕ ВЕЩЕСТВОСЛОВІЕ ИЛИ ОПИСАНІЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНІЙ ВО ВРАЧЕВСТВЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ, СЪ ИЗЪЯСНЕНІЕМ ПОЛЬЗЫ И УПОТРЕБЛЕНІЯ ОНЫХЪ, И ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ РИСУНКОВЪ, ПРИРОДНОМУ ВИДУ КАЖДАГО РАСТЕНІЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХЪ. КНИГА 1. : по Высочайшему повеленію сочинилъ (1783)
Ч. 1.. Врачебного веществословія часть первая
Ч. 2.. Врачебного веществословія или описанія целительныхъ растеній книги перьвой часть вторая

1783

 Книги
7.

Стародубець Г. М.
ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО ЗАПІЛЛЯ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
8.

Терещук А. І.
ГІНКГО-ЦІЛИТЕЛЬ. УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ЗВИЧАЇ (2009)

2009

 Книги
9.

 ДОСЯГНЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (1958)

1958

 Книги
10.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 196 : ПРАЦІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ХЕМІЧНО-БІОЛОГІЧНО-МЕДИЧНОЇ СЕКЦІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА І ВІДДІЛУ ПРИРОДНИЧИХ І МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
(1978)

1978

 Періодика
11.

 ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : Научно-вспомогательный указатель литературы (1918-1980 г.г.) (1982)

1982

 Книги
12.

Безредка А. М.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИДЕИ. ТВОРЧЕСТВО МЕЧНИКОВА : с предисл. авт. для рус. изд. (1926)

1926

 Книги
13.

Ніточко І. І.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ НА ОДЕЩИНІ. ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД (2011)

2011

 Книги
14.

 ЙОГО ПОКЛИКАННЯ : до 125-річчя від дня народж. акад. АН УРСР Макса Мойсейовича Губергріца : біобібліогр. покажч. літ. (2011)

2011

 Книги
15.

Савчук Б. П.
КОРЧМА: АЛКОГОЛЬНА ПОЛІТИКА І РУХ ТВЕРЕЗОСТІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У XIX - 30-Х РОКАХ XX СТ. (2001)

2001

 Книги
16.

Губергриц А. Я.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДОНБАССА (1966)

1966

 Книги
17.

Мечников И. И.
ЛЕКЦИИ О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ВОСПАЛЕНИЯ (1923)

1923

 Книги
18.

 ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ : енциклопед. довідник (1992)

1992

 Книги
19.

Мінарченко В. М.
ЛІКАРСЬКІ СУДИННІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ (МЕДИЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗНАЧЕННЯ) (2005)

2005

 Книги
20.

Липа Ю. І.
ЛІКИ ПІД НОГАМИ : про лікування рослинами (1996)

1996

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського