До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КАРТОГРАФІЯ
1.

 АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])

1781

 Книги
2.

 АТЛАС УКРАЇНИ Й СУМІЖНИХ КРАЇВ (1937)

1937

 Карти
3.

 ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ : [монографія] (2011)

2011

 Книги
4.

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2001])

2001

 Карти
5.

 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2004])

2004

 Карти
6.

 ІСТОРИЧНЕ КАРТОЗНАВСТВО УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2004)

2004

 Книги
7.

Сосса Р. І.
ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ : Підручник для студ. ВНЗ (2007)

2007

 Книги
8.

Сосса Р.І.
КАРТИ І ДОЛІ. ІСТОРІЯ КАРТОГРАФІЇ : [іст. нарис] (2014)

2014

 Книги
9.

 КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : покажчик (2012)

2012

 Книги
10.

 КАРТОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2000)

2000

 Книги
11.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
12.

Зуев Н.
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1860)

1860

 Книги
 Карти
13.

Ильин А.
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С ПЛАНАМИ ГЛАВНЫХ ГОРОДОВ. 70 КАРТ (1871)

1871

 Книги
 Карти
14.

Сосса Р. І.
ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ КАРТИ УКРАЇНИ (1918-2008 РР.) : бібліогр. покажч. (2009)

2009

 Книги
15.

Сімпсон Дж. В.
УКРАЇНА : серія мап і пояснень, що з'ясовують іст. значення й сучас. геогр. становище укр. народу (1946)

1946

 Книги
 Карти
16.

Вавричин М. Г.
УКРАЇНА НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ : Кінець ХV- перша половина ХVІІ ст. (2004)

2004

 Книги
 Карти
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського