До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КАРТОГРАФІЯ
1.

 АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])

1781

 Книги
2.

 АТЛАС УКРАЇНИ Й СУМІЖНИХ КРАЇВ (1937)

1937

 Карти
3.

 ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ : [монографія] (2011)

2011

 Книги
4.

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2001])

2001

 Карти
5.

 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2004])

2004

 Карти
6.

 ІСТОРИЧНЕ КАРТОЗНАВСТВО УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2004)

2004

 Книги
7.

Сосса Р. І.
ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ : Підручник для студ. ВНЗ (2007)

2007

 Книги
8.

Сосса Р.І.
КАРТИ І ДОЛІ. ІСТОРІЯ КАРТОГРАФІЇ : [іст. нарис] (2014)

2014

 Книги
9.

 КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : покажчик (2012)

2012

 Книги
10.

 КАРТОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. (2000)

2000

 Книги
11.

Зуев Н.
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1860)

1860

 Книги
 Карти
12.

Ильин А.
ПОДРОБНЫЙ АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С ПЛАНАМИ ГЛАВНЫХ ГОРОДОВ. 70 КАРТ (1871)

1871

 Книги
 Карти
13.

Сосса Р. І.
ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ КАРТИ УКРАЇНИ (1918-2008 РР.) : бібліогр. покажч. (2009)

2009

 Книги
14.

Сімпсон Дж. В.
УКРАЇНА : серія мап і пояснень, що з'ясовують іст. значення й сучас. геогр. становище укр. народу (1946)

1946

 Книги
 Карти
15.

Вавричин М. Г.
УКРАЇНА НА СТАРОДАВНІХ КАРТАХ : Кінець ХV- перша половина ХVІІ ст. (2004)

2004

 Книги
 Карти
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського