До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ГЕОЛОГІЯ
...
1.

 [КОНВОЛЮТ 1-9]
1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
2.. Татари і Литва на Україні (1876)
3.. Унія і Петро Могила (1875)
4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
5.. Розмова про небо та землю (1874)
6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

1876

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ] (1863–1897)
Кланя [Вип.] 1. О геологическомъ строеніи Кіева (1896)
2.. Публичные лекции по геологии и истории Киева, читанные профессорами П. Я. Армашевскимъ и Вл. Б. Антоновичемъ въ Историческомъ Обществе Нестора Летописца въ марте 1896 года. Съ двумя рисунками) (1897)
3.. Св. Владимирское братство въ г. Владимир-Волынскомъ (1888)
4.. Dr. Antoni Jozef Rolle (1894)
5.. Весели полтавци. Украинская комедия в 3-х действиях с пением, хором и танцами. (1893)
6.. Руськи наpодни казкы й пpыказкы, байкы й пpыбаюткы, бpехенькы й побpехенькы, былыци й небылыци, пpыкладкы й нисенитныци (1871)
7.. Старинныя публики (1897)
8.. По поводу рецензии "Киевлянина" на перепись 2-го м арта 1874 года. (1875)
9.. Ludnosc Galicji (1874)
10.. Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach Ludu polskiego (1863)

1863–1897

 Книги
3.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Прил. к т. 5 : УКРАИНСКАЯ СССР. МОЛДАВСКАЯ ССР
: ч. 1 ([1958])

1958

 Книги
4.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 48, ч. 1 : КАРПАТЫ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
(1966)

1966

 Книги
5.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 5, ч. 1 : УКРАИНСКАЯ СССР. МОЛДАВСКАЯ СССР. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЧАСТИ
(1958)

1958

 Книги
6.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 7 : ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН
(1944)

1944

 Книги
7.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 8, [ч. 2] : КРЫМ. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
(1974)

1974

 Книги
8.


ГЕОЛОГИЯ СССР
Т. 8, ч. 1 : КРЫМ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
(1969)

1969

 Книги
9.


ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ
Т. 2 : УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ (ВІННИЦЬКА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА, ЖИТОМИРСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА, КІРОВОГРАДСЬКА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТІ)
(2007)

2007

 Книги
10.

 ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 14 нояб. 2014 г. (2014)

2014

 Книги
11.

Фертнер Ф. Р.
ДОНЕЦКАЯ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (1909)

1909

 Книги
12.

Шредер И. Ф.
ДОНЕЦКИЕ КАМЕННЫЕ УГЛИ, ИХ СОСТАВ И СВОЙСТВА (1909)

1909

 Книги
13.

Мефферт Б. Ф.
ИСКОПАЕМЫЕ УГЛИ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Вып. 1 : УГЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
(1915)

1915

 Книги
14.

Овчаренко Ф. Д.
КАОЛИНЫ УКРАИНЫ : справочник (1982)

1982

 Книги
15.

Феллекер З.
МИНЕPАЛОГІЯ ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1875)

1875

 Книги
16.

Самойлов Я. В.
МИНЕРАЛОГИЯ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НАГОЛЬНОГО КРЯЖА (ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН) (1906)

1906

 Книги
17.

Паламарчук М.М.
МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ І СТРУКТУРА РАЙОННОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (1972)

1972

 Книги
18.

Шамрай И. А.
ПАЛЕОГЕН ВОСТОЧНОГО ДОНБАССА И СЕВЕРНОГО КРЫЛА АЗОВО-КУБАНСКОЙ ВПАДИНЫ (1964)

1964

 Книги
19.

Краснов А. Н.
РЕЛЬЕФ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ. : докл. Харьк. Об-ву Сель. Хоз-ва (1893)

1893

 Книги
20.

Докучаев В. В.
РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ : отчет эконом. обществу (1936)

1936

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського