До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ФІНАНСИ
...
1.

 [КОНВОЛЮТ 1-13] (1873–1913)
1.. Устав Киевского общества распространения русского печатного слова (1913)
2.. Южно-Русское торгово-промышленное паевое товарищество (1913)
3.. Устав общества пособия учащимся, организованного служащими у наследников И. Н. Терещенко (1910)
4.. Устав Центральной пенсионной кассы обществ взаимного кредита в России ([191?])
5.. Устав С.-Петербургского Общества взаимного мелкого кредита (1906)
6.. Устав Одесского общества взаимного мелкого кредита (1907)
7.. Устав кассы взаимопомощи на случай смерти членовКиевкого Подольского еврейского ссудо-сберегательного товарищества (1910)
8.. Устав Киевской коммерческой артели в г. Киеве (1904)
9.. Устав: Общество заpеестpованное с обмеженною поpукою "Львовская Самопомощь" (1873)
10.. Устав 1-го Киевского русского народного єкономического общества (1910)
11.. Устав Киевского земельного банка (1911)
12.. Доклад СПБ купеческой комиссии о пользах и нуждах общественных и торгово-промышленных (1911)
13.. Проект устава кассы обеспечения служащих в Киевском городском Общественном управлении на случай смерти, инвалидности и старости их (1910)

1873–1913

 Книги
2.

Яценюк А.
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЧАСІВ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (2008)

2008

 Книги
3.

 БІЗНЕССЛОВНИК. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БАНКИ. ІНВЕСТИЦІЇ. КРЕДИТИ : англо-український : понад 12 500 термінів (2002)

2002

 Книги
4.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК (2001)

2001

 Книги
5.

Ющенко В. А.
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ : Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вищих навч. закладів (1999)

1999

 Книги
6.

Ющенко В. А.
ГРОШІ: РОЗВИТОК ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ (1998)

1998

 Книги
7.

Ющенко В.
ГРОШІ: РОЗВИТОК ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ (2000)

2000

 Книги
8.

Котляр М. Ф.
ГРОШОВИЙ ОБІГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДОБИ ФЕОДАЛІЗМУ (1971)

1971

 Книги
9.

Ющенко В. А.
ДЕНЬГИ: РАЗВИТИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ : 2.изд., испр. и доп (2000)

2000

 Книги
10.

Молдован О.
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМ : монографія (2011)

2011

 Книги
11.

 ЄВРАЗІЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ : монографія (2010)

2010

 Книги
12.

Дорофєєва Н. В.
З ІСТОРІЇ ГРОШЕЙ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. (2000)

2000

 Книги
13.

 ЗАКОН 14 ЧЕРВНЯ 1918Р. ПРО СКАРБОВИХ РОЗСИЛЬНИХ І ІНСТРУКЦІЯ ДО ЦЬОГО ЗАКОНУ (1918)

1918

 Книги
14.

Ющенко В. А.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1999)

1999

 Книги
15.

 КАТАЛОГ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ МОНЕТ УКРАИНЫ, МОНЕТОВИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЖЕТОНОВ. ВКЛЮЧАЯ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБИХОДНЫХ И РАЗМЕННЫХ МОНЕТ УКРАИНЫ И БАНКНОТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ С 1991 ПО 2006 ГОД (2007)

2007

 Книги
16.

 МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН : монографія (2009)

2009

 Книги
17.

Загреба М.
МОНЕТИ УКРАЇНИ. 1992-2005 : каталог (2005)

2005

 Книги
18.

Подгородников В. В.
НЕОБХОДИМАЯ РЕФОРМА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. НАРОДНЫЙ БАНК И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС НАСЕЛЕНИЯ ВСЕХ КЛАССОВ, СОСЛОВИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. ОДЕССЫ – ПРЕКРАЩЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ (1918)

1918

 Книги
19.

Ющенко В. А.
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ : Навч. посіб. для студ. вузів (1998)

1998

 Книги
20.

Гай-Нижник П. П.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, УРЯДІВ УНР, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, УСРР (1917-1930 РР.) (2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського