До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ТОРГІВЛЯ
1.

Лортикян Э. Л.
ГОСУДАРСТВО И РЫНОК : очерки экономической истории Украины (1997)

1997

 Книги
2.

Васильевский В. Г.
ДРЕВНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИЕВА С РЕГЕНСБУРГОМ (1888)

1888

 Статті, фрагменти публікацій
3.

Слабєєв І. С.
З ІСТОРІЇ ПЕРВІСНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ НА УКРАЇНІ : (Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України XVIII - першої половини XIX ст.) (1964)

1964

 Книги
4.

 КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ УКРАИНЫ (2002)

2002

 Книги
5.

Реєнт О. П.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ І СВІТОВИЙ ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК (1861-1914 РР.) : [монографія] (2011)

2011

 Книги
6.

 ТОРГІВЛЯ НА УКРАЇНІ. XIV - СЕРЕДИНА XVII СТОЛІТТЯ. ВОЛИНЬ І НАДДНІПРЯНЩИНА : [зб. док.] (1990)

1990

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського