До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ
...
1.

 БАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ (1768–1772) - Російська імперія
військово-політичний союз частини польсої шляхти і магнатів, опозиційно налаштованих до офіційного курсу короля Станіслава-Августа Понятовського на дотримання умов Варшавського договору 1768 р. та невдоволених втручанням Російської імперії у внутрішні справи Речі Посполитої

2.

 БІЛИЙ РУХ (1917–1920)
антибільшовицький рух 1917–20 рр.

3.

 БРАТСТВО ТАРАСІВЦІВ (1891–1902)
таємна політична організація створена студентами Харківського університету; її учасники дали клятву на могилі Т.Г. Шевченка, де присяглися всіма засобами поширювати серед українців його ідеї; достеменно невідомо, скільки проіснувала організація - називаються дати включно до 1902 р.

4.

 ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ (18–19 ст.)
національно-визвольний і суспільно-політичний рух проти народного гніту на правобережній Україні наприкінці XVIII-го на початку XIX-го ст.

5.

 ГЕТЬМАНСЬКИЙ РУХ (192?–)
прихильники політичні організації гетьмана Павла Скоропадського (Союз гетьманців-державників) та В'ячеслава Липинського (Братство українських класократів-монархістів, гетьманців)

6.

 ДИСИДЕНТСТВО (1950-1980-ті)
учасники опозиційних рухів 1950–1980-х рр. у СРСР

7.

 ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ (1876–1879)
таємна організація народників; ставили за мету щляхом масового селянського повстання повалити самодержавство, спрямувати державу на шлях некапіталістичного соціально-економічного розвитку, передати землю селянству

8.

 КОНСЕРВАТИЗМ (18??–)
основними настановами українського консерватизму є прагнення зберегти національне середовище українців – мову, культуру, традиції, релігію тощо; переконання у необхідності відродження незалежної української держави

9.

 МАРКСИЗМ (19 ст.–) - Союз Радянських Соціалістичних Республік
узагальнена назва сукупності теоретичних поглядів німецьких мислителів Карла Маркса та Фрідріха Енґельса на історію, політику та суспільство загалом, які їхні послідовники намагаються інтерпретувати, розвивати та втілювати на практиці

10.

 МОСКВОФІЛЬСТВО (19–20 ст.)
національно-культурна і суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини, Закарпатської України та українських емігрантів у Північній Америці у 2-й пол. 19 ст. – 30-х рр. 20 ст.

11.

 НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ (1993-)
сучасна політична партія в Україні, яка веде свою історію від заснованої 1989 громадсько-політичної організації "Народний рух України за перебудову"

12.

 НАРОДОВЦІ (19–20 ст.)
суспільно-політична течія серед західноукраїнської інтелігенції ліберального напрямку, що виникла у 1860-х в Королівстві Галичини та Володимирії, Герцогстві Буковина та Закарпатті

13.

 НАЦІОНАЛІЗМ (188?–)
політичний рух, що проголошує своїми цілями боротьбу за політичну незалежність, збереження й розвиток української етнічної та культурної ідентичності

14.

 ПАНСЛАВІЗМ (17??–)
культурна й політична течія, поширена в державах, населених слов'янськими народами, в основі якої лежать ідеї про потребу їх політичного об'єднання на основі етнічної, культурної та мовної спільності

15.

 ПРОМЕТЕЇЗМ (1921–) - Польща
очолюваний міжвоєнною Польщею рух діаспорних політичних організацій народів колишньої Російської імперії задля спільної боротьби проти СРСР за створення своїх національних держав; значною мірою виник завдяки діяльності Уряду УНР у вигнанні

16.

 РЕФОРМАЦІЯ (16–17 ст.)
церковно-релігійна і політично-соціальна течія почалася яка тривала кілька століть у Західній Європі пробудивши національну свідомість і розвиток культури окремих народів та створивши низку протестантських церков; в Україні окремі ідеї Реформації вплинули на православні братства, полемічну літературу, на розвиток політичної та богословської думки, активізували міжконфесійну боротьбу; пришвидшили Берестейську церковну унію та контрреформаційні процеси

17.

 УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (18–19 ст.) - Російська імперія
соціальний та політичний рух на території Російської та Австро-Угорської імперій, що виступав за національно-культурне відродження й становлення української нації

18.

 УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ (1920–1950)
національно-визвольний рух на етнічних українських землях, який мав за мету поновлення української незалежної держави

19.

 УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ (18–19 ст.)
прагнення до встановлення рівних можливостей для жінок у сфері освіти та зайнятості; особливісттю українського жиночого руху є тісний зв'язок з національно-визвольною боротьбою

20.

 УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ (1917–1920)
національно орієнтований напрям у комуністичному русі, що виник 1917–20 рр. серед частини недержавних народів колишньої Російської імперії; його прибічники вважали, що комунізм потрібно не уніфікувати за російським зразком, а пристосовувати до специфічних національних умов

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського