До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Полонська-Василенко Н. Д. Українська Академія наук (1958)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000981


Тип рерусу: Книги

Країна:Німеччина
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК
Автор(и):Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна
Дата(и):1958


 Переглянути документ   


Опис документа:

Полонська-Василенко, Наталія Дмитрівна.

Українська Академія наук : нарис історії / Н. Полонська-Василенко; Інститут для вивчення історії та культури СССР. – Мюнхен: Друк. "Logos", 1958. – 214 с. – (Досліди і матеріали : серія 1 ; ч. 43).

Тит. арк. парал. англ., нім.

Ч. 2 1931-1941.


Праця, що пропонується, є органічним продовженням першої частини, яка вийшла у світ в 1955 році. Обидві частини побудовані так, що доповнюють одна одну у вигляді найкоротшого резюме основних висновків з обох частин, уникаючи повторень. Доба, якій присвячено II частину, пов'язана з боротьбою радянської влади з т. зв. "українським націоналізмом" в 1931-1941 роках. Показовими ознаками цієї боротьби були зміна назви "Всеукраїнської Академії Наук" на "Академію Наук УРСР", збагачення Академії новими кадрами українських вчених, які зазнають нових репресій та відсотковий склад співробітників. Основним завданням праці, є перша спроба висвітлити роль УАН в цілому й зберегти бодай частину імен тих науковців, які працювали і творили духовні цінності української культури за всяких умов.

Предлагаемая работа, является органическим продолжением первой части, вышедшей в свет в 1955 году. Обе части построены так, что дополняют друг друга в виде короткого резюме основных выводов из обеих частей, избегая повторений. Время, которому посвящена II часть, связанная с борьбой советской власти с т. н. "украинским национализмом" в 1931-1941 годах. Показательными признаками этой борьбы были изменение названия "Всеукраинской Академии Наук" на "Академию Наук УССР", пополнение Академии новыми кадрами украинских ученых, которые подверглись новым репрессиям и процентный состав сотрудников. Основной задачей труда, является первая попытка осветить роль УАН в целом и сохранить хотя бы часть имен тех ученых, которые работали и творили духовные ценности украинской культуры при любых условиях.


      Зміст

 1. Зміст.
 2. Від редакції. 5.
 3. Передмова автора до частини І. 6.
 4. Передмова автора до частини ІІ. 7.
 5. І. Українська Академія Наук у 1930-1933 роках.
 6. 1. Чистка ВУАН. 9.
 7. 2. Ідеологічна перебудова ВУАН 1931 року. 11.
 8. 3. Дискредитація вчених. 15.
 9. 4. Катастрофа 1933 року. 21.
 10. ІІ. Українська Академія Наук у 1934-1941 роках.
 11. 1. Академія Наук 1934 року. 30.
 12. а) Смерть і похорони академіка М. С. Грушевського. 41.
 13. б) Реорганізація Академії Наук УССО 1935 року. 45.
 14. 2. Академія Наук за часів "єжовщини". 49.
 15. 3. Академія Наук у роках 1938-1939. 52.
 16. 4. Академія Наук за часів "воз'єднання" України 1939-1941 роки. 56.
 17. ІІІ. Репресії в Академії Наук. 65.
 18. IV. Матеріальний та побутовий стан Академії Наук.
 19. 1. Матеріальний стан установ Академії Наук. 82.
 20. 2. Матеріальні умови життя науковців Академії Наук. 84.
 21. V. Наукова праця Академії Наук УССР.
 22. 1. Кадри. 90.
 23. 2. Наукова праця Академії Наук в оцінці керівних діячів. 95.
 24. 3. Наукова праця Академії Наук. 102.
 25. I. Відділ Математично-хімічних наук. 104.
 26. II. Відділ Біологічних Наук. 105.
 27. III. Відділ Технічних Наук. 108.
 28. IV. Відділ Суспільних Наук. 110.
 29. 4. Друкована продукція інститутів. 119.
 30. 5. Бібліотека Академії Наук (ВБУ). 121.
 31. VI. Загальні висновки. 124.
 32. Додатки. 127.
 33. Додаток ч. 1 - Статут Академії Наук УСРР 21. ІІ. 1936 р. 129.
 34. Додаток ч. 2 - До лав ударників соціалістичної науки (ударницьке зобов'язання академіків АН УССР 1931 р.). 135.
 35. Додаток ч. 3 - Даємо місячну передплату...(Примусова позика 1931 року). 137.
 36. Додаток ч. 4 - Перелік періодичних видань і збірників праць інститутів Академії Наук УРСР на 1937 р. 138.
 37. Додаток ч. 5 - Видання Іст. Філ. Відділу ВУАН з 1919 по 1930 роки. 140.
 38. Додаток ч. 6 - Видання Соціально-Економічного Відділу ВУАН з 1923 по 1930 р. 148.
 39. Додаток ч. 7 - Список дійсних членів Всеукраїнської Академії Наук на І. І. 1940 р. 151.
 40. Додаток ч. 8 - Список співробітників Української Академії Наук за фахами від засновання Академії по 1940 р. 162.
 41. Додаток ч. 9 - Список видань Академії Наук, знищених у 1930-х рр. 195.
 42. Література. 200.
 43. Резюме в Німецькій мові. 209.


Довідки про авторів:

 ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Тома, частини


Всі тома

 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1955) Ч. 1. 1918-1930
 • УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК : нарис історії (1958) Ч. 2. 1931-1941

 • Теми:

 • НАУКОВІ УСТАНОВИ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ


 • Рубрики:

   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського