До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Українська мова (2004)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА МОВА
Автор(и):
Русанівський В. М. (співголова редкол.)
Тараненко О. О. (співголова редкол.)
Дата(и):2004


 А-Н    О-Я     Інтернет-ресурс  


Опис документа:

Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; редкол.: В. М. Русанівський [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 820, [2] с. : іл.


В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні та номенклатурні одиниці, різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована на філологів та широке коло читачів.


Довідки про авторів:

 РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • УКРАЇНСЬКА МОВА


  • Рубрики:

     УКРАЇНСЬКА МОВА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського