До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Українська мова (2004)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001051


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНСЬКА МОВА
Автор(и):
Русанівський В. М. (співголова редкол.)
Тараненко О. О. (співголова редкол.)
Дата(и):2004


 А-Н    О-Я     Інтернет-ресурс  


Опис документа:

Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови; редкол.: В. М. Русанівський [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 820, [2] с. : іл.


В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні та номенклатурні одиниці, різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована на філологів та широке коло читачів.


Довідки про авторів:

 РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • УКРАЇНСЬКА МОВА


  • Рубрики:

     УКРАЇНСЬКА МОВА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського