До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Луцька замкова книга 1560-1561 рр. (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002589


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560-1561 РР.
Автор(и):
Мойсієнко Віктор Михайлович (підгот.)
Поліщук Володимир Васильович (підгот.)
Німчук Василь Васильович (ред.)
Дата(и):2013


 Переглянути документ   


Опис документа:

Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови [та ін.]; підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук ; [відп. ред. В. В. Німчук]. – Луцьк, 2013. – 733 c. : іл. – (Пам'ятки української мови : серія актових документів і грамот). – ISBN 978-966-02-6854-8.

З дарчим написом НБУВ.


У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 МОЙСІЄНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 ПОЛІЩУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

Теми:

 • НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
 • РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (XVI СТ. – XVIII СТ.)
 • ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 • ІСТОРІЯ МОВИ


 • Рубрики:

   ВОЛИНЬ
   ЗНАТЬ
   ЛУЦЬК
   ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК
   МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
   СЕЛЯНИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського