До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Луцька замкова книга 1560-1561 рр. (2013)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002589


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560-1561 РР.
Автор(и):
Мойсієнко Віктор Михайлович (підгот.)
Поліщук Володимир Васильович (підгот.)
Німчук Василь Васильович (ред.)
Дата(и):2013


 Переглянути документ   


Опис документа:

Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови [та ін.]; підгот. до вид. В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук ; [відп. ред. В. В. Німчук]. – Луцьк, 2013. – 733 c. : іл. – (Пам'ятки української мови : серія актових документів і грамот). – ISBN 978-966-02-6854-8.

З дарчим написом НБУВ.


У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, – фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі. Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами (урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 МОЙСІЄНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 ПОЛІЩУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Довідки про колективи:

 ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
 ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

Теми:

 • НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ
 • РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (XVI СТ. – XVIII СТ.)
 • ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 • ІСТОРІЯ МОВИ


 • Рубрики:

   ВОЛИНЬ
   ЗНАТЬ
   ЛУЦЬК
   ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК
   МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
   СЕЛЯНИ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського