До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Україна. Кн. 4  (1924)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009001


Тип рерусу: Періодика

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
УКРАЇНА
Кн. 4
Дата(и):1924


 Переглянути документ   


Опис документа:

Україна : наук. трьохмісячник українознавства. - Київ : Держ. вид.-во України.

Кн. 4 . – 1924.


      Зміст

 1. Щербаківський Д. Готичні мотиви в українському золотарстві (з ілюстраціями) / Д. Щербаківський. - С. 3-11.
 2. Окиншевич Л. Рада старшинська на Гетьманщині / Л. Окиншевич. - С. 12-26.
 3. Пучківський О. Три фундатори російської медицини / О. Пучківський. - С. 27-34.
 4. Глушко С. Драгоманов і недільні школи / С. Глушко. - С. 35-42.
 5. Лютий І. До питання про літературне співробітництво бр. Рудченків (П. Мирного й Ів. Білика) / І. Лютий. - С. 43-53.
 6. Попов О. Збіжжевий торг України перед війною (1909-1914) / О. Попов. - С. 54-61.
 7. Луговський Б. У десятуху. (Старці в Чернігові на ярмарку в червні 1924 р.) / Б. Луговський. - С. 62-74.

 8. Матеріали з громадського і літературного життя України XIX і початків XX ст.
 9. Новицький М. До тексту Шевченкового Кобзаря / М. Новицький. - С. 73-83.
 10. Лященко А. Перлюстрований лист П. Куліша до С. Т. Аксакова / А. Лященко. - С. 83.
 11. Дорошкевич О. З Кулішевого архіву / О. Дорошкевич. - С. 83-88.
 12. Рулін П. Українські мотиви у О. Н. Островського / П. Рулін. - С. 88-92.
 13. Житецький І. Лист і вірші Свидницького про селянські екзекуції / І. Житецький. - С. 93-98.
 14. Міяковський В. З молодих років К. Михальчука (з портретом) / В. Міяковський. - С. 98-107.
 15. Лебідь А. Невідомий твір М. Коцюбинського / А. Лебідь. - С. 107-111.
 16. Грінченкова М. Спогади про Івана Нечуя-Левицького / М. Грінченкова. - С. 111-127.
 17. Єфремов С. До історії "Галицької Руїни" 1914-1915 рр. / С. Єфремов. - С. 127-144.

 18. Критика, звідомлення, обговорення.
 19. Грушевський М. L. Levy-Brühl. Das Denken der Naturvölker, herausgegeben und eingeleitet von D-r W. Jerusalem, 1921 / М. Грушевський. - С. 145-153.
 20. Грушевський М. La mentalite primitive, par L. Levy-Bruhl, 1922 / М. Грушевський. - С. 145-153.
 21. Грушевський М. W. Jerusalem, Soziologie des Erkennens, 1921 / М. Грушевський. - С. 145-153.
 22. Грушевський М. R. Thurnwald, Zum gegenwärtigen Stande der Völkerpsychologie, 1924 / М. Грушевський. - С. 145-153.
 23. Тимченко Є. Вс. Ганцов, Характеристика польських дифтонгів і шляхи їх фонетичного розвитку, 1923 / Є. Тимченко. - С. 153-157.
 24. Тимченко Є. Вс. Ганцов, Діалектологічна класифікація українських говорів, 1923 / Є. Тимченко. - С. 157-158.
 25. Грушевський М. В. Адріанова, Житие Алексея Человека Божия в древней русской литературе и народной словесности, 1917 / М. Грушевський. - С. 158-159.
 26. Мочульський М. J. Ptasnik, Kultura włoska wiekow srednich w Polsce, 1922 / М. Мочульський. - С. 159-160.
 27. Ткаченко М. Ів. Крипякевич, До історії українського державного архіва в XVIII ст., 1920 / М. Ткаченко. - С. 160-162.
 28. Ткаченко М. Ів. Крипякевич, Український державний скарб за Богдана Хмельницького, 1920 / М. Ткаченко. - С. 160-162.
 29. Ткаченко М. Ів. Крипякевич, Учитель Богдана Хмельницького, 1922 / М. Ткаченко. - С. 160-162.
 30. Ткаченко М. М. Кордуба, Між Замостєм та Зборовим, 1922 / М. Ткаченко. - С. 160-162.
 31. Грушевський М. А. Кащенко, Оповідання про славне військо Запорожське, 1917 / М. Грушевський. - С. 163-165.
 32. Грушевський М. А. Кащенко, Великий Луг Запорожський, 1917 / М. Грушевський. - С. 163-165.
 33. Щербаківський Д. С. Таранушенко, Памятки мистецтва Старої Слобожанщини / Д. Щербаківський. - С. 165-167.
 34. Щербина В. Н. Семейкин, М. Ф. Берлинский, бывший ученик и учитель Киевской Духовной Академии и его учено-литературная деятельность, 1916 / В. Щербина. - С. 167-168.
 35. Филипович П. В. Гиппиус, Гоголь, 1924 / П. Филипович. - С. 168-170.
 36. Ефремов С. М. Грушевський, З починів українського соціалістичного руху. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. 1922 / С. Ефремов. - С. 170-172.
 37. Ефремов С, П. Тучапский, Из пережитого. Девяностые годы, 1923 / С, Ефремов. - С. 172-173.
 38. Тимченко Є. Revue des etudes slaves, 1921, 1922, 1923 / Є. Тимченко. - С. 173-177.
 39. Грушевська К. Folk-Lore, a quarterly review of Myth, Tradition Institution and Custom, 1923 / К. Грушевська. - С. 177-179.

 40. Хроніка.
 41. Грушевський О. "Українське Наукове Товариство в Київі" та "Історична Секція при Всеукраїнській Академії Наук" рр.1914-1923 / О. Грушевський. - С. 180-188.
 42. Від редакції. - С. 189-191.


Довідки про авторів:

 ГЛУШКО СИЛЬВЕСТР ВАСИЛЬОВИЧ
 ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
 ГРУШЕВСЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
 ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 ГРУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 ДОРОШКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
 ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ЖИТЕЦЬКИЙ ГНАТ ПАВЛОВИЧ
 ЛЕБІДЬ АНАНІЙ ДМИТРОВИЧ
 ЛУГОВСЬКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ
 ЛЯЩЕНКО АРКАДІЙ ЯКИМОВИЧ
 МІЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАРЛАМОВИЧ
 МОЧУЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 НОВИЦЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 ОКІНШЕВИЧ ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 ПУЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
 РУЛІН ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 ТИМЧЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
 ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 ФИЛИПОВИЧ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ
 ЩЕРБИНА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Випуски

Україна
Випуски за 1924 рік:

Архів всіх випусків

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського