До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

1.

Каляндрук Т.
ТАЄМНИЦІ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
2.

Фомин П. И.
УКРАИНА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА : пособие при изучении эконом. географии Украины (1923)

1923

 Книги
3.

 ПЕТРО АНДРУСІВ: МАЛЯР І ГРАФІК : монографія (1980)

1980

 Книги
4.

Козак Д. Н.
ПОСЕЛЕННЯ НЕВРІВ, СЛОВ'ЯН ТА ГЕРМАНЦІВ НА СТИРІ : монографія (2012)

2012

5.

[Судрабс] Л.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТР-РЕВОЛЮЦИЕЙ (1921)

1921

 Книги
6.

Смолій В.
ДОНБАС І КРИМ В ЕКОНОМІЧНОМУ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, МОДЕРНІ ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : аналіт. доп. (2016)

2016

7.

 СОВЕТСКИЕ НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 1920-1950-Е ГОДЫ : материалы VI международ. науч. конф. (Киев, 10-12 октября 2013 г.) (2014)

2014

 Книги
8.

 ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХВОЙКА ТА ЙОГО ВНЕСОК У ВІТЧИЗНЯНУ АРХЕОЛОГІЮ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) : тем. зб. наук. пр. (2000)

2000

 Книги
9.

Штейнберг П. Н.
ЛЕСНЫЕ КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (1928)

1928

 Книги
10.

Гончар М. В.
НИЖЧА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ : метод. рек. (2015)

2015

 Книги
11.

Корпанюк М. П.
СЛОВО. ХРЕСТ. ШАБЛЯ (УКРАЇНСЬКЕ МОНАСТИРСЬКО-ЦЕРКОВНЕ, СВІТСЬКЕ КРАЙОВЕ ЛІТОПИСАННЯ ХVІ-ХVІІІ СТ., КОМПІЛЯЦІЇ КОЗАЦЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ ХVІІІ СТ. ЯК ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНЕ ЯВИЩЕ) : монографія (2005)

2005

 Книги
12.

 ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ : колект. моногр. (2015)

2015

 Книги
13.

Нечуй-Левицький І.
НЕПОТРІБНІСТЬ ВЕЛИКОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ДЛЯ СЛОВ'ЯНЩИНИ : [Електронний ресурс] ([200-])

200-

 Книги
14.

Бовуа Д.
ГОРДИЕВ УЗЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ВЛАСТЬ, ШЛЯХТА И НАРОД НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ (1793-1914) (2011)

2011

 Книги
15.

Верменич Я. В.
ПОШУК МОДЕЛЕЙ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НА РУБЕЖІ ХІХ І ХХ СТОЛІТЬ: ПОГЛЯД З ПОНАД СТОРІЧНОЇ ВІДСТАНІ : аналіт. доп. (2016)

2016

 Книги
16.

 СТРУНИ : антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів (1922)
Ч. 1. Від "Слова о полку Ігоревім" до Івана Франка (1922)

1922

 Книги
17.

Духнович А. В.
АВТОБІОГРАФІЯ (1928)

1928

 Книги
18.

Максимов Е. В.
СРЕДНЕЕ ПОДНЕПРОВЬЕ НА РУБЕЖЕ НАШЕЙ ЭРЫ : монография (1972)

1972

 Книги
19.

Третьяков П. Н.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА (1953)

1953

 Книги
20.

Гай-Нижник П. П.
ЧАС НА ЗМІНИ (ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА ТА ІНТЕРВ'Ю ЗА 2010-2013 РР.) (2013)

2013

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського