До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

БІОГРАФІСТИКА
...
1.

Рябченко О. Л.
СТУДЕНТИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-1930-Х РОКІВ: ПРАКТИКИ ПОВСЯКДЕННОСТІ ТА КОНФЛІКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ : монографія (2012)

2012

 Книги
2.

Багалей Д. И.
КОЛОНИЗАЦИЯ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ И ПЕРВЫЕ ШАГИ ЕГО ПО ПУТИ КУЛЬТУРЫ : исторический этюд Д. И. Багалея (1889)

1889

 Книги
3.

Пушкаш А.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЛИ ВАРВАРСТВО. ЗАКАРПАТЬЕ 1918-1945 : [монография] (2006)

2006

 Книги
4.

Піворович В. Б.
МОНЕТИ І СКАРБИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (2009)

2009

 Книги
5.

Потрашков С. В.
НАГРАДЫ СССР, РОССИИ И УКРАИНЫ (2011)

2011

 Книги
6.

Revyuk E.
POLISH ATROCITIES IN UKRAINE (1931)

1931

 Книги
7.

Зіменковський Б. С.
ПРОФЕСОРИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: 1784-2009 (2009)

2009

 Книги
8.

 ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. РОСЛИННИЙ СВІТ (2009)

2009

 Книги
9.

 ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ. ТВАРИННИЙ СВІТ (2009)

2009

 Книги
10.

Железный А. И.
ЗАБЫТАЯ ИСТОРИЯ КИЕВА (2011)

2011

 Книги
11.

 АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : світлини, карти, документи (2008)

2008

 Книги
12.

Гусєв В. І.
АТЛАС КОМАХ УКРАЇНИ (1962)

1962

 Книги
13.

Багалій Д. І.
ІСТОРІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ (1991)

1991

 Книги
14.

 ТАРАС ШЕВЧЕНКО І КРИМ : Енциклопедичний довідник (2001)

2001

 Книги
15.

 УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. ВБРАННЯ (1961)

1961

 Книги
16.

 АЛЬМАНАХ РУСКО-УКРАЇНЬСКИХ БОГОСЛОВІВ (1902)

1902

 Книги
17.

Метлинский А. М.
ПАМЯТНИКИ ДЛЯ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ЮЖНОРУССИИ (МАЛОРОССИИ И ЧЕРВОНОРУССИИ). ИСТОРИЯ (1840)

1840

 Книги
18.

Otfinoski S.
UKRAINE ([2005])

2005

 Книги
19.

Зайцев Ю. П.
ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАЇНИ (2008)

2008

 Книги
20.

Гунчик І.
УКРАЇНСЬКИЙ МАГІЧНО-САКРАЛЬНИЙ ФОЛЬКЛОР : СТРУКТУРА ТЕКСТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ : монографія (2011)

2011

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського