До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОБРЯДОВИЙ ТА ПОБУТОВИЙ ФОЛЬКЛОР
...
1.

 БЫТ ПОДОЛЯН (1860)
Т. 1, вып. 2.

1860

 Книги
2.

Боровиковский А. Л.
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ ПО МАЛОРОССИЙСКИМ ПЕСНЯМ : очерк из малорос. поэзии (1879)

1879

 Книги
3.

 ЗАПИСКИ ЮГО-ЗАПАДНАГО ОТДЕЛА ИМПЕPАТОPСКАГО РУССКАГО ГЕОГPАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
Т. 2. За 1874 год: (С каpтою Буковины) (1875)

1875

 Книги
4.

 КОЛОМЫЙКИ И ШУМКИ : С нутами 5 аpій наpодных на спів и фоpтепян (1863)

1863

 Книги
 Ноти
5.

 КОЛЯДИ І ЩЕДРІВКИ НА РІЗДВО ХРИСТОВЕ І БОГОЯВЛЕННЄ З ДОДАТКОМ ПІСЕНЬ СТРАСТНИХ, ВОСКРЕСНИХ І ИНШИХ ПІСЕНЬ ЦЕРКОВНИХ (1927)

1927

 Книги
6.

 КОЛЯДИ ЦЕРКОВНІ. КОЛЯДИ, ЩЕДРІВКИ І ЖЕЛАНЯ (1923])

1923]

 Книги
7.

 КОЛЯДКИ ТА ЩЕДРІВКИ : [репертуарний зб. нар. пісень] (2005)

2005

 Книги
8.

Сосенко К. П.
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ СТАРОУКРАЇНСЬКИХ СВЯТ РІЗДВА І ЩЕДРОГО ВЕЧЕРА (1928)

1928

 Книги
9.

Колесса О. М.
ЛЮНАРНО-АСТРАЛЬНИЙ МІТОЛОГІЧНИЙ СЮЖЕТ У СТАРИННІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КОЛЯДЦІ : боротьба гордого молодця з чорним туром (1930)

1930

 Книги
10.

Драгоманов М.
МАЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И РАССКАЗЫ (1876)

1876

 Книги
11.

Сумцов Н. Ф.
МАЛОРУССКИЕ ПЬЯНИЦКИЕ ПЕСНИ (1886)

1886

 Книги
12.


МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКО-РУСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ
Т. 9 : ДИТИНА В ЗВИЧАЯХ І ВІРУВАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
: матеріали з полудневої Київщини (1907)

1907

 Книги
13.


МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ
Т. 12 : ГАЇВКИ
(1909)

1909

 Книги
14.

 НАРОДНАЯ БИБЛИЯ: ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (2004)

2004

 Книги
15.

Милорадович В. П.
НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ПЕСНИ ЛУБЕНСКОГО УЕЗДА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ЗАПИСАННЫЕ В 1888-1895 Г.

1897

 Книги
16.


НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ
Ч. 2 : ОБРЯДНЫЕ ПЕСНИ
(1878)

1878

 Книги
17.


НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ
Ч. 3 : РАЗНОЧТЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
(1878)
Отд-ние 2. Обрядные песни (1878)

1878

 Книги
18.

Потебня А.
О МИФИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОВЕРИЙ И ОБРЯДОВ (1865)

1865

 Книги
19.

Головацький Я. Ф.
ОЧЕPК СТАPОСЛАВЯНСКОГО БАСНОСЛОВИЯ ИЛИ МИФОЛОГИИ (1860)

1860

 Книги
20.

Толстой Н. И.
ОЧЕРКИ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА : (Традиционная духовная культура славян / Современные исследования.) (2003)

2003

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського