До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРЯ (VI СТ.–XVI СТ.)
...
1.

Benoist-Méchin  J.
L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941)

1941

 Книги
2.

 RETHINKING UKRAINIAN HISTORY (1981)

1981

 Книги
3.

 TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)

2007

 Книги
4.

Bondioli R.
UCRAINA, LA TERRA MARTIRE ED INDOMA (1939)

1939

 Книги
5.

Grabowski M.
UKRAINA DAWNA I TERAZNIEJSZA (1850)
Tom pierwszy. O zabytkach najgłębszej starożytności

1850

 Книги
6.

 [КОНВОЛЮТ]
1.. Откуда идетъ русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другимъ стариннымъ писаніямъ русскимъ (1837)
2.. Був кінь, та зъіздився: Комедія у тpох діях Данила Костянтиновича (1864)
3.. Украинецъ 1864 года, (1864)
4.. Шчо таке Ібн-Дастова "Русь" (1870)

1837

 Книги
7.


АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
Т. 3 : РАННЕСЛАВЯНСКИЙ И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОДЫ
(1986)

1986

 Книги
8.

Брайчевський М. Ю.
ВИБРАНЕ
Т. 2 : ХОЗАРІЯ І РУСЬ. АСКОЛЬД - ЦАР КИЇВСЬКИЙ
(2009)

2009

 Книги
9.

Гаркавець О. М.
ВІРМЕНО-КИПЧАЦЬКІ РУКОПИСИ В УКРАЇНІ, ВІРМЕНІЇ, РОСІЇ : каталог (1993)

1993

 Книги
10.

Войтович Л. В.
ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ XI-XIV СТОЛІТЬ : [монографія] (2015)

2015

 Книги
11.

Войтович Л. В.
ГЕНЕАЛОГІЯ ДИНАСТІЙ РЮРИКОВИЧІВ І ГЕДИМІНОВИЧІВ (1992])

1992]

 Книги
12.

Кучинко М. М.
ДАВНІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ СКАРБИ ВОЛИНІ : [монографія] (2007)

2007

 Книги
13.

Вальденберг В. Е.
ДРЕВНЕРУССКИЕ УЧЕНИЯ О ПРЕДЕЛАХ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ : очерки рус. полит. л-ры от Владимира Святого до конца ХVІІ в. (2006)

2006

 Книги
14.

Цегельський Л. М.
ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА (1917)

1917

 Книги
15.

Цегельський Л.
ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА ([1917])

1917

 Книги
16.

Бантыш-Каменский Д. Н.
ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ ОТ ВОДВОРЕНИЯ СЛАВЯН В СЕЙ СТРАНЕ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕТМАНСТВА : в 3 ч. (1903)

1903

 Книги
17.

Багалей Д. И.
ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ ДО ПОЛОВИНЫ XIV СТ. : с картою и рис. : ист. моногр. (1882)

1882

 Книги
18.

Ефименко А.Я
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1990)

1990

 Книги
19.


ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
Т. 1
(1951)

1951

 Книги
20.

Артамонов М. И.
ИСТОРИЯ ХАЗАР (1962)

1962

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського