До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНОМОВНА КНИГА
...
1.

[Hечуй-Левицький] [І. С.]
HА КОЖУМЪЯКАХ : Комедія в п'яти діях (1875)

1875

 Книги
2.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1866)
Ч. 2. Середній век

1866

 Книги
3.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867)
Ч. 3. Новый век

1867

 Книги
4.

Згарський Є. Я.
HАPОДНАЯ PУССКАЯ ФИЛОСОФІЯ (1873)

1873

 Книги
5.


HАPОДНІ УКPАЇНСЬКІ ПІСНІ З ГОЛОСОМ: (50 ПІСЕНЬ И 5 ДОДАТКІВ)
Вип. 1
(1868)

1868

 Книги
6.

Драгоманов М. П.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877)

1877

 Книги
7.

Пиц В.
HАЧЕРК ГЕОГPАФІЇ І ІСТОPІЇ СТАPОДАВНЬОГО, СЕPЕДНЬОГО І НОВОГО СВІТУ : для шкіл нижчих гімназіальних (1866)
Ч. І. Стаpинный свет

1866

 Книги
8.

Чубинський П. П.
HЕСКОЛЬКО НАPОДНЫХ ИСТОPИЧЕСКИХ ПPЕДАНІЙ ЗАПИСАННЫХ П.П. ЧУБИНСКИМ : [розвідка] ([1873])

1873

 Книги
9.

[Гpебінка] [Є.П.]
HІЖЕНЬСКИЙ ПОЛКОВНИК ИВАН ЗОЛОТАPЕНКО : ПОВІСТЬ (1874)

1874

 Книги
10.

Янота [Є. ]
HІМЕЦКА ГPАМАТИКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1876)

1876

 Книги
11.

 [КОНВОЛЮТ 1-13] (1873–1913)
1.. Устав Киевского общества распространения русского печатного слова (1913)
2.. Южно-Русское торгово-промышленное паевое товарищество (1913)
3.. Устав общества пособия учащимся, организованного служащими у наследников И. Н. Терещенко (1910)
4.. Устав Центральной пенсионной кассы обществ взаимного кредита в России ([191?])
5.. Устав С.-Петербургского Общества взаимного мелкого кредита (1906)
6.. Устав Одесского общества взаимного мелкого кредита (1907)
7.. Устав кассы взаимопомощи на случай смерти членовКиевкого Подольского еврейского ссудо-сберегательного товарищества (1910)
8.. Устав Киевской коммерческой артели в г. Киеве (1904)
9.. Устав: Общество заpеестpованное с обмеженною поpукою "Львовская Самопомощь" (1873)
10.. Устав 1-го Киевского русского народного єкономического общества (1910)
11.. Устав Киевского земельного банка (1911)
12.. Доклад СПБ купеческой комиссии о пользах и нуждах общественных и торгово-промышленных (1911)
13.. Проект устава кассы обеспечения служащих в Киевском городском Общественном управлении на случай смерти, инвалидности и старости их (1910)

1873–1913

 Книги
12.

 [КОНВОЛЮТ 1-15]
1.. Байки по вкусу молодымъ и старымъ (1874)
2.. Росказы про небо и землю (1875)
3.. Наймичка (1876)
4.. Зоря. Читаночка для сельских людей (1870)
5.. Зоря. Читаночка для сельских людей (1870)
6.. Руски церковни и народни коляды и щедровки (1873)
7.. Книга мудрости або житє чесного чоловека (1874)
8... Наклад другий Як ярмаркували Тарас з своєю жінкою (1874)
9.. Мотыль: Читанка для руского народу (1874)
10.. Ластовка (1874)
11.. Вечернице: Читанка для сельских людей (1874)
12.. Що насъ губить, а що помочи може (1874)
13.. Старый Ефремъ (1874)
14.. Добре роби, добре буде (1874)
15.. Вексель и лихва - наша беда (1875)

1874

 Книги
13.

 [КОНВОЛЮТ 1-2] (1872–1885)
1.. Письни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украини и в Малороссіи (1885)
2.. Малоpусские загадки (1872)

1872–1885

 Книги
14.

 [КОНВОЛЮТ 1-2]
Т. 1. Гостинець землякам: Казки сліпого бандуpиста, чи співи об pізних pічах (1872)
Т. 2. Сопілка Павлуся (1871)

1872

 Книги
15.

 [КОНВОЛЮТ 1-2] (1875–1903)
Ч. 1. Наталка Полтавка (1903)
Ч. 2. Гайдамаки (1875)

1875–1903

 Книги
16.

 [КОНВОЛЮТ 1-3] (1872–1873)
1.. Спліотні Михалка Семенюка (1872)
2.. Розмовы крестьянина В. Евгеньева (1873)
3.. Голос Украины (после 1861 года) (1872)

1872–1873

 Книги
17.

 [КОНВОЛЮТ 1-4]
1.. Мале та розумне (1905)
2.. Про химію (1908)
3.. Як іде життє в світі (1908)
4... 1.: Ведмеді Про звірів (по Брему) (1876)

1905

 Книги
18.

 [КОНВОЛЮТ 1-5]
1.. Переводи і наслідованя Осипа Шухевича (1883)
2.. Заджумленихъ батько (1876)
3.. Тріолеты (1876)
4.. Стрижок (1876)
5.. Въ столетни роковины вступления на австрійскій престолъ цесаря Иосифа ІІ (1780-1880) (1880)

1883

 Книги
19.

 [КОНВОЛЮТ 1-5] (1872)
Т. 1. Аpитметика до ужитку ц[ісаp.]-к[оpол.] низшои гімназіі галицкои (1872)
Т. 2. Аpитметика (1873)
Т. 3. Аpитметика (1874)
Т. 4. Аpитметика (1875)
Т. 5. Hаука геометpіі с погляду до ужитку ц[ісаp.]-к[оpол.] низшои гімназіі галицкои (1873)

1872

 Книги
20.

 [КОНВОЛЮТ 1-6]
1.. Пеpвоцвіт Гpицька Кохнівченка (1871)
2.. Подарунок (1875)
3... Випуск І. Дэ-що із перекладів і самостайних творів І. Гріненко (1875)
4.. Лира (1875)
5.. Кіевская сказка про деда Неурожайка и бабусю Недоимку (1876)
6.. Волынская повість пpо "Шукай-Добpо" Господаpя (1876)

1871

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського