До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (1936)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000684


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
  1936. Т. 2
  1936. Т. 2
  Дата(и):1936

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України : за 1936 рік / видавництво Юридвидав. – [Київ]: Вид. ВУЦВК "Радянське будівництво і право", 1936.

  1936 Т. 2. № 25-57. - 316 с.

  1936 Т. 2. № 58: Алфавітно-предметний покажчик за 1936 рік. - 29 с.


  У виданні наведено постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Ради народних комісарів, Центрального комітету Комуністичної партії (більшовиків) України Народного комісаріату соціального забезпечення Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1936 рік. Збірник містить алфавітно-предметний покажчик за 1936 рік.Для юристів, політологів та істориків.

  В издании приведены постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров, Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины, Народного комиссариата социального обеспечения Украинской Социалистической Советской Республики за 1936 год. Для юристов, историков, политологов. Сборник содержит алфавитно-предметный указатель за 1936 год.


        Зміст

  1. № 25.
  2. 11 травня 1936 року.
  3. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  4. 121. Про поліпшення будівельної справи і здешевлення будівництва.
  5. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  6. 122. Про зміну ст. 192 Кримінального кодексу УСРР і про скасування п. п. 18, 20 і 21 ст. 26 Кримінально-процесуального кодексу УСРР.
  7. 123. Про скасування “Положення про Радіо-телеграфне агентство Української Соціалістичної Радянської Республіки (РАТАУ).
  8. № 26.
  9. 15 травня 1936 року.
  10. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  11. 124. Про агрозоотехнавчання для ланкових і колгоспного активу.
  12. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  13. 125. Про реорганізацію Державної планової комісії УСРР і місцевих планових органів.
  14. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  15. 126. Про аванси по бавовні.
  16. 127. Про склад Ради при Народному комісаріаті фінансів УСРР.
  17. № 27.
  18. 23 травня 1936 року.
  19. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  20. 128. Про доповнення Цивільного кодексу УСРР статею 44.
  21. 129. Про зміну постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР “ Про орден “ Трудовий червоний прапор УСРР”.
  22. 130. Про підготовку до всесоюзного перепису населення 1937 року.
  23. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  24. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  25. 132. Про контрактацію насіння кормових трав урожаю 1936 року.
  26. 133. Про обов’язкову поставку вовни державі в 1936 році.
  27. № 28.
  28. 1 червня 1936 року.
  29. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  30. 134. Про школу і шкільне будівництво.
  31. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  32. 135. Про склад організаційного комітету рад в новоутвореному Житомирському окрузі Київської області.
  33. 136. Про призначення тов. Сегаловича В. Г. директором Державного видавництва національних меншостей УСРР.
  34. 137. Про перечислення радгоспу ім. Тельмана Укрсадовинтресту Кишеньківського району Харківської області до складу Царичанського району Дніпропетровської області.
  35. 138. Про розформування Лапинської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області і приєднання її території до м. Прилук.
  36. Постанова Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР.
  37. 139. Про зміну і доповнення інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР від 20 вересня 1935 року “ Про державне забезпечення інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих осіб”.
  38. № 29.
  39. 8 червня 1936 року.
  40. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  41. 140. Про роботу цегельних заводів місцевої промисловості.
  42. 141. Про виставку курсових і дипломних проектів студентів інженерно-будівельних і архітектурних інститутів УСРР.
  43. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  44. 142. Про нагородження тт. Смірнової М. М. і Сельчевського В. І.
  45. 143. Про часткові зміни районних меж Дніпропетровської, Донецької і Чернігівської областей.
  46. 144. Про звільнення тов. Пілацької О. В. від обов’язків директора Інституту історії партії і Жовтневої революції на Україні.
  47. 145. Про призначення тов. Ашраф’яна З. А. Директором Інституту історії партії і Жовтневої революції на Україні.
  48. № 30.
  49. 15 червня 1936 року.
  50. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  51. 146. Положення про роботу секцій рад по ліквідації неписьменності і малописьменності.
  52. 147. Про обговорення проекту Конституції Союзу Радянських Соціалістичних Республік.
  53. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  54. 148. Про склад Ради при Народному комісаріаті земельних справ УСРР.
  55. № 31.
  56. 21 червня 1936 року.
  57. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  58. 149. Про організацію ансамблю польської народної пісні і танців.
  59. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  60. 150. Про зміну межі Котовського Валегоцулівського районів Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки.
  61. Інструкція Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР.
  62. 151. Про права й обов’язки сільських виконавців.
  63. № 32.
  64. 29 червня 1936 року.
  65. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  66. 152. Про заходи по підготовці до сівби цукрових буряків у 1937 році.
  67. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  68. 153. Про звільнення тов. Зюлькова Ф. І. від обов’язків заступника Народного комісара освіти УСРР.
  69. 154. Про призначення тов. Боданського Г. М. заступником Народного комісара освіти УСРР.
  70. 155. Про порядок зберігання державними і кооперативними організаціями й установами печаток і чекових книжок.
  71. 156.Про склад Ради при Народному комісаріаті місцевої промисловості УСРР.
  72. Постанова Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР.
  73. 157. Про категорії осіб, що мають право вступати до складу кооперативних об’єднань (артілей) інвалідів.
  74. № 33.
  75. 7 липня 1936 року.
  76. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  77. 158. Про заходи по виконанню державного плану розвитку тваринництва на 1936 рік.
  78. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  79. 159. Про утворення Комітету в справах фізичної культури і спорту при Раді Народних Комісарів УСРР.
  80. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  81. 160. Про призначення головою Українського комітету в справах фізичної культури і спорту при Раді Народних Комісарів УСРР т. Андрєєва С. І.
  82. 161. Про скасування пільгових ставок квартирної плати для відповідальних політичних працівників.
  83. 162. Про участь у фізкультурному параді і виступах на святі в м. Києві Державного інституту фізичної культури і Київському технікуму фізкультури.
  84. Наказ Народного комісара земельних справ УСРР.
  85. 163. Про план лущіння стерні по колгоспно-селянському сектору УСРР в 1936 році.
  86. № 34.
  87. 13 липня 1936 року.
  88. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  89. 164. Про розгляд скарг трудящих у Чернігівському обласному виконавчому комітеті, обласному земельному управлінні, Добрянському, Остерському і Носівському районах.
  90. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  91. 165. Про утворення Боково-Антрацитівського, Дзержинського, Кагановичського, Сніжнянського та Харцизького районів Донецької області.
  92. 166. Про утворення Комітету по відзначенню 100-річчя з дня смерті О. С. Пушкіна.
  93. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  94. 167. Про склад Ради при Народному комісаріаті комунального господарства УСРР.
  95. Постанова Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР.
  96. 168. Про скасування ст. ст. 58 і 63 інструкції Народного комісаріату соціального забезпечення УССР від 22 вересня 1935 року “Про державне забезпечення інвалідів війни і військової служби, осіб, до них дорівнених, а також членів родин цих осіб».
  97. № 35.
  98. 16 липня 1936 року.
  99. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  100. 169. Про оплату вчителів, які викладають у школах при дитячих лікувальних закладах Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР.
  101. 170. Про додаткове затвердження Ради при Народному комісаріаті місцевої промисловості УСРР.
  102. 171. Про порядок організації й закриття установ, що утримаються за рахунок державного й місцевих бюджетів, та підпорядкованих їм організацій.
  103. Інструкція Народного комісаріату комунального господарства УСРР.
  104. 172. Про порядок застосування постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів Союзу РСР від 17 квітня 1936 року № 53/736 «Про ставки квартирної плати для військовослужбовців кадрового командного й начальницького складу, кадрового молодшого командного й начальницького складу понадстрокової служби і кадрового рядового складу понадстрокової служби Робітничо-селянської червоної армії, прикордонної і внутрішньої охорони Народного комісаріату внутрішніх справ Союзу РСР”.
  105. № 36.
  106. 28 липня 1936 року.
  107. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  108. 173. Про порядок злиття, приєднання, розділу і ліквідації трестів і інших господарських організацій і відокремлення з їх складу окремих підприємств.
  109. 174. Про скасування постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР «Про забезпечення членів родин робітників і службовців відряджених до радянсько-партійних шкіл і комуністичних університетів”.
  110. 175. Про надання українському художникові Миколі Григоровичу Бурачеку звання заслуженого художника УСРР.
  111. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  112. 176. Про склад комісії по розробці проекту Конституції УСРР.
  113. 177. Про призначення тов. Зіненка М. Г. головою Бюджетної комісії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  114. 178. Про звільнення тов. Межуєва М. Д. від обов’язків народного комісара комунального господарства УСРР.
  115. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  116. 179. Про роботу цегельних заводів системи Народного комісаріату комунального господарства УСРР.
  117. Постанови Народного Комісаріату Земельних справ УСРР.
  118. 180. Про заходи боротьби з личинками бурякового довгоносика.
  119. 181. Про заходи боротьби з буряковим довгоносиком восени 1936 року.
  120. № 37.
  121. 31 липня 1936 року.
  122. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  123. 182. Про надання новозбудованому колгоспному стадіону в селі Чапаєвці Золотоноського району імені тов. П. П. Постишева.
  124. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  125. 183. Про прописочний і курортний збори.
  126. Постанова Української економічної наради.
  127. 184. Про затвердження статуту “Укопромкасспілка».
  128. № 38.
  129. 7 серпня 1936 року.
  130. Постанови Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  131. 185. Про самооподаткування сільського населення.
  132. 186. Про зміну законодавства УСРР в зв’язку з союзним законом про заборону абортів, збільшення матеріальної допомоги породільницям, встановлення державної допомоги багатосімейним, розширення сітки родильних будинків, дитячих ясел і дитячих садків, посилення кримінальної кари за неплатіж аліментів і про деякі зміни в законодавстві про розвід.
  133. 187. Про зміну Кодексу законів про родину, опіку, шлюб і про акти громадського стану.
  134. 188. Про зміну статті 302 Цивільного процесуального кодексу УСРР.
  135. 189. Про зміну статей 32 і 294 Цивільного процесуального кодексу УСРР.
  136. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  137. 190. Про надання Уманському сільськогосподарському інститутові і будованій школі-десятирічці в м. Умані імені О. М. Горького.
  138. Постанова Президії Найвищого суду УСРР.
  139. 191. Про друкарську помилку в тексті ст. 45 Кримінального кодексу УСРР.
  140. Постанова Народного комісаріату земельних справ УСРР.
  141. 192. Про план зяблевої оранки в 1936 році по колгоспно-селянському сектору УСРР.
  142. № 39.
  143. 17 серпня 1936 року.
  144. Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР.
  145. 193. Про реорганізацію Українського військово-історичного архіву на місцевий військово-історичний архів у м. Києві та організацію місцевого військово-історичного архіву у м. Харкові.
  146. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  147. 194. Про додаткове включення до складу Ради при Народному Комісаріаті комунального господарства т. т. Талалаєвої і Нечесової.
  148. 195. Про комплектування шкільних бібліотек.
  149. 196. Про затвердження постанови Ради професійних спілок України про звільнення від роботи і збереження середнього заробітку учасників спортивно-стрілецьких змагань ТСОАвіохему.
  150. 197. Про обов’язкове окладне страхування.
  151. 198. Про порядок передачі колгоспам земель, що відрізаються від радгоспів, відділів робітничого постачання і допоміжних господарств різних організацій.
  152. Постанова Народного Комісаріату земельних справ УСРР.
  153. 199. Про нові способи засіву за методом тов. Камищенко.
  154. №40.
  155. 21 серпня 1936 року.
  156. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  157. 200. Про затвердження інструкції Народного комісаріату освіти УСРР про підвищення заробітної плати вчителям і іншим шкільним працівникам.
  158. 201. Про доповнення інструкції Народного комісаріату освіти УСРР про підвищення заробітної плати вчителям і іншим шкільним працівникам.
  159. №41.
  160. 25 серпня 1936 року.
  161. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  162. 202. Про зміну статті 8 постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР від 20 січня 1936 року “Про організацію комісій поліпшення життя дітей(диткомісій)”.
  163. 203. Про надання Одеському санаторію вчителів імені О. М. Горького.
  164. 204. Про виключення з складу членів Центрального Виконавчого Комітету УСРР Голубенка М. В. та Шмідта Д. А.
  165. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  166. 205. Про строки відрахування від заробітку осіб, що відбувають поправно-трудові роботи, та переказу цих відрахувань.
  167. 206. Про порядок проведення сільськогосподарського податку 1936 року на території УСРР.
  168. 207. Про введення тов. Ласкавого до складу Ради при Народному комісаріаті охорони здоров’я УСРР.
  169. 208. Про збереження посад і середнього заробітку за працівниками, що їх відряджено організаціями ТСОАвіохему і Червоного хреста для участі в маневрах Робітничо-селянської червоної армії 1936 року.
  170. №42.
  171. 8 вересня 1936 року.
  172. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  173. 209. Про розвиток українського самодіяльного мистецтва.
  174. Постанови Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  175. 210. Про призначення тов. Голубятнікова М. Д. Народним комісаром комунального господарства УСРР.
  176. 211. Про призначення тов. Рощенюка М. Н. заступником народного комісара земельних справ УСРР.
  177. 212. Про звільнення тов. Кисельова А. Л. від обов’язків народного комісара юстиції та генерального прокурора республіки.
  178. 213. Про призначення тов. Радченка Х. П. Народним комісаром юстиції УСРР.
  179. 214. Про призначення тов. Желєзногорського Г. А. генеральним прокурором УСРР.
  180. 215. Про призначення тов. Шумяцького Ф. В. головою Найвищого суду УСРР.
  181. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  182. 216. Про надання імені О. М. Горького новозбудованій школі та новозбудованому спортивному стадіону у м. Коростені.
  183. 217. Про строк скликання і порядок денний XIV надзвичайного з’їзду Рад.
  184. 218. Про строки скликання і порядок виборів на з’їзді Рад по УСРР.
  185. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  186. 219. Про такси оплати за аналізи насіння контрольно-насінними лабораторіями Народного комісаріату земельних справ УСРР.
  187. №43.
  188. 11 вересня 1936 року.
  189. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  190. 220. Про часткові зміни районних меж Дніпропетровської та Одеської областей.
  191. 221. Про часткові зміни районних меж Донецької області в зв’язку з потребою будівництва “Кураховдресу".
  192. 222. Про зміну межі Котовського та Велегоцулівського районів Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки.
  193. 223. Про перейменування села Троїцького та Троїцької сільської ради Рокитянського району Київської області.
  194. 224. Про перейменування радгоспів, підприємств та установ УСРР.
  195. 225. Про перейменування Зінов’євської сільської ради Якимівського району Дніпропетровської області.
  196. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  197. 226. Про введення до складу Ради при Народному комісаріаті земельних справ УСРР тов. Львівського.
  198. 227. Про введення до складу Ради при Народному комісаріаті охорони здоров’я УСРР тов. Шамашкіна.
  199. 228. Про спорудження пам’ятника тов. Камєневу С. С. у місті Києві.
  200. Постанова Народного комісаріату юстиції УСРР.
  201. 229. Про порядок видачі судових наказів на стягнення штрафу за перестій суден.
  202. Обіжник Найвищого суду УСРР.
  203. 230. Про порядок видачі дублікатів виконавчих листів і судових наказів.
  204. №44.
  205. 19 вересня 1936 року.
  206. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  207. 231. Про норми м’ясопоставок на 1937 і 1938 роки.
  208. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  209. 232. Про привласнення Київському медичному інститутові імені тов. Косіора Станіслава Вікентійовича.
  210. 233. Про перейменування Бухаринського цукрового заводу Буринського району Чернігівської області.
  211. 234. Про перейменування 2-ої хромолітографії м. Одеси.
  212. 235. Про зміну в складі Центральної диткомісії.
  213. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  214. 236. Про звільнення тов. Андрєєва С. І. від обов’язків голови Українського комітету в справах фізкультури і спорту при Раді Народних Комісарів УСРР.
  215. 237. Про затвердження тов. Коритного Л. З. головою Українського комітету в справах фізкультури і спорту при Раді Народних Комісарів УСРР.
  216. №45.
  217. 27 вересня 1936 року.
  218. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  219. 239. Про навчальну роботу та керівництво сільськогосподарськими технікумами.
  220. 240. Про хід копання й возовиці буряків.
  221. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  222. 241. Про зняття Бенедіктова Г. Н. з посади помічника генерального прокурора УСРР.
  223. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  224. 242. Про призначення головою Українського радіокомітету тов. Куліка І. Ю.
  225. Постанова Народного комісаріату юстиції і Народного Комісаріату фінансів УСРР.
  226. 243. Про порядок оплати правіжниками переїздів судового виконавця, зв’язаних з виконанням цивільних вироків.
  227. ПостановиПрезидії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  228. 244. Про перейменування Ерастівської середньої сільськогосподарської школи рільництва П’ятихатського району.
  229. 245. Про поновлення складу Центральної виборчої комісії в зв’язку з вибуттям частини її членів.
  230. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  231. 246. Про відповідальність колгоспів за нездачу всього врожаю бавовни-сирцю.
  232. Обіжники Найвищого суду УСРР.
  233. 247. Про порядок стягання плати за вимушений прогул, належної працівникам, справи про звільнення і поновлення яких на посаді не підлягають розгляду в розціночно-конфліктних комісіях і трудових сесіях.
  234. 248. Про порядок розгляду справ про встановлення факту одержання освіти.
  235. №47.
  236. 17 листопада 1936 року.
  237. 249. Про призначення голови Центральної виборчої комісії Молдавської АРСР та голів обласних виборчих комісій.
  238. 250. Про утворення народних комісаріатів УРСР легкої, харчової, лісової промисловості, зернових і тваринницьких радгоспів.
  239. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  240. 251. Про розвиток виноградарства УРСР і поліпшення якості українських вин.
  241. №48.
  242. 19 листопада 1936 року.
  243. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  244. 252. Про впорядкування пам’ятників на могилах визначних діячів культури.
  245. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  246. 253. Про зміну статті 266 Цивільного Кодексу УСРР.
  247. Постанови Центрального Виконавчого Комітету УРСР.
  248. 254. Про затвердження тов. Карлсона К. М. заступником народного комісара внутрішніх справ УРСР.
  249. 255. Про звільнення від обов’язків народного комісара місцевої промисловості УРСР тов. Алексєєва М. О.
  250. 256. Про призначення народним комісаром легкої промисловості УРСР тов. Алексєєва М. О.
  251. 257. Про призначення народним комісаром зернових і тваринницьких радгоспів УРСР тов. Криха В. М.
  252. 258. Про призначення народним комісаром лісової промисловості УРСР тов. Кузьменка В. Д.
  253. 259. Про призначення народним комісаром харчової промисловості УРСР тов. Ніколаєвського Л. С.
  254. 260. Про затвердження тов. Косіора К. В. першим заступником народного комісара лісової промисловості УРСР.
  255. Постанова Народного комісаріату соціального забезпечення УРСР.
  256. 261. Про зміну в статті 1 пункту "в"Інструкції народного комісаріату соціального забезпечення УРСР.
  257. № 49.
  258. 21 листопада 1936 року.
  259. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  260. 262. Про ремонт та підготовку машинно-тракторного парку машинно-тракторних станцій України до весняних польових робіт 1937 року.
  261. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  262. 263. Про призначення тов. Войцехівського Ю. О. заступником голови Найвищого суду УРСР.
  263. 264. Про призначення тов. Щербини Ф. Г. заступником керівничого Центрального архівного управління.
  264. 265. Про затвердження тов. Єміника М. М. помічником генерального прокурора УРСР.
  265. 266. Про надання звання заслуженого артиста УРСР тов. Солящанському С. Д.
  266. 267. Про надання звання заслуженого артиста УРСР тов. Васильчикову Д. Ф.
  267. 268. Про надання звання заслуженої артистки УРСР тов. Гайдай З. М.
  268. 269. Про надання звання заслуженої артистки УРСР тов. Гужовій В. М.
  269. 270. Про надання звання заслуженого артиста УРСР тов. Кіпаренко-Даманському Ю. С.
  270. 271. Про надання звання заслуженого художника республіки тов. Хвостову О. В.
  271. 272. Про надання звання заслуженого діяча мистецтва тов. Петрицькому А. Г.
  272. №50.
  273. 23 листопада 1936 року.
  274. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР і Ради Народних Комісарів.
  275. 273. Про порядок реєстрації народжень і смертей.
  276. 274. Про зміну статті 80 Кримінального Кодексу УРСР.
  277. 275. Про зміну статті 121 Кримінального Кодексу УРСР.
  278. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  279. 276. Про перенесення строку скликання XIV надзвичайного з’їзду рад УРСР.
  280. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  281. 277. Про зміну законодавства УРСР в зв’язку з ліквідацією конвенцбюро.
  282. 278. Про строки полювання на 1936-37 роки.
  283. 279. Про звільнення від роботи заступника голови Українського комітету радіомовлення тов. Коваленко-Кузнэцова А. О.
  284. 280. Про призначення тов. Кириченко С. Т. Заступником голови Українського радіокомітету.
  285. №51.
  286. 26 листопада 1936 року.
  287. Звернення Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  288. 281. Про підготовку худоби до зимівлі.
  289. Постанова Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  290. 282. Про скасування самообкладання населення в житлових будинках.
  291. Постанови Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  292. 283. Про звільнення тов. Айзенберга Г. С. Від обов’язків заступника народного комісара внутрішньої торгівлі УРСР та уповноваженого Головторгу.
  293. 284. Про зняття Грушевського Л. А. з роботи заступника народного комісара земельних справ УРСР.
  294. 285. Про затвердження тов. Безпечного М. М. першим заступником народного комісара місцевої промисловості УРСР.
  295. 286. Про затвердження тов. Дроба Г. М. першим заступником народного комісара легкої промисловості УРСР.
  296. 287. Про затвердження тов. Лісовика О. Г. першим заступником народного комісара харчової промисловості УРСР.
  297. 288. Про затвердження тов. Пірогова О. П. другим заступником народного комісара харчової промисловості УРСР.
  298. 289. Про затвердження тов. Барановського С. П. . другим заступником народного комісара зернових і тваринницьких радгоспів УРСР.
  299. 290. Про затвердження тов. Семенова С. О. другим заступником народного комісара лісового господарства УРСР.
  300. 291. Про затвердження тов. Дрозденко П. К. другим заступником народного комісара земельних справ УРСР.
  301. №52.
  302. 28 листопада 1936 року.
  303. Постанова Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  304. 292. Про надання 51 середній школі м. Києва імені В. А. Балицького.
  305. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  306. 293. Про ліквідацію платності в лікувальних закладах.
  307. 294. Про порядок надання народними комісаріатами і центральними установами УРСР законопроектів про затвердження Уряду УРСР.
  308. 295. Про державну допомогу багатосімейних матерів, померлих під час пологів.
  309. 296. Про звільнення колгоспів.
  310. 297. Про обслуговування населення ремонтом взуття.
  311. 298. Про затвердження наказу про скасування незаконних зборів в комунальному господарстві.
  312. №53.
  313. 17 грудня 1936 року.
  314. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  315. 299. Про заборону оплати місць до театрів з державних коштів.
  316. 300. Про передачу підприємств, учбових закладів і науково-дослідних установ від системи місцевої промисловості до Народного комісаріату легкої промисловості УРСР.
  317. №54.
  318. 19 грудня 1936 року.
  319. Постанова Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  320. 301. Про порядок поповнення книжкових фондів бібліотек УРСР.
  321. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  322. 302. Про звільнення Сигаловича В. Г. від обов’язків директора Державного видавництва національних меншин УРСР.
  323. 303. Про призначення тов. Кругляка І. М. директором Державного видавництва національних меншин УРСР.
  324. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  325. 304. Про підготовку середніх медичних, зуболікарських і фармацевтичних кадрів.
  326. №55.
  327. 22 грудня 1936 року.
  328. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР і Центрального Комітету КП(б)У.
  329. 305. Про хід і якість ремонту тракторів.
  330. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  331. 306. Про міжколгоспний сортообмін.
  332. 307. Про контроль і нагляд за заощадженням електроенергії.
  333. 308. Про снігозатримання.
  334. Наказ Народного комісара юстиції УРСР.
  335. 309. Про заборону видавати судові накази на стягнення з колгоспів.
  336. №56.
  337. 28 грудня 1936 року.
  338. Постанови Ради Народних Комісарів УСРР.
  339. 310. Про виключення з складу членів Ради при Народному комісаріаті комунального господарства УРСР колишнього директора Київського трамвайного тресту Шполянського І. Я.
  340. 311. Про встановлення по районах УРСР посад завідувачів районних відділів охорони здоров’я і відділ внутрішньої торгівлі.
  341. 312. Про передачу підприємств, учбових закладів і науково-дослідних установ до системи Народного комісаріату лісового господарства УРСР.
  342. №57.
  343. 31 грудня 1936 року.
  344. Постанови Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.
  345. 313. Про зняття Тарасова П. О. з посади члена Найвищого суду УРСР.
  346. 314. Про виведення Коваленко Б. зі складу комітету про відзначення сторіччя зі дня смерті О. С. Пушкіна.
  347. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР.
  348. 315. Про передачу підприємств, учбових закладів і науково-дослідних установ до Народного комісаріату харчової промисловості УРСР.
  349. Від Народного комісаріату юстиції УРСР.
  350. 316. Про друкарську помилку в тексті статті 173 Адміністративного кодексу УРСР.
  351. №58.
  352. 1936 року.
  353. Алфавітно-предметовий покажчик.


  Довідки про колективи:

   ЮРИДВИДАВ

  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського