До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Історія України: нове бачення. Т. 2  (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000480


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ
Т. 2
Автор(и):
Верстюк В. Ф.
Гарань О. В.
Даниленко В. М.
Євтух В. Б.
Касьянов Георгій Володимирович
Смолій В. А. (ред.)
Дата(и):1996


 Переглянути документ     Електронна бібліотека Інституту історії України 


Опис документа:

Історія України: нове бачення : у 2-х томах / Авт. кол.: В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, В. М. Даниленко, В. Б. Євтух, Г. В. Касьянов, М. В. Коваль, С. В. Кульчицький, Р. Г. Симоненко, Ю. І. Шаповал; Під ред. В. А. Смолія. НАН України. Інститут історії України. - К. : Україна, 1995.

Т. 2 . – 1996. – 494 c.


Другий том хронологічно охоплює останнє надзвичайно складне й суперечливе століття нашої історії, зокрема добу, що увійшла до неї як радянський період. Звертаючись до різноманітних вітчизняних і зарубіжних джерел, свіжовіднайдених архівних матеріалів, автори висвітлюють події, явища та факти, чимало з яких не знайшли правдивого відображення в радянській історіографії, відтворюють під призмою сьогодення діяльність осіб, котрі відіграли помітну роль у долі нації.


Довідки про авторів:

 ВЕРСТЮК ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
 ГАРАНЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
 ЄВТУХ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
 КАСЬЯНОВ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Тома, частини

Історія України: нове бачення

Всі тома

 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ. Т. 1 (1995)
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ. Т. 2 (1996)

 • Теми:

 • РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (1921-1991)
 • ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
 • ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського