До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000861


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВІД ЗАДУМІВ ДО РЕАЛІЙ
Автор(и):
Солдатенко В. Ф.
Бевз Т. А.
Горбатенко В. П.
Кармазіна М. С.
Кучер В. І.
Любовець О. М.
Покровський В. В.
Соколов В. М.
Терес Н. В.
Яремчук Ярослав
Дата(и):2009


 Переглянути документ   


Опис документа:

Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко, Т. А. Бевз, В. П. Горбатенко [та ін.]; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: Парламентське вид-во, 2009. – 535 с. : табл.


У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями - Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна наприкінці цього ж століття, пройшовши через величезні випробування, подолавши значні перешкоди і труднощі, приступила до розбудови власної держави, в якій об’єдналася практично вся нація. Пройдений шлях виявився непрямим і непростим. Кожен історичний етап мав не лише свої особливості і характеризувався відмінними ознаками, він відрізнявся й рівнем, якістю суспільного поступу. Цей поступ аналізується через призму суспільно-політичних трансформацій у загальноприйнятих хронологічних межах: на початку XX ст. до 1917 р.; у 1917-1920 рр.; з 1920 до 1991 р.; з моменту унезалежнення до наших днів. Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сучасним України.


      Зміст

 1. ВСТУП. - С. 5-8.
 2. I. Суспільні трансформації новітнього часу як політологічна проблема: геополітичні та національні параметри. - С. 9-53.
 3. II. Українське питання в контексті історичної долі Російської та Австро-Угорської імперій: пошук перспективи (XX століття – лютий 1917, листопад 1918 року). - С. 54-115.
 4. III. Повалення самодержавства й досвід національного відродження на шляху республікансько-демократичних перетворень в Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.). - С. 116-187.
 5. IV. Гетьманська альтернатива: шлях до конструктивної суспільної трансформації чи консервативної безвиході?. - С. 188-227.
 6. V. Альтернативи суспільно-політичного вибору України на завершальному етапі революційної доби та їх реалізація (грудень 1918-грудень 1920). - С. 228-296.
 7. VI. Здійснення планів соціалістичного переустрою в радянській Україні: неоднозначні результати. - С. 297-316.
 8. VII. Західноукраїнський регіон у міжвоєнний період: курсом національного визволення і соборності (1921-1941 рр.). - С. 317-342.
 9. VIII. Українці і німецький "новий порядок": антагонізм, детермінанти боротьби з окупантами. - С. 343-395.
 10. IX. Україна на завершальному етапі сталінізму: суспільно-політичні зміни в контексті післявоєнної доби. - С. 396-419.
 11. X. Українське суспільство між радянським "реформізмом" і консерватизмом: стабілізація напередодні розпаду (1953 – 1985 роки). - С. 420-455.
 12. XI. Досвід суспільно-політичних трансформацій в Україні перебудовної доби. - С. 456-475.
 13. XII. Українська незалежність у трансформаційних лабіринтах. - С. 476-524.
 14. ПІСЛЯМОВА . - С. 525.


Довідки про авторів:

 БЕВЗ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
 ГОРБАТЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
 КАРМАЗІНА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
 КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 СОЛДАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Довідки про колективи:

 ВИДАВНИЦТВО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Соціальні трансформації
 • Державотворення
 • Геополітика


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського