До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Національні відносини в Україні у ХХ ст. (1994)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001392


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ.
Автор(и):
Панчук Май Іванович (упоряд.)
Курас І. Ф. (голова редкол.)
Дата(и):1994


 Переглянути документ   


Опис документа:

Національні відносини в Україні у ХХ ст. : зб. док. і матеріалів / НАН України, Ін-т нац. відносин і політології; упоряд.: М. І. Панчук (керівник) [та ін.] ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) [та ін.]. – Київ: Наук. думка, 1994. – 557, [2] c. : табл.


До збірника включено документи і матеріали, які висвітлюють програмні цілі і завдання політичних партій і громадських об'єднань з національного питання, діяльність державних і партійних органів із втілення їх у життя, статистичні відомості, матеріали преси, державні акти Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Радянської Соціалістичної Республіки, незалежної України, що відбивають ідейно-політичну боротьбу в сфері національної політики та її практичної реалізації на певному історичному етапі. Для істориків, політологів, викладачів і студентів вузів, широкого читацького загалу.


Довідки про авторів:

 КУРАС ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 ПАНЧУК МАЙ ІВАНОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАУКОВА ДУМКА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ
 • ПАРТІЇ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917–1921 РР.)
 • РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (1921-1991)
 • СУЧАСНА ІСТОРІЯ (1991– )
 • СОЦІОЛОГІЯ


 • Рубрики:

   ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНА
   УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА
   УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського