До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік (1929)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005623


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК
  1929.
  Дата(и):1929

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік / Рада Народних Комісарів УРСР. – Харків: Укрголовліт Друга друкарня ім. В. Блакитного Держтресту "Харполіграф", 1929. – 512 с. – (Офіційне видання Народного комісаріату юстиції).

  1929. Відділ 1. Ч. 1-13.


  Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1928-1929 роки, постанови IV Сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету X скликання (1 грудня 1928 року), резолюцію та постанови XI Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (8-15 травня 1929 року). Для юристів, істориків, політологів.

  Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики за 1928-1929 годы, постановления IV Сессии Всеукраинского центрального исполнительного комитета X созыва (1 декабря 1928 года), резолюцию и постановления XI Всеукраинского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (8-15 мая 1929 года). Для юристов, историков, политологов.


        Зміст

  1. Ч. 1 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (23 жовтня, 13-14 листопада, 11-14 грудня 1928 р.); (Стр. 1-16).
  2. Ст. 1. Про скорочення на 1928-1929 рік адміністративно-управлінських видатків державних підприємств і мішаних акційних товариств.
  3. Ст. 2. Про утворення Центральної й місцевих урядових комісій для ліквідації наслідків недороду в АМСРР і на півдні України та для допомоги людності, що потерпіла від недороду.
  4. Ст. 3. Про закони УСРР, що втрачають силу у звязку з новим порядком встановлення такси нотаріяльних оплат.
  5. Ст. 4. Про обов'язки Народного Комісаріату Праці УСРР за здійснення політики в царині будівництва робітничих жител.
  6. Ст. 5. Про порядок реєстрації кредитово-кооперативних організацій.
  7. Ст. 6. Про увільнення доброхітних товариств порятунку на воді від місцевого податку з будівель.
  8. Ст. 7. Про зміну й доповнення постанови "Про заходи до боротьби з дитячою безпритульністю в УСРР".
  9. Ст. 8. Про притягнення коштів людности на торгове й промислове будівництво кооперації.
  10. Ст. 9. Про доповнення постанови "Про передачу вихованців дитячих будинків на трудове виховання в трудові рільницькі господарства".
  11. Ст. 10. Про доповнення увагами арт. арт. 52 і 69 Кодексу Законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану.
  12. Ч. 2 Постанови IV Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Х скликання (1 грудня 1928 р.); (Стр. 17-64).
  13. Ст. 11. Про соціялістичне будівництво в сільському господарстві.
  14. Ст. 12. Про вибори до рад.
  15. Ст. 13. Про радянське будівництво серед національних меншостей УСРР.
  16. Ст. 14. Про контрольні цифри народнього господарства і соціяльно-культурного будівництва УСРР на 1928-29 рік.
  17. Ст. 15. Про державний бюджет УСРР на 1928-29 рік.
  18. Ст. 16. Про затвердження постанов, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету між ІІІ та IV сесіями.
  19. Ч. 3 Постанова 4-ої Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Х скликання (1 Грудня 1928 р.); (Стр. 65-172).
  20. Ст. 17. Про затвердження "Устави про округові з'їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та інспектури.
  21. Ст. 18. Устава про округові з"їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та інспектури.
  22. Ч. 4 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (14-29 грудня 1928 р., 2-12 січня 1929 р.); (Стр. 173-204).
  23. Ст. 19. Устава про секції робітничо-селянської інспекції при сільських радах та районових виконавчих комітетах.
  24. Ст. 20. Про зміну відділу ІІІ частини IV Земельного Кодексу УСРР "Про порядок розв'язання земельних спорів".
  25. Ст. 21. Про заходи адміністративного впливу за недодержання реченців торгової реєстрації.
  26. Ст. 22. Про закони УСРР, що втратили силу в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР "Про мінімальні норми броні підлітків у промисловості і в інших галузях народного господарства.
  27. Ст. 23. Про увільнення концертів, що їх організує Українське Акційне Філармонійне Товариство "Ук. філ." від місцевих податків і оплат.
  28. Ст. 24. Про зміну арт. 59 постанови "Про промислову кооперацію".
  29. Ст. 25. Про контрольно-обслідну роботу урядництв УСРР.
  30. Ст. 26. Про надання Раді Народніх Комісарів АМСРР і круговим виконавчим комітетам права денаціоналізувати будинки, що залишати їх у віданні органів місцевого (комунального) господарства є недоцільним, та про пільги особам, що купують будинки, які належало денаціоналізувати, але залишено в розпоряджені держави.
  31. Ст. 27. Про передачу друкарні "Червоний Друк" Харківському Округовому Виконавчому Комітетові.
  32. Ст. 28. Про спеціяльні кошти Дитячого Ортопедичного Інституту у м. Київі.
  33. Ст. 29. Про мірчук (гарцеву оплату).
  34. Ст. 30. Про підвищення у м. Ніжені надвишки до державного прибуткового податку на 1928-29 рік.
  35. Ст. 31. Про заходи допомоги всесоюзному переписові дрібної й ремісницької промисловості.
  36. Ст. 32. Про обов'язкову ліквідацію неписьменности осіб, віком 18-19 років, допризивників та осіб змінного складу територіяльних частин Робітничо-Селянської Червоної армії.
  37. Ч. 5 Постанови ВУВК й РНК УСРР (12-16 січня); (Стр. 205-224).
  38. Ст. 33. Про мову й про силу Систематичного Збірника чинних законів УСРР.
  39. Ст. 34. Про увільнення Київського Державного Цирку від місцевих податків і оплат.
  40. Ст. 35. Про зміну арт. 4 постанови "Про затвердження тимчасових правил про учеництво у кустарів і ремісників, а також у промисловій кооперації та в трудових артілях".
  41. Ст. 36. Про зміну арт. арт. 46 і 47 Установи про державні промислові трести.
  42. Ст. 37. Про витрати на розсилання від судових органів повісток у цивільних справах.
  43. Ст. 38. Про оплати за судово-виконавчі чинності.
  44. Ст. 39. Про спеціяльні кошти народньої хірургічної лікарні імені проф. Тринклера в м. Харкові.
  45. Ст. 40. Про оголошення замку колишніх князів Острозьких в м. Старо-Костянтинові за державний історично-культурний заповідник.
  46. Ст. 41. Про Київську постійну промислово-показову виставку.
  47. Ст. 42. Про обов'язкове страхування робітників муштрового й активно-розшукного складу робітничо-селянської міліції УСРР від нещасних випадків в органах державного страхування.
  48. Ст. 43. Про підвищення крайнього розміру ставок місцевого податку з будівель.
  49. Ст. 44. Про зміну "Положення про Постійну Сировинну Нараду при Народньому Комісаріяті Торгівлі УСРР".
  50. Ч. 6 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (12-13 січня, 1-6 лютого 1929 р.); (Стр. 225-276).
  51. Ст. 45. Про міські районові ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів.
  52. Ст. 46. Устава про Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції УСРР.
  53. Ст. 47. Про секції робітничо-селянської інспекції при міських і селищних радах.
  54. Ст. 48. Устава про кустарно-промислові школи і учбові майстерні.
  55. Ст. 49. Про стипендії для студентів вищих шкіл і робітничих факультетів.
  56. Ст. 50. Про зміну й доповнення постанови "Про утворення окремого фонду для агрикультурного обслугування сировинних та експортових сільсько-господарських культур і продуктивних галузей тваринництва".
  57. Ст. 51. Про відповідальність за перешкодження особам найманої праці на селі здійснювати свої виборчі права.
  58. Ст. 52. Про передачу кооперативним організаціям нефункціонуючих державних підприємств.
  59. Ст. 53. Про податкові пільги пролетарським спортивним товариствам "Динамо".
  60. Ст. 54. Про зміну арт. 30 Поправно-Трудового Кодексу УСРР та про доповнення його арт. арт. 28/1, 28/3, 30/1, 30/3".
  61. Ч. 6 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (6-27 лютого 1929 р.); (Стр. 277-324).
  62. Ст. 55. Про авторське право.
  63. Ст. 56. Устава про Головне Управління шосових і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР.
  64. Ст. 57. Про зміну й доповнення Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР.
  65. Ст. 58. Про доповнення постанови "Про затвердження типової устави про державне управління в справі будування фабрики (заводу, електростанції й т. інш.), що є на республіканському або місцевому бюджеті й у віданні Вищої Ради Народнього Господарства УСРР, Ради Народнього Господарства АМСРР та округових відділів місцевої промисловості (місцевого господарства)" і про зміну зазначеної устави.
  66. Ст. 59. Про порядок, як розподілити відрахування до місцевих бюджетів від спеціяльної оплати з буряку, перероблюваного на цукроварнях Цукротресту.
  67. Ст. 60. Про видавництво "Хозяйство Украины" при Державній Плановій Комісії УСРР.
  68. Ст. 61. Про зміну постанови "Про заходи до забезпечення житловою площею робітників утанов і підприємств Союзу РСР, що працюють за кордоном".
  69. Ст. 62. Про зарахування до особливого фонду кредитування трестованих радянських господарств надходжень єдиного сільсько-господарського податку з цих радянських господарств.
  70. Ст. 63. Про трудовий шляховий відбуток.
  71. Ч. 8 Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР (6 лютого 1929); (Стр. 325-364).
  72. Ст. 64. Про зміну й доповнення Цивільного Кодексу УСРР.
  73. Ст. 65. Про порядок роботи Президії Всеукраїнського Виконавчого Комітету.
  74. Ч. 9 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (20-28 лютого, 5-19 березня 1929 р.); (Стр. 365-398).
  75. Ст. 66. Про доповнення і зміну постанови "Про заохочення до житлового будівництва".
  76. Ст. 67. Про затвердження Устави про Народній Комісаріят Соціяльного Забезпечення УСРР.
  77. Ст. 68. Про затвердження Устави про Центральну Статистичну Управу УСРР.
  78. Ст. 69. Про державні учбові заклади на самооплатності.
  79. Ст. 70. Про скасування постанови РНК УСРР "Про порядок засвідчення особовости одержувачів поштової кореспонденції".
  80. Ст. 71. Про дозвіл Центральній Статистичній Управі УСРР, Статистичній Управі АМСРР і округовим статистичним бюрам виконувати статистичні роботи та видавати статистичні матеріали для державних, кооперативних і громадських установ, підприємств та організацій.
  81. Ст. 72. Про житлово-будівельні пайові (акційні) товариства.
  82. Ст. 73. Про перелік узаконень про електробудівництво, що втратили силу.
  83. Ст. 74. Про Належні державі у містах і селищах міського типу будинки, відведені під Палаци Праці і Селянські Будинки, та про будинки, закріплені за військовим урядництвом.
  84. Ст. 75. Як віддавати надра в УСРР для науково-дослідчої мети.
  85. Ст. 76. Про організацію та переведення робіт щодо деревосадіння вздовж шосових і грунтових шляхів у межах УСРР.
  86. Ч. 10 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (20-29 березня, 3 квітня 1929 р.); (Стр. 399-426).
  87. Ст. 77. Про матеріяльну участь промислових підприємств у боротьбі з пошестями у промислових районах.
  88. Ст. 78. Про заходи санітарної охорони річки Південний Донець у зв'язку з водопостачанням Донецького басейну.
  89. Ст. 79. Про затвердження засад проведення єдиного сільсько-господарського податку на території УСРР в 1929-1930 році.
  90. Ст. 80. Про найменші агрикультурні вимоги, що їх зобов'язані виконувати установи, організації та окремі селянські господарства, що користуються землею сільсько-господарського призначення.
  91. Ст. 81. Про страхування від терористичних актів робітників низових органів влади та громадського страхування.
  92. Ст. 82. Про відшкодування втрат активним робітникам села від осіб, що на грунті класової боротьби знищили їхнє майно підпалами.
  93. Ст. 83. Про зміну постанови "Про пам'ятники культури і природи".
  94. Ч. 11 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (3 квітня 1929 року); (Стр. 427-450).
  95. Ст. 84. Устава про Вищу Раду Народнього Господарства УСРР.
  96. Ст. 85. Устава про Народній Комісаріят Охорони Здоров'я УСРР.
  97. Ст. 86. Про право військового урядництва на житлові приміщення, що їх звільняють військові службовці, переводжувані на службу до інших місцевостей.
  98. Ч. 12 Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР (13 березня, 16-18 квітня 1929 р.); (Стр. 451-476).
  99. Ст. 87. Про Центральне Довідкове Бюро Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР для видачі довідок про судимість.
  100. Ст. 88. Про затвердження норм вартості кубометру житлових будівель, як ліміту кредитування робітничого житлового будівництва на 1928-1929 рік.
  101. Ст. 89. Про поновлення Всеукраїнської Академії Наук новими дійсними членами та про порядок вибору їх.
  102. Ст. 90. Про зміну арт. 11 постанови "Про орден "Трудовий Червоний Прапор УСРР".
  103. Ст. 91. Про зміну арт. 176 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР.
  104. Ст. 92. Про зміну арт. 366/86 Цивільного Кодексу УСРР.
  105. Ст. 93. Про зміну арт. 366/90 Цивільного Кодексу УСРР.
  106. Ст. 94. Про зміну й доповнення Положення про технікуми УСРР.
  107. Ст. 95. Про зміну уваги 1 до арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про комірне (кватирову плату) й заходи до врегулювання користування житлом у містах і селищах міського типу".
  108. Ст. 96. Устава про Всеукраїнський Заочний Інститут Народньої Освіти.
  109. Ч. 13 Резолюція та постанови ХІ Всеукраїнського З'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (8-15 травня 1929 р.); (Стр. 477-512).
  110. Ст. 97. На звітну доповідь Уряду СРСР.
  111. Ст. 98. На звітну доповідь Уряду УСРР.
  112. Ст. 99. На загальну доповідь про п'ятирічний плян народнього господарства України.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського