До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Збірник постанов та розпоряджень робітниче-селянського уряду України за 1922-1923 рр (1922)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005685


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  ЗБІРНИК ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧЕ-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1922-1923 РР
  1922.
  1923.
  Дата(и):1922

  Колекції:

   № 1-35    № 36-56   


  Опис документа:

  Збірник постанов та розпоряджень робітниче-селянського уряду України за 1922-1923 рр / Рада Народних Комісарів УРСР. – Харьков: Літо-друкарня "Книгоспілки", Нетеченська набер., 14, 1922. – 1147 с. – (Видання Народнього Комісаріяту Юстиції).

  1922. № 1-47, 49-53.

  1923. № 54-56.


  Видання містить постанови, декрети та інструкції Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Української економічної ради при Раді народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки, Всеукраїнського центрального виконавчого комітету УСРР та Народного комісаріату юстиції УСРР за 1922-1923 рр.; постанови та резолюції 3-ої сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету Української Соціалістичної Радянської Республіки VI скликання (24-25 жовтня 1922 р.). Для юристів, істориків і політологів.

  Издание содержит постановления, декреты и инструкции Совета народных комиссаров УССР, Украинского экономического совета при Совете народных комиссаров УССР, Всеукраинского центрального исполнительного комитета УССР и Народного комиссариата юстиции УССР за 1922-1923 гг; постановления и резолюции 3-й сессии Всеукраинского центрального исполнительного комитета УССР VI созыва (24-25 октября 1922 г.). Для юристов, историков и политологов.


        Зміст

  1. Ч. 1 Постанови УЕР, РНК, ВУЦВК; декрети РНК (1-18 січня 1922 р.); (Стр. 1-32) .
  2. Ст. 1. Про конфіскацію продовольчих вантажів по залізницях (постанова).
  3. Ст. 2. Про відміну помолового податку в неврожайних губерніях (постанова).
  4. Ст. 3. Про оголошування постанов УЕР (постанова).
  5. Ст. 4. Про порядок відпуску державою річей харчування і широкої споживи (постанова).
  6. Ст. 5. Про націоналізацію земель для цукрової промисловости України (постанова).
  7. Ст. 6. Про організацію комісій по вилученню збитків, заподіянних бандітами, що перейшли польський кордон (постанова).
  8. Ст. 7. Про боротьбу з військовим дезертирством (постанова).
  9. Ст. 8. Про покладання на Губфінвідділи тимчасового виконування банкових операцій (постанова).
  10. Ст. 9. Про невживання до неповнолітніх арешту (постанова).
  11. Ст. 10. Про друкування за плату матеріялів у відділі об'яв "Вістей ВУЦВКу" (постанова).
  12. Ст. 11. Про заходи що-до впорядкування фінансового господарства (постанова).
  13. Ст. 12. Про призначення представника УСРР до комісії по розмежуванню УСРР з Кримом (постанова).
  14. Ст. 13. Про місцеві кошториси (постанова).
  15. Ст. 14. Про взаємовідносини поміж УЕР та Цекомдопомголод (постанова).
  16. Ст. 15. Про порядок складання кошторисів, прибутків і видатків на 1922 рік і про порядок відкриття тимчасових кредитів, аж до затвердження кошторисів (декрет).
  17. Ст. 16. Про Бюро Вукомпромспілки (постанова).
  18. Ст. 17. Про забезпечення професора Суслова Г. К. та його родини (декрет).
  19. Ст. 18. Про звільнення Укрнаркомпроду від постачання установам господарчих приладь (постанова).
  20. Ст. 19. Про постачання робгужсилою, що притягається в порядку трудгужподатку (постанова).
  21. Ст. 20. Про забезпечення академика Явориницького (декрет).
  22. Ст. 21. Про вшанування й соціяльне забеспечення заслужного робітника науки й мистецтва П. І. Кравцова з приводу 40-річної його діяльности (декрети).
  23. Ст. 22. Про наділення землею дитячих установ соціяльного виховання (постанова).
  24. Ст. 23. Про ліквідацію діяльности ОВАК, губерніяльних комісій і архивних секцій Губвиконкомів (постанова).
  25. Ст. 24. Про зобов'язання Губекономнарад дати відомости про продовольство Наркомпроду (постанова).
  26. Ст. 25. Про утворення комісії для з'ясування кількости збіжжя, перевезеного залізницями України на адресу РСФРР і ЦПКП (постанова).
  27. Ст. 26. Статут про радіо-телєграфне Агенство України (Ратау) (постанова).
  28. Ст. 27. Про платність інформацій Ратау (постанова).
  29. Ст. 28. Про передачу функцій ЦУКППР до відділу охорони праці Півдбюро ВЦРПС (постанова).
  30. Ст. 29. Про зниження продовольчого натурподатку, заміну його на гроші і про звільнення від нього в губернях та повітах, які оголошені неврожайними (постанова).
  31. Ст. 30. Про прискорення обігу ліжок, які взято на державне постачання (декрет).
  32. Ст. 31. Про передачу до розпорядження Наркомюсту всіх місць ув'язнення (постанова).
  33. Ст. 32. Про такси за користування телеграфними проводами (постанова).
  34. Ст. 33. Про колєктивні договори і регулювання умов праці в приватніх і громадських підприємствах, установах і організаціях (постанова).
  35. Ст. 34. Про ліквідацію Української Комисіі Використування (постанова).
  36. Ст. 35. Про утворення загально-державного продовольчого фонду (постанова).
  37. Ч. 2 Постанови ВУЦВК, УЕР (18-20 січня 1922 р.); (Стр. 33-48).
  38. Ст. 36. Про реєстр видатків, що задовольняються з місцевих коштів (постанова).
  39. Ст. 37. Про місцеві грошові засоби (постанова).
  40. Ст. 38. Про морський контроль торговельних суден (постанова).
  41. Ст. 39. Про бюджетну комисію ВУЦВК-у (постанова).
  42. Ст. 40. Про підготовлення продподаткових інспекторів (постанова).
  43. Ст. 41. Про кримінальний бандитизм (постанова).
  44. Ст. 42. Статут про Комісії Комнезамів при губерніяльних та повітових підвідділах Комнезамів (постанова).
  45. Ст. 43. Про дозвіл Уповнаркомзовнішторгові заставити Держбанкові на 15 міліярдів карб. марганцевої й залізної руди (постанова).
  46. Ст. 44. Про виключення матеріялів для НКШ і ЦУНП (постанова).
  47. Ст. 45. Про порядок росподілу дієтпродуктів (постанова).
  48. Ст. 46. Про порядок вираховування грошової плати за право експлуатації підприємств, які здаються в аренду (постанова).
  49. Ст. 47. Про правила розрахунку з особами тимчасово мобілізованими в порядкові професійної чи партійної дісциплини і тимчасово відкомандированими з підприємств або установ (постанова).
  50. Ч. 3 Постанови РНК, УЕР; декрет РНК (23-28 січня 1922 р.); (Стр. 49-64).
  51. Ст. 48. Про скасування Всеукраїнських і Губерніяльних протипожежних комісій (постанова).
  52. Ст. 49. Про відповідальність робітників Нарзв'язку (постанова).
  53. Ст. 50. Положення про тютюновий трест України.
  54. Ст. 51. Правила про порядок видаткив по пересуненню робітників (постанова).
  55. Ст. 52. Про увікопомнення пам'яти В. Г. Короленка (постанова).
  56. Ст. 53. Про плату за працю рабітникам та преміювання адміністрації за работи по боротьбі з сніговими заметами (постанова).
  57. Ст. 54. Про терміни затребування й вивозу багажу й вантажів, а також забутих і знайдених предметів (постанова).
  58. Ст. 55. Про вжиток на транспорті засад господарчого розрахунку (декрет).
  59. Ст. 56. Про ставки по розрядах страхового тарифу (постанова).
  60. Ст. 57. Про віднесення видатків на утримання сітки агрикультурних та зразкових заходів на загально-державний бюджет (постанова).
  61. Ст. 58. Про організацію двохтижневика освіти (постанова).
  62. Ч. 4 Постановления СНК, ВЦИК, УЭС; декрет и положение СНК: инструкция НКЮ (30 января - 1 февраля 1922 г.); (Стр. 65-84).
  63. Ст. 59. О социальном обеспечении рабочих и служащих на случай временной и постоянной утрати трудоспособности и членов их семьи на случай смерти кормильца (положение).
  64. Ст. 60. О крестьянах голодающих губерний, арестованных за невыполнение продналога (постановление).
  65. Ст. 61. О налоге на пиво (декрет).
  66. Ст. 62. О возмещении убытков, понесенных на гужевой повинности или при выполнении трудгужналога (постановление).
  67. Ст. 63. Об упразднении концлагерей (постановление).
  68. Ст. 64. О приемке и разгрузке прибывающего зерна из-за границы (постановление).
  69. Ст. 65. О держании государственными учреждениями и предприятиями своих текущих счетов в учреждениях Госбанка (постановление).
  70. Ст. 66. Об исчислении налогов в довоенных рублях (постановление).
  71. Ст. 67. Об изменении положения о Главном Кооп. Комитете (постановление).
  72. Ст. 68. О порядке выдачи предложений (постановление).
  73. Ст. 69. О порядке производства дел о дезертирах (инструкция).
  74. Ч. 5 Постанови ВУЦВК, РНК, УЕР; декрет РНК (1-6 лютого 1922 р.); (Стр. 85-100).
  75. Ст. 70. Про збори уповноважених сільсько-господарських кооперативних спілок (положення).
  76. Ст. 71. Про охорону складів, пакгавзів і комор, а також будівель на залізничих і водних шляхах (постанова).
  77. Ст. 72. Про заходи що-до збільшення поступлень помолподатку (постанова).
  78. Ст. 73. Про поліпшення матеріяльного стану учнів робфаків (постанова).
  79. Ст. 74. Про адміністративно-теріторіяльний поділ України (постанова).
  80. Ст. 75. Зміна п. "а" ст. 2 постанови про адміністративні кари (постанова).
  81. Ст. 76. Про реєстрацію підприємств (постанова).
  82. Ст. 77. Про право відділів праці накладати адміністративні кари (постанова).
  83. Ст. 78. Про порядок розв'язання конфліктів між робітниками і працедавцями в кооперативних, громадських і инших приватніх підприємствах і господарствах (постанова).
  84. Ст. 79. Положення про портові збори.
  85. Ст. 80. Про збільшення кількости членів колегії Укрголовпрофосу (постанова).
  86. Ст. 81. Про заготовлення городнього та кормового насіння Вукопспілкою (постанова).
  87. Ст. 82. Про ліквідацію Надзвичайних Комісій по боротьбі з неправильним використуванням транспорту (постанова).
  88. Ст. 83. Про боротьбу зі шкідниками садків (постанова).
  89. Ст. 84. Про перераховання виноградно-винного натурподатку недоїмкою на 1922 рік (постанова).
  90. Ст. 85. Про Центральну Науково-досвідну станцію винництва ім. В. Е. Тайрова в Одесі (постанова).
  91. Ст. 86. Про відбудовання виноградно-винарської промисловости (постанова).
  92. Ст. 87. Про порядок внесення договоров РСІ (постанова).
  93. Ст. 88. Про порядок заготівлі й росподілу спецодягу й предметів річевого довольства (постанова).
  94. Ст. 89. Про заготовку кооперацією концентрованих кормів для неврожайних губерній (постанова).
  95. Ч. 6 Постанови УЕР, РНК, ВУЦВК; декрет РНК (6-11 лютого 1922 р.); (Стр. 101-116).
  96. Ст. 90. Про олійне насіння для голодних губерній (постанова).
  97. Ст. 91. Про план загально-державного постачання (постанова).
  98. Ст. 92. Про державне постачання цукру (постанова).
  99. Ст. 93. Про зменшення норм постачання на лютий і березень місяці (постанова).
  100. Ст. 94. Про покриття організайних видатків по засівкампанії (постанова).
  101. Ст. 95. Про зміну й доповнення декрету РНК від 10-го грудня 1921 р. "Про соціяльне забезпечення робітників і службовців" (постанова).
  102. Ст. 96. Про підвищення залізничних і водних тарифів (постанова).
  103. Ст. 97. Про надання права самостійних заготовок збіжжа окремим установам та організаціям в бронірованих губернях (постанова).
  104. Ст. 98. Про зараховання представника Уповнаркомпраці в фондову комісію при УЕР (постанова).
  105. Ст. 99. Про комітети допомоги робфакам (постанова).
  106. Ст. 100. Про вилучення органами місцевої влади продуктів виробництва радгоспів (постанова).
  107. Ст. 101. Про складочні помешкання для УПНКЗТ (постанова).
  108. Ст. 102. Про постачання населенню на видання позички ячменю, який привезено з Руминії (постанова).
  109. Ст. 103. Про плян державного постачання на наступні місяці (постанова).
  110. Ст. 104. Про встановлення точного харчового балансу (постанова).
  111. Ст. 105. Про випуск до обігу термінових безпроцентовиз зобов'язань РСФРР (постанова).
  112. Ст. 106. Про встановлення податку на цигарки (постанова).
  113. Ст. 107. Про заготовлення сировини в голодних губернях (постанова).
  114. Ст. 108. Про страхові внески на соціяльне страхування від безробіття (постанова).
  115. Ст. 109. Про садівництво на Україні (декрет).
  116. Ст. 110. Про центральне правління державної виноторговлі ВРНГ (постанова).
  117. Ст. 111. Про меліораційні товариства (постанова).
  118. Ч. 7 Постанови УЕР, РНК, ВУЦВК (11-17 лютого 1922 р.); (Стр. 117-132).
  119. Ст. 112. Про заборону використовувати маршрути для первозу засівного матеріялу з иншою метою (постанова).
  120. Ст. 113. Про Центральне Бюро по обслуговуванню чужоземців в Харкові при Народньому Комісаріяті Закордонних Справ (постанова).
  121. Ст. 114. Про заповідник "Антонину" на Волині (постанова).
  122. Ст. 115. Про забезпечення родин осіб, які призвані в лави Червоної Армії і Фльоти (постанова).
  123. Ст. 116. Про вирахування в довійськових карбованцях існуючих податків (постанова).
  124. Ст. 117. Про відповідальність за невиповнення трудгужподатку (постанова).
  125. Ст. 118. Про пересунення стрілки в годинниках (постанова).
  126. Ст. 119. Про нові такси за користування поштою, телеграфом, радіо-телеграфом і телефоном (постанова).
  127. Ст. 120. Про виплату премії за викриття неправильностей при переїзді пасажирів і перевозі ними ручних клунків (постанова).
  128. Ст. 121. Про скасування декрету від 12 серпня 1921 року про закріплення за агітаційно-просвітніми пунктами помешкань на станціях залізниць і водних пристанях (постанова).
  129. Ст. 122. Про роботу чужоземних організацій допомоги голодаючим (постанова).
  130. Ст. 123. Про дрібну і кустарну промисловість (постанова).
  131. Ст. 124. Про росподіл насіння кормових трав (постанова).
  132. Ст. 125. Про вживання трудгужподатку для підвозу насіння до залізничних станцій (постанова).
  133. Ст. 126. Про припинення евакуації переселенців з голодаючих губерень (постанова).
  134. Ст. 127. Про відміну п. 6 ст І та ст. ст. ІІ та ІІІ постанови Раднаркому від 14/ІІІ-1922 р. "Про натурподаток" (постанова).
  135. Ст. 128. Про вилучення матеріялів для НКШ в порядкові розрахунку за них (постанова).
  136. Ст. 129. Про створення грошового й харчового фонду для залізниць (постанова).
  137. Ч. 8 Постанови УЕР, РНК (18-25 лютого 1922 р.); (Стр. 133-148).
  138. Ст. 130. Про порядок виконання меливного податку (постанова).
  139. Ст. 131. Про доповнення до п. 3 декрету РНК УСРР від 12 липня 1921 р. "Про помолподаток" (постанова).
  140. Ст. 132. Про Українську Центральну Товарову Біржу, яка утворена Радою Народнього Господарства та Всеукраїнською Кооперативною Спілкою (постанова).
  141. Ст. 133. Про засоби до поліпшення постачання установам Наркомсоцзабезу (постанова).
  142. Ст. 134. Про скасування натурподатку на тютюн врожаю 1921 р. в Одеській, Миколаївській та Подільській губернях (постанова).
  143. Ст. 135. Про реєстрацію і облік плідників сільсько-господарчої худоби (постанова).
  144. Ст. 136. Про кредитування Держбанком підприємств, які переведені на господарчий розрахунок (постанова).
  145. Ст. 137. Про поширення чинности ухвали РПО з 30-го грудня 1921 р. "Про росформування трудчастин на терені УСРР" (постанова).
  146. Ст. 138. Про забезпечення залізниць матеріялами за для ремонту вагонів (постанова).
  147. Ст. 139. Про збільшення навантаження дров на Південно-Західніх залізницях (постанова).
  148. Ст. 140 Про заходи в справі побільшення засівної площі (постанова).
  149. Ст. 141. Про передачу функцій Комісій по відсрочках та откомандіровках працезобов'язаних до конфліктних Комісій при органах Уповнаркомпраці (постанова).
  150. Ч. 9 Постанови РНК, УЕР; декрети РНК (27 лютого - 3 березня 1922 р.); (Стр. 149-164).
  151. Ст. 142. Про Народній суд (постанова).
  152. Ст. 143. Про Полюбовний суд (постанова).
  153. Ст. 144 Про Центральну Науково-Освітню Книгозбірню (постанова).
  154. Ст. 145. Про термінове переведення на терені УСРР загально-федеративних постанов по НКШ та НКПТ (постанова).
  155. Ст. 146. Про обмеження прав по судових вироках (декрет).
  156. Ст. 147. Про боротьбу з крадіжками і про охорону вантажів на залізницях (постанова).
  157. Ст. 148. Про порядок використання торфовників (постанова).
  158. Ст. 149. Про кріпостні пошліни (постанова).
  159. Ст. 150 Про включення до держпляну постачання жирами 70.000 пудів конопляної й льонової олії (постанова).
  160. Ст. 151. Про надання права Органам Юстиції позичати з надходячих до них коштів (постанова).
  161. Ст. 152. Про надання міліції права користуватися безплатними перевозочними документами за рахунок відомствених перерахунків (постанова).
  162. Ст. 153. Про протихолерну прищепку на 1922 рік (декрет).
  163. Ст. 154. Про введення старшого начальника військової частини до складу Г.Е.Н. (постанова).
  164. Ст. 155. Про відповідальність за злочини проти справи подання допомоги голодаючим (постанова).
  165. Ст. 156. Про плату за проїзд пасажирів і перевозку багажу та вантажів по залізницях (постанова).
  166. Ст. 157. Про передачу суднопідйому з відома Моркому під заряд Управління Уповнаркомшляхів (постанова).
  167. Ст. 158. Про торговельні знаки (положення).
  168. Ч. 10 Постанови РНК, УЕР, ВУЦВК; інструкція РНК (3-8 березня 1922 р.); (Стр. 165-180).
  169. Ст. 159. Про встановлення публікаційних внесків на заяви про робочу силу (постанова).
  170. Ст. 160. Про здійснення трудгужповинностей на засадах трудгужподатку (постанова).
  171. Ст. 161. Про продовження звичайних кредитів по кошторисах 1921 р. (постанова).
  172. Ст. 162. Про виплату позиків УССР на набуття за кордоном засівного матеріялу (постанова).
  173. Ст. 163. Статут про управління нафтовим господарством України і порядок оплати за нафтові вироби (постанова).
  174. Ст. 164. Про продаж за готівку засівматеріялу (постанова).
  175. Ст. 165. Про внесення в командіровочні посвідчення відомостей про суми, які одержуються командіровочними на подорожнє харчування (постанова).
  176. Ст. 166. Про зміну положення відносно комісій по видачі дозволу на вивозку майна репатрируємих (постанова).
  177. Ст. 167. Про боротьбу з незаконним використанням транспорту (постанова).
  178. Ст. 168. Про розгрузку залізничних станцій від біженців-виселенців (постанова).
  179. Ст. 169. Про поліпшення становища вчених фаховців та заслужених робітників літератури та мистецтва (постанова).
  180. Ст. 170. Про постачання робітникам транспорту (постанова).
  181. Ст. 171. Про збільшення коштів комітету допомоги вченим (постанова).
  182. Ст. 172. Про додаткову інспекцію при Управлінні Уповноваженого Наркомпраці та його місцевих органах (постанова).
  183. Ст. 173. Про постачання Червоної Армії, клопотання за для неї кредитів і про відповідальність Губвиконкомів і Опродкомгубів за першочергове постачання Червоної Армії (постанова).
  184. Ст. 174. Про асігновку 100.000 золотих карб. на допомогу безробітним (постанова).
  185. Ст. 175. Про розбронірування України для заготовок харчових і насіньових продуктів (постанова).
  186. Ст. 176. Про внески на лікарську допомогу (постанова).
  187. Ст. 177. Про порядок розрахунків за відпуск предметів харчування й загальної споживи (інструкція).
  188. Ст. 178. Про зміну порядку реалізації засівматеріялу (постанова).
  189. Ст. 179. Про зняття й полегшення податкового тягару для найбіднішого селянства (постанова).
  190. Ст. 180. Про податкові пильги для недоімкових господарств (постанова).
  191. Ст. 181. Про натуральний податок на молочні продукти на 1922 рік (постанова).
  192. Ст. 182. Про зняття з Наркомпроду накладних затрат по росподілу (постанова).
  193. Ч. 11 Постановления ВУЦИК, УЭС, СНК (8-10 марта 1922 г.); (Стр. 181-196).
  194. Ст. 183. О передаче церковных ценностей в фонд помощи голодающим (постановление).
  195. Ст. 184. Об акцизе с пива, кваса, меда, фруктовых и искусственных минеральных вод (постановление).
  196. Ст. 185. Об акцизе со спирта, отпускаемого на технические, химические и другие специальные надобности (постановление).
  197. Ст. 186. Расписание разрядов промышленных предприятий и личных промысловых занятий (постановление).
  198. Ст. 187. Расписание разрядов торговых предприятий (постановление).
  199. Ст. 188. Об изменении срока выборов Советов, созыва Съездов Советов, Сессий ВУЦИК и об упразднении некоторых отделов Исполкомов (постановление).
  200. Ст. 189. Об общегражданском налоге для оказания помощи голодающим и на усиление средств по борьбе с эпидемиями (постановление).
  201. Ст. 190. О порядке финансирования Укрумта за перевалку прибывающих из заграницы грузов (постановление).
  202. Ст. 191. О передаче в распоряжение Наркомзема маслосемян и распределении их по губерниям (постановление).
  203. Ст. 192. Об обращении штрафных сумм в фонд страхования от безработицы (постановление).
  204. Ст. 193. О Губернских Кооперативных Комитетатах (положение).
  205. Ст. 194. О сборе и культуре лекарственных растений (постановление).
  206. Ст. 195. Об ответственности за небрежное хранение, порчу, расхищение, задержку в доставке и неправильное использование посевного материала (постановление).
  207. Ст. 196. Об управлении морскими торговыми портами Республики (постановление).
  208. Ст. 197. О совещаниях по портовым делам (постановление).
  209. Ч. 12 Постанови УЕР, ВУЦВК, РНК; декрети РНК (10-17 березня 1922 р.); (Стр. 197-214).
  210. Ст. 198. Про справоздання УЕР та Губекономнарад за першу чверть 1922 року (постанова).
  211. Ст. 199. Про виконання продподатку (постанова).
  212. Ст. 200. Про заходи в справі розвитку торговельного судоплавства і судобудівництва на засадах господарчого розрахунку (постанова).
  213. Ст. 201. Про добровольну фльоту (постанова).
  214. Ст. 202. Про хмільництво (постанова).
  215. Ст. 203. Про будинки робітників освіти і мистецтва (постанова).
  216. Ст. 204. Про постачання Червоної Армії і Фльоті мила, тютюну і сірників (постанова).
  217. Ст. 205. Про поліпшення становища волстатистики (постанова).
  218. Ст. 206. Про оподаткування зернопереробних підприємств помолподатком (постанова).
  219. Ст. 207. Про податкових інспекторів направленіх під заряд Уповнаркомфіну (постанова).
  220. Ст. 208. Про тариф консульских, а також инших зборів, які збірає НКВС (постанова).
  221. Ст. 209. Про постановку соціального забезпечення (декрет).
  222. Ст. 210. Правила про промислове оподаткування виробництва предметів забаганки й торгівлі ними (постанова).
  223. Ст. 211. Про скасування Чугуївського повіту (постанова).
  224. Ст. 212. Про відміну п. 6 роз. IV декрету од 4 січня 1922 р. (постанова).
  225. Ст. 213. Про промисловий податок (постанова).
  226. Ст. 214. Про організацію акційного товариства по розробці торфяних багацтв України (постанова).
  227. Ст. 215. Про заходи по заохочуванню до праці в Радустановах (декрет).
  228. Ст. 216. Про розрахунки за комунальні послуги (постанова).
  229. Ст. 217. Тимчасове положення про внески з промислових та торговельних підприємств на культурно-освітню працю серед пролетаріяту (постанова).
  230. Ч. 13 Постанови РНК, УЕР, ВУЦИК (17-22 березня 1922 р.); (Стр. 215-230).
  231. Ст. 218. Про облік ветеринарного персоналу (постанова).
  232. Ст. 219. Про ввізно-вивозну роботу Вукопспілки (постанова).
  233. Ст. 220. Про товарство по росповсюдженню сільсько-господарчих машин (постанова).
  234. Ст. 221. Про порядок складання й проходження матеріяльних кошторисів на час з 1 квітня по 1 жовтня 1922 р. (постанова).
  235. Ст. 222. Про обов'язкову безплатну пересилку Український Академії Наук всіх друкованих видань (постанова).
  236. Ст. 223 Інструкція про порядок вилучення церковних скарбів на користь голодаючим (постанова).
  237. Ст. 224. Про заходи що до збільшення засівплощі (постанова).
  238. Ст. 225. Про канцелярський збір (постанова).
  239. Ст. 226. Про заведення плати за навчання в вищих шкільних закладах УСРР (постанова).
  240. Ст. 227. Про відсоткові відрахунки на соцстрахування та культурну роботу (постанова).
  241. Ст. 228 Про держполіткерування (постанова).
  242. Ст. 229. Про рух голодвантажів (постанова).
  243. Ст. 230. Про створення бронірованого засівного фонду в волостях УСРР (постанова).
  244. Ст. 231. Про зовнішню торгівлю (постанова).
  245. Ст. 232. Про звіти економнарад (постанова).
  246. Ч. 14 Постанови РНК, ВУЦВК, УЕР; положення УЕР (24-28 березня 1922 р.); (Стр. 231-246).
  247. Ст. 233. Доповнення до декрету про меливно-круп'яні підприємства (постанова).
  248. Ст. 234. Про об'єднання державних заводів "Спиртотресту України" (положення).
  249. Ст. 235. Про трестування радгоспів (постанова).
  250. Ст. 236. Про Уповноважених Народнього Комісаріяту Справ Закордонніх на терені УСРР (постанова).
  251. Ст. 237. Положення про чужоземців в УСРР і про порядок придбання та втрати справ українського громадянства (постанова).
  252. Ст. 238. Про відміну декретів Раднаркому в справі державної монополії на сіль від 25 червня 1921 р. й инших (постанова).
  253. Ч. 15 Постанови ВУЦВК, РНК, ВВК, УЕР; декрети РНК (28 березня - 1 квітня 1922 р.); (Стр. 247-262).
  254. Ст. 239. Положення в справі курортів, загальнодержавного й місцевого значіння, що знаходяться на терені УССР (постанова).
  255. Ст. 240. Про заведення персонального заряду в Управлінні відділами Волвиконкомів (постанова).
  256. Ст. 241. Про порядок одержання прибутків та переведення видатків по місцевому господарству УСРР (декрет).
  257. Ст. 242. Про плян державного постачання (постанова).
  258. Ст. 243. Про зарахування дітей на держпостачання цукром та зміну норми постачання цукром (постанова).
  259. Ст. 244. Про порядок передачі статистичних відомостей по стану засівів (постанова).
  260. Ст. 245. Про відвід понадкошторисних додаткових лісорубок за для весняної рубки (постанова).
  261. Ст. 246. Про товариство по розповсюдженню літератури на Україні "Село-книга" (постанова).
  262. Ст. 247. Про винагороду хибно оподаткованих трудгужподатком осіб (постанова).
  263. Ст. 248. Про організацію з міліціонерів охорони заводів, фабрик, радгоспів та ин. державних підприємств (постанова).
  264. Ст. 249. Про увікопомнення пам'яти й забезпечення родини професора Олександра Панасовича Потебні (декрет).
  265. Ст. 250. Положення про використання земель, садків та вселяких инших сільсько-господарчих грунтів біля міст та инших поселеннях міського типу (постанова).
  266. Ст. 251. Про порядок витрати й обліку коштів, які відпускаються Наркомосові та Наркомземові на переведення засівкампанії (постанова).
  267. Ст. 252. Про заходи по перевалці з Донбасу скорочуємих робітників (постанова).
  268. Ст. 253. Положення про комітет чужоземної літератури при Раднаркомі УСРР (постанова).
  269. Ст. 254. Про припис морських суден до порту і про внесення їх в судові реєстри (постанова).
  270. Ст. 255. Про вимір в місткосьти суден морської торговельної фльоти (постанова).
  271. Ч. 16 Постанови РНК, ВУЦВК, УЕР (1-5 квітня 1922 р.); (Стр. 263-284).
  272. Ст. 256. Про електрофікацію УСРР (постанова).
  273. Ст. 257. Про гірничий догляд (постанова).
  274. Ст. 258. Статут про уповноважених ГубРСІ НКРСІ УСРР (постанова).
  275. СТ. 259. Про перевід комісії по боротьбі з безгодівлею худоби від Наркомпроду до Наркомзему (постанова).
  276. Ст. 260. Про обмеження держпостачання фабрикатами (постанова).
  277. Ст. 261. Про відміну вирахунків державних прибутків і видатків в довійськових карбованцях (постанова).
  278. Ст. 262. Про поясні такси промислового податку в радянських грошзнаках (постанова).
  279. Ст. 263. Про Двірці-Праці, Будинки-Комуни й Будинки-Робітників (постанова).
  280. Ст. 264. Про звільнення за для весняних робіт ув'язнених за невиконання продподатку (постанова).
  281. Ст. 265. Про встановлення акцизу з нафтових продуктів (постанова).
  282. Ст. 266. Статут про державний гербовий збір (постанова).
  283. Ст. 267. Про місяць чистоти (постанова).
  284. Ст. 268. Про присягу Робітниче-Селянської Червоної Армії (постанова).
  285. СТ. 269. Про кредітову кооперацію (постанова).
  286. Ст. 270. Про вивозний крам та сировину (постанова).
  287. Ч. 17 Постанови РНК, ВУЦВК; декрети ВУЦВК й РНК (8-11 квітня 1922 р.); (Стр. 285-306).
  288. Ст. 271. Про склад ліквідаційних комісій по ліквідації сільсько-господарських управлінь споживчої кооперації та передачу їхнього майна сільсько-господарчій кооперації (постанова).
  289. Ст. 272. Про вилучення заводських коней (постанова).
  290. Ст. 273. Про відповідальність за неподання звітів (постанова).
  291. Ст. 274. Про додатковий збір за користування телеграфом та телефоном (постанова).
  292. Ст. 275. Про збори по Народньому Комісаріятові Юстиції (постанова).
  293. Ст. 276. Про єдиний натурподаток на продукти сільського господарства на 1922-23 р. (декрет).
  294. Ст. 277. Про організацію апарату по оподаткуванню й збіранню єдиного продовольчого податку (постанова).
  295. Ст. 278. Про здачу в оренду підприємств мукомольно-круп'яної промисловости та про помолподаток в кампанії 1922-23 року (декрет).
  296. Ст. 279. Про притягнення Сельрад та Волвиконкомів до переведення натурподатку (постанова).
  297. Ч. 18 Постанови ВУЦВК, РНК, УЕР; декрет ВУЦВК й РНК (11-19 квітня 1922 р.); (Стр. 307-322).
  298. Ст. 280. Про впорядкування користування сінокосами та про заходи по піднесенню лугового господарства (постанова).
  299. Ст. 281. Про сільсько-господарчий продуктивний програм (постанова).
  300. Ст. 282. Про надання кволим селянським господарствам права тимчасового відступлення від користування своєю надільною землею (декрет).
  301. Ст. 283. Про утворення волосного насіньового фонду (постанова).
  302. Ст. 284. Про недоїмки по продподаткові (постанова).
  303. Ст. 285. Про надання прав Народньому Комісаріятові Продовольства (постанова).
  304. Ст. 286. Про особливу терміновість допомоги чужоземним організаціям допомоги голодним при виконанні ними своїх обов'язків (постанова).
  305. Ст. 287. Амністія в додаток до постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 30 листопаду 1921 року (постанова).
  306. Ст. 288. Відозва до селян (постанова).
  307. Ст. 289. Про заходи по впорядкуванню посадки пассажирів в потяги (постанова).
  308. Ст. 290. Про порядок розгляду надходячих з за кордону пропозицій на концесії (постанова).
  309. Ст. 291. Про порядок здачі в оренду підприємств державним установам (постанова).
  310. Ст. 292. Про преміювання продорганів (постанова).
  311. Ст. 293. Про утворення комбінованого т-ва по вивозу вугілля (постанова).
  312. Ч. 19 Постанови ВУЦВК, РНК, УЕР (19-21 квітня 1922 р.); (Стр. 323-337).
  313. Ст. 294. Про порядок найму та звільнення робітників і службовців (постанова).
  314. Ст. 295. Про донецкий технікум імени тов. Артема (постанова).
  315. Ст. 296. Про порядок постачання помешканнями державних, професійних і партійних організацій та установ (постанова).
  316. Ст. 297. Доповнення до інструкцій про вилучення церковних скарбів для помочі голодаючим (постанова).
  317. Ст. 298. Про перенесення центру Летичівського повіту до Деражні (постанова).
  318. Ст. 299. Про майно, вивезене до Польші в період з 1914 року по 1920 р. (постанова).
  319. Ст. 300. Інструкція Членам Всеукраїнської Комісії Незаможніх селян при ВУЦВК'у (постанова).
  320. Ст. 301. Про відбудову та зміцнення сільского господарства в Україні (постанова).
  321. Ст. 302. Про союзну мережу споживчої кооперації на Україні (постанова).
  322. Ст. 303. Про роботу Центрального Правління Кам'яновугільної Промисловости (постанова).
  323. Ст. 304. Про постачання залізницям України необхідних для ремонту вагонів матер'ялів (постанова).
  324. Ст. 305. Про зміну редакції примітки до п. 3-ого постанови РНК "Про порядок перевірки персонального складу чужоземних торговельних суден, перепустку та перебування чужоземних морців в портових містцях УСРР" (постанова).
  325. Ст. 306. Про Інститути Праці (постанова).
  326. Ст. 307. Про встановлення ставок акцизу з цигарок, що вироблюються з обандероленого тютюну в окремих майстернях (постанова).
  327. Ст. 308. Про сплав лісу (постанова).
  328. Ст. 309. Про весняний допит господарів (постанова).
  329. Ст. 310. Про подання відомостей по врожайній статистиці (постанова).
  330. Ч. 20 Постановления ВУЦИК, СНК, УЭР; декреты СНК; положения ВУЦИК (22-29 апреля 1922 г.); (Стр. 337-354).
  331. Ст. 311. Об охране площадей, отведенных под огородные культуры (постановление).
  332. Ст. 312. О типографии ВУЦИК (положение).
  333. Ст. 313. Об учреждении Главного Комитете по делам о концессиях и акционерных обществах (декрет).
  334. Ст. 314. Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюти (декрет).
  335. Ст. 315. Об образовании государственного экспортного фонда по филателии (постановление).
  336. Ст. 316. О премировании сотрудников Уголовного Розыска (постановление).
  337. Ст. 317. О переработке маслосемян (постановление).
  338. Ст. 318. Об отмене налога на продукты пчеловодства 1921 г. (постановление).
  339. Ст. 319. Об отмене права Губисполкомов не пропускать просьб о помиловании и кассационных жалоб (постановление).
  340. Ст. 320. О передаче Управлению Уполнаркомтруда функций охраны труда (постановление).
  341. Ст. 321. О векселях (положение).
  342. Ст. 322. О штатах газеты "Вісти" (постановление).
  343. Ст. 323. Об уполномоченных Вукопспілки (постановление).
  344. Ст. 324. О ликвидации Укркомгоссоора и Губкомгоссоора (постановление).
  345. Ст. 325. О повышении платы за проезд пассажиров и провоз багажа и грузов (постановление).
  346. Ст. 326. О выпуске в обращение срочных беспроцентных обязательств в валюте дензнаков образца 1922 года (декрет).
  347. Ст. 327. О вознаграждении лиц, состоящих в частях особого назначения за пропущенные рабочие часы и дни (постановление).
  348. Ст. 328. Об отмене положения о дисциплинарных товарищеских судах и ликвидации их (постановление).
  349. Ст. 329. О продстроительстве (постановление).
  350. Ст. 330. Об организации Бюро при Уполномоченных Червонного Креста (постановление).
  351. Ст. 331. О заготовке и переработке кожевенного сырья (декрет).
  352. Ч. 21. Постанови РНК, УЕР, ВУЦИК; декрет РНК (2-5 травня 1922 р.); (Стр. 355-370).
  353. Ст. 332. Про заміну загального землеустрою районним (постанова).
  354. Ст. 333. Про скарбові операції державних підприємств та установ (постанова).
  355. Ст. 334. Про зміну постанови РНК от 9-го вересня 1921 року "Про постачання робітників молоком та жирами" (постанова).
  356. Ст. 335. Про продаж денатурату (декрет).
  357. Ст. 336. Про виплату натурподатку з заорендованих земель (постанова).
  358. Ст. 337. Про порядок електрофікації України (постанова).
  359. Ст. 338. Про заборону місцевим органам влади змінювати структуру Укрпалу (постанова).
  360. Ст. 339. Про першотравневу амністію (постанова).
  361. Ст. 340. Про вкладні операції та про правила прийому грошових переводів за кордон (постанова).
  362. Ст. 341. Про боротьбу з сапом (постанова).
  363. Ст. 342. Про віднесення відомствами невиконаних витрат на кредіти діючих кошторисів (постанова).
  364. Ст. 343. Про постачання Червоної Армії, громадських установ і приватніх осіб помешканнями (постанова).
  365. Ст. 344. Про порядок ловитьби риби в певні періоди (постанова).
  366. Ст. 345. Правила продажу населенню денатурату (постанова).
  367. Ч. 22 Постанови РНК, УЕР, ВУЦИК; декрет и ВУЦИК й РНК (8-15 травня 1922 р.); (Стр. 371-390).
  368. Ст. 346. Про зміну такс Наркомпоштелю за користування поштою, телеграфом, радіотелеграфом і телефоном (постанова).
  369. Ст. 347. Про зміну пакту 3 декрету "Про Всеукраїнську Кооперативну Раду" (постанова).
  370. Ст. 348. Про забезпечення продподаткової інспектури утриманням і про заходи по закріпленню її за НКП (постанова).
  371. Ст. 349. Про оренду радгоспів та земель держфонду (постанова).
  372. Ст. 350. Про розвиток насінництва (постанова).
  373. Ст. 351. Про цілющі місцевости (постанова).
  374. Ст. 352. Про розроблення Наркоматами декретів та постанов, що забезпечують переведення в життя законів про комнезами (постанова).
  375. Ст. 353. Про заборону зняття Губвиконкомами земель і майна Виправтрудових Відділів (телеграма).
  376. Ст. 354. Про збір на користь голодних (декрет).
  377. Ст. 355. Про акциз на буряковий та крахмальний цукр (декрет).
  378. Ст. 356. Про додаткове оподаткування торговельних та промислових підприємств для подання допомоги голодним (постанова).
  379. Ст. 357. Про припинення справ, які виникли в зв'язку з роскулачуванням села (постанова).
  380. Ст. 358. Про збільшення акцизу на пиво (декрет).
  381. Ст. 359. Про медично-санітарні заходи, прибирання і похорони трупів, які знайдені в смузі відчуження залізниць (постанова).
  382. Ст. 360. Про розгрузку харківського та инш. залізничних вузлів південної округи шляхів сполучення од біженців та переселенців (постанова).
  383. Ст. 361. Про зняття державної паливної промисловости з держпостачання та про платню за паливо (декрет).
  384. Ст. 362. Про боротьбу з беззаконним використуванням транспорту (постанова).
  385. Ст. 363. Про подання УПНКШС звітних відомостей, потрібних иншим відомствам (постанова).
  386. Ст. 364. Про охорону і збереження архивів та складів геодезичних і гидрометричних приладь відомства НКЗ УСРР (постанова).
  387. Ч. 23 Постанови РНК, УЕР; декрети РНК (15-24 травня 1922 р.); (Стр. 391-406).
  388. Ст. 365. Про примирні камери та полюбовні суди при органах Уповнаркомпраці (постанова).
  389. Ст. 366. Про акциз на чай, каву та цікорій (декрет).
  390. Ст. 367. Про особливий патентний збір за право торгівлі виробами тютюну (декрет).
  391. Ст. 368. Про мінімум заробітньої платні на місяць травень (постанова).
  392. Ст. 369. Про залишення чинностей розрахунку в довійськових карбованцях по договорах, складених до видання декрета від 5-V (постанова).
  393. Ст. 370. Про тимчасові правила про відпуски робітників і службовців 1922 р. (постанова).
  394. Ст. 371. Про вивіз скорочуємих робітників з Донбасу (постанова).
  395. Ст. 372. Положення про Головне Управління Державними землями й маєтностями (постанова).
  396. Ст. 373. Про фінансування ЦИКП та урегулювання розрахунків ЦИКП з відомствами (постанова).
  397. Ст. 374. Про збірання митними установами коморного та митно-канцелярського збору (постанова).
  398. Ст. 375. Зміна редакції п. 14 положення про крамові тавра (постанова).
  399. Ст. 376. Про урегулювання відсрочок ветперсоналу (постанова).
  400. Ст. 377. Про доповнення ст. 1 декрету "Про боротьбу з прогулами" (постанова).
  401. Ст. 378. Про плян і порядок використовування промсировини (постанова).
  402. Ст. 379. Про земельний дослід літніх робот (постанова).
  403. Ч. 24 Постанови УЕР (26-27 травня 1922 р.); (Стр. 407-412).
  404. Ст. 380. Про додатковий закуп продовольчого і засівного матер'ялу за кордоном (постанова).
  405. Ст. 381. Про передвижні засоби для податкової інспектури (постанова).
  406. Ст. 382. Про заборону Губекономнарадам витрачати прозодіж без дозволу УРНГ (постанова).
  407. Ст. 383. Про затримку перечаді госпорганам вивозної сировини (постанова).
  408. Ст. 394. Про ратіфікацію договору поміж Литвою й Україною (постанова).
  409. Ст. 385. Про роботу ПОШС (постанова).
  410. Ст. 386. Про матеріяльний стан робітничої кляси на Україні (постанова).
  411. Ч. 25 Закон ВУЦВК (27 травня 1922 р.); (Стр. 4013-422).
  412. Ст. 387. Закон про комітети незаможніх селян, ухвалених 2-ою Сесією VI скликання Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 27-го Травня 1922 р.
  413. Ч. 26 Постанови ВУЦВК, УЕР; резолюції ВУЦВК (27-31 травня 1922 р.); (Стр. 423-438).
  414. Ст. 388. Основний закон про трудове землекористування (закон).
  415. Ст. 389. По доповіді Уповнаркомфіну (резолюція).
  416. Ст. 390. По доповіді Центральної Комісії допомоги голодним (резолюція).
  417. Ст. 391. По доповіді Церобкомдопголоду (резолюція).
  418. Ст. 392. По доповіді Укрраднаргоспу (резолюція).
  419. Ст. 393. Про Генуйську конференцію (резолюція).
  420. Ст. 394. Про відбудову сільського господарства (резолюція).
  421. Ст. 395. Про єдиний продподаток і підготовку продовольчої кампанії (резолюція).
  422. Ст. 396. До транспортних робітників і службовців Південної Округи Шляхів сполучення (відозва).
  423. Ст. 397. Про порядок переведення меліоративних робот (постанова).
  424. Ст. 398. Про скасування Інстітуту Уповноважених ГУТА та НКШС на залізницях (постанова).
  425. Ст. 399. Про подання допомоги в справі збору загально-громадського податку (постанова).
  426. Ст. 400. Про зміну положення в справі одміни вирахунків в довійськових карбованцях (постанова).
  427. Ст. 401. Про реалізацію загально-громадського податку (постанова).
  428. Ч. 27 Постанови УЕР, РНК, ВУЦВК (11, 24, 26, 26, 29 травня; 2-16 червня 1922 р.); (Стр. 439-454).
  429. Ст. 402. Про збільшення продукції штучної вовни (постанова).
  430. Ст. 403. Про користування прямими дротами Губпродкомісарами та Повітпродкомісарами (постанова).
  431. Ст. 404. Про прозодіж, що хорониться на Катеринославщині (постанова).
  432. Ст. 405. Деркрет про охорону зелених насаджень в містах та инших населенних пунктах України (постанова).
  433. Ст. 406. Про як найскоршу ліквідацію помолподаткової кампанії 1921-1922 року (постанова).
  434. Ст. 407. Про впорядкування користування сінокосами та про заходи по піднесенню лугового господарства (постанова).
  435. Ст. 408. Про скасування Комісарського апарату на транспорті (постанова).
  436. Ст. 409. Про зміну розміру оподаткування акцизом (постанова).
  437. Ст. 410. Про звільнення Червоної Армії од функції охорони установ то-що (постанова).
  438. Ст. 411. Додаток до постанови ВУЦВК'у та Раднаркому "Про поясні такси" (постанова).
  439. Ст. 412. Про відстрочення кінцевого терміну збирання загально-громадського податку до 30 червня 1922 р. (постанова).
  440. Ст. 413. Про приписку військових частин, управлінь та установ (постанова).
  441. Ст. 414. Про росформування Реввоєнтрибуналів КВО та ХВО і переорганізацію Військового Відділу найвищого Трибуналу при ВУЦВК'у (постанова).
  442. Ст. 415. Інструкція про порядок зачислення до фонду соціяльного забезпечення конфіскованого по судові в адміністративному порядкові, а рівно ж того, що залишилось без господаря та без спадщинного майна (постанова).
  443. Ст. 416. Про загально-громадський податок (постанова).
  444. Ст. 417. Про плату за проїзд пасажирів та провіз вантажу й кладів (постанова).
  445. Ст. 418. Про зміну такс за пересилку поштою часописів (постанова).
  446. Ст. 419. Про торгівлю с.-г. машинами та знаряддям (постанова).
  447. Ст. 420. Про зміну редакції ст. 2-ї постанови РНК від 28-го лютого 1922 року "Про кріпосні пошліни" (постанова).
  448. Ст. 421. Про безмитний перепуск прибуваючих з-за кордону на адресу благодійних організацій продовольства та предметів першорядного вжитку (постанова).
  449. Ст. 422. Про таврування закордонного краму (постанова).
  450. Ст. 423. Про збори по Нарком'юсту з державних підприємств, що перейшли на самоокупаємість (постанова).
  451. Ст. 424. Про вільний закуп, продаж і виробку хутра (постанова).
  452. Ч. 28 Постанови РНК, УЕР, ВУЦВК (16-28 червня 1922 р.); (Стр. 455-472).
  453. Ст. 425. Про скарбові операції державних підприємств і установ (постанова).
  454. Ст. 426. Про збірання насінньової позики (постанова).
  455. Ст. 427. Про порядок зносин урядових установ та громадських організацій з повноваженими представниками УСРР за кордоном (постанова).
  456. Ст. 428. Про порядок притягнення Робгужсили для адміністративних потреб в Радянських установах (постанова).
  457. Ст. 429. Про оподаткування видовищ та розваг (постанова).
  458. Ст. 430. Про державну хлібну позику (постанова).
  459. Ст. 431. Про перевод телефонної мережі Уповнаркомпоштелю України на засади господарчого розрахунку (постанова).
  460. Ст. 432. Про фінансування місцевого апарату НКЮ (постанова).
  461. Ст. 433. Про перешу державну позику (постанова).
  462. Ст. 434. Про заготівлю УпНКЗТ, кооперацією й иншими органами шкіросировини (постанова).
  463. Ст. 435. Про засівкоми (постанова).
  464. Ст. 436. Про заробітню платню на місяць червень 1922 р. (постанова).
  465. Ст. 437. Про визнання вексельної сили за борговими зобов'язаннями (постанова).
  466. Ст. 438. Про організацію української книжкової палати і про забезпечення головних книгосхованок всіма виданнями республіки (постанова).
  467. Ст. 439. Про заходи полекшення при виплаті єдиного натурподатку (постанова).
  468. Ст. 440. Положення про прокурорський догляд (постанова).
  469. Ст. 441. Про порядок покриття хлібної позики (постанова).
  470. Ст. 442. Про натуральний промисловий податок на підприємствах олійної промисловости в кампанії 1922-23 рр. (постанова).
  471. Ст. 443. Угода поміж німецьким Червоним Хрестом та Центральною Комісією по поданню допомоги голодним України при ВУЦВК'ові (постанова).
  472. Ч. 29 Постановления СНК, ВУЦИК (27 июня, 1-7 июля 1922 г.); (Стр. 473-488).
  473. Ст. 444. Об упразднении Комитета Цен при Уполнаркомфине (постановление).
  474. Ст. 445. О приостановлении действия инструкции о рыбной ловле (постановление).
  475. Ст. 446. О рассмотрении отчетности по 5-му Съезду Советов (постановление).
  476. Ст. 447. Деркет о выпуске в обращение государственных денежных знаков РСФСР образца 1922 г. достоинством в 5 и 10 тысяч рублей (постановление).
  477. Ст. 448. О порядке производства исследовательских работ, связанных с мелиорацией, водным хозяйством и торфяным делом (постановление).
  478. Ст. 449. Положение о взимании налогов и сборов (постановление).
  479. Ст. 450. О порядке приобретения заграницей авто-машин и авто-имущества (постановление).
  480. Ст. 451. Об освобождении 1-го государственного степного заповедника "Аскания-Нова" от налогов (постановление).
  481. Ст. 452. О порядке установления местных налогов и сборов (постановление).
  482. Ст. 453. О прекращении дел о продналоговых нарушениях (постановление).
  483. Ст. 454. Об освобождении от наказания недоимщиков по трудгужповинности за 1921 г. и предшествующие годы (постановление).
  484. Ст. 455. Об организации Украинского Тарифного Совета (постановление).
  485. Ст. 456. О перечислении поступлений промыслового налога на усиление местных средств (постановление).
  486. Ст. 457. О создании бронированного семенного волостного фонда (постановление).
  487. Ст. 458. О форме одежды милиции (постановление).
  488. Ст. 459. О выезде заграницу граждан УССР и иностранцев (постановление).
  489. Ст. 460. О порядке пропуска доставляемых из-за границы почтовых посылок (постановление).
  490. Ст. 461. Об изменении порядка государственного снабжения солью (постановление).
  491. Ст. 462. О приеме облигаций хлебного займа в зачет натурального налога на молочные продукты на 1922 г. (постановление).
  492. Ч. 30 Постанови УЕР, ВУЦИК, РНК; відозва ВУЦИК (7-13 липня 1922 р.); (Стр. 489-504).
  493. Ст. 463. Про націоналізацію річної фльоти на Україні (постанова).
  494. Ст. 464. Про вивіз за кордон кольорових металів (постанова).
  495. Ст. 465. Про визнання недійсними глитайських умов на хліб (постанова).
  496. Ст. 466. До всіх робітників і селян (відозва).
  497. Ст. 467. Про залишення техничних і агрономичних сил Республіки на спеціяльному облікові Від. Праці (постанова).
  498. Ст. 468. Про порядок найму й звільнення осіб з техничною або агрономичною освітою (постанова).
  499. Ст. 469. Про звернення насіньових позик (постанова).
  500. Ст. 470. Положення про Управління Комунальним Господарством (постанова).
  501. Ст. 471. Про допомогу голодним губерням та про відбудову сільського господарства (постанова).
  502. Ст. 472. Про розряди по продукції, що встановлюються для вирахування окладів єдиного продподатку в 1922-1923 р. (постанова).
  503. Ст. 473. Про визнання голодаючими деяких районів України у відношенні до прав на пільги, що передбачені декретом "Про єдиний натурподаток" (постанова).
  504. Ст. 474. Про звільнення деяких місцевостей України від виплати недоїмки по державному натурподатку 1921-22 р.р. (постанова).
  505. Ст. 475. Про пильги по продподатку для голодаючих місцевостей (постанова).
  506. Ст. 476. Про губерніяльні розряди оподаткування меливно-круп'яних підприємств та олійниць (постанова).
  507. Ст. 477. Про переведення продподаткової кампанії 1922-23 року (постанова).
  508. Ч. 31 Постанови ВУЦИК, РНК, УЕР (26 серпня 1922 р.); (Стр. 505-520).
  509. Ст. 478. Про встановлення мінімального відсотку робітників-підлітків в підприємствах (постанова).
  510. Ст. 479. Про надзвичайні сесії військових відділів Губревтрибуналів (постанова).
  511. Ст. 480. Про оплату держустановами поштово-телеграфних послуг (постанова).
  512. Ст. 481. Про зміну норми провозу пасажирами ручної кладі й вантажу (постанова).
  513. Ст. 482. Тимчасова угода поміж Українською Соціялістичною Радянською Республікою та Чехо-Словацькою Республікою (постанова).
  514. Ст. 483. Про недійсність угоди УСРР з Латвією (постанова).
  515. Ст. 484. Про утворення Фейєрбахівського Комітету (постанова).
  516. Ст. 485. Про влаштовання лотерей Державними установами (постанова).
  517. Ст. 486. Про зміну форм допомоги голодаючим з боку селян та про утворення продовольчого фонду ЦКДопголоду (постанова).
  518. Ст. 487. Про ліквідацію комісію по перегляду установ УСРР (постанова).
  519. Ст. 488. Положення про порядок вирішення продовольчих справ продовольчими сесіями Нарсудів Ревтрибуналів (постанова).
  520. Ст. 489. Про припинення випуску из скарбниць й прийому грошзнаків випусків до 1922 року (постанова).
  521. Ст. 490. Декрет про порядок продукції медікаментів (постанова).
  522. Ст. 491. Про додаткові підпомоги при відпусках (постанова).
  523. Ст. 492. Про основні приватні маєткові права, що визнаються УСРР, охороняються її законами й захищаються судами УСРР (постанова).
  524. Ст. 493. Про зараховання до трудгужподатку підвозки хліба платіями натурподатку (постанова).
  525. Ч. 32 Постанови ВУЦИК, РНК, УЕР (26 липня - 8 серпня 1922 р.); (Стр. 521-536).
  526. Ст. 494. Про волосні насінньові фонди і волосні насінньові комори (постанова).
  527. Ст. 495. Положення про Робітниче-Селянський Державний Контроль УСРР (постанова).
  528. Ст. 496. По доповіді Центрального Статистичного Управління України (постанова).
  529. Ст. 497. Про торфові болота (постанова).
  530. Ст. 498. Про розміри оплати робітникам та службовцям на тимчасово зупинених державних підприємствах (постанова).
  531. Ст. 499. Про зміну постанови РНК УСРР од 14/ІІІ 1922 р. "Про постановку соціяльного забезпечення" (постанова).
  532. Ст. 500. Про святкування 5-х роковин Жовтневої Революції (постанова).
  533. Ст. 501. Про Робфаки (постанова).
  534. Ст. 502. Про державні й приватні стіпендії учнів вищих шкільних закладів і про Комітети допомоги учням ВШЗ (постанова).
  535. Ст. 503. Про продовження терміну закріплення майна за незаможніми селянами, відібраного ними в порядку розкуркулення села (постанова).
  536. Ст. 504. Про зміну ст. 1-ої постанови ВУЦВК'у од 8 березня 1922 року "Про відпуск спирту на технічні, хемичні і ишни спеціяльні потреби" (постанова).
  537. Ст. 505. Про введення в поштово-телеграфне відомство окружної сістеми управління (постанова).
  538. Ст. 506. Про місяць ремонту Червоної касарні (постанова).
  539. Ст. 507. Про засоби застереження од пелагри (постанова).
  540. Ст. 508. Про Всеукраїнський Запасний Фонд Соціяльного Страхування та Всеукраїнський Фонд Робітничої Медицини (постанова).
  541. Ст. 509. Про відміну трудової повинности для медперсоналу (постанова).
  542. Ч. 33 Постанови РНК, ВУЦВК; декрети РНК (5-15 серпня 1922 р.); (Стр. 537-552).
  543. Ст. 510. Про затвердження митного тарифу по Европейській торгівлі (постанова).
  544. Ст. 511. Про поширення на родини робітників міліції прав і переваг, наданих родинам військово-службовців (постанова).
  545. Ст. 512. Декрет про права, пільги й переваги, що надані незаможньому селянству, яке організується в с.-г. колєктиви (комуни, артілі, товариства) для громадської обробки землі (постанова).
  546. Ст. 513. Про допризивну підготовку (постанова).
  547. Ст. 514. Про взаємини судових і адміністративних органів влади (постанова).
  548. Ст. 515. Про росподіл кредітів і фондів грошзнаків, що асігнуються для заводів Промвійськ (постанова).
  549. Ст. 516. Про переведення гірнично-технічних і маркшрейдеровських робот (постанова).
  550. Ст. 517. Про пробірничий нагляд (постанова).
  551. Ст. 518. Про ремонт і обладнання помешкань Радпартшкіл та Робфаків (постанова).
  552. Ст. 519. Про припинення передачі адміністративних одиниць з 10 серпня 1922 р. (постанова).
  553. Ст. 520. Про збільшення пенсії (постанова).
  554. Ст. 521. Про таксу на доставку кореспонденцій до Москви через діпльоматичних кур'єрів (постанова).
  555. Ст. 522. Про заробітню платню (декрет).
  556. Ст. 523. Про відрочення, розсрочку і зняття державних податкових зборів та повернення неправильно вступивших до казни сум (декрет).
  557. Ст. 524. Про додаток до постанови РНК од 10 січня 1922 року про постачання робгужсилою, що притягається в порядку трудгужподатку (постанова).
  558. Ч. 34 Постановления СНК, ВУЦИК (15-18 августа 1922 г.); (Стр. 553-570).
  559. Ст. 525. Об устройстве лотереи в пользу инвалидов войны и больных и раненых красноармейцев (постановление).
  560. Ст. 526. О Междуведомственном Бюджетном Совещании при Уполн. НКФ (постановление).
  561. Ст. 527. О семенных ссудах на ликвидацию последствий голода (постановления).
  562. Ст. 528. О передаче имущества бывшего Украинского Народного Кооперативного Банка вновь организованному Всеукраинскому Кооперативному Банку - "Украинбанк" (постановление).
  563. Ст. 529. О порядке командирования за границу (постановление).
  564. Ст. 530. О распоряжении госучреждениями и предприятиями находящимся в их ведении инвентарем (постановление).
  565. Ст. 531. Об изменении ст. 3-ей положения "О государственных подрядах и поставках" (постановление).
  566. Ст. 532. Об изменении ст. 3-й декрета СНК от 21 марта 1922 г. "О канцелярском сборе" (постановление).
  567. Ст. 533. О переучете технических и агрономических сил (постановление).
  568. Ст. 534. О местном бюджете (постановление).
  569. Ст. 535. О комиссиях по проведению пятилетней годовщины октябрьской революции (постановление).
  570. Ст. 536. О государственном огрифовании актовой и вексельной бумаги (постановление).
  571. Ст. 537. О распространении сборов по НКЮ на все государственные предприятия, учреждения и хозяйства (постановления).
  572. Ч. 35 Постанови УЕР, РНК, ВУЦВК (21-23 серпня 1922 р.); (Стр. 571-588).
  573. Ст. 538. Про організацію комісії по розробці торговельної угоди з Німеччиною (постанова).
  574. Ст. 539. Про взаємні безгрошеві розрахунки поміж відомствами й установами (постанова).
  575. Ст. 540. Правила надання Всеукраїнською конторою Держбанку кредітів на оплату вивозних мит держустановами та підприємствами і великим госпорганам, що вивозять крам за кордон (постанова).
  576. Ст. 541. Про осінній допит про стан сільського господарства (постанова).
  577. Ст. 542. Про фонд комнезамів (постанова).
  578. Ст. 543. Про постачання паливом робітників і службовців державних установ і підприємств (постанова).
  579. Ст. 544. Про порядок обліку робот, що виконуються по трудгужподатку (постанова).
  580. Ст. 545. Положення про меліоративний натуральний та грошевий кредіт (постанова).
  581. Ст. 546. Про забезпечення перевединих і тих, що переводяться, охоронних праць (постанова).
  582. Ст. 547. Про торгівлю (постанова).
  583. Ст. 548. Про наступну насінньову кампанію (постанова).
  584. Ст. 549. Про заходи до поширення і розвитку культури цукрового буряку (постанова).
  585. Ст. 550. Про утворення найсприятливих умов для роботи Наркомосу та його місцевих органів (постанова).
  586. Ст. 551. Про обов'язковість для УНКФ постанов ВУЦВК'у про відпуск понадкошторисних кредітів (постанова).
  587. Ст. 552. Наказ особоуповноваженому по реалізації врожаю (постанова).
  588. Ч. 36 Постановление ВУЦВК (15 сентября 1922 г.); (Стр. 589-592).
  589. Ст. 553. О введении в действие уголовного кодекса УССР (постановление).
  590. Ч. 37 Постановления СНК и ВУЦИК (29-30 августа 1922 г.); (Стр. 593-608).
  591. Ст. 554. Об из'ятии предприятий на ведения губернских органов и передача их в ведение центральных органов и об'единений (постановление).
  592. Ст. 555. Об эксплуатации боен и холодильников на территории УССР (постановление).
  593. Ст. 556. О порядке обложения потребительской кооперации промысловым налогом (постановление).
  594. Ст. 557. О горно-спасательном и испытательном деле в УССР (постановление).
  595. Ст. 558. О запрещении вывоза крупного рогатого скота и лошадей за границу (постановление).
  596. Ст. 559. О порядке обжалования постановлений Украинского Тарифного Совета (постановление).
  597. Ст. 560. О сроках хранения товаров в таможнях и о продаже их с публичного торга (постановление).
  598. Ст. 561. О хранении товаров в таможнях и о прожаде их с публичного торга (постановление).
  599. Ст. 562. Положение о сдаче в аренду государственных промышленных предприятий (постановление).
  600. Ст. 563. Положение о Центральном Управлении по делам печати при Главполтипросвете НКПроса УССР (постановление).
  601. Ст. 564. О прекращении с 20 июля 1922 г. выпуска из кассовых учреждений УНКФ беспроцентных обязательств образца 1922 г. достоинством в 5 тысяч рублей (постановление).
  602. Ст. 565. Об изменении предельного веса дипломатической почты и о порядке пропуска багажа и имущества, доставляемых из-за границы для дипломатических представителей иностранных государств (постановление).
  603. Ст. 566. Об обследовании и ревизиях государственных промышленных предприятий (постановление).
  604. Ст. 567. О сокращении годовой нормы трудгужналога (постановление).
  605. Ст. 568. О продлении срока выполнения натурналога на молочные продукты (постановление).
  606. Ч. 38 Постановления ВУЦИК (30 августа 1922 г.); (Стр. 609-624).
  607. Ст. 569. Положение об Украинской Главной Палате Мер и Весов и ее местных органах (постановление).
  608. Ст. 570. О денежном подворном налоге внегородских поселений для удовлетворения местных нужд (постановление).
  609. Ст. 571. О запрещении обложения сельского населения местными продовольственными натуральными сборами и налогами (постановление).
  610. Ст. 572. Декрет о понижении акциза на виноградные вина туземного производства (постановление).
  611. Ст. 573. Декрет об акцизе на прессованные дрожжи (постановление).
  612. Ст. 574. О порядке отбывания трудового и гужевого налога и замене его другими видами обложения (постановление).
  613. Ст. 575. О сложении, возврате и зачете уплаченного акциза с товаров, вывозимых за границу (постановление).
  614. Ст. 576. О местных органах Уполнаркомвнешторга (постановление).
  615. Ст. 577. Положение об издании обязательных постановлений и наложении за их нарушения взысканий в административном порядке (постановление).
  616. Ст. 588. Положение о Государственном Издательстве УССР (постановление).
  617. Ч. 39 Постановления СНК, ВУЦИК (5-11 сентября 1922 г.); (Стр. 625-644).
  618. Ст. 579. Об из'ятии из ведения Наркомпрода и передаче в ведение УСНХ комбинированных мукомольных предприятий (постановление).
  619. Ст. 580. О правах населения в рыбной промышленности (постановление).
  620. Ст. 581. О порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений (постановление).
  621. Ст. 582. Об урегулировании постройки плотин на речных потоках для вододействующих установок (постановление).
  622. Ст. 583. О регулировании зароботной платы и об обеспечении своевременности и правильности ее оплаты (постановление).
  623. Ст. 584. Об авансовых выдачах в счет действующих сметных кредитов (постановление).
  624. Ст. 585. Об ответственности почтово-телеграфного ведомства за внутренние почтовые отправления (постановление).
  625. Ст. 586. Об административной высылке (постановление).
  626. Ст. 587. О передаче отдела по отделению церкви от государства и его местных органов из Наркомюста в Наркомвнудел (постановление).
  627. Ст. 588. Об упразднении Губернских Отделов Юстиции (Губюстов) и их Уездных Уполномоченных (Убюстов) и о порядке введения прокуратуры (постановление).
  628. Ст. 589. О представлении промышленными заведениями Республики сведений по статистике промышленности и труда (постановление).
  629. Ст. 590. О связи ЦСУ с иностранными статистическими организациями (постановление).
  630. Ст. 591. О порядке рассмотрения конфликтов между рабочими и администрацией госучреждений и предприятий, не подлежащих разрешению примирительных камер (постановление).
  631. Ст. 592. О порядке содержания фабзавкомов, месткомов и заменяющего их делегатского института (постановление).
  632. Ст. 593. Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты (постановление).
  633. Ст. 594. О беспошлинном пропуске рыбы, заготовляемой на арендуемых промыслах (постановление).
  634. Ст. 595. Об изменении действующего таможенного тарифа по Европейской Торговле (постановление).
  635. Ст. 596. О призыве родившихся в 1901 году (постановление).
  636. Ч. 40 Постанова РНК (4 листопаду 1922 р.); (Стр. 645-668).
  637. Ст. 597. Про поширення на терені УСРР Статуту Залізниць РСФРР (постанова).
  638. Ч. 41 Постановление ВУЦИК (12 октября 1922 р.); (Стр. 669-726).
  639. Ст. 598. О введении в действие Уголовно-Процессуального Кодекса УССР (постановление).
  640. Ч. 42 Постанови ВУЦВК й РНК (13-20 вересня 1922 р.); (Стр. 727-746).
  641. Ст. 599. Про соціяльне забезпечення військових інвалідів та родин військових службовців в випадках смерти останніх (постанова).
  642. Ст. 600. Про зміну ставок акцизу зі спирту, виданого на технічні, хемичні та инші спеціяльні потреби (постанова).
  643. Ст. 601. Про помешкання для культурно-просвітних та шкільно-виховуючих установ (постанова).
  644. Ст. 602. Про припинення дальшого збірання продподатку по оподаткуванню 1921-1922 р. на Поділлі (постанова).
  645. Ст. 603. Про керування Української Митної Округи (постанова).
  646. Ст. 604. Про порядок розгляду земельних змагань (постанова).
  647. Ст. 605. Про зміцнення фінансового апарату та поширення повноважень Уповнаркомфіну (постанова).
  648. Ст. 606. Про лад усталення штатів установ і підприємств УСРР (постанова).
  649. Ст. 607. Про тимчасове зниження страхових внесків на соціяльне страхування (постанова).
  650. Ст. 608. Про освідчення парових котлів та апаратів, працюючих під нагнітом (постанова).
  651. Ст. 609. Про терміни подання звітности до установ Народнього Комісаріяту Робітниче-Селянського Державного Контролю (постанова).
  652. Ст. 610. Про зниження митної ставки на маслини, що привозяться з-за кордону (постанова).
  653. Ст. 611. Про дозвіл приватніх закладів з незапальною грою (постанова).
  654. Ст. 612. Про строки зтягання грошової заміни трудгужподатку в 1922 році (постанова).
  655. Ст. 613. Про зміну митного тарифу на м'ясні продукти (постанова).
  656. Ст. 614. Про організацію Відділу взаємних розрахунків при Всеукраїнський Конторі Державного Банку та її місцевих установах (постанова).
  657. Ст. 615. Про звільнення від оплати митом тракторів та самоходних плугів (постанова).
  658. Ст. 616. Про порядок розгляду презідією ВУЦВК'у прохань про полегчення долі осіб, засудженних судовими установами УСРР (постанова).
  659. Ч. 43. Постанови РНК й ВУЦВК (21 жовтня 1922 р.); (Стр. 747-768).
  660. Ст. 617. Про заходи що до подання допомоги безробітним (постанова).
  661. Ст. 618. Про звільнення від єдиного натурального податку лісових вирубок, на даних в тимчасове сільсько-господарське користування з метою підготування грунту для посадки лісу (постанова).
  662. Ст. 619. Про зміну положення про державні підряди та постачі (постанова).
  663. Ст. 620. Про усталення одноманітности грошевого обігу (постанова).
  664. Ст. 621. Про обов'язок державних, громадських і приватніх установ, підприємств та господарств мати постанови й правила, що регулюють працю (постанова).
  665. Ст. 622. Про платність робот органів Уповнаркомпраці при вербунках (постанова).
  666. Ст. 623. Про переховування готівки в скарбницях державних установ, підприємств та об'єднань для видачі заробітньої плати службовцям та робітникам (постанова).
  667. Ст. 624. Про компенсацію робітників та службовців, закликаних до військової служби (постанова).
  668. Ст. 625. Про організацію місцевих комісій по обрахунку держфондів (постанова).
  669. Ст. 626. Про передачу витрат з загально-державного бюджету до місцевих (постанова).
  670. Ст. 627. Про пільги для переселенців та розселенців (постанова).
  671. Ст. 628. Про консульських представників УСРР за кордоном (постанова).
  672. Ст. 629. Про акциз на воскові та азокерітові свічі (постанова).
  673. Ст. 630. Положення про адвокатуру (постанова).
  674. Ст. 631. Про мент набуття законами чинности (постанова).
  675. Ст. 632. Про зміну декрету "Про права, пільги та переваги, що надаються незаможньому селянству" (постанова).
  676. Ст. 633. Про відстрочення справляння яринної насінь-позики 1922 року (постанова).
  677. Ст. 634. Про пробірний догляд за виробами з золота та срібла, що ввозяться в межі УСРР з-за кордону (постанова).
  678. Ст. 635. Про випуск нових гербових марок (постанова).
  679. Ст. 636. Про зміну митного тарифу (постанова).
  680. Ст. 637. Про тимчасове зменшення середнього відсотку страхових внесків для підприємств, що їх залишили на держпостачанні (постанова).
  681. Ст. 638. Про заведення інстітуту двірників (постанова).
  682. Ст. 639. Про кредітування мійських комунальних господарств Держбанком (постанова).
  683. Ч. 44. Постанови РНК й ВУЦВК (10-21 жовтня 1922 р.); (Стр. 769-780).
  684. Ст. 640. Про плян використання продовольчих ресурсів Наркомпроду на 1922-23 р.р. (постанова).
  685. Ст. 641. Про переведення одноденного перепису службовців м. Харкова (постанова).
  686. Ст. 642. Про максімум заробітньої платні (постанова).
  687. Ст. 643. Про виправлення ст. 4 постанови "Про фонд Комнезамів" (постанова).
  688. Ст. 644. Про зміну такс за користування поштою, телеграфом та радіо-телеграфом (постанова).
  689. Ст. 645. Положення про місцеві комітети поліпшення стану учнів ВШЗ в Харкові, Київі, Одесі та в Катеринославі (постанова).
  690. Ст. 646. Про утримання пожежних організацій (постанова).
  691. Ст. 647. Про видачу Всеукраїнською Конторою Держбанку позик на оплату ввозного митного збору (постанова).
  692. Ст. 648. Про подання допомоги людности при переведенню землеустрію в постраждавших від неврожаю губерніях (постанова).
  693. Ст. 649. Про право деяких урядових осіб Уповнаркомфіну користуватися підводами по гужподаткові першими по черзі (постанова).
  694. Ст. 650. Про преміювання співробітників Кримінального Розшуку (постанова).
  695. Ст. 651. Про пільгові терміни заміни кредітових квитків, грошових та розрахункових знаків, зобов'язань та сурогатів грошевих знаків, що вилучаються з обертання (постанова).
  696. Ст. 652. Про поповнення декрету від 25-ІV-22 р. "Про обертання золота, срібла, платіни, дорогоцінних намінів та чужоземної валюти" (постанова).
  697. Ст. 653. Про поширення кооперативної мережі на Правобережжі України (постанова).
  698. Ст. 654. Про реорганізацію Цекадопомголоду (постанова).
  699. Ст. 655. Про адміністративно-теріторіяльний поділ УСРР (постанова).
  700. Ч. 45 Постанови РНК; постанова й резолюції 3-ої Сесії ВУЦВК'у VI скликання (24-25 жовтня 1922 р.); (Стр. 781-795).
  701. Ст. 656. Про встановлення Волинським Губвиконкомом 10-ти відсоткового підвищення на продподаток (постанова).
  702. Ст. 657. Про заходи припинення вивозу за кордон річей музейного значіння (постанова).
  703. Ст. 658. Про підвищення пасажирського тарифу (постанова).
  704. Ст. 659. Про заборону окремим відомствам переводити збори, накладати штрафи та вводити опадткування без дозволу РНК (постанова).
  705. Ст. 660. Про відновлення втрачених документів (постанова).
  706. Ст. 661. Про випуск банкових квитків (постанова).
  707. Ст. 662. Про форми допомоги ушкодженим голодом губерням (постанова).
  708. Ст. 663. По доповіді Уповнаркомфіну про державний та місцевий бюджет (резолюція).
  709. Ст. 664. Про кодекс законів про землю (резолюція).
  710. Ст. 665. Про кодекс законів про працю (резолюція).
  711. Ст. 666. Про кодекс законів про освіту (резолюція).
  712. Ст. 667. Про продподаткову кампанію 1922-1923 р.р. (резолюція).
  713. Ст. 668. Про адміністративно-територіяльний поділ УСРР та про спрощення Радянського апарату (резолюція).
  714. Ст. 669. Після доповіді Уряду (резолюція).
  715. Ст. 670. Про відношення поміж Радянськими Республіками (резолюція).
  716. Ст. 671. Про безробіття на Вкраїні (резолюція).
  717. Ч. 46 Постанови ВУЦВК й РНК (31 жовтня - 1 листопаду 1922 р.); (Стр. 796-812).
  718. Ст. 672. Про встановлення кінцевих сум грошевого подвірного податку по губернях України на 1922-1923 р.р. (постанова).
  719. Ст. 673. Положення про Відділ Національних Меншостей НКСВ (постанова).
  720. Ст. 674.Про невжиття найвищої кари до вагітних (постанова).
  721. Ст. 675. Про безпосередню виплату акцизу місцями виробу, здобичі й переховування річей, що підлягають акцизу (постанова).
  722. Ст. 676. Про акцизне оподаткування тютюнового виробництва (постанова).
  723. Ст. 677. Про вільний переїзд всіх громадян по терені УСРР (постанова).
  724. Ст. 678. Про доповнення постанов "Про комнезами" та "Про місцевий бюджет" (постанова).
  725. Ст. 679. Положення про Центральну Комісію боротьби з наслідками голоду (ЦКНаслідгол) (постанова).
  726. Ст. 680. Положення про місцеві Комісії наслідків голоду (постанова).
  727. Ст. 681. Про охорону архивів (постанова).
  728. Ст. 682. Про портові збори (постанова).
  729. Ст. 683. Про перелік худоби, що підлягає оподаткуванню місцевим податком (постанова).
  730. Ст. 684. Про продовження часу закріплення майна, відібраного комнезамами (постанова).
  731. Ст. 685. Про передачу підприємств місцевого транспорту з під заряду Уповнаркомшляхів під заряд відділів Комунального Господарства Губвиконкомів (постанова).
  732. Ст. 686. Про надання Народнім Судам та Радам Народніх Суддів права самостійного переведення справ в справі порушення "Статуту про гербовий збір" (постанова).
  733. Ст. 687. Про порядок реєстрації Товариств та Спілок, що не мають на меті одержання прибутків та про порядок догляду за ними (постанова).
  734. Ст. 688. Про Надзвичайні Сесії Губревтрибуналів (постанова).
  735. Ст. 689. Про головне Українське Управління по евакуації населення (постанова).
  736. Ч. 47 Постанови РНК й ВУЦВК (31 жовтня, 1-15 листопаду 1922 р.); (Стр. 813-835).
  737. Ст. 690. Про покладення на відповідальних робітників установ обов'язків припускати агентів посередніх податків до обліку та перевірки оподаткованих акцизом документів (постанова).
  738. Ст. 691. Амністія (постанова).
  739. Ст. 692. Формула урочистої обітниці при вступі до Робітниче-Селянської Міліції (постанова).
  740. Ст. 693. Про заборону випуску грошових зобов'язань на пред'явника (постанова).
  741. Ст. 694. Про підвищення плати за перевозку пасажирів, а також за перевозку пакунків та вантажу шляхами сполучення (постанова).
  742. Ст. 695. Про преміювання затримувачів контрабанди та реалізацію конфіскованого митними установами та безхозяйного майна (постанова).
  743. Ст. 696. Інструкція про порядок преміювання затримувачів контрабанди (постанова).
  744. Ст. 697. Інструкція про переведення митницями продажу краму з торгів (постанова).
  745. Ст. 698. Про зміну мита на розкладене сало, що привозиться з-за кордону (постанова).
  746. Ст. 699. Про скасування вивозного мита на марганцеву руду (постанова).
  747. Ст. 700. Про улаштовання ломбардів (позичкових кас) (постанова).
  748. Ст. 701. Про випуск державної виграшної позики (постанова).
  749. Ст. 702. Про подання відомостей про підряди та поставки до Губерніяльних Фінансових Відділів (постанова).
  750. Ст. 703. Про випуск до обігу грошових знаків зразку 1922 року (постанова).
  751. Ст. 704. Про підвищення такс за користування поштою, телеграфом та радіо-телеграфом (постанова).
  752. Ст. 705. Про заріз худоби і торгівлю м'ясними продуктами (постанова).
  753. Ст. 706. Про право забудовання (постанова).
  754. Ст. 707. Про організацію Окружного Агрономичного Відділу шляхів сполучення (постанова).
  755. Ст. 708. Про безмитний провіз краму з однієї Радянської Республіки до иншої (постанова).
  756. Ст. 709. Про зміну розмірів акцизного оподаткування та особливого патентного акцизного збору (постанова).
  757. Ст. 710. Про доповнення Кримінального Кодексу статтею 102 "Про відповідальність за порушення правил про охорону архивів" (постанова).
  758. Ст. 711. Положення про податок з привселюдних видовищ та розваг (постанова).
  759. Ст. 712. Про ускоршене збірання податків (постанова).
  760. Ч. 49 Постанова ВУЦВК (22-го листопаду 1922 р.); (Стр. 849-927).
  761. Ст. 729. Про надання чинности Кодексу Законів про народню освіту (постанова).
  762. Ч. 50 Постанови ВУЦВК й РНК (25-29 листопаду 1922 р.); (Стр. 928-944).
  763. Ст. 730. Про заміну трудгужподатку для мійського населення (постанова).
  764. Ст. 731. Про заховання Уповнаркомпрацею права накладати адміністративні справляння за порушення норм по охороні праці (постанова).
  765. Ст. 732. Про максімум заробітньої плати (постанова) .
  766. Ст. 733. Про державну лотерею (постанова) .
  767. Ст. 734. Про державне страхування (постанова) .
  768. Ст. 735. Про Раду по справах страхування при Уповнаркомфіні і про обов'язковість страхування в Держстраху майна Комгоспів (постанова) .
  769. Ст. 736. Про забезпечення замовленнями російської поліграфичної промисловости (постанова) .
  770. Ст. 737. Про збір з залізничних пасажирських квитків на користь Червоного Хреста (постанова) .
  771. Ст. 738. Про визначення контінгентів одноразового загально-громадського податку для допомоги селянському господарству та ліквідації наслідків голоду (постанова) .
  772. Ст. 739. Про доповнення роспису розрядів торговельних підприємств, оподаткованих промисловим податком (постанова) .
  773. Ст. 740. Про порядок видачі Губвиконкомам позик та допомог з дотаційного фонду на покриття дефіцітів по місцевому бюджету (постанова) .
  774. Ст. 741. Положення про Адміністративно-Теріторіяльні Комісії (постанова) .
  775. Ст. 742. Про переіменовання села "Єнькове" Хорольського повіту на Полтавщині в село "Петровське".
  776. Ст. 743. Про надання представникам Уповнаркомфіну в Губерніяльних та повітових нарадах права рішаючого голосу (постанова) .
  777. Ст. 744. Про зовнішню торгівлю (постанова) .
  778. Ст. 745. Інструкція про порядок зав'язання торговельних угод за кордоном (постанова) .
  779. Ст. 746. Про умови входження сільсько-господарських колєктивів (комун, артілів і товариств громадської обробки земли) в кооперативні сільсько-господарські спілки (постанова) .
  780. Ст. 747. Про порядок користування печатками з державним гербом (постанова) .
  781. Ст. 748. Про приєднання чотирьох волостей Річицького повіту Гомельської губерні до Чорнобильського повіту Київської губерні (постанова) .
  782. Ст. 749. Про поширення права винагороди орденом Червоного Прапору на робітників міліції (постанова) .
  783. Ч. 51 Постановление ВУЦИК (29 декабря 1922 г.); (Стр. 945-976).
  784. Ст. 750. Земельный Кодекс УССР.
  785. Ч. 52 Постановление ВУЦИК (2 декабря 1922 г.); (Стр. 977-998).
  786. Ст. 751. О введении в действие Кодекса законов о труде (постановление).
  787. Ч. 53 Постановления СНК и ВУЦИК (5-6 декабря 1922 г.); (Стр. 999-1016).
  788. Ст. 752. О частных издательствах (постановление).
  789. Ст. 753. О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных строений (постановление).
  790. Ст. 754. О замене трудгужналога денежным обложением (постановление).
  791. Ст. 755. О рассчетных книжках (постановление).
  792. Ст. 756. О внесении некоторых изменений в действующий таможенный тариф и об установлении льготного пропуска предметов для Эпидемической Комиссии Лиги Наций, Индо-Европейского Телеграфного Общества и Петроградской Академии Наук (постановление).
  793. Ст. 757. Об урегулировании рассчетов по договорам и обязательствам по курсу Котировальной Комиссии (постановление).
  794. Ст. 758. О бесплатной пересылке и перевозке грузов и посылок, направляемых для Украиской Книжной Палаты (постановление).
  795. Ст. 759. Об упразднении Института Уездных Контролеров (постановление).
  796. Ст. 760. Положение об Управлении Делами ВУЦИК (постановление).
  797. Ст. 761. Об отстрочке, рассрочке и сложении местных денежных налогов и сборов и возврате сумм, неправильно поступивших на эти сборы (постановление).
  798. Ст. 762. Об образовании налоговых комиссий для исчисления уравнительного сбора (постановление).
  799. Ст. 763. О порядке выдачи заграничных посылок (постановление).
  800. Ст. 764. О ликвидации Украиского Тарифного Совета и учреждении Тарифной Камеры при Уполнаркомтруде (постановление).
  801. Ст. 765. О повышении ставок простого гербового сбора (постановление).
  802. Ст. 766. О привлечении населения к трудовой и гужевой повинности для ликвидации стихийных бедствий (постановление).
  803. Ст. 767. О включении села Лесогорки в Старо-Константиновский уезд, Волынской губернии (постановление).
  804. Ст. 768. О продовольственных ссудах голодающим (постановление).
  805. Ст. 769. О передаче мест заключения в ведение НКВД (постановление).
  806. Ст. 770. О местных семенных запасах (постановление).
  807. Ст. 771. О борьбе с уголовным бандитизмом (постановление).
  808. Ст. 772. О порядке продления срока изоляции арестованных ГПУ на основании ст. 5-й постановления ВУЦИК от 22 марта 1922 года "Об организации Госполитуправления" (постановление).
  809. Ст. 773. Положение о Центральной Комиссии помощи детям при ВУЦИК (постановление).
  810. Ч. 54 Постанови ВУЦВК й РНК (8-16 грудня 1922 р.); (Стр. 1017-1036).
  811. Ст. 774. Про зміну ставок особливого патентового акцизного збору з закладів для продажу виноградного, плодово-ягідного, родзинкового вина та пива (постанова).
  812. Ст. 775. Про акциз з сахарину (постанова).
  813. Ст. 776. Про зміну розмірів акцизного оподаткування (постанова).
  814. Ст. 777. Про підвищення залізничних тарифів (постанова).
  815. Ст. 778. Про порядок відкриття ярмарків (постанова).
  816. Ст. 779. Про надання чинности Положенню про судовий устрій УСРР (постанова).
  817. Ч. 55 Постановление ВУЦИК (16-го декабря 1922 г.); (Стр. 1037-1094).
  818. Ст. 780. О введении в действие Гражданского Кодекса УССР (постановление).
  819. Ч. 56 Постановления СНК и ВУЦИК (19-26 декабря, 25 ноября 1922 г.); (Стр. 1095-1122).
  820. Ст. 781. Об упорядочении разроботки торгового законодательства (постановление).
  821. Ст. 782. О передаче ведомствами Уцерабкопу сумм, предназначенных для организации рабочего кредита (постановление).
  822. Ст. 783. О замене или оплате павших собственных лошадей лиц командного состава и красноармейцев (постановление).
  823. Ст. 784. О плане использования продрессурсов УССР (постановление).
  824. Ст. 785. О применении новых ставок таможенных пошлин к находящимся в ведении таможен товарам (постановление).
  825. Ст. 786. О дипломатической почте и багаже (постановление).
  826. Ст. 787. О таможенной охране (постановление).
  827. Ст. 788. Об изменении такс за пользование почтою, телеграфом и радио-телеграфом (постановление).
  828. Ст. 789. Таксы за пересылку почтовых, телеграфных и радио-телеграфных отправлений (в дензнаках 1922 г.) (постановление).
  829. Ст. 790. Инструкция о порядке возбуждения и рассмотрения ходатайств об отстрочке, рассрочке и сложении государственных налогов и сборов и возврате сумм, неправильно поступивших в казну (постановление).
  830. Ст. 791. О гарантии первого международного пятипроцентного займа (постановление).
  831. Ст. 792. О минимуме заработной платы на декабрь 1922 года (постановление).
  832. Ст. 793. Об установлении изъятий из декрета об общегражданском налоге (постановление).
  833. Ст. 794. Об установлении пограничных пунктов 15-тиверстной пограничной зоны УССР (постановление).
  834. Ст. 795. О музейных ценностях (постановление).
  835. Ст. 796. О порядке продажи с аукциона предметов, вынутых из нерозданных почтовых отправлений (постановление).
  836. Ст. 797. О реорганизации Санитарного Управления Донбасса в Губздрав (постановление).
  837. Ст. 798. О порядке утверждения уставов и надзора за деятельностью кредитных учреждений (постановление).
  838. Ст. 799. О беспошлинном пропуске газеты "Накануне" (постановление).
  839. Ст. 800. Об изменении пошлин на привозимые из-за границы экипажи (постановление).
  840. Ст. 801. Об установлении контингентов единовременного общегражданского налога на воспособление крестьянскому хозяйству и ликвидации последствий голода (постановление).
  841. Ст. 802. Об открытии юридических краткосрочных курсов (постановление).
  842. Ст. 803. О передаче линпунктов Укрэвака Наркомзему (постановление).
  843. Ст. 804. О денежной замене трудгужналога (постановление).
  844. Ст. 805. Об отмене всех натуральных и денежных налогов и сборов в пользу голодающих (постановление).
  845. Додаток. Збірник за 1922 р. Постанови VII Всеукраїнського З'їзду Рад; постанови ВУЦВК і РНК (Стр. 1123-1147).
  846. Ст. 1. Про сільське господарство (постанова).
  847. Ст. 2. Про впорядкування фінансової системи (постанова).
  848. Ст. 3. Про промисловість (постанова).
  849. Ст. 4. Про ліквідацію наслідків голоду (постанова).
  850. Ст. 5. Про право Малого Раднаркому накладати кари на Членів Колегій Центральних установ (постанова).
  851. Ст. 6. Про порядок одержання утримання Членами ВУЦВК (постанова).
  852. Ст. 7. Про книжкове майно кооперації (постанова).
  853. Ст. 8. Про організацію міліції на шляхах сполучення (постанова).
  854. Ст. 9. Про перетворення Військової Наради в постійну Комісію Червоної армії при Раднаркомі (постанова).
  855. Ст. 10. Про книжкове майно кооперації (постанова).
  856. Ст. 11. Про скасування Найвищої Житлової Комісії (постанова).
  857. Ст. 12. Про друкування законодавчих постанов двома державними мовами (постанова).
  858. Ст. 13. Про друкування декретів та роспоряджень Уряду двома державними мовами (постанова).
  859. Ст. 14. Про порядок володіння кооперацією житловими й нежитловими помешканнями, що є під її зарядом (постанова).
  860. Ст. 15. Про порядок проходження декретів, що їх надсилає Раднарком до ВУЦВК на затвердження (постанова).
  861. Ст. 16. Про коштовности, що їх зібрано на Україні й що належать ЦКНГ (постанова).
  862. Ст. 17. Про припинення надання чинности законові про мійські Виконкоми (постанова).
  863. Ст. 18. Про надання права дорадчого голосу представникам Держплану в УЄР та РНК (постанова).
  864. Ст. 19. Про скасування Центрозасівкому (постанова).
  865. Ст. 20. Про порядок оскарження чинностей житлових відділів та губерніяльних житлових комісій (постанова).
  866. Ст. 21. Про комісії шефства (постанова).
  867. Ст. 22. Про порядок порушення в Президії ВУЦВК питань відомчого характеру (постанова).
  868. Ст. 23. Про зміну назви Штеровського динамітового закону (постанова).
  869. Ст. 24. Про Державний герб та печатку (постанова).
  870. Ст. 25. Про поліпшення матеріяльного стану судових робітників (постанова).
  871. Ст. 26. Про додаток до постанови ВУЦВК від 1-го листопаду 1922 року "Про передання підприємств місцевого транспорту з-під заряду Уповнаркомшляху до заряду відділів Комунального Господарства Губвиконкомів" (постанова).


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Пов'язані документи:


 • Алфавитно-предметный указатель к Собранию Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год. 1922 (1922)

 • Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ-НОВА ІМ. Ф. Е. ФАЛЬЦ-ФЕЙНА
   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського