До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Алфавитно-предметный указатель к Собранию Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год (1922)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005686


 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Тип рерусу: Книги

  Країна:Україна
  Мова(и):Українська

  Назва(и):
  АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД
  1922.
  Дата(и):1922

  Колекції:

   Переглянути документ   


  Опис документа:

  Алфавитно-предметный указатель к Собранию Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год / Рада Народних Комісарів УРСР, 1922. – 27 с.

  1922.


  Указатель является дополнением к Собранию узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1922 год. Содержит перечень ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке, и относящихся к ним соответствующих статей сборника. Облегчит и ускорит поиск необходимой информации, поможет читателям найти нужный фрагмент книги.

  Покажчик є доповненням до Зібрання узаконень і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1922 рік. Містить перелік ключових понять, розташованих в алфавітному порядку, та належних до них відповідних статей збірника. Полегшить та прискорить пошук необхідної інформації, допоможе читачам знайти потрібний фрагмент книги. Для юристів, істориків , студентів.


  Довідки про колективи:

   РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР

  Пов'язані документи:


 • Збірник постанов та розпоряджень робітниче-селянського уряду України за 1922-1923 рр. 1922. № 1-47, 49-53 ; 1923. № 54-56 (1922)

 • Теми:

 • Акти державного управління


 • Рубрики:

   УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського