До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина XIX ст. - 1939 р.) (2007)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009892


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА І ПРОСВІТНИЦТВО В ЖІНОЧОМУ РУСІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. - 1939 Р.)
Автор(и):Нагачевська Зіновія Іванівна
Дата(и):2007


 Переглянути документ   


Опис документа:

Нагачевська, Зіновія Іванівна.

Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина XIX ст. - 1939 р.) : [монографія] / Зіновія Нагачевська; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: [Підприємець Третяк І. Я.], 2007. – 762 c.


У монографії розкрито виховно-освітній потенціал українського жіночого руху західних земель України у межах Австро-Угорської імперії, польської, румунської та чехословацької держав. На основі аналізу багатої джерельної бази вперше визначено й узагальнено найважливіші педагогічно-просвітницькі ідеї, сконцентровані у творчій спадщині відомих і малознаних репрезентанток національного емансипаційного поступу, в документах жіночих товариств, у матеріалах масових акцій, організованих жінками Західної України (віча, збори, з'їзди, конгреси), та охарактеризовано форми, методи і засоби їх практичної реалізації.


Довідки про колективи:

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

Теми:

  • УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА


  • Рубрики:

     ЗАХІДНА УКРАЇНА
     УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського