До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ
...
1.

 АВСТРО-УГОРЩИНА (1867–1918) - Австрія - Угорщина - Чехословаччина
двоєдина (дуалістична) імперія очолена династією Габсбурґів та утворена внаслідок компромісної угоди, укладеної між двома складовими її частинами: Австрією та Угорщиною у 1867 році

2.

 БОСПОРСЬКА ДЕРЖАВА ( 480 до н.е. – 527)
одна з античних держав Північного Причорномор’я, яка знаходилася на берегах Боспору Кіммерійського.

3.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ (1236–1795 ) - Литва - Польща - Білорусь - Росія
монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу

4.

 ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ (1658–1659)
державне утворення, що охоплювало землі Київського воєводства, Брацлавського воєводства та Чернігівського воєводства, проголошене Гадяцьким договором 1658

5.

 ВІЗАНТІЯ ( 330–1453)
середньовічна держава, східна частина Римської імперії. Наприкінці X–XI століть справила величезний вплив на становлення культури Київської Русі

6.

 ГАЛИЦЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (1920)
територіальне утворення, проголошене 15 липня 1920 року Галицьким революційним комітетом (Галревком) на частині західноукраїнських земель

7.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА (1199–1349)
східноєвропейська середньовічна руська держава

8.

 ГЕНУЕЗЬКІ КОЛОНІЇ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР'Ї (1266–1475) - Італія
укріплені торгові центри генуезьких купців у XIII-XV ст..

9.

 ГЕТЬМАНЩИНА (1648–1764)
українська козацька держава на території Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля (Брацлавщина)

10.

 ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (1918)
радянська республіка, що була проголошена 11 лютого 1918 року й формально існувала трохи більше місяця

11.

 ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ (1775–1828)
військово-державна організація колишніх запорозьких козаків, яка виникла після зруйнування царськими військами Запорозької Січі й ліквідації Запорізького козацького війська у червні 1775 року в нижній течії Дунаю

12.

 ЗАПОРОЗЬКА СІЧ (16–17 ст.)
укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового другої половини 16 – кінця 17 століття, що був розташований за порогами Дніпра

13.

 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (1918–1919)
українська держава зі столицею у м. Львів, створена на західноукраїнських землях після розпаду Австро-Угорської імперії

14.

 ЗОЛОТА ОРДА (1240–1502)
держава степового імперського типу (рах nomadica), що існувала в степовій зоні Східної Європи (включно з українськими землями), Центральній Азії та Західному Сибіру, утворилася в результаті татарських завоювань 20—40-х рр. XIII сторіччя

15.

 КАРПАТСЬКА УКРАЇНА (1918) - Чехословаччина - Угорщина
українські землі Закарпаття у складі Австро-Угорщини (Угорська Русь), що історично входили до Укгорського королівства (Транслейтанія). У1918 році Підкарпатська Русь отимала автономію у складі незалежної Угорщини. У 1920 році за Трианонським мирним договором Підкарпатська Русь вдійшла до Чехословаччини. У 1938–1939 рр. Підкарпатська Русь була автономною республікою у складі Чехословаччини. У 1939 році існувала як українська незалежна держава на Закарпатті із столицею у місті Хуст. У 1939 році Карпатська Україна була окупована Угорщиною. З 1946 рокуі ці землі є територією сучасної Закарпатської області

16.

 КИЇВСЬКА РУСЬ (9 ст.–13 ст.)
середньовічна держава на території Східної Європи з центром у м. Київ

17.

 КІМЕРІЯ ( 9 ст. до н.е.–7 ст. до н.е.)
одна із історичних земель Північного Причерномор'я, ядром була степова частина України від пониззя Дунаю до Приазов’я, включаючи Крим.

18.

 КРИМСЬКЕ ХАНСТВО (1430–1783)
держава на зразок степових імперій (рах nomadica), що існувала на півдні України, в Прикубан’ї та на Північному Кавказі

19.

 МОЛДОВА
держава у Східній Європі, столиця – місто Кишинів

20.

 ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ (1300–1922) - Туреччина
офіційна назва держави, заснованої наприкінці 13 ст. і керованої династією Османів, у Малій Азії

21.

 ПОЛЬЩА
держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка

22.

 РАЙХСКОМІСАРІАТ УКРАЇНА (1941–1944) - Німеччина
адміністративне утворення, що охоплювало частину сучасних українських та білоруських земель у 1941–1944 роках. Контролювалося і підпорядковувалося нацистській Німеччині, проте не входило до її складу

23.

 РІЧ ПОСПОЛИТА (1569–1795) - Польща
східноєвропейська федеративна держава, що існувала протягом 1569–1795 років на теренах сучасних Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, південної Естонії та західної Росії

24.

 РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ (1708–1917) - Росія
назва державного утворення, що виникло на основі земель колишнього Московського царства

25.

 РУМУНІЯ
держава у південно-східній частині Європи

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського