До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ВЕРСТВИ НАСЕЛЕННЯ
1.

 ДУХОВЕНСТВО
сукупність служителів певної релігії, організованих за ієрархічним принципом

2.

 ЗНАТЬ
вищий, привілейований прошарок суспільства, належність до якого успадковується

3.

 ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
соціокультурне співтовариство, люди розумової праці, що зайняті у різних галузях культури, освіти, науки, охорони здоров'я, виробництва і мають для цього відповідну освіту

4.

 КОЗАКИ (15–18 ст.)
самоврядні чоловічі військові громади, породжені існуванням відкритого степового кордону між осілим землеробським населенням Східної Європи та кочовиками євразійських степів; пізніше – соціальний стан

5.

 МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ
мешканці українських міст і містечок доби Середньовіччя та Нового часу, які із масовим набуттям прав у сфері самоврядування виділилися в окремий соціальний стан

6.

 МОЛОДЬ
соціально-демографічна спільнота, яку вирізняють за віковими (від 14-16 до 25-30 і більше років), фізіологічними, культурно-освітніми характеристиками та особливостями соціального стану

7.

 ОСТАРБАЙТЕРИ (1939–1945) - Німеччина
особи різних національностей, вивезені на роботи зі східних окупованих територій (переважно Райхскомісаріату Україна)

8.

 СЕЛЯНИ
соціальна група, що складається із сільськогосподарських виробників, які самостійно ведуть господарство і зайняті обробкою землі як основною професією

9.

 ЧУМАКИ (15–сер. 19 ст.)
представники купецького та торгівельно-візницького промислу на землях Великого Степу

10.

 ЯНИЧАРИ ( 14–19 ст.)
корпус професійної піхоти в Османській імперії

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського