До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДИ
...
1.

 АРІЇ
стародавні народи індоєвропейської мовної сім'ї, що говорили давньоіндійськими мовами.

2.

 БІЛОРУСИ - Білорусь
східнослов'янський народ, який переважно проживає на території сучасної Білорусі

3.

 БОЙКИ
етнографічна група українців, що живуть на північних і південних схилах Карпат ("Бойківщина")

4.

 БОЛГАРИ - Болгарія
слов'янський народ, основне населення Болгарії

5.

 ВІРМЕНИ - Вірменія
індоєвропейський народ, переважна частина якого проживає на території Вірменії, говорять вірменською мовою

6.

 ГАГАУЗИ - Молдова
народ, етнічне ядро якого знаходиться нині на території Молдови. В Україні компактно проживають в Одеській області (Буджак).

7.

 ГОТИ
східногерманські племена, які протягом епохи Великого переселення народів (IV–VI ст.) відігравали значну роль в історії ранньосередньовічної Європи

8.

 ГРЕКИ - Греція
у стародавні часи – населення Балканського півострова і сусідніх островів (Мала Греція) або земель, які входили до сфери впливу держав, які розташовувались на цих землях (Велика Греція), нині греками прийнято вважати еллінів – народ, основне населення Греції і Кіпру

9.

 ГУНИ
давні тюркомовні кочові племена епохи Великого переселення народів (IV–VI ст.), які мігрували із Азії до Європи

10.

 ГУЦУЛИ
субетнос українців, розселений у південно-східній частині Українських Карпат (Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області)

11.

 ДРЕВЛЯНИ
східнослов'янське плем'я (союз племен), у 6-10 ст. жили в українському Поліссі

12.

 ЄВРЕЇ - Ізраїль
давній народ семітського походження, висхідний до населення стародавнього Ізраїльського та Юдейського царств

13.

 КИТАЙЦІ - Китай
східноазійський народ, основний етнос Китаю, самоназва — хань

14.

 КІМЕРІЙЦІ
численний і суворий у воєнному відношенні народ, який мешкав на півдні Східної Європи. Саме тут дослідники локалізують географічні назви Кімерія та Кімерійський Боспор.

15.

 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
тюркський етнос, що історично сформувався в Криму

16.

 КРИМЧАКИ
стародавнє єврейське населення Криму, яке сформувалася на території Кримського півострова в 14—16 ст.

17.

 ЛЕМКИ
етнографічна група українців, яка мешкала в Карпатах

18.

 ЛИТОВЦІ - Литва
європейський народ, переважна частина якого проживає на території Литви

19.

 МОЛДОВАНИ - Молдова
давній народ Південно-Східної Європи, переважне населення Молдови, говорять молдавською мовою

20.

 НІМЦІ - Німеччина
один з найбільших народів Європи, корінне населення Німеччини. Розмовляють німецькою мовою.

21.

 ПОЛОВЦІ
середньовічний народ, тюркомовні кочовики, що населяли Євразійський степ у XI—XII століттях.

22.

 ПОЛЯКИ - Польща
західнослов'янський народ, основне населення Польщі

23.

 РОСІЯНИ - Росія
східнослов'янський етнос, основне населення Російської Федерації

24.

 РУСИНИ
самоназва автохтонного етносу України та українських етнічних територій за межами сучасної України. Позначення нащадків історичних русинів Австро-Угорської імперії, які вживають, цю назву для самоідентифікації

25.

 САРМАТИ
кочовий іраномовний народ, що мешкав у III ст. до н.е - IV ст. н.е. на території Північного Причерномор'я.

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського