До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
...
1.

 АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (1991–)
постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень

2.

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ (1917–1920)
виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою

3.

 ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2010–)
центральний орган виконавчої влади, діяльність якого забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належить до її компетенції.

4.

 ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918–1920)
найвищий орган державної влади відродженої Української Народної Республіки

5.

 ЗАКОНОДАВЧА КОМІСІЯ 1767–1768 (1767–1768) - Російська імперія
тимчасові колегіальні органи в Російській імперії XVIII століття, які скликалися для систематизації законів

6.

 КОМІТЕТ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СРСР (1917–1921 ВЧК, ВУЧК, 1922–1933 ДПУ, ОДПУ, 1934–1946 НКДБ, НКВС, 1946–1953 МДБ, 1954–1991 КДБ) - Союз Радянських Соціалістичних Республік
на органи КДБ СРСР покладалися функції розвідки, контррозвідки, політичного розшуку, дізнання та слідства.

7.

 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (1992–)
єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України

8.

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2010–)
головний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики

9.

 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (1990–)
головний орган виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань

10.

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (1991–)
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки

11.

 МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2001–)
формує та реалізує державну політику у сферах економіки та торгівлі

12.

 МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (1917–)
центральний орган виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України

13.

 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2010–)
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади щодо формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики

14.

 МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (1991–)
центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.

15.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (2013–)
є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

16.

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (1917–)
центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я

17.

 НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (2011–)
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби

18.

 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (1991–)
центральний банк України, особливий центральний орган державного управління

19.

 ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
глава держави Україна

20.

 РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР (1919–1946)
вищий орган виконавчої влади (уряд) Радянської України (УСРР, УРСР) у 1919–1946 роках, попередник Ради Міністрів УРСР

21.

 РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ (1918–1920)
виконавчий орган, уряд, сформований Українською Центральною Радою

22.

 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (1991–)
державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.

23.

 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА (1918–1919)
вищий законодавчий орган Західно-Української Народної Республіки

24.

 УКРАЇНСЬКА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (1920–1932)

25.

 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ (1941)
головний виконавчий орган самопроголошеного державного утворення, що існувало на території сучасної України з 30 червня по 12 липня 1941 року. Столицею Української держави проголошувався Львів.

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського