До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ
1.

 БІЛИЙ РУХ (1917–1920)
антибільшовицький рух 1917–20

2.

 ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ (18–19 ст.)
національно-визвольний і суспільно-політичний рух проти народного гніту на правобережній Україні наприкінці XVIII-го на початку XIX-го ст.

3.

 ГЕТЬМАНСЬКИЙ РУХ (192?–)
прихильники політичні організації гетьмана Павла Скоропадського (Союз гетьманців-державників) та В'ячеслава Липинського (Братство українських класократів-монархістів, гетьманців)

4.

 ДИСИДЕНСТВО (1950-1980-ті)
учасники опозиційних рухів 1950–1980-х років у СРСР

5.

 КОНСЕРВАТИЗМ (18??–)
основними настановами українського консерватизму є прагнення зберегти національне середовище українців – мову, культуру, традиції, релігію тощо; переконання у необхідності відродження незалежної української держави

6.

 МОСКВОФІЛЬСТВО (19–20 ст.)
національно-культурна і суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини, Закарпатської України та українських емігрантів у Північній Америці у 2-й пол. 19 ст. – 30-х рр. 20 ст.

7.

 НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ (1993-)
сучасна політична партія в Україні, яка веде свою історію від заснованої 1989 громадсько-політичної організації "Народний рух України за перебудову"

8.

 НАЦІОНАЛІЗМ (188?–)
політичний рух, що проголошує своїми цілями боротьбу за політичну незалежність, збереження й розвиток української етнічної та культурної ідентичності

9.

 ПАНСЛАВІЗМ (17??–)
культурна й політична течія, поширена в державах, населених слов'янськими народами, в основі якої лежать ідеї про потребу їх політичного об'єднання на основі етнічної, культурної та мовної спільності

10.

 ПРОМЕТЕЇЗМ - Польща
очолюваний міжвоєнною Польщею рух діаспорних політичних організацій народів колишньої Російської імперії задля спільної боротьби проти СРСР за створення своїх національних держав. Значною мірою завдяки діяльності Уряду УНР у вигнанні

11.

 УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (18–19 ст.) - Російська імперія
соціальний та політичний рух на території Російської та Австро-Угорської імперій, що виступав за національно-культурне відродження й становлення української нації

12.

 УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ (1920–1950)
національно-визвольний рух на етнічних українських землях, який мав за мету поновлення української незалежної держави

13.

 УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ (18–19 ст.)
прагнення до встановлення рівних можливостей для жінок у сфері освіти та зайнятості, особливісттю українського жиночого руху є тісний зв'язок з національно-визвольною боротьбою

14.

 УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛ-КОМУНІЗМ (1917–1920)
національно орієнтований напрям у комуністичному русі, що виник 1917–20 рр. серед частини недержавних народів колишньої Російської імперії. Його прибічники вважали, що комунізм потрібно не уніфікувати за російським зразком, а пристосовувати до специфічних національних умов

15.

 ШІСТДЕСЯТНИЦТВО (1953-1970-ті)
назва покоління радянської та української національної інтелігенції, що ввійшла у культуру та політику в СРСР в другій половині 1950-х — у період «хрущовської відлиги» і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського