Головна
сторінка
  Каталоги     Читачам   Інформаційні
ресурси
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ
Комплексний пошук у каталогах та базах даних НБУВ

пошук у всіх каталогах НБУВ
Імідж-каталоги спеціалізованих фондів

каталог сканованих кталожних карток
Цифрова бібліотека (електронні колекції)

оцифрованих видань із фондів НБУВ
Рукописна та книжкова спадщина України

електронний архів публікацій про археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів
Електронний архів науково-довідкових видань

видання НБУВ про дослідження архівних та спеціалізованих бібліотечних фондів
 
Інститут рукопису

Наукові видання

Бази даних

Фондовий каталог

Імідж-каталоги
Інститут архівознавства

Наукові видання
 

Фондовий каталог
 
Відділ стародруків та рідкісних видань

Наукові видання

Бази даних
 

Імідж-каталоги
Відділ зарубіжної україніки
 

Бази даних

 

Імідж-каталоги
Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій

Наукові видання

     
Відділ газетних фондів

Наукові видання

   

Імідж-каталоги
Відділ образотворчих мистецтв

Наукові видання


Бази даних

 

Імідж-каталоги
Відділ формування музичного фонду

Наукові видання


Бази даних

 

Імідж-каталоги
Сектор картографічних видань
 

Бази даних

   

© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua