Головна
сторінка
  Каталоги     Читачам   Інформаційні
ресурси
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ
Електронні колекції Електронний фонд
Електронні виставки

Електронні колекції

Тематичні колекції

ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВА І ПРАВО

НАУКА

КУЛЬТУРА

МОВА І ЛІТЕРАТУРА

МИСТЕЦТВО

ГАЗЕТИ
Колекція українських газет
Золота колекція Євразії
Стародруки, рукописи, прижиттєві видання класиків української літератури
Інститут рукопису
В. Л. Модзалевський. Малоросійський родословник
Сербські рукописи із фондів Інституту рукопису
Відділ стародруків та рідкісних видань
Почаївські стародруки в фондах НБУВ ("Почаївський проект")
Колекція інкунабулів - видання ХV ст., від часу заснування друкарства в Європі Й. Гутенбергом до 1500 р. включно.
Відділ образотворчих мистецтв
Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923-1958)
Архітектура України на поштовій листівці

© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua