<<  Каталоги     Читачам     Інформаційні ресурси  >>  
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ

Відділ обмінно-резервних фондівТелефон:

235-13-78
525-80-79

Режим роботи:

9.15 - 18.00
(понеділок - п'ятниця)

Адреса:

Філія № 1
вул. Володимирська 62


Головний корпус
проспект 40-річчя Жовтня, 3


Єдиний профіль комплектування та депозитарного зберігання маловживаних документів та інших носіїв інформації бібліотек-депозитаріїв України.

У статті 17 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" вказано, що "Маловживані, але цінні в науковому та художньому відношенні документи передаються в бібліотеки-депозитарії".

Бібліотеки-депозитарії організовані на базі великих наукових бібліотек усіх систем і відомств для раціонального розміщення, зберігання і використання маловживаних документів.

Бібліотеки-депозитарії повинні вичерпно комплектувати свої фонди маловживаними документами за галузями знання і темами, закріпленими за ними, в кількості 1-3 примірники.

Для координації комплектування, усунення дублювання, оперативного задоволення запитів спеціалістів маловживаними документами створюється "Єдиний профіль комплектування маловживаними документами бібліотек-депозитаріїв України".

"Єдиний профіль..."- це програмний документ, який визначає науково обгрунтоване формування фондів маловживаних документів у бібліотеках-депозитаріях, надає можливість закріпити відповідне співвідношення в комплектуванні і зберіганні маловживаних документів універсальними та галузевими бібліотеками-депозитаріями.

"Єдиний профіль..." дає можливість не тільки цілеспрямовано керувати комплектуванням фондів маловживаними документами, але й розвивати міжбібліотечні зв'язки бібліотек різних систем і відомств.

Цей документ складено на основі " Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України" та "Інструкції про порядок відбору і передачі на депозитарне зберігання маловживаних документів з бібліотечних фондів України".

Згідно з "Положенням про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України" за бібліотеками-депозитаріями закріплені такі галузі знання і теми:

 • Національна парламентська бібліотека України.

  Суспільні науки в цілому. Економіка. Економічні науки. Політичні партії. Громадсько-політичні організації. Держава і право. Юридичні науки. Воєнна наука. Військова справа. Культура. Наука. Освіта. Мистецтво. Мистецтвознавство. Релігія. Атеїзм. Філософські науки. Психологія. Література універсального змісту. Періодичні видання (журнали).

 • Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського.

  Природничі науки в цілому. Фізико-математичні науки. Хімічні науки. Науки про Землю. Біологічні науки. Періодичні видання (газети).

 • Державна науково-технічна бібліотека України.

  Техніка і технічні науки в цілому. Енергетика. Радіоелектроніка. Гірнича справа (крім вугілля і вугільних корисних копа- лин). Машинобудування. Приладобудування. Хімічна технологія. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка. Транспорт (крім залізничного). Патентні документи з усіх галузей.

 • Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук.

  Сільськогосподарські і лісогосподарські науки. Сільськогосподарське машинобудування. Агрономія.

 • Національна наукова медична бібліотека України.

  Охорона здоров'я. Медичні науки. Фармакологія. Біохімія.

 • Національна історична бібліотека України.

  Історія. Історичні науки. Джерелознавство. Допоміжні історичні дисципліни. Краєзнавство.

 • Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника HAH України.

  Філологічні науки. Художня література.

 • Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного.

  Будівництво. Теоретичні основи будівництва. Архітектурно-будівельне проектування. Будівельні матеріали. Частини будівель. Будівельні конструкції. Технологія будівельного виробництва. Окремі види будівництва. Містобудування. Благоустрій населених міст.

 • Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України.

  Технологія металів. Металознавство. Металургія.

 • Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України.

  Харчова промисловість. Харчові виробництва. М'ясна промисловість. М'ясні виробництва. Молочна промисловість. Молочні виробництва.

 • Центральна науково-технічна бібліотека вугільної промисловості України.

  Вугільна промисловість. Розробка родовищ вугілля. Переробка вугілля. Хімія вугілля.

 • Державний заклад післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів промисловості»

  Технологія деревини. Деревознавство, деревообробні виробництва (лісопильні, фанерні, столярно-механічні виробництва, спеціальні виробництва).

 • Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка Автономної Республіки Крим

  Документи універсального змісту, які видаються на території Криму.

 • Республіканська бібліотека для сліпих ім. М. Островського.

  Документи, надруковані рельєфно-крапковим шрифтом.

© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua