Головна
сторінка
  Каталоги     Читачам   Інформаційні
ресурси
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ

Сектор картографічних видань


Телефон:
524 – 44 - 38
Режим роботи:
9.15 - 20.00
(без вихідних)
Адреса:
Головний корпус НБУВ
проспект 40-річчя Жовтня, 3
2-й поверх, кімната 302

Заснований 1919 року
українським істориком, картографом і бібліографом, членом Тимчасового Комітету з організації Національної Бібліотеки Української держави у м. Києві
Веніаміном Олександровичем Кордтом

Напрями діяльності
  Кордт
  Кордт
Веніамін Олександрович
(1860 - 1934)
 • У галузі наукових досліджень - науково-дослідницька робота з проблем історії картографії та історії картографування території України, доробок окремих вчених в галузі картографії, національної бібліографії картографічних видань.

 • У галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукової організації, функціонування та використання фонду картографічних видань, введення цих видань в бібліографічний обіг, створення резервних цифрових копій рукописів та стародруків, популяризація рідкісних картографічних документів.

 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ фондами сектору та інформацією з широкого кола питань теорії та історії картографії, суміжних галузей наук про Землю, рекреаційну географію.

 • Здійснення наукових, культурних та освітніх зв’язків з профільними вищими навчальними закладами, науковими товариствами, видавництвами та ін.


Результати діяльності
 • Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність сектору картографічних видань.

  Для створення електронних інформаційних ресурсів використовується програмне забезпечення "ІРБІС-64". Адаптовано робоче місце та розроблено робочі листи з відповідним довідковим апаратом для каталогізатора картографічних видань.

  • Ведеться робота щодо створення електронного каталогу загального картографічного фонду.
  • Створюються та поповнюються бази даних:
   • БД рукописних картографічних документів (закінчено формування; налічує 637 записів; редагується).
   • БД стародруків (створена у 2007 р.; активно поповнюється та редагується.
   • Ілюстрована електронна колекція картографічних документів.
 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ:

 • На початок 2011 р. картографічний фонд сектору налічує 49150 од. зберігання.

  За рік, у середньому, обслуговується біля 4000 читачів, яким надаються довідки (усні та письмові) та професійні консультації з широкого кола питань за профілем роботи сектору.

 • Популяризація документів сектору картографічних видань:

 • підбір та підготовка видань з фондів сектору для тематичних виставок загальнобібліотечного рівня;

 • організація тематичних виставок у приміщенні читального залу картографічних видань виключно на документах, що зберігаються у фондах сектору;

 • участь співробітників сектору у тематичних конференціях з подальшою публікацією профільно орієнтованих статей у збірниках матеріалів конференцій, а також у фахових виданнях («Картографія та вища школа» (з 2011 р. - «Часопис картографії»)Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка,) та ін.

 • Співпраця у науково-дослідній діяльності з іншими підрозділами НБУВ:

 • публікація наукових статей співробітників сектору Інституту біографічних досліджень«Українська біографістика» та науково-практичному та теоретичному збірнику «Библиотеки национальных академій наук: проблемы функционирования, тенденции развития».

© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua