Головна
сторінка
  Каталоги     Читачам   Інформаційні
ресурси
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ

Каталоги Відділу формування музичного фонду

  • Наукові каталоги
  •   ukr   rus   engВідділ формування музичного фонду

Наукові нотні каталоги

Нотні видання з фондів НБУВ
(З історії музичної спадщини України)

Савченко Ірина Валентинівна

Українські нотні видання 1917-1923 рр. з фондів НБУВ
Науковий каталог (електонна версія)

Каталог містить:
  • 915 бібліографічних описів (База даних SDS/ISIS – UNIMARC формат
  • 90 илюстрацій (окремі сканановані копії обкладинок українських нотних видань 1917-1923 рр.), що відповідають записам у бібліографічній базі даних.
Передмова до каталогуФайл у форматі Adobe PDF Файл у форматі Adobe PDF, 3.9 Мб)


 А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  A-Z 


А

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919).

Гимн свободы! : "Братья сойдемся и песню споем..." / Слова и музыка С. Т. Аббакумова. – К.: Собств. автора ; К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 4 c.; 34 см. – Н. д. 1016 : 50 коп.

Щ954.2-094

Літературний інципіт:

"Братья сойдемся и песню споем..."

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919; авт. сл.)

Твір публікувався також у Г. І. Їндржишека (опис 1). Видання опис 1 та 2 ідентичні за нотним текстом, оформленням, оскільки надруковані з одних нотних дошок.

Тираж: 6-я тысяча пр.

Печатки: Нотный магазин Э. Островскаго. Одесса, Дерибасовская № 18.

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919).

Гимн свободы! : "Братья сойдемся и песню споем..." : [Для смешан. хора] / Слова и музыка С. Т. Аббакумова. – [Голоса]. – К.: Собств. автора ; К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – [4] c.; 35 см. – 50 коп.

Щ941.1-041.1

Літературний інципіт:

"Братья сойдемся и песню споем..."

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919; авт. сл.)

Рік встановлено за оголошенням, вміщеним у виданнях хору у вигляді клавіру (див. описи 1, 2), та оформленням титульних аркушів (збігаються шрифти, кольорова гама та ін.).

Нотний текст - літографія з рукопису.

Видання є нерозрізаним комплектом чотирьох голосів (Сопрано, Альт, Тенор, Бас), кожен з яких має власний титульний аркуш. У розрізаному вигляді розмір партії - 17,5Х27 см .

Печатки: Нотный магазин Э. Островскаго. Одесса, Дерибасовская № 18.

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919).

Гимн свободы! : "Братья сойдемся и песню споем..." : для фортепиано (с словами) [с надписанным текстом] / Слова и музыка С. Т. Аббакумова. – К.: Собств. автора ; К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 4 c.; 34 см. – Н. д. 1016 : 50 коп.

Щ954.2-094

Літературний інципіт:

"Братья сойдемся и песню споем..."

Аббакумов, Степан Тимофійович (1870-1919; авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні І. І. Чоколова та аналізом змісту літературного тексту.

Оголошення про продаж цього твору ще й у вигляді комплекту партій хорових голосів (див. опис № 3) на тит. арк., а на звороті - оголошення про підготовку видання для інших за складом виконавців.

Раритет, у сучасних довідниках зазначено, що жоден твір C. Т. Аббакумова не зберігся до нашого часу.

Тираж: 2-я тысяча пр.

Печатки: Нотный магазин Э. Островскаго. Одесса, Дерибасовская № 18.

Адьєв, І. П.

Наследство Малаши : (Байковый халат) : Русская шуточная песня : "После дяди мне остался..." : Посвящается Н. В. Плевицкой : [Для пения с фп.] / Музыка И. П. Адьева; Слова Д. А. Богемского (по записи в Псковской губ.). – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 с. : іл. – Н. д. Г. 1091 І.

Богемський, Д. А.[?] (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Плевицька, Н. В. (Присв.)

Ай да девка : Шуточная песня : [Для пения с фп.] / Музыка Н. Х.; Слова Л. Печерина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (К., Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 1). – Н. д. L. 5638 I. : 0-60 коп.

Щ943.4-041.5

Літературний інципіт:

"На селе жила девица..."

Інша назва :

Шуточная песня

Печерин, Л. (авт. сл.)

Н. Х.

Портрет А. В. Кольчевської на тит. арк.

Проспект серії (10 позиц.) на тит. арк. та видавничий каталог (60 позиц.) на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Александров, Н.

Малороссийский казачек : [Для фп.] / Соч. Н. Александрова. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c.; 34 см. – Н. д. Г. 1069 І. : 1.25.

Щ954.2-058.55

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Проспект серії на звороті видання: В. А. Присовский. Любимыя сочинения для фп...

Александров, Н.

Марш Авиаторов : [Для фп.] / Соч. Н. Александрова. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. : ил.; 34 см. – Н. д. Г. 1073 І. : 0.70 р.

Щ954.2-083

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Проспект серії на звороті видання: В. А. Присовский. Любимыя сочинения для фп.

Артемовський, А. Н. (1857–1931).

Збірник українських пісень : Для хору [з фп.] : 1-й десяток / Уложив А. Н. Артемовський. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1917-1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 15 c. : іл; 26 см. – Н. д. L. 1017 I.

Щ941 + Щ92(4УКР)

Зміст: По дорозі жук, жук, по дорозі чорний : Шумка: (з під Білоії [!] Церкви); Одна гора високая, а другая низька : Пісьня з Украіни; Ой зийди, зийди, ти зіронько та вечірная : Думка з Украіни; Зажурилась дівчинонька : Пісьня: (з під Махнівки); Ой за гаем, гаем, гаем зелененькім : Пісьня: (з під Нового-Московска); Ой, ти дівчино зарученая : Двойная пісьня: (з під Цілківець над Смотричом); Ой, на горі та женці жнуть : Пісня козацька: (з під Полтави); Нема гірше так нікому : Пісня бурлацька: (з під Богуслава); Дівка в сінях стояла : Двойная пісьня: (з під Константинограда); А у нашоі вдовиці хата на помості : Пісьня з Украіни: (з під Вішнополя).

Видання не друкувалися під справжнім іменем композитора, а тільки під псевдонімом.

Тутковський , Микола Аполлонович (1857-1931; укл. фольк.)

Маркевич, Микола Андрійович (1804-1860; фольк.)

Нотний текст друковано зі старих дошок, збережено видавничі номери та дата ценз. дозволу першої публікації (1897 р.). Перевидання трьох випусків "Збірника…" у 1917-1918 рр. (описи 8-10) відрізняються від попередніх орфографією (тексти подано укр. мовою, а в перших - транслітеровано російською), ціною (в карбованцях, раніше - в рублях), якістю паперу (цупкий, жовтуватого кольору), художнім оформленням, що має типовий дизайн перших пореволюційних років.

Печатки: ВБУ ВУАН.

Артемовський, А. Н. (1857–1931).

Збірник українських пісень : Для хору [з супр. фп.] : 2-й десяток / Уложив А. Н. Артемовський. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1917-1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 15 c.; 26 см. – Н. д. L. 1018 I.

Щ92(4УКР) + Щ941

Зміст: Не ходи, Грицю, на вечерниці : Думка з Украіни; Хилилися густи лози : Пісьня; Ой! коню мій, коню вороненький! : Пісьня гуляцька: (з під Екатеринослава); Чи я в лузі не калина була : Думка з Украіни: (з під Прилук); Діду, діду, та в луг по калину : Пісня козацька: (з під Константинограда); Ой, кряче, кряче та чорненький ворон : Думка; Ой, ходив чумак сім рік по Дону : Думка чумацька: (з під Білоі Церкви); Ой, місяцю, місяченьку : Пісьня з Украіни: (з під Умані); Лугом іду, коня веду : Шумка: (з під Лубен); Час до дому час : Пісьня з Подоля..

Видання не друкувалося під справжнім іменем композитора, а тільки під псевдонімом.

Тутковський, Микола Аполлонович (піаніст, педагог, диригент, композитор, муз. критик, муз. діяч.; 1857, Липовець на Київщині -1931, Київ; укл. фольк.)

Маркевич, Микола Андрійович (1804-1860; фольк.)

Вигорницький, Матвій Михайлович (1790- після 1861; фольк.)

Друковано зі старих дошок, збережено видавничі номери та дата цензурного дозволу першого видання (1897 р.).

Див. також примітки до попереднього вид.

Печатки: ВБУ ВУАН.

Артемовський, А. Н. (1857–1931).

Збірник українських пісень : Для хору [з супр. фп.] : 3-й десяток / Уложив А. Н. Артемовський. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1917-1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 15 c.; 26 см. – Н. д. L. 1019 I. : 3 крб.

Щ92(4УКР) + Щ941

Зміст: Украіно моя мила : Думка: (з під Цілківец над Смотричом); Ой, послала мене мати зеленее жито жати : Пісьня женьців; Ой! ти горо каменная : Шумка з Подоля; Віють вітри, віють буйни : Думка з Украіни; Гаїлка : "А ми просо сіяли, сіяли...": Пісьня весняна; Їхав козак за Дунай : Думка з Волині (з під Житомира); І шумить, і гуде, дрібний дощик иде : Шумка з Подоля; У сусіда хата біла : Думка з Волині (з під Житомира); На тім боці, на толоці два камені меле : Шумка; Метелиця : Пісьня (з таньцем з Украіни)..

Тутковський, Микола Аполлонович (1857-1931; укл. фольк.)

Маркевич, Микола Андрійович (1804-1860; фольк.)

Вигорницький, Матвій Михайлович (1790- після 1861; фольк.)

Друковано зі старих дошок, збережено видавничі номери та дата цензурного дозволу першого видання .

Дививись також примітки до опису 12.

Персоналії:

Потьомкін, Г. А. (Вик. - реп.)

Печатки: ВБУ ВУАН.

Б

Барановський, [А.] М.

Сегодня в Вас я чуточку влюблен : [Для пения с фп.] / Слова и музыка А. М. Барановского. – О.: Б. и., 1923 (3-я Гостипография имени т. Л. Троцкого). – 3 c. : ил; 33 см. – (Интимные песенки А. М. Барановского).

Щ943-42-043.3

На тит. арк. ініціали художника: А. А.

А. А. (худ.)

Барановський, [А.] М. (авт. сл.)

Тираж: 1000 пр.

Барвінок : Збірник дитячих пісень : [Мелодії з текстом] / [Муз., обр. Ф. О. Часника; Передмова Г. Щукиної]. – Катеринослав: Видання Катеринославського Губерніяльного Відділу Народньоі Освіти: Катеринославський Губерніяльний Союз Споживчоі Коопераціі, 1920. – [4], 35 (ноти) + 24 (тексти) с. : іл; 21 см; обкл...

Щ948я438

Інша назва:

Збірник дитячих пісень

На обкл. зазначено ім'я художника: М. Погрібняк.

Часник, Ф. О. (авт. ориг., орк.)

Щукина, Г. (передмова)

Погрібняк, М. (худ.)

Описано за тит. арк. та текстом передмови.

Барвінський, Василь Олександрович (1888-1963).

Прелюдії для фортепяна : [e-G, Fis, g, b, c? : Op. 1] / Василь Барвінський. – К.; Ляйпціґ: [Україна.] Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1918-1919]. – 27 c.; 30 см. – Н. д. 13.

Щ954.2-058.4я44

Інша назва :

Пасторальна прелюдія

Інша назва :

Героїчна прелюдія

Інша назва :

Хорал

Рік видання та номер опусу встановлено за книгою С. Павлишин (Василь Барвінський. К., 1990).

Прелюдії створено 1908 р., але це перше їх видання (водночас і перша публікація творів В. Барвінського). Прелюдія № 2 (Фа-діез мажор) отримала неофіційну назву "Пасторальної", прелюдію № 5 автор називав "Героїчною", а прелюдія № 4 (сі-бемоль мінор) перед нотним текстом має назву "Хорал".

Персоналії:

Павлишин, С. С. (Біограф.)

Дефекти: Примірник дефектний: бракує обкладинки з видавничим номером частини. Оскільки він збігався з номером нотної дошки, можемо припустити, що на обкладинці було зазначено : Видавництво "Україна" ч. 13.

Барвінський, Василь Олександрович (1888-1963).

Твори на фортепян : [Op. 2 № 1-3] / В. О. Барвінський. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1918]. – 23 c.; 30 см. – Вид. № 18; обкл.

Щ954.2-058я44

Зміст: Пісня : Canzone; Серенада : Serenade; Імпровізація : Improvisation .

Назва на обкл. :

Тьори на фортепян

Перше видання циклу з трьох фортепіанних п'єс ор. 2 (написані 1910-1911 рр.). Перед нотним текстом (с. 3.) помилково зазначено: Op. 1.

Рік видання встановлено за відомостями про діяльність видавництва.

На обкладинці: Видавництво "Україна" ч. 18.

Персоналії:

Лисенко, Р. О. (Власник прим.)

Музичне Товариство ім. М. Леонтовича, Київ (Власник прим.)

Автографи: Примірник з шифром Ук ІІІ / 47.24 Автограф В. О. Барвінського (тит. арк.): Хвальному Музичному Товариству ім. Леонтовича у Києві від Автора. Львів 22 / ІV 1926. На обкл. виправлено помилково надруковане слово "Твори". На с. 3 виправлено автором [?] номер опусу, нотний текст у дев'ятому такті, на с. 15 - вписано пропущений такт у третьому рядку.; Примірник з шифром Ук ІІІ / 47.24-а Дарчий напис В. О. Барвінського на тит. арк: "Вельмишановній Раді Остапівні Лисенко з найкращими побажаннями на її піаністичному творчому шляху і на тривкий спомин про автора. Василь Барвінський. Львів 23/VIII [1]942". Виправлення нотного тексту такі самі як і в примірнику Ук ІІІ-47.24.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Батюк, Порфирій Кирилович (1884-1973).

Музична хрестоматія на вірші українських письменників : Для двохголосного та трьохголосного хору [без супр.] / [Комп. та автор передм.] П. Батюк. – Полтава: [б. в.], 1922 (3-я Радянська Друкарня). – [2], 29 c. : кол. іл.; 36 см.

Щ941.693 + Щ93(4УКР)-4

Зміст: Сонце світе; Літній вечір; Пастушка-гусятниця; Вечір; Вечір; Черешеньки; Волошки; Колоски; Теплим ранком; Після жнив; Війна грибів; Вночі над річкою; Квітка; Сонце на обрії; Річка; Літо минулося; Осінь; Зіма; Під снігом; Зімньої ночі; Коляда : "Рано ж тії півні"; Коляда : "З Далекого сходу"; Веснянка; Жайворонки; До діток; Весна уквітчала; Весною; Мені тринадцятий минало; Шевченкові; Заповіт; Прокидайтесь!; Пісня про волю; На Новий Рік.

Ініціали художника зазначено на звороті видання: А. Б. [? А. Боцула].

Шаповал, М. (авт. сл.)

Олесь, Олександр Іванович (1878-1944; авт. сл.)

Руданський, С. В. (1833-1873; авт. сл.)

Воробкевич, Сидір (Ізидор) Іванович (1836-1903; авт. сл.)

Куліш, П. (авт. сл.)

Укра\нка, Леся (авт. сл.)

Романовська, М. (авт. сл.)

Черкасенко, Спиридон Феодосійович (1876-1940; авт. сл.)

Глібов, Леонід Іванович (1827-1893; авт. сл.)

Грабовський, П. (авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Щоголів, Я. (авт. сл.)

Новицький, Ф. (авт. сл.)

Чупринка, Гр. (авт. сл.)

Павленко, С. (авт. сл.)

Грінченко, Борис Дмитрович (1863-1910; авт. сл.)

Будневич (авт. сл.)

Кернеренко, Т. (авт. сл.)

Самійленко, В. (авт. сл.)

Волошко, Л. (авт. сл.)

Красовченко, Л. (авт. сл.)

Густяків (авт. сл.)

Боцула, А. (худ.)

Передмова автора на с. [2].

Тираж: 2000 пр.

Персоналії:

Музичне Товариство ім. М. Леонтовича, Київ (Власник прим.)

Автографи: Музичному Т-ву імені Леонтовича 22 V 1922 Ів. Бат[юк].

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Музичне т-во імени [!] Леонтовича.

Безкоровайний, Василь Васильович (диригент, композитор, педагог, громадський діяч. ; 1880-1966).

Бояністка : Вальс для фортепян / Василь Безкоровайний. – Львів: Накладом автора, 1922. – 6 c.; 32 см. – (В. Безкоровайний).

Щ954.2-058.55

Вальс

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Рекламний проспект творів композитора на тит. арк. (6 позиц.).

Безкоровайний, Василь Васильович (диригент, композитор, педагог, громадський діяч. ; 1880-1966).

Ой у саду...! : Міш. хор з фортеп. / Муз. В. Безкоровайного ; Слова Т. Шевченка. – Львів: Накладом автора, 1921. – 3 c.; 30 см. – (В. Безкоровайний ; № 1).

Щ941.1-42-043.3

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Каталог серії "Музичні твори В. Безкоровайного" (20 позиц.) на звороті видання, на тит. арк. - чотири перші позиц. серії.

Безкоровайний, Василь Васильович (диригент, композитор, педагог, громадський діяч. ; 1880-1966).

Пісня без слів : Piano solo / В. Безкоровайний. – Львів: Накладом автора, 1921. – 3 c.; 34 см. – (В. Безкоровайний ; №2).

Щ954.2-058.3

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Каталог серії "Музичні твори В. Безкоровайного" (20 позиц.) на звороті видання, на тит. арк. - чотири перші позиц. серії.

Безталанна : Драма в 5-ох діях : [Мелодії, голос, хор без супр. / Нотний додаток до драми] / К. Карого. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 5 c.; 27 см. – 0,8 $.

Щ974

Карпенко-Карий (1845-1907; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Пропоноване видання С. Комишевацького є підбіркою вокальних номерів до вистави за драмою Карпенка-Карого (справж. - Тобілевич І. К.).

Рекламний проспект друкарні та книгарні Павла Петрова на звороті видання.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Дефекти: Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Первоцвіт : Перший десяток Українських пісень про 1, 2 і 3-х однопорідних голосів з супроводом рояля / У ноти завів і супровід спорудив Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Видання Андрея Дідеріхса, Спадкоприємці Л. Адлер, [1917-1919] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича). – 24 с.; 27 см. – Н. д. А. 811 Д.

Щ941.6-42(4УКР) + Щ942.6-42(4УКР) + Щ943.4-42(4УКР) + Щ92(4УКР)-6я + Щ941.6-42-092(4УКР)

Зміст: Ніч яка, Господи, місяшна, зоряна: Про сопрана або тенора; Ой, не світи, місяченьку: Про сопрана; Чорниї бро-ви, кариї очі: Про 2-х тенорів або сопрана і альта; Повій, вітре, на Вкраїну: Про 2-х тенорів; Скажи мені правду, мій добрий козаче: Про 2-х тенорів; На улиці скрипка грає: Про сопрана і альта; Стоїть гора високая: Про 2-х тенорів або сопрана і підсопранка; Така її доля : Уривок з баллади "Причинна": Про сопрана, підсопранка і альта або 2-х тенорів і підбаска; Баламута : "Баламуто, вийди з хати...": Про сопрана, підсопранка і альта; Гроші : "Ой, гроші, гроші, гроші!.": Про підбаска або підбаскового тенора.

Інша назва :

Перший десяток Українських пісень

Анісенко, В. С. (записано від)

Гомлевський, М. (записано від)

Руданський, Ст. (авт. сл.)

Чужбинський, Аф. (авт. сл.)

Доманська, Ант. (записано від)

Глібов, Леонід Іванович (1827-1893; авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Ринський, Іос. Ад. (записано від)

Демівна (записано від)

Рік видання встановлено за видавничим каталогом, де анонсуються твори Г. Давидовського, вперше видані у 1917 р.

Збережено орфографію оригіналу.

Видавничий каталог на с. 24.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Украинськи метелыкы : 30 Украинськых писень для мишаного і чоловичого гуртив, Збирнык № 1 / Зибрав и гармонизовав Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л. Г. Адлер, [1917-1918]. – [35] с. : кол. іл.; 27 см.

Щ941.0-092(4УКР) + Щ92(4УКР)

Зміст: Як бы мени черевыкы; Хусточка : "Хусточка ж моя шовковая..."; Шумыть, гуде дибривонька; Тамъ, де Янтра [!] круто вьється: (Мыколаив, Херсонщ.); Матери нема дома: (Бобрынець, Херсонщ.); Байда : "Ой, пье Байда медъ-горилочку...": (Мыколаив, Херсонщ.); Быстра ричка бережечкы зносыть: (Бобрынець, Херсонщ.); Была жинка мужыка: (Мыколаив, Херсонщ.); Ой, и не гораздъ, запорожци; Пряла б же я кудєлыцю: (Бобрынець, Херсонщ.); Ой, ишовъ я улыцею разъ: (Мыколаив, Херсонщ.); Жыто, маты; И кывала, и моргала: (Бобрынець, Херсонщ.); Ой, не ходы, Грыцю: (Мыколаив, Херсонщ.); Ой, продала дивчына курку; Ой, знаты, знаты, хто кого любє; Чы я въ лузи не калына була; На городи калынонька; Плыве човен: (Бобрынець, Херсонщ.); Плыве човен: (Мыколаив, Херсонщ.); Ой, кумъ до кумы; Стоить явир надъ водою; Засвысталы козаченькы; Гарасым : "Та просыв мене Гарасым..."; Був Грыцько мудрый; Та нема гиршъ никому; Ой, зійды, зійды, ясєн мисяцю; Ой, выдыть Богъ : Колядка; А Гила-Гилочка; Ох, та не любы двох; Ой, зажену зайця : Веснянка.

Інша назва :

30 Украинськых писень : Для мишаного і чоловичого гуртив

Інша назва :

Тридцять Украинськых писень

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Козьма, Дм. (записано від)

Літусиха, Ол. (записано від)

Куліш, Софрон (записано від)

Безшлях, Юхим (записано від)

Костенко (записано від)

Виноградов, Ал. (записано від)

Рік видання встановлено за видавничим каталогом, де анонсуються твори Г. Давидовського, вперше видані у 1917 р. та інвентарною книгою Нотозбірні Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України, до котрої серію збірок "Українські метелики" вписано у листопаді 1918 р. .

Збережено орфографію оригіналу.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; ВБУ ВУАН.

Дефекти: Ймовірно, що примірник дефектний, оскільки бракує пісні під № 5.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Украинськи метелыкы : 30 Украинськых писень для мишаного і чоловичого гуртив, Збирнык № 2 / Зибрав и гармонизовав Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л. Г. Адлер, [1917-1918]. – [28] с. : іл; 27 см; обкл.

Щ941.0-092(4УКР) + Щ941.0-094(4УКР) + Щ941.1-092(4УКР) + Щ941.4-092(4УКР) + Щ92(4УКР)-4

Зміст: Заповит: Для чоловічого хору; Очерет лугом гуде; Ой, зійшла зоря вечеровая; Ой, пид вышнею, пидъ черешнею; Зеленее жыто; Кармелюк : "За Сибиром сонце сходыть..."; Ой, у поли озерце: (Севастополь, Тавр.); Час до дому, час; Ой, у лузи та и пры берези: (Вид Ант. Фысуна, Ак-Мечеть в Тавріи); Зибралыся вси бурлакы; Дивчыно, дивчыно, тебе маты клыче; Коло млыну, коло броду: (Севастополь, Тавр.); Коло млыну, коло броду: (варьянт); Та орав мужыкъ край дороги; Ой, зійды, зійды ты, зиронько та вечирняя; Така іи доля; Ой ты, дивчыно эарученая; Ой ты, дивчыно чаривныченько: Дуэт з хором; Бондаривна : "У мистечку Богуславку"; Ой, чумаче. чумаче, жыття твое собаче; Ой, очи дивочи : Бандура; Козакъ одъизжае, дивчынонька плаче; Ой, ходыла дивчына бережкомъ; От и допывсь, и дохмелывсь; Ой, дуб-дуба; Добрый вечиръ, дивчыно; Выйшлы в поле косари; Реве та стогне Днипр шырокый : Уривок з баллады "Прычынна"; Дощык капае дрибненько; Ой, кряче, кряче; На улыци скрыпка грае; Псальма : "Смерте моя кохана...".

Інша назва :

30 Украинськых писень : Для мишаного і чоловичого гуртив

Інша назва :

Тридцять Украинськых писень

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Осауленко, М. С. (записано від)

Топоров, Василь (записано від)

Крицька, Оксана (записано від)

Журенко (записано від)

Лашин (записано від)

Ринський, Іос. Ад. (записано від)

Розсудов-Кулябко ((артист); записано від)

Кривозубенко, Ол. (записано від.)

Фисун, Антон (записано від)

Шаповал, П. О. (записано від)

Анісенко, В. С. (записано від)

Про підстави датування див. примітки до опису 25.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Украинськи метелыкы : 30 Украинськых писень для мишаного і чоловичого гуртив, Збирнык № 3 / Зибрав и гармонизовав Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л. Г. Адлер, [1917-1918]. – [37] с. : кол. іл.; 27 см; Обкл.

Щ941.0-092(4УКР) + Щ941.1-092(4УКР) + Щ941.4-092(4УКР) + Щ941.0-094(4УКР) + Щ92(4УКР)-4

Зміст: Повій, витре, на Вкраину; Зоре моя вечирняя; Тече ричка невелычка; Тече ричка невелычка; Забуте огныще; Чоловикъ пропывъ помело; Дивка въ синяхъ стояла; Переходом в чысте поле: (З-пид Бобрынця); Гей, гук маты, гук; Ой, вже чумак дочумакувався; Сыдыть дид на пичи; Ой, из-за горы та буйный витер віе; Ой, куме, куме, добра горилка; За тучамы, за хмарамы сонычко не сходе; Задумала вража баба та й забагатиты; Тетяна : "З того часу, як женывся..."; Ой, наступае та чорна хмара; Козаченьку, куда йдешъ?; Ой, маты, маты; Ой, бре море, бре!; Танцювала рыба з раком; Прудыус : "Чы се ж тіи черевычкы..."; Очерет трищыть; И учора орав: (З-пид Бобрынця); Ой, на гори васылечкы сходять; Розлылыся круты бережечкы; Ой, дивчына горлыця; Ой, та спывся козак; Чы се ж тая крыныченка, що я воду пыв; Сонце нызенько, вечир блызенько: (З пид Бобрынця, Херсонщ.); Чы ты, мылый, пылом прыпавъ.

Інша назва:

30 Украинськых писень : Для мишаного і чоловичого гуртив

Інша назва :

Тридцять Украинськых писень

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Руданський, С. В. (1833-1873; авт. сл.)

Дюмин, Пр. (записано від)

Чагивець, Т. (записано від)

Свірин (записано від)

Фисун, Антон (записано від)

Ярошенко, Опанас [?] (записано від)

Про підстави датування див. примітки до опису 25.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Дефекти: Примірник є фотокопією з видання.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Украинськи метелыкы : 30 Украинськых писень для мишаного і чоловичого гуртив, Збирнык № 4 / Зибрав и гармонизовав Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л. Г. Адлер, [1916-1917]. – [32] с. : кол. іл.; 27 см; Обкл.

Щ941.0-092(4УКР) + Щ941.1-092(4УКР) + Щ941.4-092(4УКР) + Щ92(4УКР)-4 + Щ92(4УКР)-411 + Щ92(4УКР)-410 + Щ92(4УКР)-417 + Щ92(4УКР)-415

Зміст: Мазуры : "Из-за гор-горы идут мазуры..."; Маты галка; Скажы мени правду: (квартет); Ой, там за Дунаем: (Мыколаив, Херсонщ., реперт. "Инульськои громады"); Гей, чого, хлопци; Чорныи бровы, карыи очи: (Ростов н/Д.); Котылася та зоря з неба: (Ростов н/Д.); Гей, хлопче, молодче: (Ростов н/Д.); Ревуть, стогнуть горы-хвыли; Ой, ты, мылый мій; Ой, хто пье: (Ростов н/Д.); Ой, посіяв мужык; Ихав козак за Дунай; Ой, на гори та женци жнуть; Ой, пид горою пид перевозом; Ой ходыв чумак; Ой, любыв та кохав; Ой, гыля, гыля; Грыцю, Грыцю, до роботы!; Баламута : "Баламуто, выйды с хаты..."; Ой, у поли вышня; Ой, був та нема; Ой, Морозе, Морозенку; Веснянка : "Весна, весняночка! Де твоя дочка панняночка?..."; Совайся, Нечыпоре : "Ихала Хыма з Ерусалыма"; Пасла дивка лебеди; На бережку у ставка; Нова рада стала.

Інша назва:

30 Украинськых писень : для мишаного і словичого гуртів

Інша назва :

Тридцять Украинськых писень

Кугут, Яків (записано від)

Мельничиха, Настя (записано від)

Чужбинський, Аф. ()

Демівна (записано від)

Солоньківна, Устина (записано від)

Букур, С. (записано від)

Про підстави датування див. примітки до опису 25.

Персоналії:

Інгульська громада (Вик. - реп.)

Печатки: ВБУ ВУАН; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Дефекти: Дефект: бракує пісень № 22 та 23. Ймовірно, що бракує тит. арк.

Безшлях, Терентій Тимофійович.

Украинськи метелыкы : 30 Украинськых писень для мишаного і чоловичого гуртив, Сбирнык [№ 5] / Зибрав и гармонизовав Т. Т. Безшлях. – Ростов н/Д: Андрей Дидерихс, Преемн. н-ков Л. Адлер, [1916-1917]. – [35] c. : іл; 27 см.

Щ941.0-092(4УКР) + Щ941.1-092(4УКР) + Щ941.4-092(4УКР) + Щ941.0-094(4УКР) + Щ92(4УКР)-4

Зміст: Стоить гора высокая; На що мени чорни бровы: (Мелодія здобута в Бобрынци, Херсонщ.); Грыць мене полюбыв; Ой, гаю мій, гаю; Чоловик сіе жыто; Верховыно, ты свитку наш; Сяк-так до вечера буду жыть; И шумыть, и гуде; Набиралы некрутыкив; Ой, пиду я до млына; Хата моя рубленая; Налетилы сири гусы; Зеленая лищынонько; Котылыся возы з горы; Ой, важу я, важу; Та забилилы снигы; Дивчыно кохана, здорова була; Та туман яром котыться; У сусида хата била; Боже, Спасытелю мій; Спать мени не хочеться; Ни, мамо, не можна; Ни, мамо, не можна; Гуляв чумак на рыночку; Ой, що ж бо то та й за ворон; Ой, бида, бида чайци небози; Гей, я козак з Украины; Гандзя : "Чы е в свити молодыця..."; Було ж не рубаты зеленои вышни; Куперьян - цехмейстер; Колы б мени, Господы.

Інша назва:

30 Украинськых писень : Для мишаного і чоловичого гуртив

Інша назва :

Тридцять Украинськых писень

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Глібов, Леонід Іванович (1827-1893; авт. сл.)

Циганок, Яків (записано від)

Чагивець, Т. (записано від)

Збережено орфографію оригіналу.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; ВБУ ВУАН.

Дефекти: Дефект: бракує обкл.

Бейєр, Рудольф (німецький композитор, педагог ; 1828, Вільтен -1853, Дрезден).

Chant des matelots : [Pour piano] : Op. 23 / [Comp.] R. Beyer ; [Ed.] Victor Zientarski. – К.: ДВУ, 1923 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 2 c.; 33,5 см. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 2 Degre ; № 46). – Н. д. 2423.

Щ954.29

Зентарський, Віктор (ред.)

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Каталог серії на тит. арк.

Тираж: 5000 пр.

Печатки: НКО / Науковий Інститут / [...] книгознавства / [...] 192_ р.

Бейєр, Фердінанд (німецький композитор, піаніст, педагог ; 1803, Кверфурт -1863, Майнц).

Школа для фортепиано / Ф. Бейер. – Х.: Всеукрмузтеком, [1923] (1-я гос. Нотопечатня Главполитпросвета, Х.). – 56 (деф.) c.; 31 см. – Н. д. 318 Т. 10; 10817 Т. 520.

Щ954.291

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ.

Дефекти: Дефект: бракує сторінок 57-84.

Бер, Франц (1837–1898).

Parfum de fleurs : [Pour] piano / [Comp.] Ch. Morley. – [Х.]: Всеукрмузком, [1923] (1-я Гос. Нотопечатня Главполитпросвета, Х.). – 5 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 11 Livraison ; № 9). – Н. д. 137.

Щ954.291

Інша назва :

Запах квітів

У виданні справжнє ім'я композитора не згадується.

Рік видання встановлено за аналогічними датованими виданнями "Всеукрмузкома" та покажчиком МЛУ.

Проспект серії на тит. арк., випуски 9-13 (56 позиц.).

Бер, Франц (німецький піаніст-педагог і композитор ; 1837, Любтен - 1898, Дрезден).

Serenade tzigane : [Pour piano] / Fr. Behr; [Red.] Victor Zientarski. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 5 c.; 33,5 см. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 4 Degre ; № 104). – Н. д. 3851.

Щ954.291

Зентарський, Віктор (ред.)

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Каталог серії на тит. арк.

Бер, Франц (німецький піаніст-педагог і композитор ; 1837, Любтен - 1898, Дрезден).

Детская песня = Chant d'enfant : [Pour] piano : Ор. 575, № 1 / F. Behr. – [Х.]: Всеукрмузтеком Н. К. П., [1923] (1-я гос. Нотопечатня Главполитпросвета). – 3 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 2 Livraison ; № 7). – Н. д. 123.

Щ954.29

Зміст: Детская песня: Op. 575, № 1 = Chant d'enfant; В Мае: Ор. 575, № 2 = Au mois de Mai.

Паралельна назва:

Chant d'enfant

Збірник без загальної назви. Описано за відомостями перед нотним текстом.

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ.

На звороті видання друкарський знак "Головполітосвіти".

Проспект серії на тит. арк. - випуски 1-2 (78 позиц.).

Печатки: Бібліотека Академії Наук УРСР.

Березовський, Володимир А.[?].

Гимн освобожденной России : "Ликуй народная стихия..." : Для пения с акк. фп. / Муз. В. А. Березовского. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1917 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил; 33,5 см. – Н. д. L. 5683 I.

Щ943.4-42-041.1

Літературний інципіт:

"Ликуй народная стихия..."

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Чоколов, І. І. (типограф)

Видавничий каталог на звороті: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве : Музыкальные сочинения по случаю текущих событий.

Печатки: Нотный магазин Э. Островскаго. Одесса, Дерибасовская № 18.

Березовський, Володимир А.[?].

Гимн освобожденной России : "Ликуй народная стихия..." : Для фп. в 2 руки [с надп. текстом] / Муз. В. А. Березовского; Слова Д. Ратгауза. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил; 33,5 см. – Н. д. L. 5685 I.

Щ954.2-094-041.1

Паралельна назва:

Літературний інципіт:

"Ликуй народная стихия..."

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Видавничий каталог на звороті: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве : Музыкальные сочинения по случаю текущих событий.

Печатки: Нотный магазин Э. Островскаго. Одесса, Дерибасовская № 18.

Березовський, Володимир А.[?].

Жизнь, постой, не уходи! : "Ах! бывало не вернешь..." : Русская песенка : [Для голоса с фп.] / Музыка В. А. Березовскаго ; Слова Насти Смагиной. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар Насти Смагиной ; № 1). – Н. д. Г. 1104 І.

Щ943.4-42-043.3

Літературний інципіт:

"Ах! бывало не вернешь..."

Інша назва :

Русская песенка

Смагіна, Настя (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Видавничий каталог (29 позиц.) на звороті видання: Последнія новинки.

Проспект серії (3 позиц.) на тит. арк. .

Персоналії:

Смагіна, Н. (Вик. - реп.)

Березовський, Володимир А.[?].

Жизнь : "Песня туманная, песня далекая...": Романс : Для пения с аккомпаниментом [!] фп. / Муз. В. А. Березовскаго ; Слова А. Н. Апухтина. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. : ил; 34 см. – Н. д. Г. 1124 І.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Песня туманная, песня далекая..." : Романс

Інша назва :

Романс

Апухтін, Олексій Миколайович (1841-1893; авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Видавничий каталог на звороті видання.

Березовський, Володимир А.[?].

Люблю тебя : "Внимаю я твоим речам..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Музыка В. А. Березовскаго ; Слова Насти Смагиной. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар Насти Смагиной ; № 2). – Н. д. Г. 1105 І.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Внимаю я твоим речам..." : Романс

Інша назва :

Романс

Смагіна, Настя (авт. сл.)

Видавничий каталог (29 позиц.) на звороті видання: Последнія новинки.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет Н. Смагіної (тит. арк.).

Проспект серії (3 позиц.) на тит. арк.

Персоналії:

Смагіна, Н. (Портрет)

Березовський, Володимир А.[?].

Рыдает и плачет : Романс : [Для голоса с фп.] / Муз. В. А. Березовскаго; Слова К. М. Фофанова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1917 (К., Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : ил; 33,5 см. – Н. д. L. 5686 I.

Щ943.4-42-043.32

Паралельна назва:

Літературний інципіт:

"Рыдает и плачет тоскливая скрипка..."

Інша назва :

Романс

Фофанов, Константин Михайлович (1862-1911; авт. сл.)

Номер романсу в серії вказано тільки під нотним текстом: Цыгане [в Киеве] № 203.

Проспект серії на звороті видання: Цыгане в Киеве (позиц. 182-211).

Березовський, Володимир А.[?].

Слава родной нашей Думе : Для одного голоса [з супр. фп.] / Муз. В. А. Березовского; Слова Полковника С. Ф. Михайлова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1917 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил; 33,5 см. – (Из песен свободы ; № 3). – Н. д. L. 5690 I.

Щ943.4-42-041.1

Михайлов, С. Ф. (полковник; авт.сл.)

Видавничий каталог на звороті видання: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве : Музыкальные сочинения по случаю текущих событий.

Проспект серії на тит арк. (3 позиц.).

Березовський, Володимир А.[?].

Я жду тебя : "Я жду тебя и ласк твоих желаю...": Романс : [Для голоса с фп.] / Музыка В. А. Березовскаго ; Слова Насти Смагиной. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар Насти Смагиной ; № 3). – Н. д. Г. 1106 І.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Я жду тебя и ласк твоих желаю..."

Інша назва:

Романс

Смагіна, Настя (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки. .

Портрет Н. Смагіної (тит. арк.).

Проспект серії на тит арк., видавничий каталог на звороті видання: Последнія новинки (29 позиц.).

Персоналії:

Смагіна, Н. (Портрет)

Смагіна, Н. (Вик. - реп.)

Березовський, Григорій А.[?].

Амазонка : Бернскій танец : [Для фп.] / Арр. Г. А. Березовскаго. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Любимые танцы, исполняемые с большим успехом Эльзой Крюгер ; № 1). – Н. д. L. 5753 I.

Щ954.2-058.55 + Щ954.2-085

Інша назва :

Бернский танец

Перед нотн. текстом: Посвящается Эльзе Эмильевне Крюгер.

Проспекти серій: Любимые танцы … (тит. арк., 3 позиц.) та Цыгане в Киеве (позиц. 182-230, на звороті видання).

Персоналії:

Крюгер, Е. Е. (Присв.)

Крюгер, Е. Е. (Портрет)

Крюгер, Е. Е. (Вик. - реп.)

Березовський, Григорій А.[?].

Встречи случайныя... Грезы разбитыя : "Сизыя сумерки дали туманныя...": [Для голоса с фп.] / Музыка Г. А. Березовскаго; Слова Василия Замятина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского. Песни настроений ; № 49) (Цыгане [в Киеве] ; № 214). – Н. д. L. 5715 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Сизыя сумерки дали туманныя..."

Замятин, Василий (авт. сл.)

Проспекти серії "Репертуар ..." на тит. арк. (№№ 45-53), на звороті видання (53 позиц.).

Перед нотн. текстом: Посвящается талантливому певцу В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Березовський, Григорій А.[?].

Забытыя письма : "Когда-то в комоде опять разбираю..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Музыка Г. А. Березовскаго; Слова Поль-Барона. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского. Песни настроений ; № 45) (Цыгане [в Киеве] ; № 213). – Н. д. L. 5714 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Когда-то в комоде опять разбираю..."

Інша назва :

Романс

Поль-Барон (авт. сл.)

Проспекти серії "Репертуар ..." на тит. арк. (9 позиц.) та на звороті видання (53 позиц.).

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Березовський, Григорій А.[?].

Одиночество и разлука : "Где вы игривость, веселье...": Цыганский романс из репертуара В. Д. Шумскаго : [Для голоса с фп.] / Музыка Г. А. Березовскаго; Слова П. Шапенкова. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр.; 33,5 см. – Н. д. Г. 1028 І.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Где вы игривость, веселье..."

Інша назва :

Цыганский романс

Шапенков, П. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Перед нотн. текстом: Посвящается Софіи Анатольевне Аркадьевой.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Аркадьєва, С. А. (Присв.)

Березовський, Григорій А.[?].

Порыв : Вальс : [Для фп.] / Муз. Г. А. Березовскаго. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Любимые танцы, исполняемые с большим успехом Эльзой Крюгер ; № 3). – Н. д. L. 5755 I.

Щ954.2-085 + Щ954.2-058.55

Інша назва :

Вальс

Проспекти серій. На тит. арк. (3 позиц.): Любимые танцы..., а на звороті видання (позиц. 182-230): Цыгане в Киеве.

Портрет Ельзи Крюгер (тит. арк.).

Персоналії:

Крюгер, Е. Е. (Портрет)

Крюгер, Е. Е. (Вик. - реп.)

Березовський, Григорій А.[?].

Фанданго = Fandango : [Для фп.] / Муз. Г. А. Березовскаго. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр.; 33 см. – (Любимые танцы, исполняемые с большим успехом Эльзой Крюгер ; № 2). – Н. д. L. 5754 I.

Щ954.2-085 + Щ954.2-058.55

Паралельна назва:

Fandango

Проспект серій: Любимые танцы... (3 позиц.) на тит. арк., та Цыгане в Киеве (позиц. 182-230) на звороті видання.

Персоналії:

Крюгер, Е. Е. (Портрет)

Крюгер, Е. Е. (Вик. - реп.)

Березовський, Григорій А.[?].

Я не в силах забыть : Романс : Посвящается Клавдии Ивановне Суриковой : [Для голоса с фп.] / Г. А.[?] Березовський; Музыка Г. А. Березовскаго; Слова Анастасии Смагиной-Самойловой. – 3-е изд. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил.; 33,5 см. – Н. д. Г. 1027 І.

Щ943.4-043.32

Смагіна-Самойлова, Анастасія (авт. сл.)

Рік видання встановлено за кн.: Иванов, в. І, с. 323 та номером нотної дошки.

Персоналії:

Смагіна, Н. (Портрет)

Сурікова, К. М. (Присв.)

Березовський, Григорій А.[?].

Я одинок : "...а ты проходишь мимо..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Музыка Г. А. Березовскаго; Слова А. Шираевца. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 с. : ил.; 33,5 см. – (Цыгане [в Киеве] ; № 229). – Н. д. L. 5734 I.

Щ943.4-043.32

Літературний інципіт:

"Я одинок, а ты проходишь мимо..."

Інша назва :

Романс

Шираєвець, А. [?] (авт. сл.)

Присвята перед нотним текстом: Посвящается моему другу Марку Крюковскому.

Проспект серії на звороті видання (позиц. 182-230).

Персоналії:

Крюковський, М. (Присв.)

Беренс, Герман (1826-1880).

Trente etudes-poesies : [Pour piano] : Op. 77 / H. Berens. – Перевид. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1917-1919]. – 42 с.; 31 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 11). – Н. д. L. 3620 I.; L. 3621 I.; L. 3622 I.; L. 3623 I.

Щ954.294я44 + Щ954.2-058.2я44

Нотний текст друкований зі старих дошок. Проставлено видавничі номери першого видання.

Беренс, Герман (1826-1880).

Valse-Etude : Pour piano : Ор. 92, № 2 / H. Berens. – Х.: Всеукрмузком Н. К. П., [1923] (1-я Гос. Нотопечатня Главполитпросвета Н. К. П., Х.). – 7 c.; 35 см. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 2 Livraison ; № 29). – Н. д. 258.

Щ954.29

Проспект серії на тит. арк., випуски 1-2 (78 позиц.).

Фр., вихідні дані на тит. арк. та видавн. каталог на звороті видання - рос. мовою.

Беренс, Герман (1826-1880).

Новейшая школа беглости пальцев = Ecole de la velocite : [Pour piano] : Op. 61 / H. Berens. – (Новое тщательно просм. и испр. изд.). – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1917-1919]. – (Edition Idzikowski ; vol. 1). – Н. д. L. 342 I.; L. 343 I.; L. 344 I.; L. 345 I.

Щ954.291

Паралельна назва:

Ecole de la velocite

Нотний текст друкований зі старих дошок. Проставлено видавничі номери першого видання.

Фр., рос. Відомості перед нотним текстом - нім. мовою.

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827).

Sonate [№ 20] : G-dur : Pour piano : Op. 49, № 2 / L. van Вееthoven; [Red. Sigmund] Lebert. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 9 с.; 33,5 см. – (Recueil des pieces modernes et classiques pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par les differents professeurs. Suite du repertoire le " Jeune Virtuose". 5 Degre ; № 6). – Н. д. 2365.

Щ954.295

Лєберт, Зігмунд (1822-1884; ред.)

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827).

Sonaten [№ 19] : g-moll : Pour piano : Op. 49, № 1 / [Comp.] L. van Вееthoven; [Ed. Sigmund] Lebert. – [Х.]: Всеукрмузком Н. К. П., [1923] (1-я гос. Нотопечатня Главполитпросвета, Х.). – 9 c.; 35 см. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 2 Livraison, Zwei Leichte Sonaten ; № 17). – Н. д. 157.

Щ954.295

Lebert, Sigmund (1822-1884; ред.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (випуски 1-2). Видавничий каталог на звороті видання.

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827).

Sonatine : Sol-majeur : (Sonaten № 37) : Pour piano : [Kinsky, Anh. 5/1] / [Comp.] L. van Вееthoven; [Ed. Victor Zientarski]. – [Х.]: Всеукрмузтеком Н. К. П., [1923] (1-я Гос. Нотопечатня Главполитпросвета, Х.). – 3 c.; 35 см. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 2 Livraison ; № 25). – Н. д. 249.

Щ954.295

Інша назва :

Sonaten № 37

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; ред.)

Автора редакції встановлено за нотним текстом.

Описано за відомостями перед нотним текстом.

На звороті видання друкарський знак Головполітосвіти.

Проспект серії на тит. арк. (випуски 1-2: 74 позиц.).

Бетховен, Людвіг ван (1770-1827).

Sonatine № 1 : G-dur : Pour piano : [Kinsky, Anh. 5/1] / L. van Вееthoven; [Red.] Victor Zientarski. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 3 c.; 33,5 см. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 4 Degre ; № 97). – Н. д. 3663.

Щ954.295

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; ред.)

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії (тит. арк.).

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу; МТБ ім. К. Стеценка.

Білянський, Михайло.

І сьвітає і смеркає : На хор мішаний [без супр.] / Музика М. Білянського; Слова Т. Шевченка. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 5 c. : іл.; 34 см. – (Видавництво Української Музичної Бібліотеки).

Щ941.1-0-043(4УКР)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home; Property of D. Burtnyk.

Блеха, Ольдржих Франтович.

Мечты : "Вот ранние плоды..." : Мелодекламация с роялем : Ор. 61, № 3 / Ольдржих Франтович Блеха; Слова Поль Верлэн. – Х.: Собств. автора ; М.: Торг. дом Е. В. Горбунов и К?, [1918-1919] (М., Типо-Лит. и Нотопечатня В. Гроссе.). – 3 c.; 34,5 см. – (Из репертуара В. Петипа ; № 1). – Н. д. 2743.

Щ976.8

Літературний інципіт:

"Вот ранние плоды..."

Інша назва :

Мелодекламация

Верлен, Поль (1844-1896; авт. сл.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Присвята перед нотним текстом: Посвящается Виктору Петипа.

Проспект серії на тит. арк. (3 позиц.).

Персоналії:

Петіпа, В. (Присв.)

Блуменфельд, Фелікс Михайлович (1863-1931).

Десять українських народніх пісень : [Для голосу] з супроводом фортеп'яну / [Обробив] Фелікс Блуменфельд. – К.: Державне видавництво, 1921 (7-а Держ. друкарня, К.). – 15 c.; 28 см. – Н. д. 1176; обкл.

Щ943.4-42-092(4УКР)я44 + Щ92(4УКР)-6 + Щ943.4-42-092(4УКР)-411я44 + Щ943.4-42-092(4УКР)-410я44

Зміст: А в нашої перепілоньки : Веснянка; Десь тут була подоляночка : Веснянка; Ой літає соколонько : Жниварська; Ой наш господар-виноград : Жниварська; Хміль лугами : Весільна; Не стій, вербо над водою : Весільна; Ой на морі та на камені : Весільна; Ой тихо, тихо Дунай водойку несе : Весільна; Вже Петрівочка минаєця : Купальна; Перейди, місяцю : Веснянка.

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Українка, Леся (1871-1913; записано від)

На с. 4 зазначено: Увага. Всі пісні взято з видання: Народні мелодії з голосу Лесі Українки. Записав і упорядив К. Квітка, К., 1917.

Тираж: 3000 пр.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; ВБУ ВУАН.

Блуменфельд, Фелікс Михайлович (1863-1931).

Deux moments tragiques = Два трагичні уривки (e moll) : e moll : Pour Piano / Felix Blumenfeld. – К.: Державне видавництво, 1921 (7-а Держ. друкарня, К.). – 12 c. : іл.; 34 см. – Н. д. 1209; обкл.

Щ954.2-058

Анотація:

Володимир Самійлович Горовиць (1903, Київ - 1989, Нью-Йорк) - видатний піаніст. Фортепіанний твір "Два трагічні уривки" Ф. М. Блуменфельд, професор Київської консерваторії, присвятив своєму студентові, на той час шістнадцятирічному Володимиру Горовицю. Див. також: Зильберман Ю., Смилянская Ю. Киевская симфония Владимира Горовица. - Кн. І. - К., 2002. - 411 с.

Паралельна назва:

Два трагичні уривки (e moll) : Для фортеп'яну : Op. 50 / Фелікс Блуменфельд

Лозовський, Олександр Кирилович (1900-1922; худ.)

Присвята перед нотним текстом: A VL. Gorovitz.

Персоналії:

Горовиць, В. С. (Присв.)

Богемський, Д. А.[?]

Шурочка : (Гримаса жизни) : Из песен столичной бедноты / Слова и музыка Д. А. Богемскаго. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917-1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : іл.; 33,5 см. – Н. д. Г. 1103 І.

Щ943.4-42-043.32

Інша назва :

Гримаса жизни

Інша назва :

Из песен столичной бедноты

Богемський, Д. А.[?] (авт. сл.)

Видавничий проспект на звороті видання.

Персоналії:

Кордовська, А. Г. (Присв.)

Иванов, В. (Бібліограф.)

Богуславський, Костянтин Євгенович (1895-1943?).

Як упав же він з коня : [Для мішан. хору без супр.] / К. Богуславський; [Сл. П. Тичини]. – [Голоси]. – К.: [б. в.], [1920]. – 4 парт. (1, 1, 1, 1 с.); 21,5 см.

Щ941.1-0-043.3(4УКР)

Тичина, Павло Григорович (1891-1967; авт. сл.)

Склографія з рукопису.

Збережено орфографію оригіналу.

Тираж: 200 пр.

Бойченко, Петро Павлович (1880-1936).

Революційні пісні : [Для мішан. хору] а capella, Вип. І / Арр. П. Бойченко. – Херсон: Мистецьке Товариство імені Мих. Старицького, [Червень] 1920 (З літографії "Народньоі Друкарні. ч. 2"). – 7 c. : іл.; 27 см.

Щ941.1-0-041.1-094я491

Зміст: Міжнародній гімн : Internationale; Жалібний марш : "Ви жертвою в бою нерівнім лягли..."; Заповіт; Мир вам, браття.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Дата друку (VІ.1920) та відомості про склад видання зазначені на тит. арк.: Правління Мистецького Товариства імені Михайла Старицького (Суворовська вул., на розі Потемкинськоі, буд. Болека).

Видавничий каталог на звороті видання.

Тираж: 500 прим. пр.

Печатки: Херсонське Мистецьке Т-во ім. Михайла Старицького; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Бойченко, Петро Павлович (1880-1936).

Українські Народні Пісні : На мішаний хор (а capella), Вип. 2 / Склав і арр. П. Бойченко. – Херсон: Мистецьке Товариство імені Мих. Старицького, [Серпень] 1920 (З літографії "Народньоі Друкарні. ч. 2"). – 7 с.

Щ941.1-0-092(4УКР)я44 + Щ92(4УКР)-415я41

Зміст: Ой закувала сива зозуленька; Котилася та зоря із неба; Ой, по горі, по горі; Ой, під яблонькою: (жіночий хор); На городі калинонька, по дорозі терн; Ой гаю, мій гаю.

Дата друку (VІІІ.1920) та відомості про склад видання зазначені на звороті видання.

Зміст зазначено на тит. арк.

Тираж: 500 прим. пр.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; Херсонське Мистецьке Т-во ім. Михайла Старицького.

Бойченко, Петро Павлович (1880-1936).

Українські Народні Пісні : На мішаний хор (а capella), Вип. І / Склав і арр. П. Бойченко; Мистецьке Товариство імені Мих. Старицького (Херсон ). – Херсон: Мистецьке Товариство імені Мих. Старицького, [Липень] 1920 (З літографії "Народньоі Друкарні. ч. 2"). – 7 c.

Щ941.1-0-092(4УКР)я44 + Щ92(4УКР)-415

Зміст: Ох, і зацвіла червона калина; Ой у полі три криниченьки; Тихо, тихо Дунай воду несе; Дуб на дуба похилився.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Дата друку (VІІ.1920) та відомості про склад видання зазначені на звороті вид. (див. прим. до попереднього опису).

Видавничий каталог на звороті видання.

На тит. арк. зміст.

Тираж: 500 прим. пр.

Печатки: Херсонське Мистецьке Т-во ім. Михайла Старицького.

Болдирев, П.

Осенняя сказка : Вальс : [Для фп.] : Посвящается Павлу Евгеньевичу Ягодину / Соч. П. Болдырева. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 5 c. : ил.; 33 см. – Н. д. L. 5709 I.

Щ954.2-058.55

Інша назва :

Вальс

Овенберг, А. (dидавнича серія)

Проспект серії на звороті видання: Любимыя сочинения А. Овенберга (32 позиц.).

Персоналії:

Ягодін, П. Є. (Присв.)

Овенберг, А. (Видавнича серія)

Бонковський, Денис (Діонісій) Федорович (1816 - після 1869).

Карі очі : "Нащо міні чорні брови..." : Думка : Для Сопрана або Тенора [з фп.] / Музика Діонисія Бонковського (автора "Гандзі"); Слова Т. Шевченка. – New York: H. E. Smolensky (H. E. Smolen), [1917-1923]. – 3 c.; 34,5 см.

Щ943.1-42-043.3(4УКР)

Літературний інципіт:

"Нащо міні чорні брови..."

Інша назва :

Думка

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Борзов, Т.

Мечта любви = Reve d'amour : Вальс для фп. : Ор. 18 / Муз. В. Борзова. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917-1918] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – Н. д. L. 4160 I.

Щ954.2-058.55

Паралельна назва:

Reve d'amour

Інша назва :

Вальс

Передрук зі старих дошок. На с. 3 зазначено: Copiright 1913 by Leon Idzikowski, Kief. Збережено номера нотних дошок першого видання.

Присвята перед нотним текстом : Посвящается Нине Павловне Севрюговой.

Персоналії:

Севрюгова, Н. П. (Присв.)

Борковська, С.

Мир праху вашему - герои : Похоронный марш : Светлой памяти угасших за правду и свободу : Для фп. / Соч. С. Борковской. – К.: Собств. автора ; К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917]. – 3 c. : il; 34 см. – Н. д. 1025.

Щ954.2-058.53

Інша назва :

Похоронный марш

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні І. І. Чоколова.

Видавничий каталог на звороті видання: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве : Музыкальные сочинения по случаю текущих событий.

Брінетті, Є.

Белыя ночи : Вальс : [для фп.] / Соч. Е. Бринетти. – [Переизд.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (К., Нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 7 c. : il. – Н. д. L. 111 I.

Щ954.2-085.55

Інша назва :

Белые ночи

Інша назва :

Вальс

Надруковано зі старих дошок у 1917-1918 рр., про що свідчать оформлення тит. арк., ціна, а також видавничий каталог на звороті, де анонсуються твори, вперше опубліковані фірмою Ідзіковського 1917 р. Старий номер нотної дошки свідчить, що перше видання фірмою здійснено у 60-і рр. ХІХ ст.

Брінетті, Є.

Мечты = Illusions : Вальс для фп. / Сочинение Е. Бринетти. – [Переизд.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917-1918] (К., Нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 7 c. : il; 33 см. – Н. д. L. 111 I.

Щ954.2-085.55

Паралельна назва:

Illusions

Інша назва :

Вальс

Бруннер, Христіан Трагоут (1792, Брюнлоз - 1874, Хемніц).

50 Etudes faciles : [Pour piano] : Op. 23 / C. T. Brunner. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1916-1918]. – 31 с.; 32 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 14). – Н. д. L. 3628 I.; L. 3629 I.; L. 3630 I.; L. 3631 I.; L. 3632 I.

Щ954.294

Нотний текст друкований зі старих дошок.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.) : Edition Populaire. Volumineuse.

Бувальщина : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Комедия в 1-ій дїї / Велисовського. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 4 с. (обкл.). – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Велісовський, Антон (драматург; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави за п'єсою А. Велісовського.

Музику до водевіля "Бувальщина" за п'єсою А. Велісовського написав К. Стеценко .

У виданні ім'я автора зазначено з помилкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД.

Бурґмюллер, Фридрих Франц (1806, Регенсбург - 1874, Больє, Франція).

12 Etudes brillantes et melodiques : [Pour piano] : Op. 105 / F. Burgmuller. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1916-1918]. – 41 с.; 32 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 6). – Н. д. L. 1668 I.

Щ954.294

Нотний текст друкований зі старих дошок.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.) : Edition Populaire. Volumineuse.

Бурлака : Драма в 5-ох діях : [Мелодії, голос, хор без супр. / Нотний додаток до драми] / І. Тобилевича. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 3 c.; 27 см. (обкл.). – 0,60 $.

Щ974(4УКР)

Тобілевич, Іван Карпович (драматург, актор, режисер; 1845-1907; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Пропоноване видання С. Комишевацького є підбіркою вокальних номерів до вистави за драмою Карпенка-Карого (справж. - Тобілевич І. К.).

Збережено орфографію оригіналу.

Рекламний проспект друкарні та книгарні Павла Петрова на звороті видання.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Дефекти: Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

В

В неволї Темноти : Комедія в 3-х діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до п'єси] Е. Луцика. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 6 с. (обкл.); 27 см. – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Луцик, Е. (драматург; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів (28 позиц.).

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908).

Помарнїла наша доля : Сольо сопранове в супроводі фортепяна / Музика А. Вахнянина; Слова Ом. Партицького. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 3 с. : іл.; 34 см. – (Видавництво Української Музичної Бібліотеки).

Щ943.4-42-041.1 + Щ943.4-42-043.3

Інша назва :

Помарніла наша доля

Партицький, Ом. (авт. сл.)

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home; Property of D. Burtnyk.

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908).

Шалійте, шалійте, скажені кати! : На мішаний хор [без супр.] / Муз. А. Вахнянина; Аранж. В. Верховинця; Слова О. Колесси. – Х.: Всеукраїнське Державне Видавництво, 1921 (2-я Совет. Худож. Литогр., Х.). – 3 c. : іл. – (Бібліотека Революційних пісень ; ч. 2).

Щ941.1-0-041.1(4УКР)

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938; орк.)

Колесса, Олександр (авт. сл.)

На звороті видання пояснення: Мельодію до поширеної на Вкраїні революційної пісні "Шалійте" запозичено і на всякі способи аранжовано з твору галицького композитора А. Вахнянина під заголовком: "По морю, по морю, по плинних валах" (хор Норманів з "Ярополка") на чоловічий хор. В. Верховинець подає той самий твір в аранжовці на мішаний хор, підклавши текст революційної пісні "Шалійте". .

Тираж: 25000 пр.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Ведель, Артемій Лук'янович (1767 (або 1770, 1772) - 1809).

Сборник концертов для смешаннаго хора / Соч. А. Веделя и С. Дегтярева; Под редакціей И. В. С. – Партитура. – Петроград: Киреев П. М., [1917] (Грав. и печ. Акц. О-ва "Просвещеніе"). – 105 c. : іл. – Н. д. № 28.

Щ941.1-0-045(4УКР)я43 + Щ941.1-0-045я43 + Щ91я43

Зміст: Помилуй мя Господи, яко немощен есть / Муз. А. Веделя; Господи Боже мой на Тя уповах / Муз. А. Веделя; Изми мя от враг моих Боже / Муз. С. Дегтярева; Велий Господь и хвален зело: Псалом 47 / Муз. С. Дегтярева; Благословлю Господа вразумившего мя / Муз. А. Веделя; К Тебе, Господи, воззову / Муз. А. Веделя; К тебе, Господи, воздвигох: (Псалом 24) / Муз. С. Дегтярева; Приклони, Господи, ухо Твое: (Псалом 85) / Муз. С. Дегтярева; Ты моя крепость, Господи : Песнь 4-я Воскреснаго канона 8 гл. / Муз. А. Веделя; Величая величаю Тя, Господи / Муз. А. Веделя; Да возрадуется душа моя / Муз. С. Дегтярева; Боже, во имя Твое спаси мя: Псалом 53 / Муз. А. Сапиэнса; Слыши дщи и виждь / Муз. А. Веделя; Доколе, Господи, забудеши мя: (Псалом 12 стих 2, 3, 4) / Муз. А. Веделя; Не имамы иныя помощи / Неизвестн. автор.

И. В. С. (ред.)

Рік встановлено за порівнянням цього видання з попереднім примірником (опис 79), датованим за передмовою. На тит. арк. під вихідними даними зазначено: С требованіями обращаться: Петроград, Александро-Невская лавра, Митрополичій хор, П. М. Кирееву.

Ведель, Артемій Лук'янович (1767 (або 1770, 1772) - 1809).

Сборник концертов для смешаннаго хора / Соч. А. Веделя и С. Дегтярева; Под редакціей И. В. С. и К. И. К.; [Передмова] П. Киреева. – Партитура. – Петроград: П. М. Киреев, [1917] (Типо-лит. Акц. О-во "Просвещеніе"). – 4, 96 c. : іл. – Н. д. № 27.

Щ941.1-0-045(4УКР)я43 + Щ941.1-0-045я43 + Щ91я43

Зміст: На реках Вавилонских: (Псалом 136) / Артемій Лук'янович Ведель; Днесь Владыка твари : Концерт кресту / Артемій Лук'янович Ведель; Боже приидоша языцы : Псалом 78 / Муз. А. Веделя; В началех Ты, Господи, землю основал еси / Муз. С. Дегтярева; Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю : Псалом 62: Псалом 62, стих 2, 3, 4, 5 и 9) / Муз. С. Дегтярева; В молитвах неусыпающую Богородицу : Концерт Успению / Муз. А. Веделя; Помилуй мя Боже / Муз. С. Дегтярева; Гласом моим / Муз. А. Веделя; Воспоем светло людие : Концерт Казанской Божией Матери / Муз. С. Дегтярева; Днесь Христос на Иордан прииде : Концерт Крещению / Муз. С. Дегтярева; Боже, Боже мой, вонми ми / Муз. С. Дегтярева; Сей день Господень / Муз. С. Дегтярева; Господь просвещение мое / Муз. С. Дегтярева; Срадуйтеся нам: (В день Св. Арх. Михаила) / Муз. С. Дегтярева; Днесь небесе и земли Творец : Концерт Крещению / Муз. С. Дегтярева.

Кирєєв, П. (передмова)

И. В. С. (ред.)

К. И. К. (ред.)

Рік видання встановлено за передмовою. На тит. арк. під вихідними даними зазначено відомості про склади видання: С требованіями обращаться: Петроград, Александро-Невская лавра, Митрополичій хор, П. М. Кирееву.

Вейнберг, Я. В.

Памяти Вл. Ис. Вейнберга / Обработка Я. В. Вейнберга. – [О.]: Собств. автора, [1918-1920] (Нотопечатня акционерного общества "Братья Кульберг"). – 5 c. : ил.; 35 см. – (Двенадцать еврейских народных мелодий : в свободной обработке для фортепиано (средней трудности) / Я. В. Вейнберга ; № 4). – 2.50.

Щ954.2-092(4УКР=9Євр)

Описано за відомостями перед нотним текстом. На тит. арк. - назва серії.

Персоналії:

Вейнберг, В. І. (Присв.)

Дефекти: С. 4 з типографською помилкою.

Вейнблат, М.

Шалійте, скажені кати! : [Для мішан. хору без супр.] / [Муз. А. Вахнянина]; Арр. М. Вейнблат ; Слова Франка [О. Колесси ]. – [Голоси : Партії альта та баса ]. – [Чернігів]: [б. в.], [1920]. – 2 (1,1) c.; 18 см.

Щ941.1-0-041.1(4УКР)

Анотація:

Текст пісні написано О. Колессою у березні 1889 року на мелодію популярного в той час хору А. Вахнянина з музики до історичної трагедії К. Устияновича "Ярополк". Пісня багато разів перевидавалася і перекладалася для різних складів виконавців, так само, як і різними мовами. Є дані, що на перші слова тексту О. Колессу надихнув І. Франко.

Автором слів є О. Колесса. .

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Колесса, Олександр (авт. сл.)

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908; авт. ориг.)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце, дату написання партій та підпис: Чернигов 16 / ІІІ 20 Г. М. Вейнблат, в такому самому місці в партії баса зазначено: Чернигов / ІІІ 20 Г. М. Вейнблат.

Дефекти: Дефект: Бракує парт. сопрано та тенорів.

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870).

Жовнір : "Бувай здорова моя країно..." : Мужеський хор а capella / Музика М. Вербицького; [Сл. І. Гушалевича ; ред., прим. Ст. Людкевича]. – Львів: Нотне видавництво музичного товариства ім. Миколи Лисенка, 1921 (З друкарні наукового т-ва ім. Шевченка). – 8 c.; 25 см.

Щ941.4-0-043.2(4УКР) + Щ941.4-0-043.1(4УКР)я44

Анотація:

Місцезнаходження автографу "Жовніра" було не відоме, а за рукописними копіями, котрі дещо відрізнялися одна від одної, Людкевич об'єднав у "Жовнірі" три близьких за змістом хори М. Вербицького

Автографи зберігаються: 1) "Бувай здорова, люба Вкраїно" під назвою "На отході" Тв. 42 (ЛНБ, Баж. 109 № 8); 2) Битва: "Зброя заблисла" Тв. 28 (ЛНБ, Баж. 109 № 9); 3) По битві: "Все утихло" (ЛНБ, Баж. 109 № 10). Інформація подається за дослідженням: Петрусь У. Матеріали до нотографії М. Вербицького // М. Загайкевич. Михайло Вербицький. - Львів, 1998, с. 110-118.

Зміст: Жовнір : "Бувай здорова моя країно...": [Тв.42]; [Битва] : "Зброї заблисли, сурми заграли...": [Тв.28]; На побоєвищи : "Все утихло, Вечір сонний...": [По битві].

Літературний інципіт:

"Бувай здорова моя країно..."

Інша назва :

Битва

Інша назва :

По битві

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979; ред.)

Гушалевич, Іван М. (1823-1903; авт. сл.)

Перше відоме видання твору. Під нотним текстом (с. 1, 7) подаються примітки Ст. Людкевича про нотні документи, котрими він користувався під час підготовки твору до друку.

Тит. арк. парал. фр.

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870).

Заповіт : На два хори з барітоновим сольом в супроводі фортепяна : [Тв.74] / Слова Т. Шевченка; Музика М. Вербицького ; Фортепяновий витяг В. Матюка. – Партитура. – Львів: Нотне видавництво музичного товариства ім. Миколи Лисенка, 1921 (З друкарні наукового т-ва ім. Шевченка). – 8 с.; 31 см.

Щ941.603-42(4УКР) + Щ941.403-42(4УКР)

Матюк, Віктор Григорович (1852-1912; орк.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Тит. арк. парал. фр.

Печатки: Prof. Andrij Hnatyschyn.

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870).

Не чужого ми бажаєм : Дует про тенора і барітон [з супр. фп.] : [Тв. 48] / [Авт. муз.] Вербіцький; [Авт. слів В.] Шашкевич. – New York: H. E. Smolen, [1917-1928]. – 7 c. : іл; 32 см.

Щ942.4-42-043.3(4УКР) + Щ942.4-42-041.1(4УКР)

Літературний інципіт:

"Серед поля широкого..."

Шашкевич, В. (авт. сл.)

Печатки: П. В. Кухта.

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

10 народніх пісень : [Для мішан. хору без супр.] / [Обробив] М. Вериківський. – К.: Державне видавництво, 1921 (7-я Советская типография). – 13 c. : іл; 28,5 см. – Н. д. 1192.

Щ941.1-092(4УКР)я44 + Щ941.1-0-092(4УКР)я44

Зміст: На городі та все білії маки: (с. Бурківці, Житомирського пов., VIII. 1920); На добра-ніч усім на ніч: (с. Бурківці, Житомирського пов., VIII. 1920); Ой, піду я в сад гулять: (с. Носівка, Житомирського пов., VIII. 1920); Ой, коли-б той вечір: (с. Бурковці, Житомирського пов., VIII 1920); Ой, горе, горе: (З зб. К. Квітки, VIII. 1920); Ой, сосна, сосна: (З зб. К. Квітки, VIII. 1920); Ой, учора ізвечора : Щедрівка: Щедрівка : (З Поділля, IV. 1921); Ой, сусідко: (З Галичини, війскова, V. 1920); Колискова: (З зб. К. Квітки, ІІ. 1921); Ой, дзвони дзвонять: (З зб. К. Квітки, IV. 1920).

Інша назва :

Десять народних пісень

Лозовський, Олександр Кирилович (1900-1922; худ.)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Автографи: До бібліотеки Муз. Т-ва / М. В. [М. Вериківський].

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; ВБУ ВУАН.

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

Дума про дівку-бранку : Ораторія / М. І. Вериківський. – [Хорові партії]. – [К.], [1922]. – 21 арк.; F 4°.

Щ962(4УКР)

Анотація:

Твір призначено для солістів, хору та фортепіано. Видання партитури ораторії невідоме. На декількох вокальних партіях зазначено дати їх написання - від жовтня до листопаду 1922 року, що свідчить про те, що ораторію створено не пізніше 1922 р. У монографічній та довідковій літературі роком написання вважався 1923 рік.

Ч. 1: Сопрано; Альт (рукописи); Тенор; Бас (друк з рукописів); Ч. 4: Альт; Тенор; Бас (рукописи); Ч. 5: Тенор (рукопис); Бас (друк з рукопису); Ч. 6: Тенор; Бас (рукописи); Ч. 7: Сопрано (рукопис); Альт (друк з рукопису); Ч. 9: Альт; Тенор; Бас (рукописи); Ч. 10: Сопрано (друк з рукопису); Альт (рукопис); Тенор (друк з рукопису); Бас (рукопис).

Персоналії:

Маруся Богуславка (Присв.)

Дефекти: Дефект: неповний комплект хорових голосів.

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

На майдані : Для мішаного хору [без супр.] / Муз. М. Вериківського; П. Тичина. – [Партитура]. – К.: Державне видавництво, 1921 (7-а Держ. друкарня, К.). – 4 c.; 37 см. – Н. д. 1193.

Щ941.1-0-043.3(4УКР)

Тичина, Павло Григорович (1891-1967; авт. сл.)

Лозовський, Олександр Кирилович (1900-1922; худ.)

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

Народні пісні : [Збірник : Для мішан. хору без супр.], [Ч.] 1 / [Склав і аранж.] М. Вериківський. – [Партитура]. – К.: [б. в.], 1920. – 8 с.; 29 см. – 400 крб.

Щ941.1-0-092(4УКР)я44

Зміст: Ой в чистім полі : Щедрівка; Котику сіренький : Колискова; Ой горе, горе; Ой сосна, сосна; Ой сусідко, сусідко: (З Галичини); Ой дзвони дзвонять.

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Наприкінці нотного тексту зазначено: 3 серпня 1920 р., Київ.

Оголошення на звороті видання: Незабаром вийде ІІ ч. "Волинські народні пісні".

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; ВБУ ВУАН.

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

Ой сусідко, сусідко : Гей зі Львова до Мукачева : [Дві українські народні пісні : Для хору без супр.] / Обр. М. Вериківський. – [Хорові партії] – Б.м., [1920]. – 4°, 4 арк.

Щ941.1-0-092(4УКР)я44

Інша назва :

Ой сусідко, сусідко

Інша назва :

Гей зі Львова до Мукачева

Наприкінці нотного тексту парт. тенора та баса є дата: 26 Х 1920, та підпис (нерозбірливо).

Печатки: Конгревна печатка (нерозбірливо).

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

Ой, в чистім полі : Щедрівка : На мішаний хор / Ар. М. Вериківський. – [Партитура]. – К.: Губсоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня, К.). – 3 с. : іл; 27 см. – Н. д. 1162.

Щ941.1-0-092-411(4УКР)

Інша назва :

Щедрівка

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу. Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 49): Твори Українських Композиторів.

Вериківський, Михайло Іванович (1896-1962).

Ой, піду я по над лугом : Народна пісня для мішаного хору / Арр. М. Вериківський. – К.: Губсоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня, К.). – 5 с. : іл; 27 см. – Н. д. 1163.

Щ941.1-0-092(4УКР)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу (записи №№ 1744, 1906).

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 48): Твори Українських Композиторів.

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Бал Господен : "В пыльный, маленький город..." : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий , [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов", К.). – 5 c. : портр.; 32 см. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 11). – Н. д. L. 5802 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"В пыльный, маленький город..."

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957; авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки та біографією композитора.

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Безноженька : "Ночью, на кладбище строгое..." : Печальная песенка : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918] (Нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр.; 33 см. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 13). – Н. д. L. 5804 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Ночью, на кладбище строгое..."

Інша назва:

Печальная песенка

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Портрет О. М. Вертинського (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

В голубой, далекой спаленке : [Для голоса с фп.] / А. Н. Вертинский; Сл. А. Блока. – К.: И. А. Возницкий ; К.: Л. Идзиковский ; Ростов н/Д: Н-ки Л. Адлера ; О.: Островский Э., [1918] (Нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 5 c. : портр.; 32 см. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 7). – Н. д. L. 5798 I.

Щ943.4-42-043.32

Блок, Олександр Олександрович (1880-1921; авт. сл.)

Портрет О. М. Вертинського (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Ваши пальцы пахнут ладаном : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий ; К.: Л. Идзиковский ; Ростов н/Д: Н-ки Л. Адлера ; О.: Островский Э., [1918] (Нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр.; 32 см. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 10). – Н. д. 1080.

Щ943.4-42-043.32

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Модель, В. (довідка)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Холодна, В. В. (Присв.)

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Глупая песенка : "Да, я любил Ваши брови..." : [Для голоса с фп.] / Музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий ; К.: Л. Идзиковский ; Ростов н/Д: Н-ки Л. Адлера ; О.: Островский Э., [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 16).

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Да, я любил Ваши брови..."

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Кокаинетка : "Что Вы плачете здесь..." : Романс-Ариэтка : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий ; К.: Л. Идзиковский ; Ростов н/Д: Н-ки Л. Адлера ; О.: Островский Э., [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов", К.). – 5 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 8). – Н. д. 1079.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Что Вы плачете здесь..."

Інша назва :

Романс-Ариэтка

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Колыбельная песня : "Спи мой мальчик, спи мой чиж..." : [Для голоса с фп.] / Музыка А. Н. Вертинского; Слова Саши Черного. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 5). – Н. д. L. 5796 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Спи мой мальчик, спи мой чиж..."

Черний, Саша (1880-1932; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Лиловый негр : "Где вы теперь..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий , [1917-1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 4). – Н. д. 1077.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Где вы теперь..."

Інша назва :

Романс

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Холодна, В. В. (Присв.)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Маленький креольчик : "Ах, где же вы..." : Романс-Ариэта / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий , [1917-1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 2). – Н. д. 1076.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Ах, где же вы..."

Інша назва :

Романс-Ариэта

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Холодна, В. В. (Присв.)

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Минуточка : "Ах, солнечным, солнечным маем..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий , [1917-1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 5 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 1). – Н. д. 1075.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Ах, солнечным, солнечным маем..."

Інша назва :

Романс

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Панихида хрустальная : "Вспоминайте, мой друг..." : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. А. Н. Вертинского. – О.: Свободная песнь: І. С. Либерман, [1917-1919] (Тип. "Спорт и Наука"Лит. В. Фурера). – 3 c. : портр. – (Печальныя песни Александра Вертинскаго. Последний репертуар).

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Вспоминайте, мой друг..."

Мексін (Одеса; фотограф)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії з 10 позиц. на тит. арк. Видавничий проспект з 139 позиц. (на звороті): Краткий список номеров, вышедших в уменьшенном формате.

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Саніна, В. (Присв.)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Пес Дуглас : "В нашу комнату Вы часто приходили..." : [Для голоса с фп.] / Музыка [и слова] А. Н. Вертинского. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918-1919] (К., Нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 14). – Н. д. L. 5805 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"В нашу комнату Вы часто приходили..."

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Юрь'єва, Л. М. (Присв.)

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Песенка о трех пажах : "Три юных пажа покидали..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Музыка А. Н. Вертинского; Слова Тэсси. – К.: И. А. Возницкий , [1917-1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 3). – Н. д. L. 5794 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Три юных пажа покидали..."

Тэсси (авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Попугай Флобер : Jamais : Романс : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка А. Н. Вертинского. – К.: И. А. Возницкий , [1917-1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 6). – Н. д. 1078.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Я помню эту ночь..."

Інша назва :

Jamais

Інша назва :

Романс

Інша назва :

Жамэ

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Максимов, В. В. (Присв.)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Портрет Валентины : "Я люблю Вас, моя сероглазочка..." : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. А. Н. Вертинского. – О.: Свободная песнь: І. С. Либерман, [1917-1919] (Тип. "Спорт и Наука"Лит. В. Фурера). – 3 c. : портр. – (Печальныя песни Александра Вертинскаго. Последний репертуар).

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Я люблю Вас, моя сероглазочка..."

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Рік видання встановлено за біографічними відомостями.

Проспект серії (10 позиц.) на тит. арк. На звороті видання - видавн. каталог (139 позиц.): Краткій список номеров, вышедших в уменьшенном формате.

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Саніна, В. (Присв.)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Снежная колыбельная : "Спи мой мальчик милый, за окошком стужа..." : [Для голоса с фп.] / Муз. А. Н. Вертинского; Слова Неизвестного автора. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918-1919] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского ; аріэтки Пьеро : № 17). – Н. д. L. 5808 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Спи мой мальчик милый, за окошком стужа...

Неизвестн., авт. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

То, что я должен сказать : "Я не знаю, зачем и кому это нужно..." : [Для голоса с фп.] / Сл. и муз. А. Н. Вертинского. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 5 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 15). – Н. д. L. 5806 I.

Щ943.4-42-043.32

Литературный инципит:

"Я не знаю, зачем и кому это нужно..."

Інша назва серії:

Ариэтки Пьеро

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Твір присвячено трагічним подіям 1918 року в Крутах. Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Студентській Січовий Курень (Присв.)

Написи: На тит. арк. власницький надпис: А. Дезской. 1921 г.

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Это все, что от Вас осталось : [Для голоса с фп.] / О. М. Вертинський ; Слова и муз. А. Н. Вертинского. – О.: "Свободная песнь": І. С. Либерман, [1917-1919] (Тип. "Спорт и Наука"Лит. В. Фурера). – 3 c. : портр. – (Печальныя песни Александра Вертинскаго. Последний репертуар).

Щ943.4-42-043.32

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Рік видання встановлено за біографічними відомостями. Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії (10 позиц.) на тит. арк. Видавничий каталог на звороті видання (139 позиц.): Краткій список номеров, вышедших в уменьшенном формате.

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Саніна, В. (Присв.)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Я сегодня смеюсь над собой : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. А. Н. Вертинского. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918] (Нотопечатня "І. І. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Песенки А. Н. Вертинского. Ариэтки Пьеро ; № 12). – Н. д. L. 5803 I.

Щ943.4-42-043.32

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Рік видання встановлено за відомостями з біографії композитора та номером нотної дошки.

Проспект серії на тит. арк. (20 позиц.).

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-1957).

Я сегодня смеюсь над собой : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. А. Н. Вертинского. – О.: Свободная песнь: І. С. Либерман, [1917-1919] (Тип. "Спорт и Наука"Лит. В. Фурера). – 3 c. : портр. – (Печальныя песни Александра Вертинскаго. Последний репертуар).

Щ943.4-42-043.32

Вертинський, Олександр Миколайович (1889-19; авт. сл.)

Проспект серії з 10 позиц. (тит. арк.). Видавничий каталог на звороті видання (139 позиц.): Краткій список номеров, вышедших в уменьшенном формате.

Персоналії:

Вертинський, О. М. (Портрет)

Написи: Пров.: Печатка на тит. арк.: Центральний нотний склад ДВУ.

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938).

Жалібний марш : "Ви жертвою в бої нерівнім лягли..." : На мішаний хор [без супр.] / Аранж. В. Верховинець; Слова П. Капельгородського. – Х.: Всеукраїнське Державне Видавництво, [1922] (2-я Совет. Худож. Литогр., Х.). – 3 c. : іл. – (Бібліотека Революційних пісень ; ч. 3).

Щ941.1-0-041.1

Літературний інципіт:

"Ви жертвою в бої нерівнім лягли..."

Капельгородський, П. (авт. сл.)

Написи: Пров.: Печатки : МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та с. 3).

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938).

За Україну! : Мішаний хор і рояль / Росклад Вас. Верховинця; Слова Миколи Вороного. – К.: Видавництво Українського Робітничого Клюбу, Серпень 1919 (Нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 4 c. : іл. – (Серія музична ; № 3). – Н. д. 1117.

Щ941.1-0-041.1(4УКР)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; авт. сл.)

Серія і номер зазначені тільки на с. 4. .

Проспект серії на звороті видання (4 позиц.).

Тираж: 3000 пр.

Вихованець : Комедія в 3 діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до п'єси] Л. [!М.] Янчука. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 6 с.; 27 см.

Щ974(4УКР)

Янчук, Микола Андрійович (етнограф, фолькл., драматург; 1859-1921; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави за драмою М. А. Янчука.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів (23 позиц.).

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Вихрест : Драма в 5-ох діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до драми] Козич-Уманської. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 4 с.; 27 см.

Щ974(4УКР)

Козич-Уманська, А. І. (лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Пропоноване видання С. Комишевацького є підбіркою вокальних номерів до вистави за драмою А. І. Козич-Уманської.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Рекламний проспект друкарні та книгарні Павла Петрова на звороті видання.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Вігдорович, Леон [?] М..

В тот чудный час : "Ты помнишь чудный летний день" : Романс : Для пения [с фп.] : Ор. 83 / Муз. Л. М. Вигдоровича; Слова Иосифа Шальмана. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c.; 33,5 см. – Н. д. 1103.

Щ943.4-42--043.32

Літературний інципіт:

"Ты помнишь чудный летний день"

Інша назва :

Романс

Шальман, Йосип (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки нотодрукарні.

Вігдорович, Леон [?] М..

Варяг : Элегия : Для фортепиано : Посвящается героям крейсера "Варяг" : Ор. 40 / Сочинение Л. М. Вигдоровича. – [Переизд.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. : ил; 33 см. – Н. д. L. 2164 I.

Щ954.2-058.6

Інша назва :

Элегия

Рік встановлено за видавничим каталогом на звороті видання, де анонсуються твори В. Присовського, вперше видані фірмою Ідзіковського у 1917 р.

Надруковано зі старих дошок.

Вігдорович, Леон [?] М..

Тарантела : Для фортепиано : Ор. 65 / Соч. Л. М. Вигдоровича. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил. – (Любимыя сочинения Л. М. Вигдоровича). – Н. д. Г. 1118 І.

Щ954.2-058.55

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Проспект творів Л. М. Вигдоровича на тит. арк. (15 позиц.). Видавничий проспект творів В. А. Присовського - на звороті видання.

Персоналії:

Вігдорович, Л. М. (Портрет)

Вігдорович, Й. Л. (Присв.)

Віллолдо, А.

Танго : Знаменитый аргентинский танец : "Ах, аргентинский танец танго нынче в моде..." : [Для голоса з супр. фп.] / Муз. А. Виллолдо; Сл. Ал. Франка. – О.: "Свободная Песнь": Издание И. С. Либерман, [1917-1919] (Тип. "Фр. Мах"). – 4 c. : портр. – (Песенки из репертуара артиста Александра Франка). – Н. д. 18.

Щ943.4-42-043.32

Інша назва :

Знаменитый аргентинский танец

Літературний інципіт:

"Ах, аргентинский танец танго нынче в моде..."

Інша назва :

Танго-Аргентин

Франк, Олександр (авт. сл.)

Перед нотним текстом твір має назву "Танго-аргентин".

Видавничий номер зазначено тільки на тит. арк.

Персоналії:

Франк, О. (Вик. - реп.)

Франк, О. (Портрет)

Написи: На тит. арк. дарчий напис чорнилами, іншим почерком і олівцем зазначено рік - 1919.

Волленгаупт, Генріх Адольф (Піаніст, композитор ; 1827, Шкейдіц - 1865, Нью-Йорк).

Cinq morceaux : [Pour piano] : Op. 22 / Wollenhaupt. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1917-1919]. – 19 c.; 32 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 40). – Н. д. L. 1852 I.; L. 3896 I.; L. 3887 I.; L. 4141 I.; L. 4142 I.

Щ954.298 + Щ954.294

Інша назва :

Cinq morceaux

Нотний текст друкований зі старих дошок. Перше видання здійснено фірмою Л. Ідзіковського у 1914-1915 роках.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.): Edition Populaire. Volumineuse. У видавничому проспекті назва збірника: Cinq morceaux en forme d'etudes.

Волошин, Михайло Іванович (1877-1943).

Ой гляну я, подивлю ся : Сольо на сопран або тенор в супроводі пяна / Музика М. Волошина; Слова Т. Шевченка. – New York: Published by H. E. Smolen, [1917-1923]. – 5 с. : іл; 32 см.

Щ943.1-42-043.3(4УКР)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Вахнянин, А. К. (Присв.)

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Волошин, Михайло Іванович (1877-1943).

Чого минї тяжко : Мужеський хор а capella / Музика Д-ра [Доктора] М. Волошина; Слова Т. Шевченка. – Львів: Підручне Видавництво "Бандуриста", 1922. – 3 с.; 24,5 см.

Щ941.4-0-043.3(4УКР) + Щ941.4-0-041.1(4УКР)

Інша назва :

Чого минї тяжко

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вольф, Бернгардт (1835-1906).

Une histoire : Pour piano : Op. 44, № 2 / [Муз.] Bernhard Wolff; [Ред.] Victor Zientarski. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 3 c. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 3 Degre ; № 5). – Н. д. 1785.

Щ954.29

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; ред.)

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії (тит. арк.).

Печатки: Нотный магазин Петра Штейнгель. Киев, Фундуклеевская № 4.

Воячек, Федір (Богумил) Іванович (1857, Лубна, Чехія - 1934, Київ).

La Tristesse = Печаль : Valse : Pour Piano : Op. 42 / Par F. I. Vojacek. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 с. : іл; 34 см. – Н. д. Г. 1087 І.

Щ954.2-058.55

Паралельна назва:

Печаль

Інша назва :

Вальс

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Видавничий каталог на звороті видання: В. А. Присовский. Любимыя сочинения для фп.

Г

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

З воєнних пісень : "Виє буря коло хати..." : Мужеський хор [без супр.] / М. Гавронський [!], У. С. С.; [Авт. сл.] Ст. Чарнецький – Б.м. – [Львів]: Українське музичне видавництво "Ліра", [1917-1920] (C. G. Roder, G. M. B. H., Leipzig). – 3 с.; 28 см. – (Мужеські хори ; № 3). – Н. д. У.М.В. 7 Ліра; Ліра. Ч. 7 : 1.00 р.

Щ941.4-0-041.3(4УКР)

Літературний інципіт:

"Виє буря коло хати..."

Чарнецький, Степан Миколайович (1881-1944; авт. сл.)

Різночитання у відомостях про назву, перед нотним текстом зазначено: З воєнних пісень, Ч. 1.

Видавничий номер зазначено на тит. арк.: Ліра, Ч. 7. Відомості про склад видання у вихідних даних: Книгарня наук. тов. ім. Шевченка Львів.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (3 позиц.).

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Ой нагнувся дуб високий : [Варіанти виконання: ] 1. На голос і фортепян ; 2. Барітонове сольо з хором / Муз. М. Гайворонського; Слова М. Голубця. – [Львів]: Музична Накладня "Настрої": [Видання Червоної Калини], [після] [1920] (Друкарня Ставропігійського Інституту у Львові). – 3 с.; 27 см. – Вид. № Випуск V.

Щ943.2-42-041(4УКР) + Щ941.603-041(4УКР)

Голубець, М. (авт. сл.)

Описано за тит. арк. та відомостями на звороті.

На звороті видання видавничий знак "Видання Червоної Калини".

Видавничий номер зазначено тільки на тит. арк.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Пісні У. С. С. / М. Гайворонський. – Львів; К.: Музичне Видавництво "Ліра", 1921. – 3 с.; 26,5 см. – Вид. № Ч. 17.

Щ941.4-42-041.3(4УКР)я44 + Щ941.4-42-041.1(4УКР)я44 + Щ941.4-0-041.1(4УКР)я44 + Щ941.4-0-041.3(4УКР)я44

Зміст: Сповнилась міра: Муж. хор і форт.; За рідний край: Муж. хор а capella.

Інша назва :

Пісні Українських Січових Стрільців

Карманський, П. (авт. сл.)

Купчинський, Р. (авт. сл.)

Видавничий номер зазначено тільки на тит. арк.

Зміст зазначено на тит. арк.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Синя чічка : "Ой, упали сніги білі..." : На голос і фортепян / Муз. М. Гайворонського; Слова В. Бобинського. – [Львів]: Музична Накладня "Настрої": [Видання Червоної Калини], [після] [1920] (Друкарня Ставропігійського Інституту у Львові). – 3 с.; 27 см. – Вид. № Випуск VIIІ.

Щ943.4-42-041(4УКР)я44

Літературний інципіт:

"Ой, упали сніги білі..."

Бобинський, В. (авт. сл.)

Видавничий номер зазначено тільки на тит. арк.

На звороті видання видавничий знак "Видання Червоної Калини".

Описано за тит. арк. та відомостями на звороті.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Стрілецькі піснї : На фортепян [з підтекстовкою], Випуск І / Зібрав і уложив Михайло Гайвороньський, капельник Орхестри Українського лєґіону. – Відень: Артистична горстка: Українська боєва управа, в маю 1917. – [14] c. : іл; 33 см.

Щ954.2-094-041.3(4УКР)я44 + Щ954.2-094-041.1(4УКР)я44 + Щ954.2-094-043.3(4УКР)я44

Зміст: Їхав стрілець на війноньку; Стоїть явір; Йде Сїчове військо; Ой з за гори чорна хмара; Пустиж мене Отамане!; Пращай дївчино; Ой казала мати...; Слава, слава Отамане!; Ой нагнув ся дуб; Циганочко; Питає ся вітер смерти; Ой впав стрілець; Ой щож то за шум учинив ся?; Гей там у Вільхівци; Видиш, брате мій; Гимн лицарів; Баркароля; Як з Бережан до кадри; Гей у лузї червона калина; Нема в світї.

Ілюстрації на тит. арк., с. 13 і 14.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Українські народні пісні : Чоловічий хор [без супр.], Вип. 1 / [Обробив та уклав] М. Гайворонський. – Львів: Власність автора ; [Львів]: [Бандурист], 1922 (Літ. А. Андрейчин, Львів). – [4] c.; 24 см. – (Підручна Бібльотека "Бандурист").

Щ941.4-0-092(4УКР)я44

Зміст: Курила ся доріженька; Гей ви галки; Летіла зозуля.

Зміст зазначено на тит. арк.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Українські народні пісні : Для однородного і мішаного хору [без супр.], Вип. 4 / [Обробив та уклав] М. Гайворонський. – Львів: Власність автора ; [Львів]: [Бандурист], 1922 (Літ. А. Андрейчин, Львів). – 4 c. – (Підручна Бібльотека "Бандурист").

Щ941.6-0-092(4УКР)я44 + Щ941.1-0-092(4УКР)я44

Зміст: Ой сяду я край віконця; Ой, урву я рожу-цвітку.

Зміст зазначено на тит. арк.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Українські народні пісні : Для однорідного і міш. хору [без супр.], Вип. 5 / [Обробив та уклав] М. Гайворонський. – Львів: Власність автора ; [Львів]: [Бандурист], 1922 (Літ. А. Андрейчин, Львів). – [4] с.; 24 см. – (Підручна Бібльотека "Бандурист").

Щ941.6-0-092(4УКР)я44 + Щ941.1-0-092(4УКР)я44

Зміст: Ой ти знав, на що брав; Ой, вирву я з рожі квітку.

Зміст зазначено на тит. арк.

Гайворонський, Михайло (1892-1949).

Українські народні пісні : Чоловічий хор [без супр.], Вип. 6 / [Обробив та уклав] М. Гайворонський. – Львів: Власність автора ; [Львів]: [Бандурист], 1922 (Літ. А. Андрейчин, Львів). – [4] с.; 24 см. – (Підручна Бібльотека "Бандурист").

Щ941.4-0-092(4УКР)я44

Зміст: Ані спиться - ні дрімиться; Ой, горіше, горіше.

Зміст зазначено на тит. арк.

Гайда, Павло Васильович (ост. чверть ХІХ - перша пол. ХХ ст.).

Все упованіе моє : [Жіночий хор без супр.] / Музика П. Гайди; Слова Т. Шевченка. – [Голоси]. – [ ]: [ ], [1921]. – 4 арк.; F°. – Н. д. 1180.

Щ941.2-0-045(4УКР)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Гайда, Павло Васильович (ост. чверть ХІХ - перша пол. ХХ ст.).

Все упованіе моє : Жіночий хор [без супр.] / Музика П. Гайди; Слова Т. Шевченка. – [Партитура]. – К.: Губсоюз, [1921-1922] (7-а Радянська друкарня, К.). – 5 c. : іл; 24 см. – Н. д. 1180.

Щ941.2-0-045(4УКР) + Щ941.2-0-043(4УКР)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотн. текстом.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 50): Твори Українських Композиторів.

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу; МТБ ім. К. Стеценка; ВБУ ВУАН; Головна Книжна Палата.

Гайда, Павло Васильович (ост. чверть ХІХ - перша пол. ХХ ст.).

Молитва : Для струнного оркестра / Музика П. Гайди. – [Партитура]. – К.: Губсоюз, [1921-1922] (7-а Радянська друкарня, К.). – 5 с. : іл; 27 см. – Н. д. 1181.

Щ951.5-094.045(4УКР) + Щ951.5-091(4УКР)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу .

Оригінал твору призначено для жіночого хору (див. описи 135, 136). Авторське аранжування для струнного оркестру.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 51): Твори Українських Композиторів.

Печатки: Національна Бібліотека Української Держави у Київі [з тризубом], 1918 р.; Головна Книжна Палата.

Ганон, Шарль Луї (1819-1900).

Пианист-виртуоз в 60 упражнениях / Сочинение К. Л. Ганон. – Х.: Всеукрмузтеком, [1923] (1-я Гос. Нотопечатня Главполитпросвета). – 73 с.; 35 см.

Щ954.291 + Щ954.294я44

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ.

Гвоздков, Євген.

Романс любви : "Весенних дней кто не забудет..." : [Для голоса с фп.] / Муз. Евгения Гвоздкова; Слова Поль Барона. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 48) (Цыгане [в Киеве] ; № 218). – Н. д. L. 5719 I.

Щ943.4-42-043.32

Літературний інципіт:

"Весенних дней кто не забудет..."

Барон, Поль (авт. сл.)

Перед нотним текстом: Посвящается певцу-художнику Василію Дмитріевичу Шумскому.

Проспекти серії "Репертуар ..." на тит. арк. (№№ 45-53), на звороті видання (53 позиц.).

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Геллер, Стефан (Угорський піаніст, композитор, педагог ; 1813, Будапешт - 1888, Париж).

25 Etudes melodiques : [Pour piano] : Op. 45 / St. Heller. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1918-1919]. – 38 c.; 32 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 51). – Н. д. L. 3006 I.; L. 3007 I.; L. 3008 I. : 10 Rb.

Нотний текст друкований зі старих дошок. Перше видання здійснено в 1911-1913 рр.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.): Edition Populaire. Volumineuse.

Геллер, Стефан (Угорський піаніст, композитор, педагог ; 1813, Будапешт - 1888, Париж).

Etudes progressives : [Pour piano] : Op. 46 / St. Heller. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1918-1919]. – 42 c.; 32 см. – (Edition Idzikowski ; vol. 52). – Н. д. L. 3009 I.; L. 3010 I.; L. 3011 I. : 10 Rb.

Назва перед нотн. текстом:

30 Etudes progressives : Introduction aux 25 Etudes Op. 45 de Stephen Heller

Інша назва перед нотним текстом :

Introduction aux 25 Etudes Op. 45 de Stephen Heller

Інша назва перед нотним текстом :

Einleitung zu den 25 melodischen Uebungsstucken Op. 45

Перед нотним текстом зазначено: 30 Etudes progressives. Introduction aux 25 Etudes Op. 45 de Stephen Heller. = Einleitung zu den 25 melodischen Uebungsstucken Op. 45.

Нотний текст друкований зі старих дошок. Перше видання здійснено в 1911-1913 рр.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.): Edition Populaire. Volumineuse.

Дефекти: Дефект: Бракує обкладинки.

Геркен, Євген.

Пленительный обман : "Я радость тихую узнал..." : Романс : [Для пения с фп.] / Слова и Музыка Евгения Геркена. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 3 c. : ил. – (Цыгане [в Киеве] ; № 215). – Н. д. L. 5716 I. : 1 руб.

Літературний інципіт:

"Я радость тихую узнал..."

Інша назва :

Романс

Геркен, Євген (авт. сл.)

Герман, Павло Давидович (1894-1952).

Степка : "Под горой в избушке хилой..." : [Для голоса с фп.] / Слова и музыка Павла Германа; Арр. ***. – К.: Собств. автора ; К.: Б. и., 1923 (Трест "Киев-Печать"7-я Типо-Лит. и нотопечатня). – 4 c. : іл. – (Из песен города). – Н. д. 19.

Литературный инципит:

"Под горой в избушке хилой..."

Неизвестн., авт. (арр.)

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Перед нотним текстом: Посвящаю сыну моему Гарри.

Видавничий каталог на звороті видання: Песенки и романсы Павла Германа.

Тираж: 1000 пр.

Персоналії:

Герман, Г. П. (Присв.)

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Гимн рабочих : "Поскорее, друзья, собирайтесь..." : Для пения с акк. фп. / Слова Ал. Френкель. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова в Киеве). – 5 с. : іл; 33 см. – Н. д. L. 5677 I.

Літературний інципіт:

"Поскорее, друзья, собирайтесь..."

Френкель, Ал. (авт. сл.)

Видавничий каталог на звороті видання: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве. Музыкальные сочинения по случаю текущих событий.

Глитай або павук : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 4-ох діях / М. Кропивницького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 4 с. (обкл.). – 0.75 $.

Щ974(4УКР)

Кропивницький, Марко Лукич (драматург, актор, режисер, композитор; 1840-1910; лібр.)

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

12 эскизов : Для фп. [в трех тетрадях] : Ор. 47, Тетрадь 2 : [Ор. 47, № 5-8] / Р. Глиэр. – М.: Государственное Музыкальное Издательство. Художественный отдел, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 9 c. – Н. д. 2349; 33551-33554.

Зміст: Эскиз: № 5 : F-dur; Эскиз: № 6 : А-dur; Эскиз: № 7 : f-moll; Эскиз: № 8 : E-dur.

Цикл написано у 1909 р., присвячено Михайлу Івановичу Гелеверу .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Персоналії:

Гелевер, М. І. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

12 эскизов : Для фп. [в трех тетрадях] : Ор. 47, Тетрадь 3 : [Ор. 47, № 9-12] / Р. Глиэр. – М.: Государственное Музыкальное Издательство. Художественный отдел, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 9 c. – Н. д. 2350; 33555-33558.

Зміст: Эскиз: № 9 : D-dur; Эскиз: № 10 : Аs-dur; Эскиз: № 11 : B-dur; Эскиз: № 12 : fis-moll.

Див. прим. до попереднього опису.

Персоналії:

Гелевер, М. І. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

25 прелюдий для фортепиано в 5 тетрадях : Соч. 30, Тетрадь 1 : № 1-5 / Р. Глиэр. – М.: Музиздат, 1922 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – 20 c. – Н. д. 2343; 31844-31848.

Зміст: [Прелюдия] №1 С-dur; [Прелюдия] № 2 с-moll; [Прелюдия] № 3 Des-dur; [Прелюдия] № 4 cis-moll; [Прелюдия] № 5 D-dur.

Інша назва :

Прелюдия

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Подвійна видавнича нумерація. Номер Музсектора Госиздата зазначено на тит. арк. та під нотним текстом першої сторінки твору. Збережено номери дошок видавництва П. Юргенсона, зазначені на кожій сторінці нотного тексту.

Рос., відомості перед нотним текстом фр. мовою.

Тираж: 200 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

25 прелюдий для фортепиано в 5 тетрадях : Соч. 30, Тетрадь 3 : № 11-15 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – 19 c. – Н. д. 3132; 32155-32159.

Зміст: [Прелюдия] № 11 F-dur; [Прелюдия] № 12 f-moll; [Прелюдия] № 13 Fis-dur; [Прелюдия] № 14 fis-moll; [Прелюдия] № 15 G-dur.

Інша назва :

Прелюдия

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

На тит. арк. зазначено зміст всіх 5 зошитів.

Тираж: 200 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

25 прелюдий для фортепиано в 5 тетрадях : Соч. 30, Тетрадь 5 : № 21-25 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – 19 c. – Н. д. 3134; 32531-32535.

Зміст: [Прелюдия] №21 B-dur; [Прелюдия] № 22 b-moll; [Прелюдия] № 23 H-dur; [Прелюдия] № 24 h-moll; [Прелюдия] № 25 C-dur.

Інша назва :

Прелюдия

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

На тит. арк. зазначено зміст всіх 5 зошитів.

Тираж: 200 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

В дали безбрежной = In Himelsfernen : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 23, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Слова А. Струве ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 5 с. : ил.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 22). – Н. д. 31230.

Паралельна назва:

In Himelsfernen

Інша назва :

Романс

Інша назва (з циклу):

Пять романсов для голоса с фп. Ор. 23

Струве, А. (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Пять романсов для голоса с фп. Ор. 23. Романс створений 1905 р. Перше видання 1906 р. в Москві у П. Юргенсона.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (44 позиц.) та звороті видання (позиц. 1-112).

Печатки: Елисавета Ивановна Мусатова-Кульженко / Пушкинская 4; Нотозбірня Дніпровського Союзу; МТБ ім. К. Стеценка; ВБУ ВУАН.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

В полусне = Im Halbschlaf : "Туманно-мутной дымкою..." : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 27, № 5 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня Музсектора Гиз'а, М.). – 5 с.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 32). – Н. д. 5781; 31691.

Паралельна назва:

Im Halbschlaf

Інша назва :

Романс

Літературний інципіт:

"Туманно-мутной дымкою..."

Інша назва (з циклу):

семь романсов для голоса с фп. Ор. 27

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Семь романсов для голоса фортепиано (Ор. 27). .

Подвійна видавнича нумерація. Номер Музсектора Госиздата (5781) зазначено на тит. арк. та під нотним текстом першої сторінки твору. Збережено номери дошок видавництва П. Юргенсона (31691), зазначені на кожій сторінці нотного тексту.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк (54 позиц.). Проспект видавництва на звороті видання.

Тираж: 5000 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Весна наступала = Der Lenz kam gezogen : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 23, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Слова А. Струве ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 5 с. : ил.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 7). – Н. д. 31131.

Паралельна назва:

Der Lenz kam gezogen

Інша назва :

Романс

Інша назва, на тит. арк.:

Весна наступила

Інша назва (з циклу):

Восемь романсов для голоса с фп. Ор. 18

Манухин, Д. (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Восемь романсов для голоса с фп., Ор. 18. Романс створений 1904 р. Перше видання 1906 р. у П. Юргенсона в Москві .

Рік видання встановлено за комплексом ознак, характерним для видань 1917-1919 років.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (44 позиц.) та звороті видання (112 позиц.).

Печатки: ВУАН.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Взор твой безмолвен = Stumm blickst du um dich : Романс : Для пения с фп.: Ор. 28, № 10 / Музыка Р. Глиэра; Слова М. Лохвицкой ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Производственный Подотдел Муз. Отдела Н. К. П., 1920 (2-я Гос. Нотопечатня Муз. Отд. Н. К. П.). – 7 с.; 33,5 см. – Н. д. 1141.

Паралельна назва:

Stumm blickst du um dich

Інша назва :

Романс

Інша назва (з циклу: ):

Одиннадцать романсов для голоса с фп. Ор. 28

Лохвицька, Міра (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Одиннадцать романсов для голоса с фп., Ор. 28.

Передрук з видання П. Юргенсона. На тит. арк. надруковано "Романс № 43", що відповідає порядковому номеру першого видання романсу в серії "Романсы Р. Глиэра". .

Присвята перед нотним текстом: Антонине Васильевне Неждановой.

Персоналії:

Нежданова, А. В. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Все мне грезится море = Traumend sehe ich's Meer : [Романс : Для голоса с фп.] : Op. 28 № 7 / Музыка Р. Глиэра; Слова К. Бальмонта ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 5 c.; 33,5 cм. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 40). – Н. д. 31700.

Паралельна назва:

Traumend sehe ich's Meer

Інша назва (з циклу):

Одиннадцать романсов для голоса с фп. Ор. 28

Бальмонт, Костянтин Дмитрович (1867-1942; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Одиннадцать романсов для голоса с фп., Ор. 28. Романс створений 1906 р. Перше видання 1907 р. в Москві у П. Юргенсона.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (44 позиц.) та звороті видання (112 позиц.).

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Вы сказали бессоные ночи = Also wirktet Ihr, schlaflose Nachte : [Романс : Для голоса с фп.] : Op. 36 № 4 / Музыка Р. Глиэра; Слова Скитальца ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 5 c.; 33,5 cм. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 2 ; № 48). – Н. д. 32707.

Паралельна назва:

Also wirktet Ihr, schlaflose Nachte

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор.36

Скиталец (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Шесть романсов для голоса с фп., Ор. 36. Романс написано 1908 р. Перше видання 1908 р. в Москві у П. Юргенсона.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (позиц. 45-93) та звороті видання (112 позиц.).

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Грезы = Traume : "Кто ходит, кто бродит..." : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 59 № 6 / Музыка Р. Глиэра; слова Андрея Белого ; Detsch von Elsa Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а, М.). – 9 с.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 2 ; № 92). – Н. д. 4879; 36096.

Паралельна назва:

Traume

Літературний інципіт:

"Кто ходит, кто бродит..."

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 12

Есбеєр, Ліна (пер.)

Бєлий, Андрій (1880-1934; авт. сл.)

З циклу: Шість романсів для голоса з фортепіано, Ор. 12. Романс написано 1903 р. Передрук з видання П. Юргенсона. Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Присвята перед нотним текстом: Марии Адриановне Дейша-Сионицкой.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (позиц. 55-112).

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Дейша-Сіоницька, М. А. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Грусть : Для фп.: Ор. 21 № 1 / Р. Глиэр. – М.: Госиздат. Художественный отдел, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 5 с.; 33,5 см. – Н. д. 2340; 31226.

Присвята перед нотним текстом: a Madame Nathalie Koussewitzky.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Персоналії:

Кусевицька, Н. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Два эскиза : Для фп. : Ор. 40 / Р. Глиэр. – М.: Государственное Музыкальное Издательство. Художественный отдел, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 7 c. – Н. д. 2347; 33175.

Зміст: Tranguillo: (Des dur); Allegro molto e leggiero: (cis moll).

Інша назва :

Эскиз

Присвята перед нотним текстом: A M-me Terese Ouchkoff [Терезі Ушковій].

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Персоналії:

Ушкова, Т. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

День погас = Nacht bricht an : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 52, № 11 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а, М.). – 5 с.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 2 ; № 71). – Н. д. 1144; 34757.

Паралельна назва:

Nacht bricht an

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Двенадцать романсов для голоса с фп., Ор. 52. Романс написано у 1911 р.

Присвята перед нотним текстом: Елене Федоровне Карри.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Каррі, О. Ф. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Звездочка кроткая = Freundliches Sternelein : [Романс] : Для контральто [с фп.] : Ор. 12, № 2 / Музыка Р. Глиэра; Слова П. Я. [П. Якубовича] ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1922 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – 7 c.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 2-б). – Н. д. 3298; 37592.

Паралельна назва:

Freundliches Sternelein

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 12

Якубович П. (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк.: Романсы Р. Глиэра. .

Тираж: 500 пр.

Персоналії:

Кардашева, О. М. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Звездочка кроткая = Freundliches Sternelein : [Романс : Для высокого голоса с фп.] : Оригинальное издание Ор. 12, № 2 / Музыка Р. Глиэра; Слова П. Я. [П. Якубовича] ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 7 c. : ил.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 2). – Н. д. 30917.

Паралельна назва:

Freundliches Sternelein

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 12

Якубович П. (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Шесть романсов для голоса с фп. (Ор. 12). Написано у 1903 р., вперше видано у вид. П. Юргенсона 1905 р.

Перед нотним текстом: Посвящается Олимпиаде Николаевне Кардашевой.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.: Романсы Р. Глиэра. Серия I (поз. 1-44), № 2. Проспект видавництва на звороті видання: Романсы Р. Глиэра (поз. 1-112).

Тираж: 500 пр.

Персоналії:

Кардашева, О. М. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

И ветра стон = Der Wind stont hier : [Романс : Для голоса с фп.] : Op. 27 № 7 / Музыка Р. Глиэра; Слова М. Лохвицкой; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 7 c.; 33,5 cм. – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 33). – Н. д. 31693 : 1 р. 50 к.

Паралельна назва:

Der Wind stont hier

Лохвицька, Міра (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.: Романсы Р. Глиэра. Серия I (поз. 1-44), № 2. Проспект видавництва на звороті видання: Романсы Р. Глиэра (поз. 1-112).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Интермеццо : [H dur] : Для фп. : Ор. 19, № 2 / Р. Глиэр. – М.: Государственное Музыкальное Издательство. Художественный отдел, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 5 c.; 33,5 см. – (Три пьесы ; ор. 19, № 1-3). – Н. д. 2339; 31224.

Присвята перед нотним текстом: A Monsieur B Jaworsky [Болеславу Леопольдовичу Яворському].

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Персоналії:

Яворський, Б. Л. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Как в бреду = Wie im Rausch : [Романс : Lля голоса с фп.] : Ор. 28, № 4 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 1 ; № 37). – Н. д. 4568; 31697.

Паралельна назва:

Wie im Rausch

Інша назва (з циклу):

Одиннадцать романсов для голоса с фп. Ор. 28

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Одиннадцать романсов для голоса с фп. (Ор. 28). Написано у 1906 р.

На тит. арк. видавничий каталог: Р. Глиэр. Романсы. Серия I (поз. 1-54).

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Тираж: 500 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Как звезды безсмертно горят : [Голос з фп.] / Музыка Р. Глиэра; Слова К. Бальмонта ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Производственный Подотдел Муз. Отдела Н. К. П., 1920 (2-я Гос. Нотопечатня Муз. Отд. Н. К. П.). – 5 c.; 33,5 см. – Н. д. 1143.

Інша назва (з циклу):

Двенадцать романсов для голоса с фортепиано, Ор. 52

Бальмонт, Костянтин Дмитрович (1867-1942; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Двенадцать романсов для голоса с фп. (Ор. 52). Написано у 1911 р.

Передрук з видання П. Юргенсона. На тит. арк. надруковано "Романс № 63", що відповідає порядковому номеру першого видання романсу в серії "Романсы Р. Глиэра". .

Присвята перед нотним текстом: Александру Владимировичу Богдановичу.

Персоналії:

Богданович, О. В. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Каприс = Caprice : [Для скрипки с фп.] : Ор. 45, № 5 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 с.; 33,5 см + 1 парт. скрипки (1 с.). – (Пьесы русских композиторов для скрипки с фортепиано). – Н. д. 33305; 4419.

Паралельна назва:

Caprice

Інша назва (з циклу):

Двенадцать легких пьес для скрипки c фортепиано, Ор. 45

З циклу: Двенадцать легких пьес для скрипки з фортепіано, Ор. 45. Серію написано 1909 р., присвячено Єлизаветі Фабіанівні Гнесіній-Вітачек. .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк.: Пьесы русских композиторов для скрипки с фортепиано.

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Гнесіна-Вітачек, Є. Ф. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Колокола : "Несется благовест..." : [Романс] : Для одного голоса с аккомпанементом фп. : Ор. 10, № 2 / Музыка Р. Глиэра; Слова К. Р[оманова] ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Производственный Подотдел Муз. Отдела Н. К. П, [1920] (1-я Гос. Н-п Муз. Отд. Н. К. П. (М.)). – 5 с.; 33,5 см. – (Шесть романсов : для одного голоса с аккомпанементом фп. Ор. 10 ; № 2). – Н. д. 1005.

Літературний інципіт:

"Несется благовест..."

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для одного голоса с аккомпанементом фп. Ор. 10

Романов, К. (авт. сл.)

К. Р. (криптоним; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Коль любить, так без рассудку : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 28, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Слова А. [К.] Толстого ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 1 ; № 34). – Н. д. 4566; 31694.

Інша назва (з циклу):

Одиннадцать романсов для голоса с фп. Ор. 28

Толстой, Олексій Костянтинович (1817-1875; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Одиннадцать романсов для голоса с фп. (Ор. 28). Написано у 1906 р.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії (тит. арк.).

Тираж: 1000 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Маленький марш = Marche miniature : [D dur] : Для фортепиано : Ор. 43, № 8 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c.; 33,5 см. – Н. д. 4550; 33296.

Паралельна назва:

Marche miniature

З циклу: Восемь легких пьес для фп. (Ор. 43). Цикл написано у 1909 р., присвячено Марії Іванівні Медведевій .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом. .

На тит. арк. проспект видавництва: Фортепианные пьесы русских композиторов.

Тираж: 500 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Мы плыли с тобой : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор.46, № 4 / Музыка Р. Глиэра; Слова Скитальца [С. Г. Петрова] ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 7 c. – Н. д. 1142; 33546.

а назва (з циклу):

Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 44)

Скиталец (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 46). Написано у 1909 р.

Присвята перед нотним текстом: Александру Михайловичу Успенскому.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Тираж: 1000 пр.

Персоналії:

Успенський, О. М. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Народная песня : [A dur] : Для фп.: Ор. 31, № 5 / Музыка Р. Глиэра. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c.; 33,5 см. – (12 детских пьес для фортепиано средней трудности : ор. 31). – Н. д. 4018; 32097.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Тираж: 300 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Нет, не могу я заснуть : [Романс : Для голоса с фп.] : Op. 23 № 5 / Музыка Р. Глиэра; Слова К. Бальмонта ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 26). – Н. д. 31234 : 1,20 руб.

Інша назва (з циклу):

Пять романсов для голоса с фп. Ор. 23

Бальмонт, Костянтин Дмитрович (1867-1942; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Пять романсов для голоса с фп. (Ор. 23). Написано у 1905 р., вперше видано 1906 р. у П. Юргенсона.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. Проспект видавництва на звороті видання: Романсы Р. Глиэра (поз. 1-112).

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Ноктюрн : [fis moll] : Для фп. : Ор. 31, № 2 / Музыка Р. Глиэра. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c. – Н. д. 4016; 32094.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.: 12 детских пьес Для фп. средней трудности: Op. 31.

Тираж: 300 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Ночь идет : [Романс : для голоса с фп.] : Ор.50, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Слова И. Бунина ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – Н. д. 4869; 34345.

Інша назва (з циклу):

Два романса для голоса з фортепиано (Ор. 50)

Бунін, Іван Олексійович (1870-1953; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Два романса для голоса з фортепиано (Ор. 50). Написано у 1909 р.

Перед нотним текстом присвята: Надежде Васильевне Салиной.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Саліна, Н. В. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Ночь серебристая : [Романс : Для голос с фп.] : Ор. 44.№ 4 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 7 с.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия II ; № 54). – Н. д. 33300.

Інша назва (з циклу):

Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 44)

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 44). Написано у 1908 р., вперше видано 1909 р. у П. Юргенсона.

Присвята перед нотним текстом: Татьяне Федоровне Успенской.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. і на звороті видання.

Персоналії:

Успенська, Т. Ф. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

О, не вплетай цветов : [Романс : для голоса с фп.] : Ор.18, № 7 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – (Романсы Р. Глиэра. Серия І ; № 19). – Н. д. 3415; 31137.

Інша назва (з циклу):

Восемь романсов для голоса с фп. Ор. 18

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Восемь романсов для голоса с фп. (Ор. 18). Написано у 1904 р.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Тираж: 3000 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Пастораль : Для фп. : Ор. 34, № 22 / Р. Глиэр; [Ред. Л. М. Пресман]. – М.: Государственное Музыкальное Издательство, 1922 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – 5 c. – (Педагогический репертуар для фортепиано из сочинений русских композиторов / Составил, редактировал и расположил по степеням трудности Профессор Саратовской Консерватории М. Л. Пресман). – Н. д. 2925; 35064 / IV № 39.

Інша назва (з циклу):

24 характерные фп. пьесы для юношества

Пресман, Л. М. (ред.)

З циклу: Двадцять чотири характерні фортепіанні п`єси для юнацтва. Написано в 1908 р., присвячено Євгенії Фабіанівні Савіній-Гнесіній .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Тираж: 200 пр.

Персоналії:

Савіна-Гнесіна, Є. Ф. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Под шум дождя : [Романс : Для голоса с фп.] : Op. 27, № 2 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия І ; № 28). – Н. д. 4562; 31688.

Інша назва (з циклу):

Семь романсов для голоса с фп. Ор. 27

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Семь романсів для голоса с фп. (Ор. 27). Написано у 1906 р.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 500 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Поймут-ли? : [Романс : Для голос с фп.] : Ор. 14, № 6 / Музыка Р. Глиэра; Слова М. Лохвицкой ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – 5 с.; 33,5 см. – (Романсы Р. Глиэра. Серия I ; № 12). – Н. д. 33300.

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 14

Лохвицька, Міра (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Шесть романсов для голоса с фп. (Ор. 14). Написано у 1904 р., вперше видано 1904 р. у П. Юргенсона.

Присвята перед нотним текстом: Марии Адриановне Дейша-Сионицкой.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. і на звороті видання.

Персоналії:

Дейша-Сіоницька, М. А. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Прелюдия : [с-moll] : Для фортепиано : Ор. 16, № 1 / Р. Глиэр. – М.: Музиздат, 1922 (2-я Гос. Нотопечатня Музиздата Н. К. П.). – 5 с; 33,5 см. – (Р. Глиэр : две пьесы для фортепиано ; ор. 16). – Н. д. 2338; 30982.

Проспект серії на тит. арк.

Присвята перед нотним текстом: A ma chere femme.

Подвійна видавнича нумерація. Номер Музсектора Госиздата зазначено на тит. арк. та під нотним текстом першої сторінки твору.

Рос., відомості перед нотним текстом фр. мовою.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Проснись, дитя! : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор.50, № 2 / Музыка Р. Глиэра; Слова М. Лохвицкой ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 7 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 2 ; № 60). – Н. д. 4870; 34346.

Інша назва (з циклу):

Два романса для голоса з фортепиано (Ор. 50)

Лохвицька, Міра (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Два романса для голоса с фп. (Ор. 50). Написано у 1909 р.

Присвята перед нотним текстом: Надежде Васильевне Салиной.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Саліна, Н. В. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Распустились белые цветы : [Романс : для голоса с фп.] : Ор. 44, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Слова Мариэтты Шагинян ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – Н. д. 4865; 33297.

Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 44)

Шагінян, Маріетта Сергіївна (1888-1982; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Четыре романса для голоса с фп. (Ор. 44). Написано у 1908 р.

Присвята перед нотним текстом: Сергею Викторовичу Яблоновскому.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Яблоновський, С. В. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Романс : [e moll] : Для фп : Ор. 31, № 7 / Музыка Р. Глиэра. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c. – Н. д. 4019; 4018; 32097.

На тит. арк. номер нотної доски зазначений як 4019, а під нотним текстом - 4018 (с. 2).

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 500 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Рондо : [G dur] : Для фортепиано : Ор. 43, № 6 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 3 c. – (Фортепианные пьесы русских композиторов). – Н. д. 4549; 33294.

З циклу: Восемь легких пьес для фп. Написано в 1909 році, присвячено Марії Іванівні Медведєвій .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк.

Тираж: 500 пр.

Персоналії:

Медведєва, М. І. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Серенада. : Колокольчики : Для фп. : Ор. 34, № 19, 6 / Р. Глиэр. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – (Педагогический репертуар для фортепиано из сочинений русских композиторов / Составил, редактировал и расположил по степеням трудности Профессор Саратовской Консерватории М. Л. Пресман). – Н. д. 4066; 34964 / ІІІ № 49.

Зміст: Серенада: Op. 34 № 19; Колокольчики: Op. 34 № 6.

З циклу: Двадцять чотири характерні фортепіанні п`єси для юнацтва. Написано в 1908 р., присвячено Євгенії Фабіанівні Савіній-Гнесіній .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 500 пр.

Персоналії:

Савіна-Гнесіна, Є. Ф. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Спит море предо мной : [Романс : для голоса с фп.] : Ор. 28, № 11 / Музыка Р. Глиэра; Слова Скитальца [С. Г. Петрова] ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 7 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 1 ; № 44). – Н. д. 31704; 4573.

Скиталец (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Одиннадцать романсов для голоса с фп. (Ор. 28). Написано в 1906 р.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 300 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Страж последнего порога : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 57, № 7 / Музыка Р. Глиэра; Слова Вяч. Иванова ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а, М.). – 5 с. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 2 ; № 79). – Н. д. 4878; 36360.

Інша назва (з циклу):

Газеллы о розе

Інша назва (з циклу):

Семь романсов для голоса с фп. Ор. 57

Іванов, Вячеслав (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Газеллы о розе. Семь романсов для голоса з фп. (Ор. 57). Присвячено Лідії Дмитрівні Кобеляцькій-Ільїній .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк. .

Персоналії:

Кобеляцька-Ільїна, Л. Д. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Твои глаза : [Романс : для голоса с фп.] : Ор. 27, № 1 / Музыка Р. Глиэра; Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а). – 5 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 1 ; № 27). – Н. д. 4561; 31687.

Інша назва (з циклу):

Семь романсов для голоса с фп. Ор. 27

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Семь романсов для голоса с фп. (Ор. 27). Написано у 1906 р.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк. .

Тираж: 300 пр.

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Темныя тучи : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 18, № 5 / Музыка Р. Глиэра; Слова Д. Ратгауза ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1922 (2-я Нотопечатня Гос. Муз. Издат.). – (Романсы Р. Глиэра ; № 17). – Н. д. 3219; 31135.

Інша назва (з циклу):

Восемь романсов для голоса с фп. Ор. 18

Ратгауз, Даниїл Максимович (1868-?; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Восемь романсов для голоса с фп. (Ор. 18). Написано у 1904 р.

Перед нотним текстом: Посвящается Олимпиаде Николаевне Кардашевой.

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Проспект серії на тит. арк. .

Персоналії:

Кардашева, О. М. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Ты так наивна : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор.12, № 3 / Музыка Р. Глиэра; Слова Е. Гнесиной ; Deutsch von Lina Esbeer. – [Переизд.]. – М.: Юргенсон П. ; Петроград: Юргенсон И. ; Варшава; К.: Л. Идзиковский, [1917] (Электропечатня нот П. Юргенсона в Москве). – (Романсы Р. Глиэра. Серия 1 ; № 3). – Н. д. 30198.

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 12

Гнесіна, Єлизавета Фабіанівна (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Шесть романсов для голоса с фп. (Ор. 12). Написано у 1903 р., вперше видано 1905 р. у П. Юргенсона.

Присвята перед нотним текстом: Нелли Георгиевне Молленгауэр.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. та на звороті видання.

Персоналії:

Молленгауер, Н. Г. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Чего хочу, чего? : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 12, № 6 / Музыка Р. Глиэра; Слова Н. Огарева ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.: Производственный Подотдел Музыкального Отдела Н.К.П., 1920 (2-я Государ. Нотопеч. Муз. Отд. Н. К. П.). – 7 c. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 1 ; № 6). – Н. д. 882.

Інша назва (з циклу):

Шесть романсов для голоса с фп. Ор. 12

Огарьов, Микола Платонович (1813-1877; авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Шесть романсов для голоса с фп. (Ор. 12). Написано у 1903 р.

Присвята перед нотним текстом: Посвящается А. П. Киселевской.

Проспект серії на тит. арк.

Персоналії:

Киселевская, А. П. (Присв.)

Гліер, Рейнгольд Моріцович (1875-1956).

Что - любовь? : [Романс : Для голоса с фп.] : Ор. 57, № 6 / Музыка Р. Глиэра; Слова Вяч. Иванова ; Deutsch von Lina Esbeer. – М.; Петроград: Госиздат. Муз. сектор, 1923 (Нотопечатня им. П. И. Чайковского Музсектора Гиз'а, М.). – 11 с.; 33,5 см. – (Р. Глиэр : романсы. Серия 2 ; № 78). – Н. д. 4877; 36359.

Інша назва (з циклу):

Газеллы о розе

Семь романсов для голоса с фп. Ор. 57

Іванов, Вячеслав (авт. сл.)

Есбеєр, Ліна (пер.)

З циклу: Газеллы о розе. Семь романсов для голоса з фп. (Ор. 57). Присвячено Лідії Дмитрівні Кобеляцькій-Ільїній .

Подвійна видавнича нумерація (див. прим. до опису 147).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. .

Персоналії:

Кобеляцька-Ільїна, Л. Д. (Присв.)

Гловацький, Б.

Polonez Kosciuszkowski : Uklad na fortepian / B. Glowackiego. – К. ; Warszawa; Варшава: Leon Idzikowski, [1917] (Drukarnia Jana Czokolowa). – 3 s. : il.; 33,5 см. – (Za nasza i wasza wolnosc : 1817-1917). – Н. д. L. 5708 I.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

На тит. арк. портрет Т. Костюшка (1746-1817).

Персоналії:

Костюшко, Т. (Присв.)

Печатки: E. Ostrowski / Odessa / Magasin de Musique.

Годар, Шарль.

Marche francaise : Pour piano / Charles Godard; [Ed.] Victor Zientarski. – К.: Государственное издательство Украины, [1923] (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 6 c. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 4 Degre ; № 136). – Н. д. 4118.

Zientarski, Victor (1858-?; ред.)

Передрук зі старих дошок.

Відомості про склади видання у вихідних даних: Музыкальный магазин Киевского Отделения (быв. Леона Идзиковского).

Проспекти серії на тит. арк. (позиц. 92-195) та на звороті видання (позиц. 1-82).

Печатки: НКО / Науковий Інститут / українського книгознавства.

Гольдберг, М.

Любовь, как весна : "С тобой мы встретились весною..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. М. Гольдберга. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 с. : портр.; 33,5 см. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 37) (Цыгане [в Киеве] ; № 206). – Н. д. L. 5689 I.

Литературный инципит:

"С тобой мы встретились весною..."

Інша назва :

Романс

Гольдберг, М. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії (тит. арк.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго (37 позиц.). Видавничий каталог серії на звороті видання: Цыгане в Киеве, (позиц. 182-206).

Перед нотним текстом: Посвящаю брату.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

На тит. аркуші, прізвище автора помилково зазначено як Гольлберга.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Гольдберг (Присв.)

Горєлов, Олександр Леонтійович (1863- після 1937, репресований).

Наталка-Полтавка : Перша українська оперета у 3-х діях І. Котляревського : [Для фп. з надпис. текстом] / Музику пристосував до народних вистав О. Горілий. – К.: [ ], 1919 (Друкарня і нотопечатня "І. І. Чоколов"). – 19 c.

Котляревський, Іван Петрович (1769-1838; лібр.)

Горнер, Михайло.

Во власти неги : Танго : [Для фп.] / Ар. муз. Михаила Горнера; Исполняется с громадным успехом А. А. Корнашевской и А. Н. Арди. – [К.]: [Издание автора] ; [К.]: Ринде В., [1918-1919], [1918-1919] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : іл. – Н. д. 1104.

Інша назва :

Танго

Рік видання встановлено за номером нотної дошки нотодрукарні.

Портрети А. Корнашевської і А. Арді (тит. арк.).

Персоналії:

Корнашевська, А. А. (Вик. - реп.)

Корнашевська, А. А. (Портрет)

Арді, А. Н. (Вик. - реп.)

Арді, А. Н. (Портрет)

Гра : Пісні та гри для дітей дошкільного віку : [Для дитячого хору без супр.], Збірник 1-й. / Аранжував Густав Ал. Суок; Уложив по етнографічним матеріялам Р. Вовк. – О.: Державне вид-во, 1921 (3-я Сов. Типо-Литография). – 12 c. : льор. іл.; 24 см. – (Дитяча бібліотека / Під редагуванням проф. Р. Вовка); Обклад.

Зміст: Гра "Залізний ключ" : "Ой, дзвони дзвонять..."; А ми просо сіємо, сіємо : "А ми нивку оремо оремо..."; Іде, іде дід, дід; Коза-Дереза : "Я коза дереза..."; Зайчик : "Зайчику, зайчику, де ти був?"; Перепілка : "Перепілко, парубічки ідуть!"; Ягилочка : "Ягил-Ягилочка..."; Марш : "Гей там на горі Січ іде..."; Стоіть гора високая; Колядка : "Ой в ліску, в ліску...".

Інша назва :

Пісні та гри для дітей дошкільного віку

На звороті видання ініціали художника: М. Р.

Вовк, Р. (укл.)

Суок, Густав Ал. (орк.)

М. Р. (худ.)

Пчілка, Олена (1849-1930; оброб.)

Тираж: 5000 пр.

Написи: На обкладинці дарчий напис: До музвідділу В.Б.У. / О. Дзбанів[ський] / 20/1 1932.

Гра : Пісні та гри для дітей дошкільного віку : [З супр. фп.], Збірник 2-й. / Уложив по етнографічним матеріялам Р. Вовк; Аранжував Густав Ал. Суок. – О.: Державне вид-во, (обкл. 1921) 1922 (3-я Держ. Друкарня-Літографія). – 16 c. : кол. іл. – (Дитяча бібліотека / Під редагуванням проф. Р. Вовка); обклад.

Зміст: До гри в "Бобра" : "Ой ти, старий бобре..."; Козинятко : "Бігло, бігло козинятко..."; Журавель : "Повадився журавель..."; Приповістка "Скрипка і Бубон" : "І наїмось, нап'ємось..."; Безконешна : "Був собі журавель та журавочка..."; До казки "Котик та Півник" : "Ой, у лиски, в лиски новий двір..."; До казки про Телесика : "Івашечку, Івашечку..."; До казки про "Золоту сопілку" : "По малу-малу, чумаче грай..."; Городина : "Ходить гарбуз по городу...".

Інша назва :

Пісні та гри для дітей дошкільного віку

Суок, Густав Ал. (аранж.)

Вовк, Р. (укл.)

Тираж: 15000 пр.

Гречко, І.

Гимн : Свободной армии слава! Слава народу! : "Пали оковы, свободна Россия..." [Для фп.; Для пения с фп.] / Музыка капитана И. Гречко; Слова Гарольда. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. 1018.

Інша назва :

Свободной армии слава! Слава народу!

Інша назва :

"Пали оковы, свободна Россия..."

Гарольд (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки нотодрукарні Чоколова.

Гріг, Едвард (1843-1907).

Berceuse : Pour piano : Ор. 38, № 1 / Ed. Grieg; [Ed.] W. Pouchalsky. – [Перевид.]. – К.: Государственное издательство Украины, [1923] (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 6 c. – (Choix de compositions modernes pour piano / Revues, doigtees et pedalees par W. Pouchalsky ; № 12). – Н. д. Л. 209 И.

Пухальський, Володимир В'ячеславович (1848-1933; ред.)

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ. Передрук із старих дошок.

Відомості про склад видання у вихідних даних: Музыкальный магазин Киевского Отделения (быв. Леона Идзиковского).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (58 позиц.). Видавничий проспект на звороті видання (93 позиц.): Repertoire moderne. Collection des pieces pour piano / Revues et doigtees par le professeur G. Chodorowski.

Печатки: НКО / Науковий Інститут / українського книгознавства.

Грінченко, Микола Олексійович (1888-1942).

Співи до Служби Божої : [Для хору без супр.], Вип. 1 : Вечірня / Упорядкував Мик. Грінченко, Лектор музики Кам'янецького Університету. – Кам'янець на Поділлю: [ ], Року Божого 1922. – 8 с. : іл.; 35 см; обкл.

Зміст: Прийдіть, поклонімось...: Ор. 10 № 1; Благослови душє моя Господа; Прийдіть, поклонімось...: (Звичайного напіву); Благослови душє моя Господа: (Грецького роспіву); Щасливий чоловік.

Номер опуса та ім'я автора зазначено перед нотним текстом першого твору, але має відношення, скоріше за все, до обох творів першої частини збірки (с. 1-5).

Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Рудченко, Д. (Власник прим.)

Печатки: Дан. Рудченко.

Дефекти: Дефект: бракує останніх сторінок та другого арк. обкладинки.

Грудзинський, Я. І.

Гаммы и арпеджии трезвучий и их обращений : Для фортепиано с краткими теоретическими пояснениями / Составил Я. И. Грудзинский. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917-1918] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 15 c.; 33,5 см. – Н. д. L. 1323 I.

Передрук зі старих дошок. Ценз. дозвіл 1901 р. на с. 15. Рік видання встановлено за новою ціною та ін. полиграфічними ознаками.

Гулак-Артемовський, Семен Степанович (1813-1873).

Запорожець за Дунаєм : Опера на 3 дії : Для фортепіяна з текстом / Семен Артемовський. – К.; Ляйпціґ: [Україна.] Українська Накладня , [1918-1926] (Printed in Germany). – 71 c. – Н. д. 67.

Відомості про склади видання у вихідних даних.

Дефекти: Дефект : бракує обкл.

Гулак-Артемовський, Семен Степанович (1813-1873).

Ой, казала мені мати : Малороссійская песня : [Пісня Одарки з опери "Запорожець за Дунаєм"] / С. Артемовскаго; Arr. by P. Bondarenko. – New York: Published by Jos. P. Katz, сор. 1920. – 2 c. – (Little-Russian Folk Song ; № 1).

Інша назва :

малороссийская песня

Інша назва :

Пісня Одарки з опери "Запорожець за Дунаєм"

Інша назва (уривок з опери) :

"Запорожець за Дунаєм"

Бондаренко, П. (орк.)

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Дефекти: Дефект : відсутні останні стор.

Гулак-Артемовський, Семен Степанович (1813-1873).

Ой, казала мені мати : Пісня [Одарки] : Сольо-Сопран [з фп.] : Опера "Запорожець за Дунаєм" / Текст и музыка С. Артемовскаго. – New York: hed by H. E. Smolen, [1917-1923]. – 3 c. : іл.

Інша назва :

Пісня [Одарки з опери "Запорожець за Дунаєм"]

Інша назва (уривок з опери):

"Запорожець за Дунаєм"

Гуно, Шарль Франсуа (1818-1893).

Faust : Valse. Romeo et Juliette : Valse : Pour piano / [Муз.] Ch. Gounod; [Обр.] F. Faugier. – [Х.]: Всеукрмузтеком Н. К. П., [1923] (1-я госуд. Нотопечатня Главполитпросвета Н.К.П.). – 5 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano . 6 Livraison ; № 14). – Н. д. 194.

Зміст: Faust: Valse; Romeo et Juliette: Valse.

Інша назва :

Romeo et Juliette

Інша назва :

Valse

Інша назва :

Вальс

Інша назва :

Ромео і Джул'єтта

Інша назва :

Фауст

Рік встановлено порівнянням з аналогічними датованими виданнями серії (ідентичність оформлення тит. арк., наявність друкарського знака на звороті, однакова якість паперу, характерна саме для видань початку 20-х років).

На звороті видання друкарський знак Головполітосвіти.

На тит. арк. видавничий каталог серії, випуски 3-8 (59 позиц.).

Д

Давидов , Юрий Михайлович.

Ишь ты, подишь ты! : Шуточная песня : [Для пения с фп.] / аранж. Ю. М. Давыдова; Слова Л. Печерина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (К., Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : портр; 33,5 см. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 4). – Н. д. L. 5641 I. : 0-60 коп.

Щ943.4-041.5

Літературний інципіт:

"Дело было летом"

Інша назва :

Шуточная песня

Печерин, Л. (авт. сл.)

Портрет А. В. Кольчевської на тит. арк.

Проспект серії (10 позиц.) на тит. арк. та видавничий каталог (60 позиц.) на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Белолицы, румяницы вы мои : (Шуточная песня) : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. : портр. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 11). – Н. д. L. 5670 I.

Інша назва :

Шуточная песня

Портрет А. В. Кольчевської (тит. арк.).

Проспект серії (12 позиц.) на тит. арк. Видавничий каталог з 64 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Вы жертвою пали : Похоронный марш : [Для фп.] с текстом [подтекстовкой] / Аранжировка Юр. Мих. Давыдова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. – Н. д. L. 5666 I.

Інша назва :

Похоронный марш

Рік видання встановлено за номером нотної дошки. .

Видавничий каталог на звороті: Издания Л. Идзиковскаго в Киеве.

Давидов, Юрій Михайлович.

Деревенский хоровод : "Позабывши все невзгоды..." : Шуточная песня : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова; Слова Поль Барона. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : іл. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 2). – Н. д. L. 5639 I.

Літературний інципіт:

"Позабывши все невзгоды..."

Інша назва :

Шуточная песня

Барон, Поль (авт. сл.)

Портрет А. В. Кольчевської (тит. арк.).

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії (10 позиц.) на тит. арк. Видавничий каталог з 60 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Дни беззаботные : Цыганский романс : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова; Слова Веры Давыдовой. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : іл. – Н. д. Г. 1120 І.

Інша назва :

"Дни беззаботные светлыя ясные..."

Інша назва :

Цыганский романс

Давидова, Віра (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет К. А. Госсе [?] на тит. арк.

Присвята перед нотн. текстом: Посвящается Клавдіи Адольфовне Госсэ.

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Госсе, К. А. (Присв.)

Госсе, К. А. (?Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Заря зажглась : Из песен свободы : [Для пения с фп.] / Муз. Юрия Михайловича Давыдова; Слова Павла Германа ; Посвящается киевскому Совету рабочих и солдатских депутатов. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. Г. 1119 І.

Інша назва :

Из песен свободы

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки і присвятою .

Персоналії:

Киевский Совет рабочих и солдатских депутатов (Присв.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Зачем горишь моя звезда : Ответ на романс "Гори, гори, моя звезда" (Из песен свободы) Посвящается брату, Артисту Императорских театров Александру Михайловичу Давыдову / Муз. Юр. Мих. Давыдова; Слова Веры Давыдовой. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. Г. 1112 І.

Литературный инципит:

Гори, гори, моя звезда

Інша назва :

Из песен свободы

Давидова, Віра (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки .

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Давидов, О. М. (Присв.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Любовь Стеньки Разина : "Как по саду городскому..." : Уличная песня : [Для голоса с фп.] / Аранжировка Юрия Мих. Давыдова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 7 c. : портр. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 6). – Н. д. L. 5643 I.

Літературний інципіт:

"Как по саду городскому..."

Інша назва :

Уличная песня

Портрет А. В. Кольчевської (тит. арк.).

Проспект серії з 10 позиц. (тит. арк.).

Персоналії:

Разін, С. (Присв.)

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Махорочка : "Здравствуй, русская махорка..." : Русская песня : Посвящается талантливой исполнительнице русских бытовых песен Анастасии Васильевне Кольчевской : [Для голоса с фп.] / Муз. Соч. Юрия Михайловича Давыдова; Слова В. С. Ряскова. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 с. : ил.; 34 см. – Н. д. Г. 1117 І.

Літературний інципіт:

"Здравствуй, русская махорка..."

Інша назва :

Русская песня

Рясков, В. С. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет А. В. Кольчевської (тит. арк.).

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Присв.)

Кольчевська, А. В. (Портр.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Мне хочется рыдать : "Я так душой скорблю..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова; Слова Веры Давыдовой. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : портр. – (Репертуар Раисы Михайловны Раисовой ; № 20) (Цыгане в Киеве ; № 199). – Н. д. L. 5672 I.

Літературний інципіт:

"Я так душой скорблю..."

Інша назва :

Романс

Давидова, Віра (авт. сл.)

Проспект серії (тит. арк.): Репертуар Раисы Михайловны Раисовой (21 позиц.). Видавничий каталог серії на звороті видання: Цыгане в Киеве (позиц. 182-206).

Перед нотн. текстом: Посвящается несравненной Раисе Михайловне Раисовой.

Портрет Р. М. Раїсової (тит. арк.).

Персоналії:

Раїсова, Р. М. (Вик. - реп.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Не терзай мое сердце больное : Цыганский романс : Посвящается Александре Николаевне Юрской : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова ; Слова Павла Троицкого. – К.; Баку: Г. И. Ииндржишек, [1918-1919] (К., Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : ил.; 34 см.

Троїцький, Павло (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет О. М. Юрської (тит. арк.).

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Юрська, О. М. (Портрет)

Юрська, О. М. (Присв.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Оживали цветы! Воскресала любовь! : Романс: [Для голоса с фп.]: Посвящается Нине Викторовне Дулькевич / Муз. Юр. Мих. Давыдова; Слова А. Т. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. – Н. д. Г. 1116 І.

Інша назва :

Романс

А. Т. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки .

Персоналії:

Дулькевич, Н. В. (Присв.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Пали цепи : Гимн свободе : Светлой памяти великих борцов, павших за свободу России : [Для голоса с фп.] / Музыка Ю. М. Давыдова; Слова П. Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 с. : ил.; 33,5 см. – Н. д. L. 5663 I.

Литературный инципит:

"Пали цепи неволи, со стоном..."

Інша назва :

Гимн свободе

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Видавничі каталоги на звороті видання, в тому числі: Музыкальныя сочинения по случаю текущих событий.

Персоналії:

Светлой памяти великих борцов, павших за свободу России (Присв.)

Давидов, Юрій Михайлович.

Песенка о белой Мисс и черном Арапченке : "Полковник Чарли Смит..." : Из репертуара Эльги Аренс : [Для голоса с фп.] / Муз. Ю. М. Давыдова; Слова В. Агатова. – К.: Собств. авторов, 1923 (Гострест "Киев-Печать" 7-я Типо-литография). – 3 c. : портр. – (Последняя новинка 1923 г.) (Из репертуара Эльги Аренс). – Н. д. 17.

Літературний інципіт:

"Полковник Чарли Смит..."

Агатов, В. (авт. сл.)

Портрет Е. Аренс (тит. арк.).

Рекламний проспект на звороті: Романсы и песенки Юрия Мих. Давыдова.

Перед нотним текстом: Посвящается Эльге Эриховне Аренс.

Персоналії:

Аренс, Е. Е. (Вик. - реп.)

Аренс, Е. Е. (Портрет)

Написи: Пров.: На тит. арк. печатка: М.И. Рохлин / Киев / Михайловский переулок № 9 / 23.

Давидов, Юрій Михайлович.

Фантом : "Не плачу я..." : Романс : [Для фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова; Слова Поль-Барона. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. : портр. – (Репертуар Раисы Михайловны Раисовой ; № 21) (Цыгане в Киеве ; № 200). – Н. д. L. 5673 I.

Літературний інципіт:

"Не плачу я..."

Барон, Поль (авт. сл.)

Портрет Р. М. Раїсової (тит. арк.).

Проспект серії з 21 позиц. (тит. арк.): Репертуар Раисы Михайловны Раисовой. Видавничий каталог серії на звороті видання: Цыгане в Киеве (позиц. 182-206).

Персоналії:

Раїсова, Р. М. (Присв.)

Раїсова, Р. М. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Чечетка : "Летела чечетка..." : Шуточная песня : [Для голоса с фп.] / Арранжировка Юрия Мих. Давыдова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. : портр. – (Репертуар известной исполнительницы русских песен и романсов Анастасии Васильевны Кольчевской ; № 8). – Н. д. L. 5645 I.

Паралельна назва:

Літературний інципіт:

"Летела чечетка..."

Портрет А. В. Кольчевської (тит. арк.).

Проспект серії з 10 позиц. (тит. арк.). Видавничий каталог з 60 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Кольчевська, А. В. (Вик. - реп.)

Кольчевська, А. В. (Портрет)

Давидов, Юрій Михайлович.

Я вновь твоя : "Заснула страсть, ушли мечты златые..." : Новый цыганский романс : [Для голоса с фп.] / Муз. Юрия Мих. Давыдова; Слова Веры Давыдовой. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : іл. – Н. д. Г. 1115 І.

Літературний інципіт:

"Заснула страсть, ушли мечты златые..."

Інша назва :

Новый цыганский романс

Давидова, Віра (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет В. Давидової (тит. арк.).

Видавничий каталог на звороті видання.

Персоналії:

Ведерников, В. М. (Присв.)

Давидова, В. (Портрет)

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Бандура : фантазия на украинския темы [для хора а capella] / Гр. Давидовскаго. – [Голоса]. – Ростов н/Д, [1917-1918] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 4 парт. (40 с. разд. паг.) : іл; 26 см. – Н. д. 148.

Інша назва :

фантазия на украинския темы для хора а capella

Сполуч. тит. арк.

Перед нотним текстом партій присвяти : Посвящаю моему хору. .

Печатки: Печатки (тит. арк.).: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Бандура : фантазия на украинския темы для хора а capella / Свободнаго художника Гр. Давидовскаго. – 16-е изд. – Ростов н/Д: [Собств. автора]: Объединен. муз. предприятий Музпред Д. П. С., [1919-1923] (Южтопографотдел, литография.). – 29 c. : іл; 32,5 см. – Н. д. 148.

Інша назва :

фантазия на украинския темы для хора а capella

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Гукнемо з гаківниць : [Мішаний хор без супр. з муз. драми "Під згуки рідної пісні"] / Давидовського. – [Голоси]. – [Чернігів]: [Б. в.], [1920]. – 2 парт. (1, 1 с.); 21 см.

Інша назва (муз. драма, уривок):

Під згуки рідної пісні

Наприкінці нотного тексту альтової партії зазначено: 23 / VІ 20 Г. М. Вейнблат. Наприкінці партії басів зазначено: Чернигов 24 / VІ 20 Г. М. Вейнблат.

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Кобза : Продолжение "Бандуры" : Фантазія на украинскія темы для хора а capella / Свободнаго художника Гр. Давидовскаго. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Собств. автора ; Ростов н/Д: Склад издания у Андрея Дидерихс, Преемник Н-ков Л. Адлер, [1917] (Нотопечатня и типо-литография Пухович Г. М., Ростов н/Д.). – 18 c. : іл.

Інша назва :

Бандура : (продовження)

Інша назва :

фантазия на украинския темы для хора а capella

Рік видання встановлено за видавничими проспектами творів Г. Давидовського .

Перед нотним текстом: Посвящается народным учителям.

Рекламний проспект з 13 позиц. (на звороті видання): Вышли из печати произведения Гр. Давидовскаго. Коментар автора на с. 2.

Персоналії:

Народным учителям (Присв.)

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Ой на горі... : [Укр. нар. пісня: "Про Дорошенка" : Для мішан. хору без супр.] / [Обр.] Гр. Давидовського. – [Голоси]. – [Чернігів]: [ ], [1920]. – 4 парт. (1,1,1,1с.); 21 см.

Інша назва :

Про Дорошенка : ["Ой на горі та женці жнуть..." (1665-1676)]

Літературний інципіт:

Ой, на горі та женці жнуть

Інша назва (муз. драма, уривок):

Під згуки рідної пісні

Вейнблат, М. (переписувач)

Пісню використано композитором у музичній драмі "Під згуки рідної пісні".

Наприкінці нотного тексту зазначено: Чернигів 25 / ІV 20 Г. М. Вейнблат.

Персоналії:

Дорошенко, П. Д. (Присв.)

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Під згуки рідної пісні : Музична драма на 2 дії / Музика і лібретто Гр. Давидовскаго. – [Голоси]. – Ростов н/Д: Власність автора ; Ростов н/Д: Головний склад у Н-кив Л. Адлера (Андрій Дідерихс), [1917] (Пухович Г. М., Друкарня, Ростов н/Д.). – 4 парт. : С (14 с.), А (13 с.), Т (14 с.), Б (14 с.); 26 см.

Інша назва :

Музична драма

Перед нотним текстом: Присвячую моїй незабутній Неньці-Українї.

Персоналії:

Неньці-Україні (Присв.)

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Під згуки рідної пісні : Музична драма на дві дії : [Для співу з супр. фп.] / Музика і лібретто Гр. Давидовського. – 1-е вид. – Ростов н/Д: Власність автора ; Ростов н/Д: Головний склад у Н-кив Л. Адлера (Андрій Дідерихс), [1917] (Пухович Г. М., Друкарня, Ростов н/Д.). – 86 c. : іл; 28 см.

Інша назва :

Музична драма

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952; лібр.)

Перед нотним текстом: Присвячую моїй незабутній Неньці-Українї.

Видавничий каталог з 12 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Неньці-Україні (Присв.)

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Україна : Поэма для хора а capella / Г. М. Давидовський; Свободнаго художника Гр. Давидовскаго; Слова Т. Шевченко. – [12-е вид.]. – Ростов н/Д: Объединен. муз. предприятий Музпред Д. П. С., [1920-1923] (Южтопографотдел, литография., Ростов н/Д.). – 11 c. : іл. – Н. д. Д. П. С. 141.

Інша назва :

Поэма для хора a capella

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Перед нотним текстом: Посвящается памяти незабвеннаго Тараса Шевченко.

Тираж: 2000 пр.

Давидовський, Григорій Митрофанович (1866-1952).

Україна : Поэма для хора a capella / Свободнаго художника Гр. Давидовскаго; Слова Т. Шевченко. – 7-е изд. – Ростов н/Д: Собств. автора ; Ростов н/Д: Склад издания у Андрея Дидерихс, Преемник Н-ков Л. Адлер, [1917-1918]. – 13 c. : іл.

Інша назва :

Поэма для хора a capella

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Рік видання встановлено за видавничими каталогами творів Г. Давидовського.

Перед нотним текстом: Посвящается памяти незабвеннаго Тараса Шевченко.

Видавничий каталог з 12 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Шевченко, Т. Г. (Присв.)

Деліб, Лео (1836-1892).

Passepied : Dans le style ancien : [Pour piano] / L. Delibes; Transcrit par G. Chodorowski. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1917-1918] (Impr. de musique I. Tchokoloff, Kieff). – 5 с.; 33,5 см. – (Repertoire Moderne. Collection des pieces pour piano / Revues et doigtees par le professeur G. Chodorowski ; № 13). – Н. д. L. 551 I.

Інша назва :

Dans le style ancien

Ходоровський, Г. (транскр.)

Друковано зі старих дошок. Перше видання здійснено у 1908-1910 рр.

Проспект серії на тит. арк. (97 позиц.). Видавничий проспект на звороті видання (60 позиц.): Choix de compositions modernes pour piano / Revues, doigtees et pedalees par W. Pouchalsky.

Описано за відомостями перед нотним текстом.

Печатки: Библиотека Учащихся Киеской Консерватории.

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927).

Другий десяток народніх українських пісень з репертуара Охматівського хора : [Хори та ансамблі без супр.] / [Оброб.] П. Демуцького. – [К.]: Книгарня видавництва "Час", [1917-1918] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 7 c. – Н. д. 1053.

Зміст: Слава страстем Христовим : "Царю Христе, Боже милий!...": Псальма; Всемірний потоп : "Сказав Господь своїм духом...": Псальма; Сирітка : "Дивная година по світі настала..."; Радуйся Маріе : "Радуйся Маріе, Небесна Царице...": Кант; На городі верба рясна : Вулична пісня; Ой у полі озеречко; Котилася ясна зоря : Вулична пісня; Ой у полі кирниця безодня: Дуэт [!] для альтів; Гей, колись була; На городі огірочки.

Микита (лірник; записано від)

Роман (лірник; записано від)

Ридько Слюсар (лірник; записано від)

Карпенко, Василь (записано від)

Васильченко, Назар (записано від)

Сердун, Зінаїда (записано від)

Васильченко, Явдоха (записано від)

Зощак, Грицько (записано від)

Господенко, Параска (записано від)

Савицький, Тодор (записано від)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні "И. И. Чоколов".

Персоналії:

Охматівський хор (Вик. - реп.)

Печатки: Т-во "Час" у Київі; Книгозбірня.

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927).

Літургія : [Для хору без супр.] / Муз. П. Демуцького. – К.: [Б. в. ], 1922 (7-я Гостип., К.). – 16 c.

Наприкінці нотного тексту цензурний дозвіл: Р. Ц. 24. Х. 22 г., Киев.

Тираж: 1000 пр.

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927).

Перший десяток народніх українських пісень з репертуара Охматівського хора : [Для мішан. хору без супр.] / [Обр.] П. Демуцького. – [Перевид.]. – [К.]: Книгарня видавництва "Час", [1917-1918] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 8 c. : іл; 26 см. – Н. д. 296.

Зміст: Псальма : "В славним гради..."; Кант : "О пресвята Диво-Маты..."; Псальма : "А Бог Адама створыв"; Псальма : "Ой, когда конець вика искончаеться..."; Страшний суд; Колядка : "Нова радость стала..."; Колядка : "А всклыкнулы ангелы..."; Чумацька пісня : "Зійшло сонце веснянее..."; Чумацька пісня : "Ой ходыв чумак..."; Побитова пісня : "Чы ты, ненько, чула..."; "А ще сонце не заходыло..." : Вулична пісня; "Цвіла, цвіла калинонька..." : Вулична пісня; "Дивчыно, дивчыно, тебе маты клыче!" : Вулична пісня.

Нотний текст надруковано зі старих дошок, збережено видавничі номери і цензурний дозвіл першого видання (К., 25 Ноября 1906 г.). У перевиданні - інша орфографія на тит. арк. (текст не транслітеровано, а подано укр. мовою), художнє оформлення має типовий дизайн перших пореволюційних років, інша якість паперу, ціну вказано в карбованцях. .

Тексти пісень під нотним рядком транслітеровано рос. літерами.

Персоналії:

Охматівський хор (Вик. - реп.)

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927).

Три українські пісні : Для народніх хорів [без супр.] / Муз. П. Демуцького. – К.: Видавництво Книгарні Є. Череповського, 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 4 c. – Н. д. 1049.

Зміст: Ще не вмерла Україна : Український гімн; Заповіт; Наша дума, наша пісня.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Чубинський, П. П. (авт. сл.)

На звороті видання - вірші Т. Шевченка: До заповіту (3-й куплет); Учітеся, брати мої! (останній з позначкою про можливість його виконання на мелодію "Заповіту").

Зміст збірника вказано на тит. арк.

Печатки: КОГИЗ.

Дитячя Розвага : Збірка забавок для дітей : [Рухливі гуртові ігри, ігри-танки, інсценіровки пісень з нотами : Для голосу або дит. хору без супр.] / Склав С. Титаренко. – 2-е [доповнене] вид. – К.: Криниця, 1918 (Друкарня Товариства "Криниця"). – ІV, 65, [2] c. : іл.

Інша назва :

Збірка забавок для дітей

Лапин, П. (худ.)

На обкладинці зазначено ім'я художника: П. Лапин.

Дрізо, Лев.

Перед букетом! : "Передо мной лежит букет..." : Романс : [Для голоса с фп.] / Слова и муз. Льва Дризо. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 43) (Цыгане [в Киеве] ; № 210). – Н. д. L. 5700 I.

Інша назва :

"Передо мной лежит букет..."

Інша назва :

Романс

Дрізо, Лев (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії (тит. арк.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго (44 позиц.). Видавничий каталог серії на звороті видання: Цыгане в Киеве, (позиц. 182-211).

Перед нотним текстом: Посвящаю талантливому В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Дрімцов, Сергій Прокопович (1867-1937).

Хоровое пеніе : 11-ть великорусских песен в народной гармонизации / [Сост., обр. с предисл. и комент.] С. П. Дремцов. – Х.: Культурно-Просветительное Бюро при Совете Харьковск. Обласн. Кооперативных Съездов: Книгоиздательство "Союз" Харьковскаго Кредитнаго Союза кооперативов, [1919] (Харьков. Типографія "Печатник"). – 15 c.

Зміст: Ты взойди, солнце красное; Ты взойди, солнце красное; Ах, ты ночь-ли, ноченька; Что вились-то мои русы кудри; Сохнет, вянет в поле травка; Не пой ты, соловьюшка; Ах, закаталось солнце; Вниз по Волге, реке; Дума о братьях Боярченковых; Ты не стой, колодец; Простоял я, молодец.

Інша назва :

Одиннадцать великорусских песен в народной гармонизации

Рік видання встановлено за передмовою.

Видавничий проспект на звороті видання.

Написи: Пров.: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Дрімцов, Сергій Прокопович (1867-1937).

Шкільна збірка українських народніх пісень для початкових шкіл : [Одноголосні і багатоголосні співи, танки та гри без супр. / Уклав, обробив з передм. та комент.] С. П. Дремцов. – Х.: Видавництво "Союз" Харківського Кредитового Союзу Кооператорів, 1919 (Х., Друкарня А. М. Суханова и А. М. Иванова). – 28 c. : іл. – (Шкільна й позашкільна бібліотека під ред. Д. Г. Панадіаді та О. Н. Синявського).

Видавничий каталог на с. 4 обкл.

Печатки: ВУАН; Головна Книжна Палата; Національна Бібліотека Української Держави у Київі [з тризубом], 1918 р.

Другий альбом найкрасших українських пісень : На хори мішані, мужеські [без супр.] і сольові [пісні з фп.] / [Упоряд. Г. Е. Смолинський]. – New York: Головний склад нот і театральних штук H. E. Smolensky (H. E. Smolen), [1917]. – 28 с. : іл.; 26 см.

Щ941.1 + Щ941.4 + Щ943.1 + Щ943.2 + Щ943.3 + Щ924

Зміст: Молитва : "Боже великий єдиний...": (Гимн на мішаний хор) / М. В. Лисенко; Туман, туман, долиною: Сольо сопранове або тенорове; Зійду на гору, гляну на море: Сольо альтове; Засвистали козаченьки: Хор мужеський; Повій вітре, на Вкраїну: Хор мужеський; Зібрали ся всі бурлаки: Хор мужеський; Ой, у лузї та і при березї: Хор мужеський; Скажи менї правду: На три голоси; Ой, ішов я вулицею раз: Хор мужеський; Реве та стогне Днїпр широкий: Хор мужеський; Ой, і не гаразд Запорожцї: Хор мужеський; Ох, та не люби двох: Хор мужеський; Тихо, тихо Дунай воду несе: Хор мужеський; Гей, чого, хлопцї: Хор мужеський; Ой у поли три криниченьки: Хор мішаний; Раз на вартї я стояв: Хор мішаний; Зеленая рута: Хор мішаний; Ой ти зоре вечірная: Хор мішаний; Ой їхав чумак: Хор мішаний; Ой закувала сива зозуленька: Хор мішаний; Прощайте, прощайте тесові пороги: Сольо басове; Дївчино моя, та зарученая: Сольо тенорове; Ой Божеж мій, Боже, милий покидає: Для сопрана; Ой, лихо менї тяжке: Сольо басове; Ой ходив чумак сїм рік по Дону: Сольо басове.

Інша назва :

альбом найкрасших українських пісень

Інша назва :

альбом 25 найкрасших українських пісень з нотами

Смолинський, Г. Е. (укл.)

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Кониський, Олександр Якович (1836-1900; авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Сребницький, А. П.

Правопис збережено за оригіналом.

Персоналії:

Кухта, П. В. (Власник прим.)

Морозенко (Присв.)

Канадське Товариство Приятелів України / Осередок Торонто (Власник прим.)

Український народний дім. / Торонто, Ont. (Власник прим.)

Написи: На оправі власницький напис (П. В. Кухта) брунатими чорнилами: Збірник Смоленського. // І-ший до V-го Альбом. / П. В. Кухта.

Печатки: Канадське Товариство Приятелів України / (Осередок Торонто) / Проєкт "Відродження"; Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home; П. В. Кухта.

Душогуби : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 5-ох діях / І. Тогобочного. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 4 с. (обкл.). – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Тогобочний, Іван Андрійович (драматург, актор і театр. діяч; 1862-1933; лібр.)

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Душогубка : Драма в 4-ох діях [Мелодії, голос, хор без супр.] / Манька [Г. І. Грушевського : Нотний додаток до п'єси]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 3 c. – 0.60 $.

Щ974(4УКР)

Анотація:

У НБУВ є два видання цього твору. Обідва видання ідентичні за всіма ознаками, крім прізвищ авторів драми, зазначених на обкл. Автором драми у 1-му виданні зазначено [Л.Я. ] Манька. У 2-му виданні ім'я автора драми зазначено як Т. Трушевський. Скоріш за все, автором твору є Григорий Іванович Грушевський, саме у нього є драма "Душогубка". Мабуть, при друкуванні, рукописну букву "Г" було сприйнято як "Т".

Манько, Леонід Якович (укр. актор і драматург; 1868, Полтава - 1922 Єлисаветград, тепер Кіровоград; лібр. зазначений, скоріш за все, помилково)

Грушевський, Григорий Іванович (лібр.)

Збірка вокальних номерів до вистави.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів (28 позиц.).

Написи: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Душогубка : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 4-ох діях / Т. Трушевського [! Г. І. Грушевського]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 3 с. (обкл.). – 0.60 $.

Щ974(4УКР)

Анотація:

У НБУВ є два видання цього твору. Обідва видання ідентичні за всіма ознаками, крім прізвищ авторів драми, зазначених на обкл. Автором драми у 1-му виданні зазначено [Л.Я. ] Манька. У 2-му виданні ім'я автора драми зазначено як Т. Трушевський.

Грушевський, Григорий Іванович (драматург; 1865-1921; лібр.)

У виданні ім'я автора зазначено помилково.

Скоріш за все, автором твору є Григорий Іванович Грушевський, саме у нього є драма "Душогубка". Мабуть, при друкуванні, рукописну букву "Г" було сприйнято як "Т".

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів (28 позиц.).

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Дюран, Марі Огюст (1830-1909).

Annette et Lubin : Gavotte pastorale : Pour piano : Ор. 79 / М. О. Дюран; [Муз.] Aug. Durand; [Ред.] W. Pouchalsky. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 5 c. – (Choix de compositions modernes pour piano / Revues, doigtees et pedalees par W. Pouchalsky ; № 2). – Н. д. 177.

Інша назва :

Gavotte pastorale

Пухальський, Володимир В'ячеславович (1848-1933; ред.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії з 60 позиц. (тит. арк.).

Дячиха : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Комедия в 4 діях / [Тетяни] Сулими. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 4 с. (обкл.). – 0.60 $.

Щ974(4УКР)

Сулима, Тетяна (бл. 1863-?; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави .

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД.

Е

Елєгія : "І ще годину, ще й хвилину..." : Дует : сопран і баритон, або тенор і баритон [з супр. фп.]. – New York: H. E. Smolensky , [1917-1922]. – 3 c. : іл. – (Видавництво Української Музичної Бібліотеки).

Літературний інципіт:

"І ще годину, ще й хвилину..."

Інша назва :

Дует (сопрано/тенор і баритон)

Нотний текст вокальних партій надруковано ще й окремо на ненумерованій сторінці.

Крайні дати видання встановлені між роком заснування видавництва та датою власницького напису на тит. арк.

Персоналії:

Кухта, П. В. (Власник прим.)

Написи: Власницький напис на тит. арк. в печатці: П. В. Кухта, 1922.

Печатки: П. В. Кухта; Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home; Ukrainian people home.

Ж

Жак, С.

Под красным знаменем : Марш : Посвящается Главнокомандующему всеми вооруж. силами УССР товарищу Фрунзе : [Для фп.] / соч. С. Жака – Б.м., [1922-1923]. – [4] c. : цв.ил.; в обл.

На илюстр. обл. стилизов. инициалы художника-оформителя: П И В.

На шмуцтитуле стихотв. автора : "Посвящение" М. Фрунзе. .

Персоналії:

Фрунзе М. (Присв.)

Написи: На шмуцтитуле над посвящением надпись карандашем: т. Рабичевскому |т. Фрунзе просит заключения ВУЦ?В.О(нерозб.) | 6.ХI.

Жидовка вихрестка : Драма в 5-х діях : [Мелодії, голос, хор без супр. : Нотний додаток до п'єси / І. Тогобочного]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 4 с. (обкл.); 27 см. – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Тогобочний, Іван Андрійович (укр. драматург, актор, театр. діяч; 1862-1933; лібр.)

Автора твору у виданні не зазначено.

Видання без тит. арк. описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова (72 поз.).

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

З

За Немань іду : Оперета в 4-х діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до оперети] В. А. [В. С.] Александрова. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 11 с. (обкл.); 27 см. – 1.25 $.

Щ973(4УКР)

Александров, Володимир Степанович (письменник, драматург; 1825-1893; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Зак, Д. Г.

На берегах Сана : Вальс для фп. : Посвящается 6-му Понтонному баталиону : Ор. 37 / Соч. Д. Г. Зак. – 1 изд. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. – Н. д. 1000.

Вальс

Рік видання встановлено за номером дошки нотодрукарні.

Персоналії:

6-й Понтонний баталйон (Присв.)

Залеський, Осип (1892-1984).

Колядничок : До співу на діточі голоси з фортепяном / Зладив [та автор післямови] Осип Залеський. – Stanislau : [Ліра]: Бистриця, cop. 1922 (Кисілевський А., Коломия). – 31 c.

Зміст: Бог предвічний; Нова рада стала: (придніпрянська); На небі зірка; Дивная новина; Сидить Христос на престолі; Добрий вечір тобі пане господарю : (придніпрянська); Нова радість; Коляда, коляда: (придніпрянська); Я маленький хлопчик; Вселенная веселися; Що це таке коляда та з відки їх назва: [Післямова].

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; фольк.)

Післямова О. Залеського "Що це таке коляда та звідки їх назва" на с. 29-31.

Печатки: ВБУ ВУАН; Музичне видавництво "Ліра" .

Залеський, Осип (1892-1984).

Пісні : на оден голос з форт. / О. Залеський. – Станислав; Львів: Українське музичне видавництво "Ліра", 1923 (C. G. Roder, G. M. B. H., Leipzig). – 3 c. – Н. д. У.М.В. 23 Ліра.

Зміст: Стою на березі; Погасло сонце.

Олесь, Олександр Іванович (1878-1944; авт. сл.)

Видавничий номер зазначено на тит. арк.: Ліра № 23.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Видавничий каталог з 24 позиц. на звороті.

Залеський, Осип.

Пісня борцїв : "Ми не кинем зброї..." : Мужеський хор [без супр.] / О. Залеський; [Авт. сл.] О. Олесь. – [Львів]: Українське музичне видавництво "Ліра", [1917-1920] (C. G. Roder, G. M. B. H., Leipzig). – 3 с.; 28 см. – (Мужеські хори ; № 4). – Н. д. У.М.В. 9 Ліра; Ліра. Ч. 9 : 0.60 с.

Щ941.4-0-041.3(4УКР)

Літературний інципіт:

"Ми не кинем зброї..."

Олесь, Олександр (1878-1944; авт. сл.)

Видавничий номер зазначено на тит. арк.: Ліра, Ч. 9. Відомості про склад видання у вихідних даних: Книгарня наук. тов. ім. Шевченка Львів.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії на тит. арк. (4 позиц.).

Персоналії:

Українському Січовому Війську! (Присв.)

Залеський, Осип.

Поляглим в бою : Мужеській хор [без супр.] / [Комп.] Осип Залеський; [Авт. слів] М. Голубець. – Львів: Українське музичне видавництво "Лїра", [1917-1923] (C. G. Roder, G. M. B. H., Leipzig). – 5 c. – (Мужеські хори ; 2-га серія). – Н. д. У.М.В. 10 Ліра.

Літературний інципіт:

"Спіть скалічені, порвані, вбиті..."

Голубець, М. (авт. сл.)

Видавничий номер зазначено на тит. арк.: Ліра, Ч. 10. .

Відомості про склад видання у вихідних даних: Книгарня наук. тов. ім. Шевченка Львів.

Проспект серії з 2 позиц. (тит.арк.).

Заповіт Т. Г. Шевченка : "Як умру, то поховайте..." : Про чоловічий хор [без супр.] / [Мелодія Г. Гладкого ; Сл. Т. Г. Шевченка]. – Полтава: Видання Т-ва "Боян", [1917]. – 3 c. : іл; 29 см.

Літературний інципіт:

"Як умру, то поховайте..."

Гладкий, Гордій Павлович (1849-1894;

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Боцула А. (гравер)

Відомості про склад видання у вихідних даних: Полтава : "Українська Книгарня".

Рік видання зазначено наприкінці нотного тексту.

Вихідні дані на звороті видання.

На тит. арк., кожній стор. та на звороті видання - орнамент.

Наприкінці нотного тексту зазначено ім'я художника (гравера?): А. Боцула. .

Печатки: Печатка (тит. арк.): Книгарня Полтавської Спілки Спож. Т-в | Полтава, Котляревська 45 .

Запорожський клад : Комедийо-опера в 3-ох діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до драми] К. І. Ванченко-Писанецького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 40 с.; 27 см.

Ванченко-Писанецький, Костянтин Іполитович (укр. актор, режисер, антрепренер, драматург; 1863-1928; лібр.)

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів (30 позиц.).

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави за драмою К. І. Ванченка-Писанецького.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Зарем, А. М.

Сон старушки : Музыкальная картина для пения с сопровождением фп. / Муз. А. М. Зарема. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1916-1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 7 c. : іл. – Н. д. Г. 1023 І.

Інша назва :

Музыкальная картина для пения с сопровождением фп.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Видавничий проспект на звороті видання.

Написи: Пров.: На тит. арк печатки: Музыкальный и нотный магазин Акц. О-ва Г. И. Іиндржишек. Кіев.

Заремба, Владислав Іванович (1833-1902).

Ой, люли, люли, моя дытыно : [Для співу з фп.] / Музыка Владислава Зарембы; Слова Тараса Шевченка. – New York: Н. Е. Smolen , [1917-1928]. – 3 c. : іл. – (Кобзарь Тараса Шевченка ; 2 серія, № 23).

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Проспект серій на тит. арк.: Кобзарь Тараса Шевченка : Серія перша (позиц. 1-15) та Серія друга (позиц. 16-30).

Видавничий проспект на звороті видання: Українська Музична Біблїотека.

Видання є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності видавця), опублікованого у Києві фірмою Л. Ідзіковського і надрукованого в типографії К. Г. Редера в Лейпцигу (цензурний дозвіл 1898 р.). .

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Збірник революційних пісень : Для чоловічого 4-х голосн. хору з супр. фп. / [Уклав та обробив Я. С. Степовий]. – К.: Державне Видавництво, 1921 (7-а Державна друкарня). – 24 c. – Н. д. 1182.

Зміст: Интернационал : "Вставай, проклятьем заклейменный..." = "Повстаньте гнані і голодні..."; Похоронный марш : "Вы жертвою пали в борьбе роковой..."; Смело товарищи в ногу; Дубинушка : "Много песен слыхал я..."; Вперед : "Пролетарии всех стран соединяйтесь..."; Красное знамя : "Слезами залит мир безбрежный..."; Коммунистическая марсельеза : "Мы пожара всемирного пламя..."; Шалійте, шалійте, скажені кати!; Вічний Революцьонер : Гімн; Заповіт.

Степовий, Яків Степанович (1883-1921; укл.)

Дегейтер, Пьєр (1848-1932; авт. ориг.)

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Колесса, Олександр (авт. сл.)

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908; авт. ориг.)

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912; авт. ориг.)

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Ім'я укладача у виданні та в бібліографічному покажчику МЛУ не зазначено .

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Тираж: 3000 пр.

Написи: Пров.: Печатки: Головна Книжна Палата (на обкл.); ВБУ ВУАН (на обкл. та с. 24).

Печатки: ВБУ ВУАН; Головна Книжна Палата.

Збірник українських пісень з репертуару хору української господарської акадємії в Ч. С. Р, Зошит І. – Подебради: [ ], 1923 (Vancura B., Podebrady). – 47 c. : іл.

Зміст: Іван Гус; Ой, в Ерусалимі рано задзвонили : Щедрівка; Ой, дивнеє народження; Ой у полі при дорозі; Ой видить Бог : Колядка; Чи дома, дома хазяїн дома : Колядка; По всьому світу стала новина : Колядка; Слава Вкраїні; Та щука риба в морі; Рано-вранці я вставала; Зашуміла ліщинонька; Червона калина у лузі стояла; Та туман яром; Ой у полі при дорозі; Чорна рілля; Ой пущу я кониченька; Журавлі; Отамане батьку; Перше Травня; Ой на горонці; Про Нечая; А хто бачив, а хто чув; Ой горе тій чайці; Ішов козак без ліс; За городом качки пливуть; Коло млина, коло броду; За річкою, за Дунаєм; Ой з-за гори, з-за крутої; Коло млина ясенина; По той бік гора; Ой у полі два явори; Над річкою бережком; Ой зійшла зоря : Дума про Почаївську Божу Матір; Мала мати одну дочку; Ой пряду, пряду; Журавель.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Концевич

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922;

Сердюк, З. (оброб.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; орк.)

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; орк.)

Кізима, Олександр (орк.)

Корнійчук, А. (худ.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979;

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947;

На обкл. им'я художника: А. Корнійчук.

Обкл. парал. чеськ. Тексти пісень укр. і транслітеровано латиницею.

Персоналії:

Хор української господарської академії в Ч. С. Р. (Вик. - реп.)

Печатки: Інститут мовознавства / Бібліотека / м. Київ.

Збірник українських пісень з репертуару хору української господарської акадємії в Ч. С. Р., Зошит І – Б.м. – Подебради: Б. в., 1923 (B. Vancura, Podebrady). – 47 c : іл.; 30 см; обкл.

Зміст: Іван Гус; Ой, в Ерусалимі рано задзвонили : Щедрівка; Ой, дивнеє народження : Колядка; Ой у полі при дорозі ; Ой видить Бог : Колядка; Чи дома, дома хазяїн дома : Колядка; По всьому світу стала новина : Колядка; Слава Вкраїні ; Та щука риба в морі ; Рано-вранці я вставала ; Зашуміла ліщинонька ; Червона калина у лузі стояла ; Та туман яром ; Ой у полі при дорозі ; Чорна рілля ; Ой пущу я кониченька ; Журавлі ; Отамане батьку ; Перше Травня ; Ой на горонці; Про Нечая ; А хто бачив, а хто чув; Ой горе тій чайці ; Ішов козак без ліс ; За городом качки пливуть ; Коло млина, коло броду ; За річкою, за Дунаєм ; Ой з-за гори, з-за крутої ; Коло млина ясенина ; По той бік гора ; Ой у полі два явори ; Над річкою бережком ; Ой зійшла зоря : Дума про Почаївську Божу Матір; Мала мати одну дочку ; Ой пряду, пряду ; Журавель.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Концевич (оброб.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; оброб.)

Сердюк, З. (аранж.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; оброб.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979; оброб.)

Кізима, Олександр (оброб.)

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947; оброб.)

Корнійчук, А. (худ.)

На обкл. им'я художника: А. Корнійчук.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Обкл. парал. чеськ. Тексти пісень укр. і транслітеровано латиницею.

Печатки: Інститут мовознавства | Бібліотека | м. Київ.

И

Игры : [Для голоса с фп.], Сборник 1. / Аранжировка А. Лямперт; Составила Е. О. Зелигер-Рубинштейн. – О.: Государственное издательство, 1922. – 24 c. : іл.; 17х24 см. – (Детская библиотека / Под ред. Р. Волкова); обкл.

Зелигер-Рубинштейн, Е. О. (укл.)

Лямперт, А. (аранж.)

Вовк, Р. (ред.)

На обкл. рік видання інший - 1921.

Автографи: .

Написи: На тит. арк. дарчий напис: До Музичного відділу ВБУ / О. Дзбанівський / 20 / І. 32.

Интернационал : [Для духового оркестра] / Аранж. Подгорбунский; [Муз. П. Дегейтера]. – К.: Издание Культпросвета Музыкальной Секции Наркомвоена, 1919 (Нотопечатня И. И. Чоколова, K.). – 7 c. – Н. д. 1115.

Інша назва:

Інтернаціонал

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Підгорбунський (аранж.)

Интернационал : Для смешанаго хора [з супр. фп.] / Аранж. В. Верховинця ; Слова Е. Потьє ; Укр. перекл. М. Вороного]; [Муз. П. Дегейтера. – [К.]: Политпросвет Доркпрофсожа Юго-Зап. Ж. д., [1920]. – 4 c. – Вид. № 1.

Літературний інципіт:

"Повстаньте, гнані і голодні..."

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938; аранж.)

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Видавничий номер зазначено тільки на тит. арк.

Персоналії:

ІІІ Коммунистический Интернационал (Присв.)

І

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Berceuse : [Для фп.] : Ор. 1 / Comp. Sergius Iliachenko. – [ ]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1066.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Chanson sans paroles : [Для фп.] : Ор. 15 / Comp. Sergius Iliachenko. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 5 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1072.

Переклад назви: Пісня без слів.

Проспект серії на тит. арк. (16 позиц.).

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Nereides Valse : Op. 2 / Comp. Sergius Iliachenko. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1062.

Інша назва :

Вальс

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Reverie : [Для фп.] : Ор. 10 / Comp. Sergius Iliachenko. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1065.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Бухарскій патруль : [Для фп.] : Ор. 9 / Соч. Сергея Александровича Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 5 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1069.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Перед нотним текстом: Посвящается Моему любимому брату Дмитрію Александровичу Ильяшенко.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Д. О. (Присв.)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Вдали от тебя : Вальс : [Для фп.] : Ор. 7 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 5 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1064.

Інша назва :

Вальс

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Верден марш : [Для фп.] : Ор. 3 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 5 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1061.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Восточный танец : [Для фп.] : Ор. 4 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1067.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Гавот-флирт : [Для фп.] : Ор. 5 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1059.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Желанный мир : Марш : [Для фп.] : Ор. 8 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1060.

Інша назва :

Марш

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк. .

Перед нотним текстом: Посвящается воюющим народам Нового и Старого света.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Мазурка : [Для фп.] : Ор. 16 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1073.

Проспект серії на тит. арк. (16 позиц.).

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Ноктюрн : [Для фп.] : Ор. 13 / Comp. Sergius Iliachenko. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1071.

Проспект серії на тит. арк. (16 позиц.).

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Серенада : [Для фп.] : Ор. 11 / С. О. Ілляшенко; Соч. С. А. Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1063.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Перед нотним текстом: Посвящается дорогой матери Евгеніи Дмитріевне Ильяшенко.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Є. Д. (Присв.)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Траурный марш : [Для фп.] : Ор. 12 / Comp. Sergius Iliachenko. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1070.

Паралельна назва:

Інша назва :

Марш

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Перед нотним текстом: Посвящается Погибшим воинам за возсоединеніе Великой Россіи.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, Сергій Олександрович.

Элегия : [Для фп.] : Ор. 6 / Соч. Сергея Ильяшенко. – [К.]: Собств. автора, [1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", К.). – 3 c. : портр. – (Сочинения Сергея Александровича Ильяшенко). – Н. д. 1068.

Проспект серії з 15 позиц. на тит. арк.

Перед нотним текстом: Посвящается Незабвенной памяти горячо любимого отца Александра Ефимовича Ильяшенко.

Персоналії:

Ілляшенко, С. О. (Портрет)

Ілляшенко, О. Ю. (Присв.)

Ільсаров, І. Г.

Осенние напевы : "Скучно так скучно!." : [Для голоса с фп.] / Муз. И. Ильсарова. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Любимые песни И. Г. Ильсарова ; № 3) (Цыгане [в Киеве] ; № 246). – Н. д. L. 5730 I.

Літературний інципіт:

"Скучно так скучно!."

Тілес, Сарра (авт. сл.)

Проспект серії (4 позиц., тит. арк.): Любимые песни И. Г. Ильсарова. На звороті видання видавничий каталог серії (позиц. 182 - 230): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Ільсаров, І. Г. (Портрет)

Ільсаров, І. Г.

Эх, и зачем колесо поломалося : [Для голоса с фп.] / Муз. И. Г. Ильсарова; Слова Сары Тилес. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Любимые песни И. Г. Ильсарова ; № 4) (Цыгане [в Киеве] ; № 228). – Н. д. L. 5731 I.

Литературный инципит:

"Что призадумалась, красная девица?"

Тілес, Сарра (авт. сл.)

Проспект серії (4 позиц., тит. арк.): Любимые песни И. Г. Ильсарова. На звороті видання видавничий каталог серії (позиц. 182 - 230): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Ільсаров, І. Г. (Портрет)

Інтернаціонал : "Повстаньте, гнані і голодні..." : Для мішаного хору [з супр. фп.] / Аранжовка В. В-ця [В. Верховинця] ; Слова [Е. Потьє] в перекладі М. В-го [М. Вороного]; [Муз. П. Дегейтера]. – Перше українське видання. – К.: Видавництво Українського Робітничого Клюбу, Липень 1919 (Друкарня І. І.Чоколова). – 4 c. : іл. – (Серія музична ; № 1). – Н. д. 1110.

Літературний інципіт:

"Повстаньте, гнані і голодні..."

На тит. арк. ініціали художніка: Г. М.

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938; аранж.)

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Описано за тит. арк., відомостями перед нотним текстом та на звороті. .

Тираж: 10000 пр.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті: Національна Бібліотека Української Держави у Київі (з тризубом) АЦИІ [1918] р.

Печатки: Національна Бібліотека Української Держави у Київі [з тризубом], 1918 р.

Інтернаціонал : "Вставай сплямований прокляттям ..." : [Для мішаного хору без супр.] / Слова Е. Потьє; Муз. П. Дегейтера. – Кам'янець: Видавництво Наросвіти, 1920. – 8 c. : іл.

Зміст: Інтернаціонал : "Вставай сплямований прокляттям ..."; Шалійте, шалійте.

Літературний інципіт:

"Вставай сплямований прокляттям ..."

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Г. М. (худ.)

Колесса, Олександр (авт. сл.)

Описано за тит. арк., відомостями перед нотним текстом та на звороті. .

Печатки: Бібліотека Кам'янець-Подільского Державного Українського Університету.

Інтернаціонал : "Повстаньте, гнані і голодні..." : Міжнародній Робітничий Гімн : Для мішаного хору [з супр. фп.] / Аранжовка В. Верховинця ; Слова [Е. Потьє] ; в перекладі М. Вороного; [Муз. П. Дегейтера]. – Х.: Всеукраїнське державне видавництво, 1921 (2-а Радянська Художня Літографія). – 4 c. : іл. – (Бібліотека революційних пісень ; ч. 1).

Інша назва :

Міжнародній Робітничий Гімн

"Повстаньте, гнані і голодні..."

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Верховинець, Василь Миколайович (1880-1938; аранж.)

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Тираж: 100000 пр.

Інтернаціонал : "Повстаньте, гнані і голодні..." : [Для мішаного хору з фп. та дирекціон] / Переклад для хору і оркестру А. Кастальскаго ; [Слова Е. Потьє в перекладі М. Вороного]; [Муз. П. Дегейтера]. – Х.: Головполітосвіти Всеукраїнський Музичний відділ Н. К. О, 1921 (1-я Гос. Ното-печатня Всеукрмузкома Н. К. П. Харьков). – 7 c. : іл. – Н. д. 400.

"Повстаньте, гнані і голодні..."

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Кастальський, Олександр Дмитрович (1856-1926; аранж.)

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Інтернаціонал : "Повстаньте, гнані і голодні..." : [Для мішаного хору без супр.]" / Слова Е. Потьє ; Укр. переклад М. Вороного]; [Муз. П. Дегейтера. – [Х.]: [Муз. Відділ Н. К. О.], [1923]. – 2 арк.

Літературний інципіт:

"Повстаньте, гнані і голодні..."

Дегейтер, Пьєр (1848-1932;

Потьє, Ежен (1816-1887; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; пер.)

Надруковано на розвороті (с. 2-3), перша та остання сторінки чисті.

Описано за відомостями перед нотним текстом та за рукописними примітками О. Т. Дзбанівського на с. 1.

Написи: "МузО НКО [Музичний !Отдел Народного Комісаріату Освіти] надруковало 1923 р. для Харків. Олімпіади під час 1 травня. Підготовка велась кілька місяців, брали участь понад 25 клубних хорів, але справу всю зірвали керівники Губполітосвіти../ О. Дзбанів[ський]".

Й

Йєнсен, Адольф (1837-1849).

Irrlichter = Feu follet : Pour piano : Ор. 17, № 11 / A. Jensen; [Ed.] W. Pouchalsky. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1918] (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 7 c. – (Choix de compositions modernes pour piano / Revues, doigtees et pedalees par W. Pouchalsky ; № 19). – Н. д. Л. 194 И.

Паралельна назва:

Feu follet

Пухальський, Володимир В'ячеславович (1848-1933; ред.)

Проспект серії на тит. арк. (60 позиц.). Видавничий проспект на звороті видання (97 позиц.): Repertoire moderne. Collection des pieces pour piano / Revues et doigtees par le professeur G. Chodorowski.

Фр., назва твору парал. нім.

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Au bord du Dnieper : Pour le piano : Op. 25 № 2 / Т. Йотейко; Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Melodies Ukrainienne ; № 2). – Н. д. L. 4901 І.

Паралельна назва:

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Au steppe sur le colline = Серед степу на кургані : Pour le piano : Op. 25 № 5 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 3 c. : портр. – (Melodies Ukrainienne ; № 5). – Н. д. L. 4904 І.

Паралельна назва:

Серед степу на кургані

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Barcarolle : Pour le piano : Op. 21 № 5 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 7 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 5). – Н. д. L. 4894 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Chant d'amour : Pour le piano : Op. 21 № 4 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 4). – Н. д. L. 4893 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Choeur et danse des elfes : Pour le piano : Op. 25 № 3 / Т. Йотейко; Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Melodies Ukrainienne ; № 3). – Н. д. L. 4902 І.

Паралельна назва:

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Conte : Berceuse Ukrainienne : Pour le piano : Op. 21 № 6 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 3 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 6). – Н. д. L. 4895 І.

Інша назва :

Berceuse Ukrainienne

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Fleur des Tatras : (Szarotka) : Pour le piano : Op. 21 № 1 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917. – 5 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 1). – Н. д. L. 4890 І.

Інша назва :

Szarotka

Портрети Т. Йотейка (тит. арк.), М. В. Лисенка (на звороті видання).

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Персоналії:

Йотейко, Т. (Портрет)

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Lanqueur apres l'Ukraine : Pour le piano : Op. 25 №1 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 3 c. : портр. – (Melodies Ukrainienne ; № 1). – Н. д. L. 4900 І.

Паралельна назва:

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк.: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Les amours : Pour le piano : Op. 25 № 4 / Т. Йотейко; Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Melodies Ukrainienne ; № 4). – Н. д. L. 4903 І.

Паралельна назва:

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Mazurka № 1 : Pour le piano : G-dur : Op. 24 № 1 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff, Kieff). – 5 c. : портр. – (Quatre Mazourkas ; № 1). – Н. д. L. 4896 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Dabrowski (Власник прим.)

Написи: Пров.: На тит. арк. дарчий напис (автограф В. Л. Ідзіковського?) : ? M-eur Dabrowski / Editeur.

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Mazurka № 2 : Pour le piano : с-moll : Op. 24 № 2 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Quatre Mazourkas ; № 2). – Н. д. L. 4897 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Mazurka № 3 : Pour le piano : As-dur : Op. 24 № 3 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Quatre Mazourkas ; № 3). – Н. д. L. 4898 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Mazurka № 4 : Pour le piano : fis-moll : Op. 24 № 4 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917 (Impr. de musique, I. Tchokoloff). – 5 c. : портр. – (Quatre Mazourkas ; № 4). – Н. д. L. 4899 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Nocturne : (Es-dur) : Pour le piano : Op. 21 № 2 / Joteyko Thadee. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917. – 5 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 2). – Н. д. L. 4891 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Ouverture de Concert sur les trois themes polonais : Transcription pour piano par l'auteur : Op. 10 / Joteyko Thadee. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1918. – 13 c. : портр. – Н. д. L. 4211 І.

Присвята перед нотним текстом: A mon Maitre et Ami Sigismond Noskowski.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

Носковський, С. (Присв.)

Йотейко, Тадеуш (1872-1932).

Valsette : Pour le piano : (a-moll) : Op. 21 № 3 / Т. Йотейко. – Kieff ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, cop. 1917. – 3 c. : портр. – (Six Morceaux ; № 3). – Н. д. L. 4892 І.

Проспект серії на тит. арк (42 позиц.): Thadee Joteyko. Compositions : Pour le piano. Видавничий каталог (на звороті видання): N. Lissenko : Compositions et Transcriptions pour piano a deux mains.

Персоналії:

Лисенко, М. В. (Портрет)

Йотейко, Т. (Портрет)

К

Канти і псальми : [Для мішан. хору без супр.]. – [Голоси]. – [К.]: Підручне видання музичного відділу міністерства мистецтв, [1919] (Київ, друкарня "І. І. Чоколів"). – 4 парт. (12, 13, 12, 13 с.). – (Концерти "Української республіканської капели" ; серія І).

Зміст: Розп'яттю Христову; Про страшний Суд; Св. Георгію; Св. Варварі; Ой зійшла зоря : Дума про Почаївську Божу Матір; Кант св. Варварі: "Ліра Демуцького" № 29; Кант Ангелу Хранителю.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912; орк.)

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927; орк.)

Яциневич, Яків Михайлович (1869-1945; орк.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; орк.)

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; орк.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; орк.)

Коссак, М. (переписувач)

Наприкінці нотн. тексту партії тенорів зазначено дату створення рукописної копії, що стала основою видання: 30 І 1919 | М. Коссак.

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу; Редакція часопису "Книгарь". Київ, Володимирська 42.

Катерина (Мужичка) : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 4-ох діях / Ванченка-Писанецького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 5 с. (обкл.). – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Ванченко-Писанецький, Костянтин Іполитович (драматург; 1863-1928; лібр.)

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД; П. В. Кухта.

Квітка, Климент Васильович (1880-1953).

Народні мелодії з голосу Лесі Українки : [Мелодії з текстом та примітками], Ч. 1-2 / Записав і упорядив [з передмовою] Климент Квітка. – К.: [Видання автора], 1917-1918. – 229 с. [У двох нарізно зброшурованих частинах: Ч. І : с. 1-128 ; Ч. ІІ : с. 129-229] : іл; 21,5 см.

Зміст: Веснянки, весняні гри і танки: №№ 1-26; На Купала: №№ 27-35; Пісні жниварськи: №№ 36-41; Колядки: №№ 41- 47; Щедрівка: № 48 ; Різдвяна гра: № 49; На Колоду: №№ 50- 51 ; Весільні: №№ 52-81 ; На Хрестини: №№ 82- 84 ; Пісні історичні, козацькі, рекруцькі: №№ 85- 93; Балади: №№ 94-114; Пісні ліричні і побутові: №№ 115-122; Пісні ліричні і побутові: №№ 123-167; Пісні жартовні: №№ 168-177; Пісні до танцю: №№ 178-206; Колискові: №№ 207-212; Дитячі пісні [та гри]: №№ 213-221; Мелодії до казок: №№ 222- 225; Поправи ; Розклад пісень по місцях; Додаткові показання паралелів .

Бенціановський, Я. (худ.)

Українка, Леся (1871-1913; записано від)

Подаються докладні примітки до більшості пісень: варіанти мелодій, текстів, етнографічні характеристики та аналоги.

Тираж: [150-200 прим.] пр.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Квітка, Климент Васильович (1880-1953).

Народні мелодії з голосу Лесі Українки : [Мелодії з текстом та примітками], Ч. 1-2 / Записав і упорядив [з передм.] Климент Квітка; [Художнє оформлення] з літографії Я. Бенціановського. – К.: [Видання автора], 1917-1918. – 229 с. [Ч. І : с. 1-128 ; Ч. ІІ : с. 129-229 Зброшуровано разом] : іл.

Зміст: Веснянки, весняні гри і танки: №№ 1-26 (с. 3-38); На Купала: №№ 27-35 (с. 39-46); Пісні жниварськи: №№ 36-41 (с. 47-52); Колядки: №№ 41-47 (с. 53-54); Щедрівка: № 48 (с. 55); Різдвяна гра: № 49 (с. 56); На Колоду: №№ 50-51 (с. 58); Весільні: №№ 52-81 (с. 59-76); На Хрестини: №№ 82- 84 (с. 76-77); Пісні історичні, козацькі, рекруцькі: №№ 85-93 (с. 78-87); Балади: №№ 94-114 (с.88-121); Пісні ліричні і побутові: №№ 115-167 (с. 122-175); Пісні жартовні: №№ 168-177 (с. 176-186); Пісні до танцю: №№ 178- 206 (с. 187-209); Колискові: №№ 207-212 (с. 210- 214); Дитячі пісні [та гри]: №№ 213-221 (с. 216-221); Мелодії до казок: №№ 222- 225 (с. 222-223); Поправи: (с. 224); Розклад пісень по місцях: (с. 225); Додаткові показання паралелів: (с. 225); Зміст (с. 225-229).

Бенціановський, Я. (худ.)

Українка, Леся (1871-1913; записано від)

Подаються докладні примітки до більшості пісень: варіанти мелодій, текстів, етнографічні характеристики та аналоги.

Персоналії:

Щербаківський, Д. (Власник прим.)

Стебницький, П. (власник прим.)

Степович, А. І. (власник прим.)

Акименко, Я. (Власник прим.)

Автографи: На знак щирої пошани і братерської приязні Данилові Щербаківському від К. Квітки; 2-й прим.: Пров.: На тит. арк. автограф: Добродієві Петрові Стебницькому на знак найглибшої пошани приносить К. Квітка. 3 липня 1918 року; 3-й прим.: Пров.: На тит. арк. автограф: Многоуважаемому Андроннику Іоанникіевичу Степовичу [ ]от К. Квитки. На с. 131 маргіналії А. Степовича(?): А. Степович. Из этнографических материалов. Ежегодник коллегии Павла Галагана кн. 9-я 1904 г. Запись 6 песен с напевами; 4-й прим.: Пров.: На тит. арк. та на звороті рукописні примітки автора: До відома бібліографів. Це один з примірників, що були extra commercium (кількість їх між 150 і 200). Вони відрізняються від пущених у продаж (кількість 2000) тим, що обидві частини зброшуровано вкупі. Тож ця титульна картка служить тільки до стор. 128 включно, а від стор. 129 іде без окремої титульної картки частина 2, видана не 1917, а 1918 року. Друга відзнака - та, що на цих примірниках не зазначено ціни і складу видання. Рівночасно передаю Всенародній ібліотеці України й примірник у двох нарізно зброшурованих частинах ... формі тих, що були пущені в продаж. К. Квітка; 5-й прим.: Пров.: На тит. арк. автограф: Вельмишановному проф. Я. Акименкові від К. Квітки.

Дефекти: 4-й прим.: Видання дефектне, бракує обкл. ; 5-й прим.: Видання дефектне, бракує обкл. та стор. 113-229.

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист ; 1880-1953).

Українські Народні Мелодії : Етнографічний Збірник : [743 мелодії з текстом], Том 2 / Зібрав [передм., комент.] Клімент Квітка. – К.: Українське наукове товариство в Київі. Етнографічна Секція ; К.: Слово, 1922 (Трест "Київ-Друк"7-а друкарня). – ХІІ, 236 c.

Інша назва :

Етнографічний збірник

Передмова видавця (с. ІІІ): Від Етнографічної Секції Українського Наукового Т-ва в Київі та Видавництва "Слово".

Тираж: 1000 пр.

Печатки: ВБУ ВУАН; Нотозбірня Дніпровського Союзу; МТБ ім. К. Стеценка.

Келер, Луї (1820-1886).

Petite ecole de la velocite (Sans octaves) : [Pour piano] : Op. 244 [! 242] / Келер Л. – [Перевид.]. – K. ; Varsovie; Варшава: Leon Idzikowski, [1917-1918] (Impr. de musique I. Tchokoloff, Kieff). – (Edition Idzikowski ; v. 19). – Н. д. L.3323 I.; L.3324 I.

Нотний текст друкований зі старих дошок. Перше видання здійснено фірмою Л. Ідзіковського у 1912-1914 роках.

На тит. арк. та обкл. номер опусу помилково зазначено як 244.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.) : Edition Populaire. Volumineuse.

Фр., відомості перед нотним текстом парал. нім.

Кишакевич, Йосиф Маркелович (1872-1953).

Не плакати нам : Гимн : на хор міманий [!мішаний] з пиано аком. / Муз. Й. Кишакевича; Слова Івана Д...[Г. Гордого ]. – New York: Видав. H. E. Smolen, [1917-1928]. – 3 c.

Гимн

Гордий, Гаврило (авт. сл.)

Печатки: Property of D. Burtnyk; Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Кізима, Олександер.

Подкарпатскі співанки для хору : [мішан. та муж. хор без супр.] , 1-й десяток / Уложив Олександер Кізима. – [ ]: Выдання товариства "Просвіта" Подкарпатскоі Руси ; [ ]: Власність автора, 1 мая 1921 (Типографія "Политика", Прага). – 11 c.

Зміст: Широкое болотище; Ой одси гора; Купив я си козу; Дала мені мамка корову; Ой на горі дубина; Зеленая рута; Через річеньку, через болото; Ой не світи місяченьку; Вже журавлі отлетіли; Ой под гаем зелененьким.

Написи: На тит. арк. влас. напис червоним олівцем: Андрій Гнатишин 1932.

Печатки: Українська Мистецька Накладня "У.М.НА" / Art Publishing Compani "UMNA" / Kunstverlag "UMNA" / Wien, VIII.

Козицький, Пилип Омелянович (1893-1960).

10 шкільних хорів : [Для дитячого хору без супр.] / П. Козицький. – К.: Державне Видавництво, 1922 (Трест "Киев-Печать"7-я тип.). – 11 c. : іл. – Н. д. 1214.

Зміст: Веснянка; Ой, місяцю маю; Нема в мені роду; Веснянковий хор; Ми дзвіночки, лісові дзвіночки; Ой, одна я, одна; Хор русалок з "Причинної"; На городі пастернак; Все упованіє моє; Учітеся брати мої.

Олесь, Олександр Іванович (1878-1944; авт. сл.)

Куліш, Пантелеймон (авт. сл.)

Грінченко, Борис Дмитрович (1863-1910; авт. сл.)

Тичина, Павло Григорович (1891-1967; авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Перед нотним текстом: Присвячується Хору Учнів Київської Української 1[-ї] Єдиної Трудової Школи ім. Т. Г. Шевченка.

Тираж: 5000 пр.

Персоналії:

Хор Учнів Київської Української 1[-ї] Єдиної Трудової Школи ім. Т. Г. Шевченка (Присв.)

Козицький, Пилип Омелянович (1893-1960).

8 прелюдів-пісень : [Для мішан. хору без супр.] / [Оброб. та упорядк.] П. Козицький ; [Худ.] Ю. М[ихайлів]. – [К.]: Музичне Т-во ім. Леонтовича, [1923-1924] (Трест "Київ-Друк"7-а друк.). – 17 c. – (Народні пісні). – Н. д. 64.

Зміст: Ой, до того жита; Ой, високо сонце сходить; Ой, у полі, полі; Через сінечки в вишневий сад; Болить, болить голівонька; Ой, пила, пила; Ой, коляда, колядниця; Ой, дуб дуба.

Тичина, Павло Григорович (1891-1967; фольк.)

Биченко (фольк.)

Остапович (фольк.031 фольк.)

Руденківна, Л. (фольк.)

Курені, Я. (записано від)

Бакалінський, Арсен Якимович (1880-1921; фольк.)

Михайлів, Юхим Спиридонович (1885–1932; худ.)

Видавничий каталог з 4 позиц. на звороті видання.

Персоналії:

Леонтович, М. Д. (Присв.)

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Козицький, Пилип Омелянович (1893-1960).

Червоним шляхом : Диптих на міш. хор з фортепяном / П. Козицький. – [Львів]: Підручна Бібліотека [Спів.] Тов. "Львівський Боян", [1923]. – 12 с. : іл.; 25 см. – (Мішані хори).

Анотація:

Автограф твору зберігається в ІР НБУВ, Ф. 50, № 1110 (F°, 4 арк.). Наприкінці нотного тексту прелюда зазначено: Київ, 2 ІІ 1923 р., а наприкінці фугі: Київ, март - квітень 1923 р.

Зміст: Голод : "Над полем сохлим мертві вітряки...": Прелюд / Сл. М. Йоганзена [Йогансена]; Нова Атлянтида : "Із синіх безодень нова Атлянтида...": Фуга / Сл. В. Сосюри.

Інша назва :

Диптих на міш. хор з фортепяном

Йогансен, М. (авт. сл.)

Сосюра, Володимир (авт. сл.)

Твір написано 1923 р. .

Козицький, Пилип Омелянович (1893-1960).

Шлюб : [Для мішаного хору без супр.] / П. Козицький. – К.: [б. в.], 1921. – 7 с.

Зміст: Щасливий чоловік; Прокимен; Ісаіє радій.

Проспект серії на звороті видання (7 позиц.): Церковно-Музичні Твори .

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947).

Вулиця = Chant de la vue : Низка народніх пісень любовних : На мішаний хор [без супр.] / [Упоряд. та обробив] Ф. Колесса. – Нове перероб. і допов. вид. – [Партитура]. – Львів: Нотне видавництво Музичного товариства ім. М. Лисенка у Львові, 1922 (З друкарні Наукового товариства ім. Шевченка). – 16 c.

Паралельна назва:

Chant de la vue : Recuel des chansons populaires ukrainens

Інша назва :

Низка народніх пісень любовних

Інша назва :

Recuel des chansons populaires ukrainens

Видавничий каталог з 3 позиц. на звороті видання.

Обкладинка паралельно фр. Описано за обкладинкою, на тит. арк - неповні дані.

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947).

Народні пісні з південного Підкарпаття : Тексти й мельодії із вступною розвідкою / Зібрав і зредагував Др. Філярет Колесса. – Ужгород, 1923 (Книгопечатня Юлія Фелдешія в Ужгороді). – 23 (вст. ст.), 83.

Відбитка із "Наукового збірника" Тов. Просвіта в Ужгородї.

Колядки та щедрівки : В обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] / Упорядкував П. Терпило. – [Б. м.]: [Б. в.], [1918 ] (К., Газетно-журнальна друкарня). – 19 c. : іл.

Зміст: Ой видить Бог, видить Творець : Колядка / Муз. [К.] Стеценка ; Добрий вечір тобі, пане господарю : Колядка / Муз. [К.] Стеценка; А в Куцівці церкву будують : Колядка / Муз. [К.] Стеценка; На Йорданській річці : Колядка / Муз. [К.] Стеценка; Через поле широкеє : Колядка / Муз. [К.] Стеценка; Ой там за горою : Щедрівка / Муз. [М.] Леонтовича; Щедрик, щедрик : Щедрівка / Муз. [М.] Леонтовича; Прилетів сокіл до віконця : Щедрівка / Муз. [В.] Ступницького; Ой сивая та і зозуленька : Щедрівка / Муз. [К.] Стеценка.

Терпило, П. (укл.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; оброб.)

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; оброб.)

Ступницький, Василь (1879-1945; оброб.)

Тираж: 50000 пр.

Колядки : [Для хору без супр.], [Ч.] 2. – [Голоси]. – [К.]: [Міністерство мистецтв. Музичний відділ], [1918-1919]. – 4 парт. (Сопрани, Альт, Тенори, Баси ; 32 с. окрем. паг.). – Вид. № 14.

Зміст: Ой, у бору, у бору; Ой там, за горою : Щедрівка; Що в нашого хазяїна; Ой, гордопишний пан-господарю; Воскликнули Янголи.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; оброб.)

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; оброб.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; оброб.)

Коссак, М. (переписувач)

Вихідні дані та рік встановлено за текстом наприкінці партій, де зазначено: Підручне видання Музичного Відділу № 14. та за датою наприкінці партії басів: М.Коссак 11/12 [1]918.

Колядки : [Для хору без супр.]. – 2 вид. – К.: Вид. Т-во "Друкарь", 1918 (Печатня Вид. Т-ва "Друкарь"). – 31 c. : іл.

Зміст: Коляда, коляда : Колядка; Нова рада стала : Колядка; Ой дивнеє народження : Колядка; Добрий вечір тобі : Колядка; Чи дома, дома бідная вдова : Колядка; Видит Бог, видит Творець : Колядка; Що то за предиво : Колядка; Небо і земля : Колядка; Діва Марія церкву строїла : Колядка; Ой, в чистім полі : Колядка; Чи дома, дома хазяїн дома : Колядка; Предвічний родився під літи : Колядка; Ой, сів Христос тай вечеряти : Щедрівка ; Щедрик, ведрик : Щедрівка.

До змісту вміщено й щедрівки.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня (на обкл.); ВБУ ВУАН (на обкл. та с. 31). ; 2-й прим.: Пров.: На обкл., тит. арк та с. 17 печатки: Київський Кооперативний Інститут ім. В. Я. Чубаря. Бібліотека.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; ВБУ ВУАН; Нотозбірня Дніпровського Союзу; Київський Кооперативний Інститут ім. В. Я. Чубаря. Бібліотека.

Колядки : [Для мішан. хору без супр. – [Голоси]. – К.: Міністерство мистецтв. Музичний відділ, [1918-1919]. – 2 парт. (Сопрани, Баси, 16 с. окрем. паг.). – Вид. № 13.

Зміст: Ой, рано, кури запіли; Нова рада стала; Що в пана дядька : Щедрівка; Ой, дозволь пан хазяїн; Ой, за горою, за зеленою.

Ступницький, Василь (1879-1945; орк.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; орк.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; орк.)

Коссак, М. (переписувач)

Вихідні дані та рік встановлено за низкою характерних поліграфічних ознак та текстом наприкінці партії сопрано, де зазначено: Підручне видання Музичного Відділу № 13. Київ 24 ХІ 1918 М. Коссак.

Хоча збірник має назву "Колядки", але до змісту вміщено й щедрівки.

Дефекти: Дефект: бракує парт. альтів та тенорів.

Колядки : [Для хору без супр.], В. 2. – [Голоси]. – [К.]: [Міністерство мистецтв. Музичний відділ], [1918-1919]. – 1 парт. (Бас, 8 с.). – Вид. № 15.

Зміст: Щедрик; Прилетів сокіл до віконця : Щедрівка; Дар днесь прибагатий : Колядка; Була вдовойка в конець села : Колядка; Ой, на горонці : Колядка; А у цього хозяїна : Колядка.

Коссак, М. (переписувач)

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; оброб.)

Ступницький, Василь (1879-1945; оброб.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; оброб.)

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922; оброб.)

Вихідні дані та рік встановлено за текстом наприкінці партій, де зазначено: Підручне видання Музичного Відділу № 15. М. Коссак.

Див. також прим. до опису 304.

Написи: Наприкінці нотного тексту зазначено: М.Коссак.

Дефекти: Дефект: бракує парт. сопр., альтів та тенорів.

Корнгольд, А.

Вы пали орлами : Для фп. со словами : Памяти жертв революции / Муз. А. Корнгольда; Слова Павла Германа. – К.; Баку: Г. И. Ииндржишек ; К.: Собств. автора, [1917] (Киев, Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. 1024.

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером дошки нотодрукарні "И. И. Чоколов".

Персоналії:

Памяти жертв революции (Присв.)

Корсунський, Марко Ісакович (1886-1921).

Первоначальная школа для фортепиано : Ор. 2, тетрадь первая / М. И. Корсунского (Профессора Харьковской музыкальной Академии). – Х., [1920-1921]. – VIII, 8 с. : портр.

Персоналії:

Розенфельд, Д. Л. (Присв.)

Коханський, Д. П.

Три пісні : Для мішаного хору / Д. П. Коханський. – К.: Государственное издательство Украины, [1923] (Трест "Київ-Друк"7-а друкарня). – 6 c. : портр. – Н. д. 20.

Зміст: Одинокий човен : "Вітер з гаєм розмовляє...": Мішаний хор без супр.; Сіра кобила : "Було колись чумаченьки...": (юморестична) : Мішаний хор з супр. фп.; На вгороді коло броду: Мішаний хор без супр.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Дніпровський, П. (записано від)

Видавничий каталог з 9 позиц. на звороті видання.

Тираж: 1000 пр.

Персоналії:

Коханський, Д. П. (Портрет)

Автографи: Українському Музичному Т-ву ім. Леонтовича від автора 20 ХІ 1923 р. м. Київ. .

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та с. 5).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Коципінський, Антон (1816-1866).

Пісні, думки й шумки : 100 украинских народн. песень для фортепиано / А. Коципинський; Переложил В. Зентарский. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 103 с.; 32 см. – (Издание Идзиковскаго = [Edition Idzikowski] ; т. 105). – Н. д. L. 1401 I.-L. 1500 I.

Зміст: Ох! Я нещасный! Що маю дияты; Одна гора высокая, а другая нызька; По дорози жук, жук, по дорози чорный; Ой! За гаем, гаем; Шумыть гуде дубровонька; Зажурылась дивчынонька; Колы любыш, любы дуже! : (з пид Билой Церквы); Колы любыш, любы дуже! : Шумка з Подоля; Кулык чайку любив, та-й до чайки ходыв; Мене маты за те лають; Ой зыйды, зыйды, ты зиронько та вечирная; Ой на гори та женци жнуть; Ой у поли, в поли, бил каминь лежыть!: Думка з Украины; Ой у поли, в поли, бил каминь лежыть! : Думка з Волыни; Ой! чы-ж бо я на свити одная?; Гей! Я козак з Украины; Тай орав мужык край дорогы; Ой! Ты дивчыно зарученая : Двойная письня; Биду соби купыла; На що мене зачипаеш? : Двойная письня; Чого мене зачипаеш?; Ой! Пишов чумак у дорогу! ; Чы се-ж тая крыныченька? ; Чы я тоби не казала? ; Ой! Дивчыно небого! : Двойная письня; Нема гирше так никому; Дивка в синях стояла : Двойная письня; Хылылыся густи лозы; Не ходы, Грыцю, на вечерныци; Пойихав мылый, зосталыся тугы; А у нашой вдовыци хата на помости; Чы я в лузи не калына була? ; Ой! Чумаче, чумаче! ; Ой! Коню мій! Коню вороненькій! ; Диду! Диду! Та, в луг по калыну! ; Горе ж мени, горе!; Посіялам яру руту; Посіялам руту круту; Кукала зузуля од калыночкы; А я тебе прошу мыла! : Двойная письня; Летив орел по над море; Чыя прычына разтаня мого; Як посіяв мужык та-й у поли ячминь; Час до дому, час! ; Час до дому, час! ; Ой! Кряче, кряче та чорненькый ворон; Ой! Кряче, кряче та чорненькый ворон; А я люблю Петруся, та-й сказати боюся; Украино моя мыла; Ой! Послала мене маты зеленее жыто жаты! ; Рают мени що-б ся виньчаты; Хожу-нужу ручкы ломлю; Ой! Ходыв чумак сим рик по Дону; Ой! Ду, ду, ду, ду, ду, ду,! ; Ой! Мисяцю мисяченьку! ; Ой! Мисяцю мисяченьку! ; Ой, був! Та нема; Та не люблю я ни Стецька, ни Грыцька; Ой! Ты, горо каменная; Ой! Ты, горо каменная; Був пан Сава в Немырови в пана на обиди : Дума про Саву; Віють витры, віють буйны, аж деревья гнуться; Чайка; По за гаем брала дивчына лен; Лугом иду коня веду; Болыть моя головонька вид самого чола; А мы просо сіялы, сіялы! ; Ой, не шумы, луже, з дубровою дуже! ; Як гирко в неволи! ; Ой, чый же то двир? ; А вже тры дни, тры недили : Перша дума про смерть Нечая; Добре тіи ляхы чынять, що не кумаються; Тяжко знесты тойи розлуки; Ой израда, кари очи, зрада; Бровы чорни... та не щыра правда; Йихав козак за Дунай; Ой, як тужыть серце мое за тобою, мыла! ; Ой, Пид вышнею, пид черешнею; На тоби, небоже, що мени негоже! ; Колыб же я биду знала; Ой вже-ж чумак дочумакувався; Оддала мене моя матинка; Ой у лузи, в лузи червона калына! ; У поли могыла з витром говорила; Ой ты, дубе кучерявый, гилля твойи рясни; Сербынка за козаком; В славним мисьти Залищыках высока могыла; И шумыть и гуде, дрибный дощык иде; Горлыця : "Ой, дивчына горлыця до горнеться"; В чыстим поли пры долыни пры тыхим Дунаю : Друга дума про Нечая; Ой Морозе, Морозеньку, ты славный козаче; Ой стукнуло в буйным лиси; Не буду я женытыся; У сусида хата била; Що-ж я буду, бидный, діяв? ; У сербына добре жыты; На тим боци на толоци два камени меле; Старый и молода : "Ой пид вышнею,пид черешнею": Двойная письня; Ой на двори метелыця, чому старый не женыться? ; Кажуть люде, що-м щаслыва.

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; орк.)

Тит. аркуш - укр. і рос. мовами.

Нотний текст друкований зі старих дошок, збережено орфографію першого видання, транслітерованого російською.

Проставлено видавничі номери першого видання, здійсненого фірмою Л. Ідзіковського приблизно у 1901-1903 роках.

Дефекти: Дефект: бракує правого нижнього кута тит. арк. (Ук ІІІ-127.1); 2-й прим. оправлено власником, формат зменшено до 30 см. (Ук ІІІ-127.1/а).

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Біду собі купила : [Народна пісня] : Для мішаного хору / Муз. О. Кошіца. – К.: Видавниче Т-во Криниця, [1917] (Нотопечатня И. И. Чоколова Друкарня Т-ва "Криниця"). – 5 c. : іл. – (Музична бібліотека / під ред. О. Кошіца ; № 5). – Н. д. 1035.

Літературний інципіт:

"Ой, біда, біда..."

В. Д. (худ.)

Перед нотним текстом зазначено місце запису пісні: З під Пирятина.

Проспект серії (8 позиц., на звороті видання): Музична бібліотека під ред. О. Кошіца.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки, відомостями про діяльність видавництва та ілюстрацією, датованою 1917 р. (ліворуч в нижньому куті).

Написи: Пров.: На тит. арк. власницький напис: К. Масляникова.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Біду собі купила : Народня пісня : Для мішаного хору / О. А. Кошиць; Муз. О. Кошица. – 2-е вид. – К.: Криниця, [1918-1919] (Нотопечатня И. И. ЧоколоваДрукарня Т-ва "Криниця"). – 5 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 5). – Н. д. 1035.

Літературний інципіт:

"Ой, біда, біда..."

Роки видання встановлено за комплексом ознак: відомостями про діяльність видавництва, ціною, зазначеною в гривнях, видавничим каталогом на звороті, де бракує вказівки про редагування серії О. Кошицем (див. опис. 312).

Проспект серії (11 позиц., на звороті видання): Музична бібліотека.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Веснянки : Пісні, гри й танки : Для мішаного хору [без супр.] / Арранжував [!] Ол. Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка ; Берлін: Украінська Накладня ; Львів: Т-во "Просвіта" , [1921] (Stich und Druck von C. G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 38 c. – Н. д. 49.

Зміст: Зеленая та дібровонько: (A-dur); Зайко : гра й танок: (a-moll); Коло млина калина: (коло) (E-dur); Нелюб : Гра: (e-moll); Ягілочка : Гра й танок: (a-moll); Грушечка : Гра: (F-dur); Ой, у полі на горбку: (пісня) (a-moll); Перепілка: Гра й танок; Ой, на горі, на горі: (пісня) (d-moll); Царівна: Гра; Шум : коло: (В-dur); Явтух : Гра: (а-moll); Царівна : Гра: (С-dur); Мак : Гра й танок: (a-moll); Кривий танок : Коло: (A-dur).

Інша назва :

Пісні, гри й танки

Георгієвська, Марія Пантелеймонівна (записано від)

Хижнякова, Е. (записано від)

Сорочинський (записано від)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; записано від)

Рік видання встановлено за передмовою.

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 71.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на с. 38).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Збірник Українських колядок : Для мішаного хору [без супр.], Вип. 1 / О. А. Кошиць; Записав і арранжував А. А. Кошіц. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1917] (Типо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 13 c. – Н. д. L. 5703 I.

Зміст: Воскликнули Янголи; Нова рада стала; Їшли тріє царі; Ой, дивноє народження; Світ мисленний днесь ся родить.

Перед нотним текстом зазначено місце запису пісні: с. Тарасівка Звенигородськ. пов. Київськ. губ.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки, та за комплексом ознак, що мають типові риси видань 1917-1923 рр. - художнє оформлення, характерну якість паперу та ціну, зазначену в карбованцях.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та с. 3, 5, 11, 13: Бібліотека Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету (з тризубом).

Печатки: Бібліотека Кам'янець-Подільского Державного Українського Університету.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

[Збірник українських народніх пісень : Для мішан. хору без супр.] / Арр. О. Кошиц. – [Голоси]. – [К.]: [Міністерство мистецтв. Музичний відділ], [1918-1919]. – 4 парт. (60 с. окрем. паг.). – Вид. № 5.

Зміст: Ой, летять, летять три соколи; Зашуміла ліщинонька; Ой на горі пшениченька; Деб я, деб я із досадоньки пішла; Світи, світи місяцю; Ой у полі нивка; Щигликове весілля; Біду собі купила; Ой горе, горе калині при долині; Ой, бочичка, бочичка дубовая.

Коссак, М. (переписувач)

Вихідні дані встановлено за низкою характерних поліграфічних ознак та текстом наприкінці партій, де зазначено: Підручне видання Музичного Відділу Міністерства Освіти № 5. М. Коссак.

Написи: Пров.: Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Збірник Українських пісень : Для хору [без супр.], Десяток 1 / Записав і уложив А. А. Кошіц. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1916-1917] (Типо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 29 c. – Н. д. L 3293 I.

Зміст: Козаченьку, що ти робиш?: (Мішаний хор); Ой у неділю, рано пораненьку: (Мужеск. хор); Ходив козак по крутій горі: (Мужеск. хор); А хто бачив, а хто чув: (Мужеск. хор); Деб я, деб я із досадоньки пішла: (Мішаний хор); Гей, ой у полі криниця безодня: (Мішаний хор); Ой, на горі пшениченька: (Мішаний хор); Ох, і закладався сизий орел: (Мужеск. хор); Ой, у лісі, тай у лісочку: (Мужеск. хор); Ой, хмариться, буде дощ: (Мішаний хор).

Нотний текст друкований зі старих дошок, збережено видавничі номери першого видання. Рік встановлено за комплексом ознак: ціна у карбованцях (ціна першого вид. - у рублях), якість паперу, характерним художнім оформленням титульного аркуша.

Присвята на тит. арк. та перед нотн. текстом: Дорогому братові Федору Антоновичу Кошіцеві на спомин про милу Тарасівку та про рідну батькову хату.

Персоналії:

Кошиць, Ф. А. (Присв.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Збірник Українських пісень : Для хору (Fortepiano ad libitum), Десяток 2 / О. А. Кошиць; Записав і арранжирував А. А. Кошіц. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, [1917] (К., Типо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 26 c. – Н. д. L 3579 I.

Зміст: Зашуміла ліщинонька: (Мішаний хор); Світи, світи, місяцю: (Мішаний хор); Ой, ходив чумак: (Мужеск. хор); Та болять ручки, та болять ніжки: (Мужеск. хор); Ой у полі нивка: (Мішаний хор); Ой, горе, горе калині при долині: (Мішаний хор); Ой, бочечка, бочечка дубовая: (Мішаний хор); Сюди гори, туди гори: (Мужеск. хор); Ой, у лузі, в лузі стоять воли в плузі: (Мужеск. хор); Щигликове весілля: (Мішаний хор).

Батькові Украінськоі музики М. В. Лисенкові (присв.).

Персоналії:

Лисенко М. В. (Присв.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Ми Гайдамаки : "Ми, гайдамаки, всі ми однакі..." : Для мішаного хору [з супр. фп.] / О. А. Кошиць; Арр. А. А. Кошіц; [Вірш Ів. Франка]. – К.; Варшава: Л. Ідзіковський, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. – (А. Кошіц : Музичні твори ; № 5). – Н. д. L. 5678 I.

Літературний інципіт:

"Ми, гайдамаки, всі ми однакі..."

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Кучугура-Кучеренко, Іван Йович (кобзар; 1878-1943; записано від)

Перед нотним текстом зазначено: Від кобзаря Івана Кучеренка з Харківщини.

Проспект серії на тит. арк. (9 позиц.): А. Кошіц. Музичні твори для співу з супроводом фортепіана. Рекламний проспект з 34 позиц. (на звороті видання): Я. С. Степовы [!] Сочиненія. ??Коментар автора на с. 3 під нотним текстом .??Проспект серії на тит. арк. (9 позиц.): А. Кошіц. Музичні твори для співу з супроводом фортепіана. Рекламний проспект з 34 позиц. (на звороті видання): Я. С. Степовы [!] Сочиненія. ??Коментар автора на с. 3 під нотним текстом .??Проспект серії на тит. арк. (9 позиц.): А. Кошіц. Музичні твори для співу з супроводом фортепіана. Рекламний проспект з 34 позиц. (на звороті видання): Я. С. Степовы [!] Сочиненія. ??Коментар автора на с. 3 під нотним текстом .??Проспект серії на тит. арк. (9 позиц.): А. Кошіц. Музичні твори для співу з супроводом фортепіана. Рекламний проспект з 34 позиц. (на звороті видання): Я. С. Степовы [!] Сочиненія. ??Коментар автора на с. 3 під нотним текстом .??Проспект серії на тит. арк. (9 позиц.): А. Кошіц. Музичні твори для співу з супроводом фортепіана. Рекламний проспект з 34 позиц. (на звороті видання): Я. С. Степовы [!] Сочиненія. .

Коментар автора на с. 3 під нотним текстом .

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (с. 1, 3.); Нотозбірня Дніпровського Союзу (с. 1).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Ой, летять, летять три соколи : Народня пісня : [Для мішан. хору без супр.] / О. А. Кошиць; Муз. О. Кошица. – К.: Криниця, [1917] (Нотопечатня И. И. Чоколова Друкарня Т-ва "Криниця"). – 3 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 9). – Н. д. 1036.

В. Д. (худ.)

Перед нотним текстом примітка: Записана на Кубанщині / Арр. О. Кошиц.

На тит. аркуші зазначено ініціали художника: В. Д.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки, відомостями про діяльность видавництва, ілюстрацією, датованою 1917. р. (ліворуч в нижньому куті).

Проспект серії (на звороті видання, 11 позиц.).

Печатки: Бібліотека Кам'янець-Подільского Державного Українського Університету.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Ой, летять, летять три соколи : Народня пісня : Для мішан. хору [без супр.] / О. А. Кошиць. – 2-е вид. – К.: Криниця, [1918-1919] (Нотопечатня И. И. Чоколова в КіевеДрукарня Т-ва "Криниця"). – 3 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 9). – Н. д. 1036 (2).

Перед нотним текстом: Записана на Кубанщині / Арр. О. Кошиц.

Проспект серії на звороті видання (11 позиц.).

Роки видання встановлено за комлексом ознак, відомостями про діяльность видавництва та ціною, зазначеною в гривнях.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Пісні України = Die Lieder der Ukraine = Ukrajinske pisne : 18 пісень з нотами на 4 голоси : [Чоловічий хор без супр.] і з текстами українським, німецьким і чеським / О. А. Кошиць; В аранжіровці п. Кошиця, дірігента Української Національної Капелі; На німецьку мову переклав доктор О. Грицай ; Чеськими літерами написала п. М. Дармограй. – К.: Т-во "Вернигора", 1920. – 18 c. : іл.

Зміст: Ще не вмерла Україна; Заповіт (Т. Шевченко); Про Чепігу та Головатого : "Ой, тисячу сімсот девяносто першого року вийшов указ..." : (1791); Про Морозенка : "Ой, Морозе, Морозенку...": (1655); Про Дорошенка : "Ой на горі та женці жнуть...": (1665-1676); Про руйнування Січі : "Ой зза гори зза лиману...": (1775); Ой, пише Москаль; Червона калина у лузі стояла; Ой, Василю, Василиньо; Уже літ за двіст; Гей, ну хлопці, до зброї; Максим Козак Залізняк: (1734 р.); Про Перебийноса : "Ой, почувайте, ой, повідайте..."; Про Байду : "Ой, пє [!] Байда мед, горілочку...": (1550-1583 р.); Ой, у лузі червона калина : Пісня Укр. Січ. Стрільців; Журавлі : "Чуєш, брате мій...".

Паралельна назва:

Die Lieder der Ukraine

Ukrajinske pisne

Інша назва :

18 пісень з нотами на 4 голоси

Грицай, О. (пер.)

Дармограй, М. (пер.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Масиченко, Ів.

Лепкий, Богдан Сильвестрович (1872-1941; авт. сл., авт. ориг.)

Портрет О. Кошиця (обкл.).

Тираж: 10000 пр.

Персоналії:

Чепіга (Про нього)

Кошиць, О. А. (Портрет)

Головатий (Про нього)

Морозенко (Присв.)

Дорошенко, П. Д. (Присв.)

Перебийніс (Присв.)

Байда (Присв.)

Залізняк, М. (Присв.)

Написи: Пров.: На обкл. надпис чорними чорнилами: Власність Д. Буртника. Печатки: Property D. Burtnyk (на тит. арк., обкл., кожної непарн. стор. та стор. 18); Український народний дім / Ukrainian people home / Торонто, Ont[ario] (на тит. арк., кожної непарн. стор. та стор. 18).

Печатки: Property of D. Burtnyk; Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Дефекти: 2-й прим.: Видання дефектне, мистить 16 пісень, відсутні обкл. та останні стор.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Про Нечая : Історична пісня : [Для хору з супр. фп.] / О. А. Кошиць – Б.м., [1917]. – 6 c.

Інша назва :

Історична пісня

Літературний інципіт:

"Ох, із-за гори, із-за лиману..."

Персоналії:

Нечай (Присв.)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Про Нечая : Історична пісня : Для чоловічого хору [з супр. фп.] / Ар. О. Кошіц. – К.: Видавниче Т-во Криниця, [1917] (Нотопечатня И. И. ЧоколоваДрукарня Т-ва "Криниця"). – 5 c. : іл. – (Музична бібліотека / під ред. О. Кошіца ; № 6). – Н. д. 1033.

Інша назва :

Історична пісня

Літературний інципіт:

"Ох, із-за гори, із-за лиману..."

В. Д. (худ.)

Перед нотним текстом зазначено місце запису пісні: Звенигородськ. пов., Київщина.

Проспект серії (на звороті видання, 8 позиц.): Музична бібліотека під ред. О. Кошіца.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки, відомостями про діяльность видавництва, ілюстрацією (ліворуч в нижньому куті), датованою 1917 р.

Персоналії:

Нечай (Портрет)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Про Нечая : Історична пісня : Для чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. О. Кошица. – 2-е вид. – К.: Видавниче Т-во Криниця, [1918-1919] (Нотопечатня И. И. ЧоколоваДрукарня Т-ва "Криниця"). – 5 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 6). – Н. д. 1033.

Інша назва :

Історична пісня

Літературний інципіт:

"Ох, із-за гори, із-за лиману..."

В. Д. (худ.)

Перед нотним текстом зазначено місце запису пісні: Звенигородськ. пов. Київщина.

Видавничий каталог з 11 позиц. на звороті видання.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Релігійні канти та псальми українського народу : На мішаний хор [a capella] / Аранжував Ол. Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1920]. – 30 c. – Н. д. U. 3 V.

Зміст: Св. Варварі : Псальма; О страстях Христових : кант; Радуйся Маріє : Кант; Миколай : Псальма; Смерте моя кохана : Псальма; Вижду Тя на хресті : Кант на Св. Вел. П'ятницю; На ріках cідохом : Кант; Ангелу Хранителю : Псальма; Заступниці : Псальма: [перед нотн текстом - кант]; На Св. Пасху : Кант.

Демуцький, Порфирій Данилович (1860-1927; фольк.)

Левицький, Орест Іванович (академік; 1848-1922; фольк.)

Вересай, Остап Микитович (1803-1890; записано від)

Лисенко, Микола Віталійович (фольк.)

Конощенко, А. (фольк.)

Іванов, Аркадій (орк.)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 53.

Передмова автора з датою (с. 2): Київ, 1 серпня 1918 р.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Співи на службі Божій Літургії Святого отця нашого Івана Золотоустого : Присвячую Вічній пам'яті незабутнього Ореста Івановича Левицького, члена Української Академії наук / Музику склав Олександер Кошиць (на підставі старовинного українського церковного співу). – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наук. Тов. ім. Шевченка ; Berlin: Українська Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainska Knyharnia і Nakladnia , [1922-1923] (Stich und Druck von C. G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 49 c. – Н. д. U. 1 V.

Зміст: Велика ектенія; Антифон : "Благослови, душе моя"; Антифон : "Хвали, душе моя..."; "Єдинородний Сину..."; Блаженства : "У царстві Твоїм..." ; "Прийдіть, поклонімось..."; Господи, спаси побожних; Святий Боже; Аллилуя після Апостола; Слава Тобі, Господи : (до й після євангелії); Сугуба та Завпокойна ектенія : ектенія; Херувимська пісня: звичайного напіву; Херувимська пісня: харківська; Отця і Сина: (на підставі звичайного напіву); Милость мира : (на підставі звичайного напіву); Милость мира : (на Літургії Василія Великого); Достойно є по правді : (київське); І всіх і все; ектенія благальна ; Єдин Свят; Хваліте Господа з небес : Запричасники; Хваліте Господа з небес : Запричасники; Хваліте Господа з небес : Запричасники; Хваліте Господа з небес : Запричасники; В пам'ять вічную : Запричасники; В пам'ять вічную : Запричасники; В пам'ять вічную : Запричасники; В пам'ять вічную : Запричасники; Щасливі, котрих обрав; Благословен, хто йде; Ми бачили світло правдивеє; Нехай повні будут уста наші; Мала ектенія : та ін.

Інша назва :

Літургія Святого отця нашого Івана Золотоустого

Інша назва :

Літургія Івана Золотоустого

Левицький, Орест Іванович (академік; 1848-1922; записано від)

Олександрівський, Пилип Ов. (дяк; записано від)

Скочковський, Полікарп (дяк; записано від)

Красовський (дяк; записано від)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 66.

Передмова автора з датою (с. 2): Берлін, 10 вересня 1922 р. З передмови: Більшість співів я чув від блаженої пам'яті академіка Ореста Івановича Левицького та старих дяків - артистів церковного співу: Пилипа Ов. Олександрівського (с. Тарасівка на Звенигородщині), Полікарпа Скочковського (с. Карапиші на Канівщині), Красовського (с. Росішки на Таранщанщині) та ін.

Персоналії:

Левицький, О. І. (Присв.)

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на обкл. та тит. арк.).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українськи колядки та щедрівки : Для жіночого або дитячого хору [без супр.] / Аранжував [з передмовою] Ол. Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1923]. – 19 c. – Н. д. U. 3 V.

Зміст: Ішли тріє царі : колядка; Була вдова близько двора : колядка; Ой, пане, пане, вимітай двори : колядка; Народився нам Спаситель : колядка; Дар днесь пребогатий : колядка; Діва Марія Христа зродила : колядка; Ой, у бору та волохи поють : колядка; Ой, у полі плужок оре : щедрівка; Що в пана дядька : щедрівка; Ой, посеред двору береза стояла : щедрівка.

Харченко, Іван (записано від)

Брень, Юрій (Юрко) (записано від)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Яневська, Д. І. (записано від)

Чернетка, Володимир (записано від)

Шепелівна, Явдоха (записано від)

Гамалія, Ол. (записано від)

Нешадимова, Явдоха (записано від)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 52.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на обкл. та с.3); ВБУ ВУАН (на обкл., тит. арк. та с. 19).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українськи колядки : Для мішаного хору [без супр.] / Аранжував Ол. Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наук. Тов. ім. Шевченка ; Berlin: Українська Накладня ; Львів: Т-во "Просвіта" , [1921] (Stich und Druck von C. G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 19 c. – Н. д. 48.

Зміст: Дар днесь пребагатий : Колядка: с. Тарасівка Звениг. пов. на Київщині; Була вдовойка в конець села : Колядка: с. Рокітниця Ковельск. пов. на Волині, мелод. із збірки Квітки; Що в пана дядька, на його дворі : Колядка: с. Щаснівка Козелець. пов. на Чернігівщині од Ол. Гамалії; Діва Марія Христа зродила : Колядка: с. Тарасівка Звениг. пов. на Київщині від Явд. Шепелівки; Ой, у бору там волохи поють : Колядка: с. Щаснівка Козелець. пов. на Чернігівщині від Ол. Гамалії; Три товариші рідні братіки : Колядка.

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Гамалія, Ол. (записано від)

Шепелівна, Явдоха (записано від)

Одарченко (проф. Варшавського унів.; записано від)

Видавничий каталог (на звороті видання, 77 позиц.).

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 70.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на обкл. та тит. арк.); ВБУ ВУАН (на обкл., тит. арк. та с. 19).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українські хори : Народні пісні, Т. 1 / О. А. Кошиць; Згармонізував Олександер Кошишь. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1919]. – 31 c. – Н. д. U. 5 V.

Зміст: Поза яром брала дівка льон; Ой, не шуми, луже; Гей, я козак з України: З Чигиринщини; Ой, дівчина Уляна; Ой, дівчина Уляна; Чижичок маленький: З Кубанщини; Кулик чайку любив; Журба : Косив козак сіно: Хор і баритон з альтом duo; Ой, ти соловейку; Ченчик.

Інша назва :

Народні пісні

Коципінський, Антон (1816-1866; фольк.)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Петлішенко, Марко Олександрович (1880-1938; записано від)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 54.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українські хори : Народні пісні : [Для мішан. та чол. хору без супр.], Т. 2 / О. А. Кошиць; [Для мішан. та чол. хору без супр.]. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1920]. – 31 c. – Н. д. U. 6 V.

Зміст: Закувала сива зозуленька: Мішан. хор; Закувала сива зозуленька: муж. хор; А вже ж вечір вечоріє; Запив чумак, запив бурлак; Ой, і сюди гора; Гей, в броду брала дівка воду; На вулиці скрипка грає; Сосонка ти моя; Журавель; Журавель; Ой, на горі пшениченька; Ой, на горі пшениченька; Прип'яв коня до явора.

Інша назва :

Народні пісні

Захаров, І. (записано від)

Гненний, Антон (записано від)

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910; авт. ориг.)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 55.

Написи: Пров.: Печатки на обкл. та тит. арк.: Бібліотека Краївого інституту Укр. Нар. Творчости у Львові.

Печатки: Бібліотека Краївого інституту Укр. Нар. Творчости у Львові.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українські хори : Народні пісні : [Для жіноч. хору без супр.], Т. 3 / Згармонізував Олександер Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1920]. – 13 c. – Н. д. U. 7 V.

Зміст: Зелений дубочок; Ой, у полі криниченька одна; Ой, давно я в батька була; Ой, сяду я край віконця; Вітер повіває; Гей, я ж думала, що за милим байдуже; Ой, і сюді гора; Ой, колись була роскіш-воля; Походжено, породжено; Вже й сонце низенько.

Інша назва :

народні пісні

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 56.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Українські хори : Народні пісні : [Для хору без супр.], Т. 4 / Згармонізував Олександер Кошиць. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1922]. – 29 c. – Н. д. U. 8 V.

Зміст: У полі коршомка : Пісня-баляда; Ой, піду по коліна в лободу; Та ходить журавель по горі; Ой, у полі річенька: Станиця Медведівська на Кубанщині; Ой, виїхав козак; Зеленая ліщинонько; Ой, зза гори, зза Лиману : Про руйнування Січі в 1775 р.: Стан. Ново-Мишастівка на Кубанщині; Понад яром ярая пшениця; Ой, тонкая хмелинонька; Ой, зацвіло та синєє море.

Інша назва :

Народні пісні

Хомік (професор; записано від)

Одарченко (проф. Варшавського унів.; записано від)

Линев (записано від)

Масиченко, Ів. (записано від)

Шалюга, Якова (записано від)

Трухлий (записано від)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 57.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на обкл. та тит. арк.); ВБУ ВУАН (на обкл., тит. арк. та с. 29).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Чайка : Дума чорноморська : Про баритона [з супр. фп.] / Муз. О. Кошица. – К.: Криниця, [1917]. – 6 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 10). – Н. д. 1040.

Інша назва :

Дума чорноморська

Літературний інципіт:

"Ой, горе чайці..."

Денисенко (козак; записано від)

Перед нотним текстом зазначено: Записав і аранжірував О. Кошиць: Мелодія записана на Чорноморії од старого козака Денисенка.

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944).

Чайка : Дума черноморська : Про баритона [з супр. фп.] / Муз. О. Кошица. – 2-е вид. – К.: Криниця, [1918-1919]. – 6 c. : іл. – (Музична бібліотека / [під ред. О. Кошіца] ; № 10). – Н. д. 1040.

Інша назва :

Дума черноморська

Літературний інципіт:

"Ой, горе чайці..."

Денисенко (козак; записано від)

Перед нотним текстом зазначено: Записав і аранжірував О. Кошиць: Мелодія записана на Чорноморії од старого козака Денисенка.

Краузе, Антон (1843 - після 1897).

Un petit morceau : Рour piano / [Муз.] А. Krause; [Ред.] V. Zientarski. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-я лито-типография). – 3 c. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. Degre 1 ; № 13). – Н. д. 2827.

Zientarski, Victor (ред.)

Проспект серії (тит. арк.).

Фр., вихідні дані укр., випускні дані на тит. арк. рос.

Кречетов, М.

Песенка "Всевобуча" : "Верен шаг и зорок глаз..." : Для меццо-сопрано или баритона [с фп. и муж. хора без сопр. (припев)] / Музыка М. Кречетова. – К.: [б. в.], 1919 (Нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 4 c. – Н. д. 1114.

Литературный инципит:

"Верен шаг и зорок глаз..."

Литературный инципит стих.-эпиграфа:

"Пусть наш победоносный шаг..."

Неизвестн., авт. (авт. сл.)

Стеніо, В. (авт. сл.)

Повний текст пісні невідомого автора на звороті видання .

Вірш В. Стеніо: "Пусть наш победоносный шаг" - на тит. арк.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки, типовим дизайном тогочасного художнього оформлення нотних видань, аналізом змісту тексту.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. і с. 3); Нотозбірня (на тит. арк.).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Кривусів, Віктор Іванович (1884-?).

Весняна ніч : "Темно не темно, тихо, не тихо..." : [Романс : Для гол. з супр. фп.] / Муз. В. Борецького; Слова Н. Кибальчич. – К.: Криниця, [1917] (Нотопечатня И. И. Чоколова в КіевеДрукарня Т-ва "Криниця"). – 5 c. : il; 26,5 см. – (Музична бібліотека ; № 11). – Н. д. 1039.

Щ943.4-42-043.3(4УКР)

Літературний інципіт:

"Темно не темно, тихо, не тихо..."

Кибальчич, Н. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки нотодрукарні І. І. Чоколова, відомостями про діяльность видавництва та ілюстрацією, з проставленою датою - 1917 р. (ліворуч в нижньому куті).

Проспект серії на звороті видання (11 позиц.).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу; ВБУ ВУАН.

Кривусів, Віктор Іванович (1884-?).

Шалійте, шалійте, скажені кати! : Для мішаного хору в супроводі фортепьяна / [Муз. А. Вахнянина]; Росклад В. Кривусіва-Борецького ; Слова О. Колесси. – К.: Видавництво Українського Робітничого Клюбу, Серпень 1919 (Нотопечатня І. Чоколова). – 4 c. : іл. – (Серія музична ; № 2). – Н. д. 1116.

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908;

Колесса, Олександр (авт. сл.)

Тираж: 10000 пр.

Написи: Пров.: Печатки : МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк.); Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та стор. 3).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910).

Дай серцю волю : Драма в 5-ох діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до драми] М. Кропивницького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 6 c.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Рекламний проспект друкарні та книгарні Павла Петрова на звороті видання.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910).

Де ти бродиш, моя доле : Дует із опери "Вій" : про тенора та баритона [з фп.] / М. Л. Кропивницкаго. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1928]. – 5 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Інша назва :

"Вій" : дует з опери

С. С. М. (худ.)

На тит. аркуші зазначені ініціали художника: С. С. М.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Український народний дім../ Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910).

Соловейко : "Ой у саду на вышенци соловейко щебетав..." : Украинська письня : Для пенія с акк. фп. / М. Л. Кропивницький ; Слова и мелодия М. Кропивницкаго; Уложыв С. Заремба. – New York: Published by H. E. Smolen, [1917-1928]. – 5 c. : іл.

Інша назва :

"Ой у саду на вышенци соловейко щебетав..."

Інша назва :

Украинська письня

Заремба, С. (укл.)

Видавничий проспект на звороті видання.

Укр., транслітеровано рос. літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Додаткова назва перед нотним текстом: Украинська письня.

Куба, Людовік (1863-1956).

Pisne Ruske : Pro klavir se slovy a pro 2, 3 nebo 4 hlasy muzske ci zenske bez pruvodu, [Sv.] 1 : Maloruske / [Упоряд. з передмовою та комент.] Ludvik Kuba; Prelozil J. V. Bohuslav. – 2 vyd. – Praha; Paris;London, 1922 (Vytiskla "Grafia" v Praze). – [8], VIII, 191 c. – (Ludvik Kuba. Slovanstvo ve svych zpevech : sbornik pisni vsech narodu slovanskych s puvodnimi teksty a ceskymi preklady).

Анотація:

Збірка є окремою частиною багатотомного видання: Ludvik Kuba. "Slovanstvo ve svych zpevech", що видавалося протягом 1884-1929 років, нарах. у 16 збірках біля 4000 пісень: чеські, словацькі, моравські, словенські, болгарські, ченогорські та ін. Зб. "Pisne Ruske" вперше була видана в період з 1885 по 1888 р. та скл. кн. 4-у серії "Slovanstvo ve svych zpevech", включно 3 підрозділи: I. Maloruske (130 пісень); II. Velkoruske (130 пісень); III. Beloruske (15 пісень). У зб. 1922 р. відсутня вказівка на те, що це кн. 4-а багатотом. видання. Зб. включає лише 1-й підрозділ тома Pisne Ruske: I. Maloruske. Але передмова, примітки, алф. перелік пісень та відомості про зміст включ. в себе дані про всю кн.: Pisne Ruske: I. Maloruske; II. Velkoruske; III. Beloruske.

Зміст: А вже весна, а вже красна; А вже весна, а вже красна; А вже третій вечір; А я люблю Петруся; Без тебе, Олесю, пшеницю возити; Олесю, пшеницю возити; Бугай : Танець; Выйду я на гіроньку; Выряжала мати сына; Гой мала вдова; Гой у гаю калина; Гой чи так цеперь; Голівонько моя бедная; Гуляв чумак на рыночку; Да куды ідеш, Явтуше; Да туман яром; Де я не ходила?; Добрый вечер, дівчино!; Дощик, дощик; Дівка на базар ходила; Дівчинонька василечки поле; Забрали нас в некрути; Забіліли сніги; Зажурився чумачина; Зеленее жито, зелене; И відсіль гора; Казав мені батько; Kozak; Kozak; Kozak; Kozak; Kozak; Kozak; Kozak; Козак-валецъ; Козак-валецъ; Коли б мені, Господи; Куковала зезюлечка; Куковала зезюлечка; Максим козак Залізняк; Malorusky tanec; Malorusky tanec; Malorusky tanec; Malorusky tanec; На калину вітер віє; Напіймо ся кумко!; На поповском лугу; Нехай коту усе лихо!; Новая рада, новая рада; Одна гора высокая; Од Кіева до Лубен; Ой був Сава в Меренові; Ой выйду я на шпилечек; Ой выору нивку; Ой газдо, мій газдо; Ой гаю мій, гаю; Ой горе, да покаймося; Ой джигуне, джигуне; Ой жураве, жураве; Ой за гаем, гаем; Ой зійди, зійди, ясен місяцю!; Ой зродила верба груші; Ой Ивась коні пас; Ой и зрада кари очи; Ой и не горазд Запорожци; Ой мати, мати, мати!; Ой на гору козак воду носить; Ой на горі та женцы жнуть; Ой на горі та женцы жнуть; Ой не шуми, сосно; Ой повій, вітроньку; Ой по горам, по долинам; Ой під вишенькою; Ой під вишенькою; Ой пійду я до Дунаю; Ой пійду я по степу; Ой пійшла б я на улицю; Ой полети зозуленько; Ой послала мене мати; Ой послала мене мати; Ой пьє Байда мед горілочку; Ой сама ж я, сама; Ой ты брате Мосію!; Ой ты горо каменная; Ой ты горо каменная; Ой у полі былиночка; Ой у полі криниченька; Ой у полі нивка; Ой у полі озеречко; Ой ходив Донец; Ой ходив чумак сім рік; Ой ходила дівчина бережком; Ой чій же то двір; Ой чи я в лузі не калина була; Ой чумаче, чумаче; Ой я в батька єдиница; Ох и выйду я за ворітечка; Плыве човен воды повен; Помалу, малу, чумаче грай; Породила мене мати; По садочку хожу я, хожу; Посіяла'м руту круту; Пішла мати на село; Po krtinach; Розвивайся ты дубочку; Сиви очи маю; Сидить голуб на дубочку; Стоть явір над водою; Svatebni; Svatebni; Тай орав мужик край дороги; Туман з моря налягае; Тут була, там була; Ты-сь мне люба дівчинонько; У Кіїві на ринку; У сусіда хата біла; Хата моя рубленая; Хвалилися гайдамаки; Хто высоко та й літає; Циганочка; Чёловече ж мій; Чёлом баба, чёлом дід; Чи сеж тыи чоботы; Чи ты мене вірно любишь; Чи я тобі наказала; Що в городі лобода; Що за слава в світі стала; Я в батька росла.

Bohuslav, J. V. (орк.)

Передмова упорядника (с. І-V та с. VIII): O pisnich ruskych.

Передмова перекладача (с. VI-VII): O jazyku ruskem.

Присвята на с. [3]: Posveceno Svate Rusi jeji velikemu Pristi.

Кудрик, Борис Павлович (1897-1952).

Дивувалась зима: "...чом се тають сніги..." : f-moll: (На середній голос) [з супр. фп.] / Склав Рогатинець ; Сл. І. Франка. – Відень; Акна Слятина: Наклад Вид. Тов. "Березовський і Спілка": Музична накладня "Нора", сор. 1921 (by Publ. C°. "Franko Son & C°"). – 5 c. : іл. – (Сольові співи в супроводі фортепяна до слів Івана Франка ; зшиток ІІІ).

Інша назва (з циклу):

З вершин і низин

Інша назва (з циклу):

Веснянки

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

У виданні справжне ім`я композитора не згадується.

Перед нотним текстом зазначено: (скомп. 17.IV.1919) | ("З вершин і низин": "Веснянки" І).

Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Крушельницька, С. (Присв.)

Кудрик, Борис Павлович (1897-1952).

Ой що в полі за димове? : B-dur : (Сопран) [з супр. фп.] / Склав Рогатинець; Сл. І. Франка. – Відень; Акна Слятина: Наклад Вид. Тов. "Березовський і Спілка": Музична накладня "Нора", сор. 1921 (by Publ. C°. "Franko Son & C°"). – 5 c. : іл. – (Сольові співи в супроводі фортепяна до слів Івана Франка ; зшиток І.).

Інша назва :

З вершин і низин

Інша назва (з циклу):

Веснянки

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

У виданні справжне ім`я композитора не згадується.

Перед нотним текстом: (скомп. 18.I.1919) | ("З вершин і низин": "Веснянки" XII).

Кудрик, Борис Павлович (1897-1952).

Як почуєш в ночи : h-moll : (Тенор) [з супр. фп.] / Склав Рогатинець; Сл. І. Франка. – Відень; Акна Слятина: Наклад Вид. Тов. "Березовський і Спілка": Музична накладня "Нора", сор. 1921 (by Publ. C°. "Franko Son & C°"). – 5 c. : іл. – (Сольові співи в супроводі фортепяна до слів Івана Франка ; зшиток ІІ).

Інша назва (з циклу):

Зівяле листя

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

У виданні справжне ім`я композитора не згадується.

Перед нотним текстом зазначено: (скомп. 20 сїчня 1921) | ("Зівяле листє" 2-гий жм.).

Персоналії:

Остапчук, А. (Присв.)

Написи: Пров. : На тит. арк. влад. напис: .

Кудрицький, Л.

В Різдво з півночи : Українська колядка : [Для хору без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 4).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Рік видання встановлено на підставі листа, від 5 квітня 1918 р., де редакція часопису "Книгар" звертається з проханням до К. Г. Стеценка подати рецензію до 6 випусків українських колядок Кудрицького (ІР НБУВ. Ф. 62, № 174).

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк та с. 4 : Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Печатки: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Кудрицький, Л.

З Днем Рождения : Українська колядка : Хор жиночий, або чоловічий [без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 5).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк та с. 4: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Печатки: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Кудрицький, Л.

Мир і радість : Українська колядка : [Для мішан. хору без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 3).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки: Редакція Часопису "Книгарь" (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та с. 3).

Печатки: Редакція часопису "Книгарь". Київ, Володимирська 42; ВБУ ВУАН.

Кудрицький, Л.

Небо й земля : Українська колядка : [Для хору без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 2).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк та с. 3: ВБУ ВУАН.

Печатки: ВБУ ВУАН.

Кудрицький, Л.

Ой видит Бог : Українська колядка : [Для хору без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 1).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк та с. 4 : Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Печатки: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Кудрицький, Л.

Пане Господарю : Українська колядка : [Для хору без супр.] / Зібрав і записав Л. Кудрицький. – К.: Власність Украінськоі Видавничоі Спілкі, [1917-1918] (Ноти і окладина зроблени в цінкографії "График"). – 4 c. : кол. іл. – (Колядки ; № 6).

Інша назва :

Українська колядка

Проспект серії з 6 колядок на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк та с. 4: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Печатки: Книгарня Київського Кооперативн. Техн.

Кумановський, Микола (1846-1924).

Ой вербо, вербо : Вязанка Народних Пісень : Хор мішаний [без супр.] / М. Кумановський; Музика Н. [! Миколи] Кумановського. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 3 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Інша назва :

Вязанка Народних Пісень

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Український народний дім. / Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Кумановський, Микола (1846-1924).

По мало чумаче грай : Хор мішаний [без супр.] / М. Кумановський; Музика А. [! Миколи] Кумановського. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 3 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

На тит. аркуші зазначено помилковий ініціал композитора.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Український народний дім. / Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Л

Лавренцов, Микола.

Ты любишь белую сирень : Романс : [Для голоса с фп.] / Муз. Н. Н. Лавренцова; Слова Н. Ц. – [К.]: Собств. автора, [1919] (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 3 c. – Н. д. 1158.

Інша назва :

Романс

Н. Ц. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк.: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Ланге, Густав (1830-1889).

Edelweis : Pour piano : Op. 31 / Г. Ланге; [Муз.] G. Lange. – [Х.]: Всеукрмузком Н. К. П., [1923] (1-я Гос. Нотопечатня Главполитпросвета Н. К. П., Х.). – 5 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 10 Livraison ; № 1). – Н. д. 133.

Назва перед нотн. текстом:

На Альпах

Переклад назви: Едельвейс.

Назва твору перед нотним текстом: На Альпах : Edelweis.

Видавничий каталог серії на тит. арк. (випуски 9-13, 56 позиц.), рекламний проспект видавництва (на звороті видання.58 позиц.).

Фр., назва твору перед нотн. текстом парал. рос., нім., вихідні дані на тит. арк. та видавничий каталог на звороті видання рос. мов.

Ланге, Густав (1830-1889).

Unter liebchens fenster = Под окном : Серенада : Pour piano : Op. 339 / Г. Ланге; [Муз.] G. Lange. – [Х.]: [Всеукрмузтеком Н. К. П.], [1923] (1-я госуд. Нотопечатня Главполитпросвета Н.К.П.). – 5 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 10 Livraison ; № 8). – Н. д. 86.

Паралельна назва:

Под окном

Інша назва :

Серенада

Видавництво встановлено за аналогічними виданнями серії та "малим" (35Х45 мм) друкарським знаком Головполітосвіти на звороті видання.

Видавничий каталог серії (тит. арк.): випуски 9-13 (56 позиц.).

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Назва серії фр. мовою, назва твору перед нотн. текстом парал. рос., нім.

Левитський, Борис Порфирович (1887-1937).

Для тебе одної : Романс для тенора або сопрано [з супр. фп.] / Б. П. Левитський ; Слова і музика Бориса Левитського. – [К.]: Власність автора, [1918-1919] (Друкарня "І. І. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. 1102.

Інша назва :

Романс

На тит. арк. анонсуються вокальні творі Б. Левитського (4 позиц.).

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні "И. И. Чоколов".

Персоналії:

М[...]я (Присв.)

Левитський, Борис Порфирович (1887-1937).

Туга України : (Дума) : Для одного голосу / Б. П. Левитський ; Музика і слова Миколи Левитського. – [Елисаветград]: ["Спілка"], [1917]. – [1] c.

Анотація:

На звороті видання рекламний проспект творів М. В. Левитського. Жодного з цих видань знайти не вдалося. Оскільки інформація про них надзвичайно важлива, подаємо повний перелік цього проспекту: ??[І.]В українських книгарнях продаються твори того-ж автора: ??1). Вільна Україна; ??2). Сусіди України; ??3). Сироти України і Легкодухим землякам; ??4). Туга України; ??5). Українська марсельєза (марш Вільного Козацтва).??[ІІ.] Друкуються: ??1). Кати України; ??2). "Брацькі турботи"; ??3). Централісти або Маркс та Іловайський; ??4). Єднання "братніх" народів, або князь Владимир та скобка; ??5). Сусідське "брацьке" єднання; ??6). 1. Не так склалось, як жадалось; 2. Єднаймося; 3. Вшехполякам; ??7). Завещаніе стараго солдата "Моя лебединая песня", цікава і для українців.??

Інша назва :

Дума

"Ой ти, ненько Україно..."

Левитський, Борис Порфирович (1887-1937; авт. сл.)

На звороті анонсуються видання творів М. В. Левитського (12 позиц.).

Описано за відомостями перед нотним текстом та за аркушем, що приклеєний замість титульного. Саме там, повторюються назва, автор та наведено вихідні дані (фіолетовими чорналами). На "саморобному" тит. аркуші олівцем зазначено: Для музею діячів.

Дефекти: Видання дефектне, бракує одного аркуша.

Левицький, Іван (1875-1938).

Казка = Conte : Скрипка з фортепяном / І. Левицький. – [Клавір, партія скрипки]. – Львів: [Б. в.], [1920-1923] (Ляйпціг). – 7 с. : іл.; 31 см. – Н. д. 3.

Паралельна назва:

Conte : Violon et Piano / I. Levitsky

Рік видання встановлено за біографією композитора та аналізом рекламних проспектів на звороті видань.

Тит. арк. парал. фр.

Каталог творів І. Левицького на звороті видання (16 позиц.).

Вихідні дані зазначено на звороті видання.

Левицький, Іван (1875-1938).

Ноктюрн = Nocturne : На скрипку з фортепяном / І. Левицький. – [Клавір, партія скрипки]. – Львів: [ ], [1920-1923] (Stich und Druck von C. G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 7 с., 1 парт. (1 с.). – Н. д. 2.

Паралельна назва:

Nocturne : Violon et Piano / I. Levitsky

Персоналії:

П. М. Н. (Присв.)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк: МТБ ім. Стеценко; ВБУ ВУАН.

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка.

Левицький, Іван (1875-1938).

Романца = Romanze : Скрипка з фортепяном / І. Левицький. – [Клавір, партія скрипки]. – [Львів]: [ ], [1923] ([Stich und Druck von C.G. Roder G. m. b. H. Leipzig]). – 6 с., 1 парт. (1 с.); 30 cv. – Н. д. 2.

Паралельна назва:

Romanze : Violon et Piano / I. Levitsky

Рік видання встановлено за біографією композитора та аналізом рекламних проспектів на звороті видань.

Каталог творів І. Левицького на звороті видання (16 позиц.).

Тит. арк. парал. фр.

Вихідні дані зазначено на звороті видання.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк: МТБ ім. Стеценко; ВБУ ВУАН.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; ВБУ ВУАН.

Левицький, Михайло.

Заповіт : "Як умру то поховайте..." : [Для хору з супр. фп.] / М. Левицький ; Росклав на 4 гол. Мих. Левицький; [Вірш Т. Шевченка]. – К.: Видавниче Т-во Криниця, [1917] (Нотопечатня И. И. Чоколова в Кіеве). – 3 c. – (Музична бібліотека / під ред. О. Кошіца ; № 4). – Н. д. 1029.

Літературний інципіт:

"Як умру то поховайте..."

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

На звороті видання проспект серії з 9 позиц.: Музична бібліотека під ред. О. Кошіца.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Написи: Пров.: Печатки: Книгозбірня. Т-во "Час" у Київі. Володимирська 42.

Печатки: Т-во "Час" у Київі; Книгозбірня.

Левін, М.

Маленькая сюїта на теми дитячих пісеньок : [Для фп.] / М. Левін. – К.: Державне видавництво ; К.: Культур-Лига, 1921 (7-а Рад. Друк.). – 14 c. : іл. – Н. д. 1187-1191.

Два титульних аркуши (ідіш, укр.).

Тираж: 3000 пр.

Написи: Пров.: Печатки на обкл.: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня.

Левський, І.

Стенька Разин и Княжна : Популярная народная Приволжская песня : "Из-за острова на стрежень..." : [Для гол. з супр. фп.] / І. Левський ; Арранж. И. Левскій; В оригинальном исполнении артиста Леонида Галина. – О.: "Свободная Песнь": Издание И. С. Либерман , [1917-1919] (Тип. "Спорт и Наука"). – 3 c. : портр. – Изд. № 118.

Інша назва :

Популярная народная Приволжская песня

Литературный инципит:

"Из-за острова на стрежень..."

Левський, І. (орк.)

Портрет Леоніда Галіна (справж. - Добржанський) на тит. арк.

Видавничий каталог (4 позиц.) на звороті видання: Любимыя песенки В. А. Сабинина.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Персоналії:

Галін, Л. (Вик. - реп.)

Галін, Л. (Портрет)

Добржанскький Л. псевд.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

3 народні пісні : [Для мішан. хору без супр.] / [Оброб.] М. Леонтович. – [ ]: Власність автора, [1918]. – 4 c.

Зміст: Щедрик; За річкою за Дунаєм; Ой вербо, вербо.

Три народні пісні

Рощахівський, М. (записано від)

Зміст збірника вказано на тит. арк. Сполучений тит. арк.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

3-й випуск хорів : [Збірник українських народніх пісень : Для хору без супр.] / [Упорядк. та обробив] М. Леонтович. – [К.]: Власність автора, [1918-1919]. – 4 c.

Зміст: Піють півні: (міш. хор); Ой, котився кубар: (міш. хор); Отамане, батьку наш: (муж. хор); Ішов козак без ліс: (міш. хор).

Інша назва :

Третій випуск хорів

Чернявська, К. М. (записано від)

Поліщук, К. (фольк.)

Грек, Я. (записано від)

Сполучений тит. арк. Зміст збірника вказано на тит. арк.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Дві нар[одні] пісні : 1. Ой темная ніченька ; 2. Зеленая та ліщинонька: Мішаний хор [без супр.] / [Оброб.] М. Леонтович. – К.: Власність автора, 1919. – 8 c.

Інша назва :

Ой темная ніченька

Інша назва :

Зеленая та ліщинонька

Чернявська, К. М. (записано від)

Перед нотним текстом першої пісні зазначено: Народ. пісня з Поділля, від К. Чернявської.

Написи: Пров.: Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та стор. 8).

Печатки: ВБУ ВУАН; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Легенда : [Для тенору, мішан. хору з супр. фп.] / Муз. М. Леонтовича; Поезія М. Вороного. – [Перше видання]. – Х.: Видання Головполітосвіти Н. К. О., [1921-1922] (1-а Держ. Нотодрукарня Всеукрмузкома). – 7 c. : портр. – Н. д. 402 : 6000 карб.

Літературний інципіт:

"Дівчину вродливу юнак покохав..."

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; авт. сл.)

Рерих, Борис Костянтинович (худ.)

Рік встановлено за номером нотної дошки та за іншими поліграфічними особливостями, порівняно з датованими виданнями Головполітосвіти.

Портрет М. Д. Леонтовича роботи худ. Б. К. Реріха (тит. арк.).

Персоналії:

Леонтович, М. Д. (Портрет)

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк.); Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та стор. 7).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Літургія : Служба Божа. На Літургії св. І. Златоустого : [Для мішан. хору без супр.] / М. Д. Леонтович. – К.: [б. в.], 1921. – 31 c.

Зміст: Благослови; Единородний Сине; У Царстві Твоїм; Прийдіть поклонимось; Святий Боже; Алилуя; У Духові Твойому; Сугуба ектенія; ектенія заупокойна; Ми таємно; Милість спокою; Тобі співаємо; Достойно є; І всіх і все; Отче наш; Един свят; Ми бачили світ істиний; Нехай повні.

Назва перед нотн. текстом:

Служба Божа

Назва перед нотн. текстом :

На Літургії св. І. Златоустого

На звороті видання анонсується серія: Церковно-Музичні Твори (7 позиц.).

Зміст описано за назвами в нотному тексті.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Моя пісня : [Для тенору та хору з супр. фп.] / Муз. М. Леонтовича; Поезія К. О. Білиловського. – Х.: Видання Головполітосвіти Н. К. О., [1921-1922] (1-а Держ. Нотодрукарня Всеукрмузкома). – 7 c. : портр. – Н. д. 403.

Літературний інципіт:

"Я пісню співаю про квіти..."

Білиловський, К. О. (авт. сл.)

Рерих, Борис Костянтинович (худ.)

Портрет М. Д. Леонтовича роботи худ. Б. К. Реріха (тит. арк.).

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Народні пісні : [Для мішан. хору без супр.], Десяток 2 / [Упорядк. та обробив] М. Леонтович. – К.: Дніпросоюз, [1921]. – 11 c. : іл. – Н. д. 1168.

Зміст: Поміж трьома дорогами : Весільна; Мак : Веснянка; Ой, п'є вдова; Над річкою, бережком; Не ходила на улицю; Зашуміла ліщинонька: З Поділля; Отамане, батьку наш; Ой, ходить царенко : Веснянка; Ой, перепеличка; Козака несуть; Межи трьома дорогами: Варіант назви пісні № 1 у чернетці.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921; фольк., орк.)

Юркевич, Л. (записано від)

Конощенко, А. (фольк.)

Поліщук, К. (фольк.)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 46): Твори Українських Композиторів.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Народні пісні : [Для мішан. хору без супр.], Десяток 3 / [Упорядк. та обробив] М. Леонтович. – К.: Дніпросоюз, 1921 (7-а Радянська друкарня). – 11 c. : іл. – Н. д. 1169.

Зміст: Ой, у полі та туман, димно; Налетіли журавлі; Вишні-черешні розвиваються; Ой, як, як миленькому постіль слати : веснянка; На добра-ніч усім на ніч; Ой, з-за гори кам'яної; Воротарь : Веснянка з Волині; Ой, піду я в сад гулять; На городі білі маки; Коза : Різдвяна гра.

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Видавничий каталог на звороті (60 позиц., № 45): Твори Українських Композиторів.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 11); Книгарня Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України (на тит. арк. та с. 2).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Книгарня Дніпровського Союзу Споживчих Союзів України.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Народні пісні : [Для мішан. хору без супр.], Десяток 4 / [Упорядк. та обробив] М. Леонтович. – К.: Дніпросоюз, 1921 (7-а Радянська друкарня). – 11 c. : іл. – Н. д. 1170.

Зміст: Ой, у городі; Ой, у полі криніченька; Наїхали гостоньки; Черчик; За городом качки пливуть; Калино- малино; По-під яром, яром; По-під терном; Ой, у лісі, при дорозі; Як не женився, то й не журився.

Поліщук, К. (фольк.)

Шишківський (хорист з 1 Укр. Нац. хору, Київ; записано від)

Цікаловський, Б. (записано від)

Папа-Афанасопуло, С. Ю. (записано від)

Брень, Андрій (записано від)

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 46): Твори Українських Композиторів.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Народні пісні : [Для хору без супр.], Десяток 5 / М. Д. Леонтович ; [Упорядк. та обробив] М. Леонтович. – К.: Дніпросоюз, 1921 (7-a Радянська друкарня). – 14 c. : іл. – Н. д. 1171.

Зміст: Із-за гори сніжок летить; За річкою, за Дунаєм; Ой, вербо, вербо; Піють, півні; Ой, котився кубар; Отамане, батьку наш; Ішов козак без ліс; Ой, темная ніченька; Ой, устану я в понеділок; Женчичок- бренчичок.

Рощахівський, М. (записано від)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Чернявська, К. М. (записано від)

Грек, Я. (записано від)

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 47): Твори Українських Композиторів.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Ой горе тій чайці : Ой нас, братці, п'ять. Зайчик [гра] : [Збірка нар. пісень : Для мішан. хору без супр. / Упрядк. та обробив] М. Леонтович. – К.: [Видання автора], 1922. – 7 c.

Зміст: Ой горе тій чайці; Ой нас, братці, п'ять; Зайчик : Гра в зайчика.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня (на тит. арк.).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Ой, гордопишний пан-господарю : (колядка). Ой, там за горою (щедрівка) : Мішаний хор [без супр.] / [Оброб.] М. Леонтович. – К.: Власність автора, [1918]. – 4 c.

Інша назва :

Колядка

Інша назва :

Ой, там за горою

Інша назва :

Щедрівка

Рощахівський, М. (записано від)

Лотоцький, Ф. (записано від)

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Три пісні : [Для мішан. хору без супр.] / [Оброб.] М. Леонтович. – Х.: Видання Головполітосвіти Н. К. О., ценз. 1921 (1-а Держ. Нотодрукарня Всеукрмузкома). – 7 c. – Н. д. 401.

Зміст: Щедрик; Дударик; Пряля.

Зміст збірника вказано на тит. арк.

Рік видання встановлено за цензурним дозволом (с. 2). У покажчику МЛУ, видання датовано 1922 р.

Леонтович, Микола Дмитрович (1877-1921).

Українські народні пісні : Для мішаного хору [a capella] / [Оброб.] М. Леонтович. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Berlin: Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка, [1920-1923] (Printed in Germany). – 14 c. – Н. д. U. 13 V.

Зміст: Ой у полі плужок оре : Щедрівка; Ой, горе тій чайці; Ой, зза гори чорна хмара; Чорнушко-душко; Ой, пряду, пряду; Мала мати одну дочку: З Поділля; Піду в садочок, нарву квіточок; Чого, Івасю, змарнів?; Над річкою бережком : канон; Ой, зійшла зоря : Дума про Почаївську Божу Матір.

Поліщук, К. (фольк.)

Конощенко, А. (фольк.)

Квітка, Климент Васильович (Укр. музикознавець-фольклорист; 1880-1953; фольк.)

Юркевич, Л. (записано від)

Відомості про склади видання у вихідних даних: Головні склади : Українська Накладня С. З. О. П. Berlin W 62 Kurfurstenstr. 84; Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові. Ринок 10; Ukrainska Knyhаrnia і Nakladnia 850 Main Str. Winnipeg Man (Canada).

Написи: Пров.: власницький напис на тит. арк.: П. В. Кухта.

Дефекти: Видання дефектне, бракує обкл.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

50 українських пісень для фортепіано / М. Лисенко; уложив В. Зентарський. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 51 с.; 31 см. – (Издание Идзиковскаго ; т. 106). – Н. д. L. 1351 I.-L. 1400 I.

Зміст: Ой у поли тай у Борышполи; Лугом иду коня веду; Ой! пущу я коныченька в саду; Казав мени батько; Про руйновання Сичи; Максым Козак Зализняк; Ой не гаразд запорожци; Гей не дывуйте добрыи люде; Гомин, гомин по диброви; Та бодай тая степовая; Да у Кыиви на рынку; Та бодай тая степовая; Щось у лиси зашумило; Дощик капае дрибненько; Ой ходыла дивчина берижком; Ой учора орав; Ой, чи цвит, чы не цвит; Ой не шумы луже, зелений байраче; Ой у поли озерце; Ой джыгуне, джыгуне; Ой запыв козак запыв; Чумарочка рабесенька; Чорна гречка билы крупы; Ой важу я важу; Ой на гору козак воду носыть; Выйду я на гироньку; Колыб мени господы; Ой ненько зацвило серденько; Ой маты, маты, маты; Ой поплывы вутко проты воды прутко; Ой гаю мій гаю; Ой Гандзю мылостыва; Горе мени на чужыни; Та не журь мене моя маты; Ох и горе горе нещаслыва доле! ; Ой косыть хазяин та синожаты; Чы ты мылый пылом припав; Ой глыбокій колодязю золотый ключи; Не хылыся сосно; Ой у лузи тай при берези; Ой не свиты мисяченьку; Ой, и зрада кари очи, зрада; Ой пыла та Лемерыха; Ой пыла, пыла та Лемерыха; Ой, зійды, зыйды, ясен мисяцю; Ой у поли крыныченька; Ой я в батька эдыныця; Ой ишов я вулыцею раз, раз; Зеленая лищынонька; Король танок.

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; орк.)

Тит. аркуш - укр. мовою, нотний текст друкований зі старих дошок, тому збережено орфографію першого видання, транслітерованого російською.

Проставлено видавничі номери першого видання, здійсненого фірмою Л. Ідзіковського у 1900-1902 роках.

Дефекти: Дефект: бракує обкл.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Була колись Гандзя : [Для мішан. хору без супр.] / Муз. М. В. Лисенка; [Сл. Т. Шевченка]. – [Голоси]. – [К.]: Муз. Т-во ім. Леонтовича, [1921-1923]. – [4] c.; 22 см.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІІ.

Тираж: 150 пр.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Вітер в гаї нагинає лозу і тополю : [Для мішан. хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 3 c. : іл. – Н. д. 182.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Твір 1902 р., вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц.): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Вічний Революцьонер : Гімн : [Для чоловічого хору в супроводі фп.] : фотографічний відбиток з рукопису автора / Муз. М. Лисенка; Слова Ів. Франка. – К.: [б. в.]: В книгарні і музичн. магазині Л. Ідзіковського (Хрещатик 29) ; К.: Крамниця "Час", [1917] (Славянська друкарня, К.). – 3 c.

Інша назва :

Гімн

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу та ЗСЛ, Т. ХХ, с. 127.

На тит. арк. зазначено: Увесь прибуток піде на фонд для заснування Української народн. школи ім. М. Лисенка.

Написи: Пров.: Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.); МТБ. ім. Стеценка (на тит. арк. та 3 с.); НБУ ВУАН (на тит. арк. та 3 с.).

Печатки: ВБУ ВУАН; Нотозбірня Дніпровського Союзу; МТБ ім. К. Стеценка.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Вічний Революцьонер : Гімн : Для чоловічого хору в супроводі фортепьяна / Муз. М. Лисенка; Слова Ів. Франка. – Херсон: Видання "Мистецького Товариства імени Михайла Старицького в Херсоні" , 1921 (Херсон. З літографії "Народноі Друкарні Ч. 2", ІІІ-1921). – 3 c. – Н. д. М. Т. 6 ім. Ст.

Інша назва :

Гімн

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Видавничий каталог з 8 позиц. на звороті видання.

Дата друку та відомості про склад видання зазначені на звороті: Правління Мистецького Товариства імені Михайла Старицького (Суворовська вул., на розі Потемкинськоі, буд. Болека).

Тираж: 1000 пр.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Вічний Революцьонер : [Гімн : Для чоловічого хору в супроводі фп.] / Муз. М. В. Лисенка; Слова Ів. Франка. – [Голоси]. – [Чернігів]: [Б. в.], [1920]. – 2 зошити (3 с. парт. 1 і 2 тенорів, 3 с. парт. 1 і 2 басів); 22 см.

Інша назва :

Гімн

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце, дату написання партій та підпис: Тенори : Чернігів 8 / ІХ 20 Г. М. Вейнблат; Баси: Чернігів 12 / ІХ 20 Г. М. Вейнблат.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Встає хмара з-за лиману : Уривок з "Тарасової ночі" : [Для чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 180.

Інша назва (уривок з):

Тарасова ніч

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІІ.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц.): Твори Українських Композиторів.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Написи: Пров.: Печатки: Нотозбірня Дніпр. Союзу (на тит. арк.); МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та с. 5).

Печатки: ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Гетьмани, гетьмани : Свято в Чигирині : Уривок з Гайдамаків Шевченка (про баритона) [з супр. фп.] / М. В. Лисенко ; слова Т. Шевченка. – New York: H. E. Smolen, [1917-1928]. – 5 c. – (Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; серія 2, № 19).

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого у Києві фірмою Л. Ідзіковського, надрукованого в типографії К. Г. Редера в Лейпцигу (цензурний дозвіл 1885 р., Н. д. М. 213 Л.). На титулі та на звороті видання зазначено нові вихідні відомості, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл, титульний аркуш копії однокольоровій, порівняно з оригіналом. Інформація про використання видання Л. Ідзіковського як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які юридичні узгодження між правовласниками - відсутня.

Інша назва :

Свято в Чигирині

Інша назва :

Уривок з "Гайдамаків" Шевченка

Інша назва :

"Гайдамаки" : уривок

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; слова т.)

Каталог видань М. В. Лисенка (53 позиц.) на тит. арк. Каталог видавництва Г. Е. Смолинсь-кого на звороті видання.

Описано та тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Написи: Пров.: На тит. арк. печатка: Український народний дім / Ukrainian people home / Торонто, Ont[ario] та Власницький напис: П. В. Кухта.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Жалібний марш : "Вмер батько наш!." : [Для тенора соло та мішан. хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка ; Слова Лесі Українки. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 11 c. : іл. – Н. д. 200.

Літературний інципіт:

"Вмер батько наш!."

Українка, Леся (1871-1913; авт. сл.)

Дата написання твору та присвята перед нотним текстом: 25 лютого 1888 р. До дня 27-х роковин смерти Т. Г. Шевченка.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 14): Твори Українських Композиторів.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотн. текстом.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Книгозбірня Київського кооперативного техн.

Печатки: Книгозбірня Київського Кооперативн. Техн.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп.], Десяток 10 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 25 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: За Сибиром сонце сходыть : Про Кармелюка: Для чоловічого хору з фп. : (с. Романивка у Кыивщыни од Грыгора Хурмана); Ой, наварылы Ляхы пыва : історична: Для чоловічого хору з фп.; Гей, послухайте, гей, повидайте : історична: Для чоловічого хору з фп.; Ой, з-за горы, з-за крутои : чумацька: Для чоловічого хору з фп.; Червоная ой та калынонька на яр подалася : любовна: Для чоловічого хору з фп.; Ой, ты зиронько та вечирняя : вулишна: Для чоловічого хору з фп. (с. Романивка Сквир. пов., Кыивщ.); Ой, ковалю, молодый ковалю : побутова: Для чоловічого хору з фп.; Ой, тыхая вулыченька, тыха : любовна: Для мішан. хору з фп.; Кучерява Катерына : жартівлива: Для мішан. хору з фп.; Кучерява Катерына : жартівлива: Для чоловічого хору з фп.; Як поихав мій мыленькый до млына : жартівлива: Для мішан. хору з фп. : (з Катерынославщыны); Як поихав мій мыленькый до млына : жартівлива: Для чоловічого хору з фп.

Хурман, Григорій (записано від)

Шкура (запорожець; записано від)

Калита (записано від)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; записано від)

Карая (записано від)

Рекламний проспект на звороті видання: Партитури сьпіву новійших українських представлень, до випозичення (№№ 174-178 та ще 16 позиц. ненумерованих).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для чоловічого хору з супр. фп.], Десяток 11 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 27 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: Про Морозенка; Ой, 1791 року; Прыверталы вильни чумаченькы: (м. Котельва, Охтырського пов., Харькивщына); Ой, з-за горы, гей, та вылиталы орлы: (з Волыни); Ой, чого селезень та смутный, не веселый; Ох, и закладався сызый орел; Ой, у поли крути гори; Витер, витер коло хаты: (Хухра, Охтырськ. пов., Харкивщына); Та казала мени солоха, прыйды: (Грыгоривка, пид Харьковом); Гей, Волошын сино косыть.

Лебідь (дід; записано від)

Лірник з Борщагівки (записано від)

Калита (записано від)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; записано від)

Франко, Іван Якович (1856-1916; записано від)

Видавничий каталог на звороті видання (19 позиц.).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп.], Десяток 12 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 21 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: Ой, горе-горе не салдацькее жыття : некруцька: Для чоловічого хору з фп.; Туман, туман туманамы: Для чоловічого хору з фп.; Гей, ой чыи-ж то сири волы: Для чоловічого хору з фп.; Ой, у поли былыночка колываеться: (з Полтавщыны, старогромадьске) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, по горах, по долынах: Для чоловічого хору з фп.; Чогось мени трудно-нудно : вулышна: Для чоловічого хору з фп.; Плыве човен воды повен : вулышна: (з Черниговщыны) : Для мішан. хору з фп.; Ой, не цвиты буйным цвитом: Для чоловічого хору з фп.; Дивчынонько вирнесенька : вулышна: Для чоловічого хору з фп.; Чы я не хазяйка, чы не господыня? : жартівлива: (з Полтавщыны) : Для мішан. хору з фп.

Калита (записано від)

Лебідь (дід; записано від)

Запорожець (записано від)

Карая (пані; записано від)

Видавничий каталог на звороті видання (23 позиц.).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп. або фисгармоніума], Десяток 2 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 17 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого спочатку видавництвом Б. Корейва, а пізніше Л. Ідзіковським (цензурні дозволи 1885-98 р.). На титулі та на звороті видання зазначено нові вихідні відомості, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл, зменшено формат. Інформація про використання публікації Л. Ідзіковського як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які юридичні узгодження між правовласниками у виданні - відсутня.

Зміст: Ой, сич маты : Для чоловічого хору з фп.; Ой, Морозе та Морозенку: Для чоловічого хору з фп.; Ой, пущу я коныченька: (з Полтавщыны) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, у поли два яворы: Для чоловічого хору з фп.; Ой, гаю мій, гаю : Для чоловічого хору з фп.; Гей, по сынёму морю : Для чоловічого хору з фп.; Ой, и пье козак, пье : (з Полтавщыны) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, любыв та кохав: (з Полтавщыны) : Для мішан. хору з фп.; Ой, та спывся козак, спывся: Для чоловічого хору з фп.; Ой, послала мене маты: (хутор Велыке Озеро, Охтырськ. пов. Харькивщына) : Для мішан. хору з фп.

Каменецький (фольк.)

Мартинович (записано від)

Паливода (записано від)

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910; записано від)

Волошин (записано від)

Рекламний проспект видавництва (21 позиц.) на звороті видання: Хорові піснї социялістично-радикальні.

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп. або фисгармоніума], Десяток 3 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 21 c. – (Українська музична бібліотека).

Зміст: Гей, гук маты, гук: Для чоловічого хору з фп.; Розлылыся крути бережечкы: Для чоловічого хору з фп.; Та забилилы снигы: Для чоловічого хору з фп.; Що по горах снигы лежать: Для чоловічого хору з фп.; Ох, и закувала сыва зозуленька : Для чоловічого хору з фп.; Туман яром, пшеныченька ланом: Полтавщына, Кременчук. пов.) : Для мішан. хору з фп.; Ой, на гори васылечкы сходять: (Херсонщына) : Для мішан. хору з фп.; Та нема гирш никому, як тій сыротыни: (коло м. Бобрынця, у Херсонщыни) : Для мішан. хору з фп.; Ой, знаты, знаты, хто кого любе: (с. Лидие Харкив. пов.) : Для мішан. хору з фп.; Час до дому, час: (з Полтавщыны) : Для мішан. хору з фп.

Кропивницький, Марко Лукич (1840-1910; фольк.)

Патлатий, Хома (лірник; записано від)

Балліна (фольк.)

На звороті видання рекламний проспект: Найгарнїйші вибрані українські ноти (18 позиц.).

Див. також приміт. до попереднього опису.

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп. або фисгармоніума], Десяток 4 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 25 c. – (Українська музична бібліотека).

Зміст: Ой, наступыла та чорна хмара : Про голоту : сиромаська : Для чоловічого хору з фп.; Ой, бре, море, бре : побутова: (Запис. у м. Батурыни, Чернигов. губ.) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, чы сеж той бурлацюга : бурлацька: Для чоловічого хору з фп.; Ой, по горах а снигы биліють : некруцька: Для чоловічого хору з фп.; Ой, пид горою, пид перевозом: (З Охтырькы, Харьк. губ.) : Для мішан. хору з фп.; Ой, гыля-гыля гусонькы на став: Для мішан. хору з фп.; Не топыла, не варыла : Для мішан. хору з фп.; Коло млына, коло броду: (с. Занькы, Черн. губ.) : Для мішан. хору з фп.; Спать мени не хочеться: (з Полтавщыны.) : Для мішан. хору з фп.; Ох, та не любы двох: (з Харькивщыны) : Для мішан. хору з фп.

Волошин (записано від)

Лобода (записано від)

Красковська (записано від)

Заньковецька, Марія Костянтинівна (1854-1934; записано від)

Балліна (фольк.)

У переліку пісень на тит. арк. помилка в нумерації пісень (№ 2 і 3).

Рекламні проспекти на звороті видання: Русскіе народные и клясическіе ноты для соля, тенора або сопрана и дуэты (25 позиц.); Ноти українські на цїлу банду, для цїлого хору і дутих інструментів (13 позиц.).

Див. також анотацію до опису 2-го десятка серії.

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп. або фисгармоніума], Десяток 5 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 19 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: Та тече вода з пид города : вулышна: Для чоловічого хору з фп.; Ой та витер повивае : родинна: (с. Грунь, Зинькивс. пов. Полтав. губ.) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, по гори вивчар вивци ганяе : парубоча вулышна: (с. Красносилка Чыгрынськ. пов.) : Для чоловічого хору з фп.; Кому воля, а кому неволя : некруцька : З с. Снитынкы Васылькив. пов. : Для чоловічого хору з фп.; Седыть дид на печи: (у Кыйви) : Для чоловічого хору з фп.; Ой там за яром брала дивка лён : вулишна: (Кобеляцьк. пов. у Полтавщыни) : Для мішан. хору з фп.; Куды витер віе : вулишна: (Золотоноськый пов., Полт.) : Для мішан. хору з фп.; Выйду я на гироньку: (з Катерынославщыны); Ой чый же це двир: (з Охтырькы Харьк. г.); Гарбуз билый качаеться: (з Полтавщыны).

Куличка, Мокрина (записано від)

Рекламний проспект на звороті видання (29 позиц.).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп. або фисгармоніума], Десяток 6 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 19 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: У Кыиви на рынку : чумацька: (у сели Кардашивци, Херсонщина) : Для чоловічого хору з фп.; У мистечку Богуславку : Про Бондаривну: (исторышна) (у сели Очеретний, Лыповец. пов. Кыив. г.) : Для мішан. хору з фп.; Паситеся сири волы : вулышна : (с. Денысивка Лубенськ. пов.) : Для чоловічого хору з фп.; Котылася та зоря с неба : вулышна: (у с. Збуривци, Таврич. губ.) : Для мішан. хору з фп.; По той бик гора : вулишна: (з Лесевычого хутора, Лубенськ. пов.) : Для чоловічого хору з фп.; Та по над берегамы : любовна: (Полтавщына, Кременч. пов.) : Для мішан. хору з фп.; Копав же я та крыныченьку : вулишна : (Хорольского пов. у Полтавщыни) : Для чоловічого хору з фп.; Ой - гай маты гай зелененькый : любовна : (с. Збуривка, Тавр. губ.) : Для мішан. хору з фп.; Ой щож то за шум учынывся: (ком.) (з-пид Хвастова Кыйв. губ : Для чоловічого хору з фп.; По опенькы ходыла, цыть те: (с. Плыскив, Київ. губ.) : Для мішан. хору з фп.

Рекламний проспект на звороті видання: Партитури до театральних представлень (46 позиц.).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп.], Десяток 7 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 25 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії.

Зміст: Ой, у поли тры крыныченькы : любовна: Для мішан. хору з фп.; Ой, у поли тры крыныченькы : любовна: Для чоловічого хору з фп.; Ой, жыла вдова на край села: Для чоловічого хору з фп.; Козак одъизджае : любовна: (з Подилля) : Для мішан. хору з фп.; Пожурылысь молоди хлопци : історична: Для чоловічого хору з фп.; Ой, ляше, ляше : історична: Для чоловічого хору з фп.; Ой, по морю сынёму : родинна: Для чоловічого хору з фп.; Плыве човен воды повен : любовна: Для мішан. хору з фп.; Козаченьку, куды йдешъ? : любовна: Для мішан. хору з фп.; Ой, летила горлыця через сад : вулишна: (з Чорноморіи) : Для мішан. хору з фп.; : вулишна: (вул.) : Для чоловічого хору з фп.; Верховыно, ты свитку наш : коломийка: (с. Плыскив, Київ. губ.) Для мішан. хору з фп.

Калита (записано від)

Карая (записано від)

Лебідь (дід; записано від)

Рекламний проспект на звороті видання: Партитури до театральних представлень (позиц. 47- 88).

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп.], Десяток 8 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 29 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії

Зміст: Ой, изійду я на могылу: Для мішан. хору з фп.; Ой, изійду я на могылу : (сим.); Шумыть-гуде дибровонька : любовна: Для мішан. хору з фп.; Ой, миж вашою та громадою : козацька: Для чоловічого хору з фп.; Пишла Оляна до броду : побутова: Для чоловічого хору з фп.; Ой, утеряв соловейко голос : любовна: (с. Снитынка Васылькив. повиту) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, з-за горы, з-за крутой орел воду носыть : вулышна: Для чоловічого хору з фп.; Та туман яром, мороз долыною : любовна: ( з Лисавету, у Херсонщыни); Ой, щож бо то та й за ворон : козацька: (з Черниговщыны) : Для чоловічого хору з фп.; На в-городи калынонька : любовна: (з Харькивщыны) : Для мішан. хору з фп.; Про Куперьяна : "Нехай же нас Бог ратуе": (з побыту Волынськых цеховых братчыкив за часив Магдебурии : Для чоловічого хору з фп.

Калита (записано від)

Лебідь (дід; записано від)

Карая (записано від)

Мартинович (записано від)

Українка, Леся (1871-1913; записано від)

Рекламний проспект на звороті видання (позиц. 89-119): [Партитури до театральних представлень].

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Цехові братства (Волинь) (Вик. - реп.)

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Збирнык народных украинськых писень : [Для хору з супр. фп.], Десяток 9 / Зибрав и для хору уложыв М. Лисенко. – New York: Видавництво Г. Е. Смолинського = H. E. Smolen, 1919. – 21 c. – (Українська музична бібліотека).

Анотація:

Див. анотацію до опису 2-го десятка серії

Зміст: Ой, и не гаразд запорожци : історична: (Зап. у Полтавщыни) : Для чоловічого хору з фп.; Ой, сив пугач на могыли : історична; Максым козак Зализняк : історична: (з Подилля зап. в 80-х роках) : Для мішан. хору з фп.; Тече ричка берижкамы : любовна: Для чоловічого хору з фп.; Червона калына та й у лузи стояла : некруцька: Для мішан. хору з фп.; Посію я конопелькы : любовна: Для чоловічого хору з фп.; Гей, знатьця, знатьця, догадатьця: Для мішан. хору з фп.; Ой, у поли озеречко : любовна: Для мішан. хору з фп.; Чом, чом не прыйшов : любовна: Для чоловічого хору з фп.; Чом, чом не прыйшов : любовна: Для мішан. хору з фп.; Полюбыла коваля : жартівлива: Для мішан. хору з фп.

Нос, Ст. (записано від)

Чигирик (записано від)

Кошиць, Олександр Антонович (1875-1944; записано від)

Ігнатьєва, В. І. (записано від)

Рекламний проспект на звороті видання (позиц. 120-172): [Партитури до театральних представлень].

Укр., транслітеровано російськими літерами. Збережено орфографію оригіналу.

Написи: Пров.: На звороті видання рекламн. проспект : [Партитури до театральних представлень](позиції 120 - 172). На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Зійшлись побрались : Duet soprano & tenor [без супр.] / М. В. Лисенко ; авт. сл. Т. Г. Шевченко. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 3 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Український народний дім../ Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Іван Гус : [Для чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 7 c. : іл. – Н. д. 146.

Літературний інципіт:

"Кругом неправда і неволя..."

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ. .

Твір присвячено 20-й річниці з дня смерті Т. Шевченка, написано у Києві 1881 р.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 12): Твори Українських Композиторів.

Печатки: Высшие вокальные курсы профессора Е. А. Муравьевой; ВБУ ВУАН; МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Іван Підкова : [Для чоловічого хору фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 9 c. : іл. – Н. д. 179.

Літературний інципіт:

"Було колись в Україні"

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 1): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Коза-Дереза : Дитяча комічна оперетка в одній дії : [Для співу з супр. фп., гарм.] / Комп. Микола Лисенко; Лібретто уложила Дніпрова Чайка. – Львів: Накладом Видавництва "Світ дитини", 1923 (Друкарня О О. Василіян у Жовкві). – 35 c. : кол. іл.

Інша назва :

Дитяча комічна оперетка

Дніпрова Чайка (1861-1927; лібр.)

Лісовський, Роберт (1893-1982; худ.)

Портрет М. В. Лисенка та біографія композитора (с. 3).

На звороті видання в картуші зазначено серію: Бібліотека для молоді : Видання Михайла Таранька.

На звороті тит. арк. зазначено: Вінєта роботи графіка Роберта Лісовського. На кінцевій сторінці видання: Окладинка виготовлена в печатни О.О. Василіян у Жовкві.

Персоналії:

Лисенко М. В. (Портрет)

Печатки: Andrij Hnatyschyn, dirigent u. Komponist; Українська спілка у Відні.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Коли розлучають ся двоє : Дует на сопран і альт, або тенор і бас [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; [Слова Г. Гейне] ; Переспів М. С. [М. Славінського]. – New York: Published by H. E. Smolen, [1917-1928]. – 4 c. : іл.

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого фірмою Л. Ідзіковського у Києві. На титулі та на звороті видання зазначено нові вихідні відомості, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл. Інформації про використання видання Л. Ідзіковського як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які юридичні узгодження між правовласниками - відсутня.

Гейне, Генріх (авт. сл.)

Славінський, М. (пер.)

М. С. (пер.)

Манастирський А. (худ.)

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Коли розлучаються двоє : Дует про сопрано й альт ; теж тенор-бас [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Г. Гейне ; Переклад М. Славінського. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 517; М. 20б Л.

Гейне, Генріх (авт. сл.)

Славінський, М. (пер.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 10): Твори Українських Композиторів.

Подвійна видавнича нумерація.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Марш до драми Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" : Про фортепяно / Музика М. Лисенка. – Полтава: Накладом видавничого Гурту імені М. Лисенка при т-ві "Боян" , 1918 (Літогр. Т-ва Друкарської Справи). – 3 c. : іл.

Інша назва :

"Гетьман Дорошенко" : Марш до драми

Старицька-Черняхівська, Людмила Михалівна (1868-1941; лібр.)

Вихідні дані в картуші на звороті видання, під картушем зазначено: № 2.

Відомості про склади видання у вихідних даних: Головний склад : Полтава, М. Петрівська вул. Українська Книгарня.

Портрет гетьмана Петра Дорошенка (тит. арк.). Орнамент на кожній сторінці нотного тексту.

Персоналії:

Дорошенко, П. Д. (Портрет)

Дорошенко, П. Д. (Присв.)

Автографи: Високоповажному П[ану]. Якименкові від видавничого Гурта імені М. В. Лисенка при Т-ві "Боян" в Полтаві../ Голова Гурта В. Андріє[вський] / Писарь С. Сидорук. 26 серпня 1918 року.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

На півночі на кручі : Дует про тенора й баритона [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенко; [Сл. Г. Гейне, переклад М. Славінського]. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 3 c. : іл. – Н. д. 125.

Гейне, Генріх (авт. сл.)

Славінський, М. (пер.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 18): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Наталка Полтавка : Перша українська оперета у 3-х діях : [Для співу з фп.] / І. Котляревського; Музику впорядкував М. Лисенко. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка ; Berlin: Українська Накладня ; Львів: Т-во "Просвіта" , [1920]. – 46 c. – Н. д. Л. 5221 І.- Л. 5239 І.

Оперета

Котляревський, Іван Петрович (1769-1838; лібр.)

Відомості про склади видання у вихідних даних: Головні склади : Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові; Украінська Накладня С.З.О.П. Berlin; Т-во "Просвіта" у Львові.

Написи: Печатки: УНД.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Дефекти: Видання дефектне, бракує обкл.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Наш отаман Гамалія : Хор з поеми "Гамалія" / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 7 c. : іл. – Н. д. 175.

Інша назва :

Хор з поеми "Гамалія"

Інша назва :

"Гамалія" : Хор з поеми

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 14): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Не дивуйтеся, дівчата : (з "Гайдамаків") : [Для мішан. хору з супр. фп.] / / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Г. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 199.

Інша назва :

Гайдамаки : уривок

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 4): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Не топила, не варила : [Укр. нар. пісня] (з Харківщини) : [Для мішан. хору без супр.] / [Обр.] М. В. Лисенко. – [Голоси]. – [Чернігів]: [б. в.], [1920]. – 12 (3, 3, 3, 3) c.

Вейнблат, М. (переписувач)

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце, дату написання партій та підпис: Сопрано: Чернігів 10 / VІІ 20 Г. М. Вейнблат; Альт: Чернігів 13 / VІІ 20 Г. М. Вейнблат; Тенор: Чернігів 11 / VІІ 20 Г. М. Вейнблат; Бас: Чернігів 14 / VІІ 20 Г. М. Вейнблат.

Описано за тит. арк. та відомостями наприкінці нотного тексту.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Печатки: Князя Паскевича.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Не хочу я женитися : [Для чоловіч. хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 177.

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 6

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Твір напісано 1903 р. у Києві, вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 8): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Ой, діброво, темний гаю : [Для мішан. хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; [Слова Т. Шевченка]. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 178.

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 6

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 17): Твори Українських Композиторів.

Написи: Пров.: Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.); МТБ ім. К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Ой, Дніпре мій, Дніпре : Спів Яреми (про баритона) [з супр. фп.] : Уривок з "Гайдамаків" Шевченка : "...Йде Ярема. На Дніпр поглядає..." / Музика М. Лисенка; Сл. Т. Шевченка. – New York: H. E. Smolen, [1917-1928]. – 5 c. – (Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; серія 2, № 18).

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого фірмою Л. Ідзіковського у Києві (ценз. дозв. 1885 р., Н. д. М. 212 Л.), надруковаго в типографії К. Г. Редера в Лейпцигу. На титулі та на звороті видання зазначено нові вихідні відомості, однокольорове оформлення, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл. Інформація про використання видання Л. Ідзіковського як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які юридичні узгодження між правовласниками - відсутня.

Інша назва :

Спів Яреми

Інша назва :

Уривок з "Гайдамаків" Шевченка

Літературний інципіт:

"Йде Ярема. На Дніпр поглядає..."

"Гайдамаки" : уривок

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (53 позиц.). На звороті видання рекламний проспект видавництва Г. Е. Смолинського (чотири альбоми укр. пісень по 25 пісень у кожному).

Написи: Пров.: На тит. арк. печатка: П. В. Кухта.

Печатки: П. В. Кухта.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Ой, знати, знати : [Укр. народна пісня : Для мішан. хору без супр.] / [Обробив] М. В. Лисенко. – Голоси. – [Чернігів]: [б. в.], [1920]. – 4 (1,1,1,1) c.

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце, дату написання партій та підпис: Сопрано: Чернигов 29 / VІ 20 Г. М. Вейнблат; Альт: Чернигов 29 / VІ 20 Г. М. Вейнблат; Тенор: Чернигов 4 / V 20 Г. М. Вейнблат; Бас: Чернигов 5 / V 20 Г. М. Вейнблат.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису .

Папір з філігранями (2-х головий орел та літери "Д И Т").

Печатки: Овал з орлом, конгревна печатка.

Дефекти: У прим. Ук. ІІІ-2.7 бракує партій сопрано та басів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Ой, на горі василечки сходять : [Укр. нар. пісня (з Херсонщини)] : [Для мішан. хору без супр.] / [Обр.] М. В. Лисенко. – [Голоси]. – [Чернігів]: [б. в.], [1920]. – 12 (3, 3, 3, 3) c.

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце, дату написання партій та підпис: Сопрано: Чернігів 28 / VІ 20 М. Вейнблат; Альт: Чернігів 29 / VІ 20 М. Вейнблат; Тенор: Чернігів 30 / VІ 20 М. Вейнблат; Бас: Чернігів 1 / VІІ 20 М. Вейнблат.

Описано за тит. арк. та відомостями наприкінці нотного тексту.

Написи: Пров.: На партії тенора конгревна печатка : Князя Паскевича.

Печатки: Князя Паскевича.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Орися-ж ти, моя ниво : [Для мішан. хору із супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Г. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 3 c. : іл. – (Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; серія 6). – Н. д. 181.

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 6

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 9): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Орисяж ти, моя ниво / [Слова Т. Шевченка]. – [Голоси]. – [К.]: Муз. Т-во ім. Леонтовича, [1922]. – 4 (1,1,1,1) c.

Інша назва :

Орися ж ти, моя ниво

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 6

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Тираж: 150 пр.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Пливе човен : Баркарола : Дует про 2 сопрано [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 126.

Анотація:

Твір написано у 1899 р. для жіночих голосів з фп., для мішан. хору без супроводу перекл. у 1900 р. (перше видання у Львові), у 1902 автор зробив фортепіанну транскрипцію твору (h moll).

Інша назва :

Баркарола

Інша назва :

Дует

Присвяти перед нотним текстом: Присвячую М. В. Зотовій і Н. С. Єрмоленко. У наступних виданнях цього твору, зокрема, у "Зібранні творів" М. В. Лисенка, присвята не друкувалася.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 5): Твори Українських Композиторів.

Персоналії:

Зотова, М. В. (Присв.)

Єрмоленко-Южина, Н. С. (Присв.)

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Пряля = La fileuse : "Рано вранці я вставала..." : (Дует або жіночий хор) [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; [Слова Я. Щоголева]. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 201.

Паралельна назва:

La fileuse

Літературний інципіт:

"Рано вранці я вставала..."

Інша назва :

Дует

Щоголев, Я. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 7): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Різдвяна ніч : Коміко-лірична опера в чотирьох діях : [Для співу з фп.] / (Тема по Гоголю) М. Старицького; Ідзіковський Л., нотовидавництво. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1920] (Printed in Germany). – 349 c. – Н. д. M. L. 15.

Старицький, Михайло Петрович (1840-1904; лібр.)

Гоголь, Микола Васильвич (1809-1852; повість)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" ч. 73.

Відомості про склади видання у вихідних даних: Головні склади : Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові; Украінська Накладня С.З.О.П. Berlin; Т-во "Просвіта" у Львові.

На звороті тит. арк. зазначено: Видано за згодою фірми Л. Ідзіковського.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Сон : "Прощай, свите, прощай земле, непрыязный краю!" : (Мішан. хор) [без супр.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – New York: Published by H. E. Smolen, [1917-1923]. – 5 c. : іл. – (Музыка до Кобзаря Т. Шевченка ; [Серія 5, № 63]).

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого фірмою Л. Ідзіковського у Києві (1898 р.), надруковаго в типографії К. Г. Редера в Лейпцигу. На титулі та на звороті даного видання зазначено нові вихідні відомості, однокольорове оформлення, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл. Інформація про використання видання Л. Ідзіковського як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які юридичні узгодження між правовласниками - відсутня.

Літературний інципіт:

"Прощай, свите, прощай земле, непрыязный краю!."

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (53 позиц.): М. Лисенко. Музыка до Кобзаря Т. Шевченка : Спивы про жоночи та чоловичи голосы, як поодыноки так и гуртови (дуеты, тріо, квартеты, хоры) : Серії Перша - Пьята.

Укр., трансліт. рос. .

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Сон : "Прощай, свите, прощай земле, непрыязный краю!." : (Мішан. хор) [без супр.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 143.

Літературний інципіт:

"Прощай, свите, прощай земле, непрыязный краю!."

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 5, № 63

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія V, № 63.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 6): Твори Українських Композиторів.

Печатки: Книгозбірня Київського Кооперативн. Техн.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Стелися барвінку : : [Мелодія з Галичини : Для мішан. хору без супр.] / [Обр.] М. Лисенко. – [Голоси]. – [Чернігів]: [б. в.], [1920]. – 12 (3, 3, 3, 3) c.

Анотація:

Твір згадується у листі М. Лисенка до Г. Маркевича (16.1.1902 р.), де композитор пояснює особливості та умови його видання, однак невідомо чи здійснилися ці наміри. Принаймні, пропоноване у даному каталозі видання - перша відома публікація цього твору. Автограф хору зберігається в музеї М. В. Лисенка. Літ.: Микола Лисенко. Листи. / Упоряд. О. Лисенка; Вступна стаття М. Рильського. - Київ, Мистецтво, 1964, с. 348; Микола Лисенко. Листи. / Упоряд. Р. М. Скорульськой. Київ, Музична Україна, 2004, с. 329; М. Лисенко. Зібрання творів в двадцяти томах. Т. XVI, Т. ХХ, с. 144-145.

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій зазначено місце та дата написання партій, що стали основою для видання та підпис: М. Вейнблат. Сопрано: Чернігів 22 / VІІ 20 р.; Альт: Чернігів 26 / VІІ 20 р.; Тенор: Чернігів 30 / VІІ 20 р.; Бас: Чернігів 31 / VІІ 20 р.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Описано за тит. арк. та відомостями наприкінці нотного тексту.

Написи: Пров.: На партіях альта, тенора, та баса конгревні печатки : Князя Паскевича.

Печатки: Князя Паскевича.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Тарас Бульба : Історична опера на 5 дій, 7 одслон : [Для співу з фп.] / Музика М. Лисенка; Лібретто М. Старицького ; (в переводе Л. Черняхівської-Старицькой). – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1920] (К. Г. Редер в Лейпциге). – 379 c. : іл.

Анотація:

Оперу написано у 1890 р. Перше видання в 1913 р. (Ляйпціг).

Інша назва :

Історична опера

Старицький, Михайло Петрович (1840-1904; лібр.)

Старицька-Черняхівська, Людмила Михалівна (1868-1941; пер.)

Відомості про склади видання у вихідних даних.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

У Туркені по тім боці : Хор з поеми "Гамалія" : [Для двоголосного чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-a Радянська друкарня). – 3 c. : іл. – Н. д. 176.

Інша назва :

Хор з поеми "Гамалія"

Інша назва (уривок з...):

Гамалія : Уривок з поеми

Інша назва (з циклу):

Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка : Серія 6

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вперше видано в серії автора: Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка. Серія VІ.

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 16): Твори Українських Композито-рів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

[Українські народні пісні] : [Для мішан. хору без супр.] / [М. В. Лисенко]. – Голоси. – [К.]: [Головне управління Мистецтв та Нац. Культури. Музичний відділ], [1918]. – 3 парт. (Сопрано, Тенор, Бас, 24 с. окрем. паг.). – Вид. № 8.

Зміст: Ой послала мене мати; Туман яром; Ой на горі василечки; Не топила, не варила; Ой, там за яром.

Без тит. аркуша та обкладинки. Назву збірки надано за змістом.

На звороті партії Басу зазначено: Підручне видання № 8 Музичного Відділу Головного Управління Мистецтв та Національної Культури. На звороті партії тенору зазначено: Підручне видання Музичного Відділу Міністерства Освіти.

Дефекти: Видан. дефектне, бракує парт. Альта.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Утоплена : (Майська ніч) : Лірично фантастична опера у трьох діях чотирьох одмінах : [Для співу з фп.] / Текст по Гоголю склав Мих. Старицький; Музика М. Лисенка. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Львів: Книгарня Наук. Тов. ім. Шевченка ; Berlin: Українська Накладня ; Львів: Т-во "Просвіта" , [1920] (Printed in Germany). – 208 c. – Н. д. 25.

Інша назва :

Майська ніч : Лірично фантастична опера у трьох діях чотирьох одмінах

Старицький, Михайло Петрович (1840-1904; лібр.)

Гоголь, Микола Васильвич (1809-1852; автор літер. перш.)

На звороті видавничий каталог (77 позиц.).

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Хор бранців з поеми " Гамалія" : "Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі..." : [Для чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 9 c. : іл. – (Музика до "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; серія 5). – Н. д. 139.

Літературний інципіт:

"Ой, нема, нема ні вітру, ні хвилі..."

Інша назва (уривок з поеми):

"Гамалія" : Уривок з поеми

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц., № 2): Твори Українських Композиторів.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

[Хорові твори] / М. Лисенко. – [Голоси]. – [К.]: [Головне управління Мистецтв та Нац. Культури. Музичний відділ], [1918-1919]. – 3 парт. (Альти, Тенори, Баси, 24 с. окрем. паг. – Вид. № 9.

Зміст: Куди вітер віє: (вулишна); Ой, вийду я на гіроньку: (квартет з хором); Ой, чий же це двір; Ой, у полі три криниченьки; Козак одїжджає; Пливе човен, води повен.

Без тит. аркуша та обкладинки. Назву збірки надано за змістом.

На звороті партій Альтів та Басів зазначено: Підручне видання № 9 Музичного Відділу Головного Управління Мистецтв та Національної Культури.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Дефекти: Видан. дефектне, бракує парт. Сопрано.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Чорноморці : Оперета у 3-х діях : [Для співу з фп.] / Музика М. Лисенка; Текст по Кухаренку склав Мих. Старицький. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1920] (Printed in Germany). – 66 c. – Н. д. 16.

Інша назва :

Оперета

Старицький, Михайло Петрович (1840-1904; лібр.)

Кухаренко (повість ?)

Відомості про склади видання у вихідних даних: Головні склади: Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові; Украінська Накладня С.З.О.П. Berlin; Т-во "Просвіта" у Львові.

На звороті тит. арк. зазначено: Видано за згодою фірми Л. Ідзіковського.

Написи: Пров.: Печатки: УНД.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Як-би мині, мамо, намисто : (Сопран) [з фп.] / Муз. М. Лисенка; Слова Т. Шевченка. – New York: Головний склад нот і книжок театральних штук H. E. Smolensky (H. E. Smolen), [1917-1928]. – 7 c. – (Музыка до Кобзаря Т. Шевченка ; [Серія перша, № 8]).

Анотація:

Видання Г. Е. Смолинського є факсимільною копією з прижиттєвого видання композитора (власності автора), опублікованого у Києві та Одесі Болеславом Корейво у 1870 р., надрукованого в типографії К. Г. Редера в Лейпцигу (нотна доска В. 34 К.). На титульному аркуші та на звороті видання зазначено нові вихідні відомості, під нотним текстом вилучено інформацію про номер нотної дошки та цензурний дозвіл, тит. аркуш копії однокольоровій, порівняно з оригіналом. Інформація про використання видання Корейво як оригіналу для видання Смолинського та про будь-які правові узгодження між правовласниками - відсутня.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк.

Перед нотним текстом: Посвята Н. С. Славатинській.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Збережено орфографію оригіналу.

Укр., тит. арк. трансліт. російськ. .

Персоналії:

Славатинська, Н. С. (Присв.)

Написи: Пров.: На тит. арк. та на звороті видання печатки: Український народний дім. / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912).

Ясне сонце в небі сяє : Уривок з поеми "Слово о полку Ігоревім" в перекладі М. Максимовича : (Про мішаний хор) [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка. – К.: Дніпросоюз, [1921] (7-а Радянська друкарня). – 5 c. : іл. – Н. д. 194.

Інша назва :

Уривок з поеми "Слово о полку Ігоревім"

Інша назва (уривок з поеми):

"Слово о полку Ігоревім"

Максимович, М. (пер.)

Рік видання встановлено за інвентарною книгою Нотозбірні Дніпросоюзу.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотн. текстом.

Літ.: МЛУ, с. 167 (датовано 1922 р.).

Видавничий каталог на звороті видання (60 позиц.): Твори Українських Композиторів.

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Книгозбірня Київського кооперативного техн.

Печатки: Книгозбірня Київського Кооперативн. Техн.

Лисенко, Микола Сергійович.

Веснянка = Le chant du printemps = Spring song : Дует для сопрано і контральто або тенора і баритона [з супр. фп.] : Ор. 31 / Слова і музика Миколи Сергіевича Лисенка. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918] (Типо-хромо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. : портр. – Н. д. L. 5752 I.

Паралельна назва:

Le chant du printemps

Spring song

Інша назва :

Дует

Портрет М. С. Лисенка (тит. арк.).

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

Назва твору парал. укр., фр., анл.

Персоналії:

Лисенко, М. С. (Портрет)

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня Дніпровського Союзу (на тит. арк.).

Лисенко, Микола Сергійович.

Жалібний марш = Marche Funebre = The Mourning March : [Для фп.] Ор. 23 / Муз. Миколи Сергіевича Лисенко. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – Н. д. L. 5743 I.

Паралельна назва:

Marche Funebre

The Mourning March

Портрет М. С. Лисенка (тит. арк.).

Назва твору парал. укр., фр., анл.

Персоналії:

Лисенко, М. С. (Портрет)

Лісовський, Леонід Леонідович (1866-1934).

День пролетаріяту : "Коли вже скінчиться задушлива ніч?." : Хорова мелодекламація [з фп.] / Муз. Л. Лісовського; Слова Ернста Толлера ; Русский текст под ред. Г. Петникова. – Х.: Книгоспілка, 1923 (Типо-літографія "Книгоспілки"). – 16, [3] c. : іл.

Літературний інципіт:

"Коли вже скінчиться задушлива ніч?."

Інша назва :

Мелодекламація

Інша назва :

Хорова мелодекламація

Толлер, Ернст (авт. сл.)

Петников, Г. (пер.)

Присвята перед нотним текстом: Пам'яті Карла Лібкнехта.

Описано за тит. арк., відомостями перед нотн. текстом та на звороті видання.

Укр., на ненум. стор. надруковано текст рос. та нім. мовами.

Тираж: 3000 пр.

Персоналії:

Лібкнехт, К. (Присв.)

Лісовський, Леонід Леонідович (1866-1934).

День пролетаріяту : "Коли вже скінчиться задушлива ніч?." : Хорова мелодекламація [з фп.] / Муз. Л. Лісовського; Слова Ернста Толлера. – Х.: Книгоспілка, 1923 (Літографія й друкарня "Книгоспілка"). – 16 c. : ил.

Анотація:

Леонід Леонідович Лісовський (1866, Петербург - 1934, Харків) - укр. композитор, педагог, музикознавець. В ІР НБУВ, в архіві Л. Л. Лісовського, зберігаються наступні автографи творів, підготовлених композитором до друку у період з 1917-1923 р. : Вечір, 1917 (Ф. І, № 39576); Мазурка, 1917 (Ф. І., № 39814); Комуністичний марш для фп., 1921 (Ф. І., № 39830); Красная звезда (Ф. І., № 39550); Гімн Ломоносову (Ф. І, № 39564); Вечір, 1923 (Ф. І, № 39577). Там само зберігається договір, між т-вом Книгоспілки та професором Харківського музичного технікуму Л. Л. Лісовським, який стосується написання автором до 25 ХІІ 1922 р. мелодекламації "День пролетаріату". Обговорюються умови видання, оплати, та взаємні обов`язки автора та видавництва. (Ф. І. № 39893).

Інша назва :

"Коли вже скінчиться задушлива ніч?."

Інша назва :

Хорова мелодекламація

Інша назва :

Мелодекламація

Толлер, Ернст (авт. сл.)

Присвята перед нотним текстом: Пам'яті Карла Лібкнехта.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотн. текстом.

На звороті видання видавничий знак.

Тираж: 300 пр.

Персоналії:

Лібкнехт, К. (Присв.)

Ліст, Ференц (1811-1886).

La serenade : [d-moll] : Pour piano : [Raabe P. Liszt. 248, № 7] / Fr. Schubert; Transсr. par F. Liszt. – [Х.]: Всеукрмузком Н. К. П., [1923] (1-я гос. Нотопечатня Главполитпросвета, Х.). – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 16 Livraison ; № 11). – Н. д. 297.

Інша назва :

Serenade

Переклад назви: Серенада.

Шуберт, Франц (1797-1828; авт. ориг.)

Видавничий каталог серії на тит. арк., випуски 14-18 (70 позиц.). Проспект видавництва на звороті видання (58 позиц.).

Описано за відомостями перед нотним текстом та тит. арк. Автор транскрипції зазначений тільки перед нотним текстом.

Рік видання встановлено за покажчиком МЛУ.

Фр., нім., вихідні дані на тит. арк. та видавничий каталог на звороті видання - рос. мовою.

Ліхнер, Генріх (1829-1898).

Conte : Рour piano : Op. 144, № 2 / [Муз.] H. Lichner; [Ред.] V. Zientarski. – К.: ДВУ, 1922 (Трест "Киев-печать"7-а друкарня). – 5 c. – (Le Jeune Virtuose : Recueil des pieces faciles pour piano / Revues, doigtees et classees par ordre de difficulte par Victor Zientarski et autres. 3 Degre ; № 24). – Н. д. 103.

Зентарський, Віктор Ромуальдович (1858, Варшава - ?; ред.)

Проспект серії на тит. арк.

Фр., вихідні дані укр., випускні дані на тит. арк. рос.

Написи: Пров.: Печатка на тит. арк: Нотозбірня.

Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Ліхнер, Генріх (1829-1898).

Maienlust : Pour piano : Op. 95 № 5 / [Муз.] H. Lichner. – [Х.]: Всеукрмузтеком Главполитпросвета Н. К. П., [1923] (1-я госуд. Нотопечатня Главполитпросвета Н.К.П.). – 5 c. – (Choix de morceaux classiques et modernes pour piano. 10 Livraison ; № 10). – Н. д. 166.

Інша назва (МЛУ):

В травні

Видавничий каталог серії на тит. арк.

Фр., нім., вихідні дані на тит. арк. - рос. мовою.

Лопатинський, Ярослав Йосипович (1871-1936).

Альбом пісень : На один голос в супроводі фортепяну / Я. Лопатинський. – 2-й наклад. – Львів: Музична накладня "Торбан", [1922]. – 19 с. : іл.; 31 см. – Вид. № Торбан ч.104; обкл.

Зміст: В неділеньку в ранці; Хмари : "Сунуться, сунуться хмари..."; Як я був молодий; Най цвіти-рожі зацвитуть; Як почуєш часом; Надії : "Не, не дарма..."; Зелений гай, пахуче поле; Її душа - то чайка над водою; Сирітка : "Сирітка на зірку дивилась..."; Цвіти ще трохи ; Ах, скільки струн в душі дзвенить; Журба : Схилилась дуплава....

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; авт. сл.)

Олесь, Олександр Іванович (1878-1944; авт. сл.)

Вороний, Микола Кіндратович (1871-1938; авт. сл.)

Любомир, С. (авт. сл.)

Луцький, О. (авт. сл.)

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Черкасенко, Спиридон Феодосійович (1876-1940; авт. сл.)

Грабовський, П. (авт. сл.)

Яричевський, С. (авт. сл.)

Марієнко, Петро (авт. сл.)

Рік видання встановлено за вид. номером та відомостями з біографіі композитора. Літ.: Записки НТШ, т. 226, с. 424-425.

Проспект видавництва на звороті видання: Я. Лопатинський. Сольові пісні з фортепяном.

Збережено орфографію оригіналу.

Печатки: Andrij Hnatyschyn, dirigent u. Komponist.

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

Баркароля = Barcarolle : [На фп.] / Музика С. Людкевича. – Львів: [б. в.], 1923 (Літ. А. Андрейчин). – 8 c. – (Фортепянові твори).

Паралельна назва:

Barcarolle

Назва в іншому вид.:

Пісня без слів

Назва твору парал. іт.

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

О. Нижанківського "З окрушків" (Золоті зорі) та І. Воробкевича "Огні горять" : Мужеські хори [без супр.] / В обробітці С. Людкевича. – Львів: [Б. в.], [Б. р.]. – 16 с.; 12,5 х 17,5 см.

Зміст: З окрушків : Золоті зорі; Огні горять.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919; авт. ориг.)

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; авт. сл.)

Воробкевич, Сидір (Ізидор) Іванович (1836-1903; авт. ориг.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

Пісня без слів : (Баркароля) : [На фп.] / Музика Людкевича. – Львів: Власність автора, 1922. – 3 c. – (Фортепянові твори).

Інша назва :

Баркароля

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

Пісня до схід сонця : (із туркестанських мотивів) : Для фп. / Комп. С. Людкевич. – Львів: [б. в.], 1922. – 3 c. – (Фортепянові твори).

Інша назва :

Із туркестанських мотивів

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

Сольоспіви : [з супр. фп.] / [Комп.] С. Людкевич. – Львів; Перемишль: Накладом Народнього Базару, 1921. – 8 c.

Зміст: Піду, втечу: (присв. п. О. П. [О. Пчілка ?] / Слова О. Олеся; Тайна : "Хтось мене ще памятає": (присв. п. О. П. [О. Пчілка ?] / [Слова О. Олеся]; Спи дитинко моя / Авт. слів П. Карманський.

Олесь, Олександр Іванович (1878-1944; авт. сл.)

Карманський, П. (авт. сл.)

Зміст видання зазначено на тит. арк.

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Персоналії:

Пчілка, О. (Присв.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979).

Фортепянові твори / Комп. С. Людкевич. – Львів: [б. в.], 1922.

Зміст: Із лєкцій фортепяно : Гумореска: (Гумореска) : (Присв. моїм ученицям в Перовску Л. Н. і А. П.); Листок до альбому: (Присв. Марійці Л.).

Зміст видання зазначено на тит. арк.

Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Л. Н. (Присв.)

А. П. (Присв.)

Л. М. (Присв.)

М

Мартиник : Наивный рассказ наивного негритенка : "Негритенок жил юн, красив..." / Слова Н. Н. Никольского-Франк. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. : портр. – (Часок в интимном / Песенки Н. Н. Никольскаго-Франка ; № 2) (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 18). – Н. д. L. 5784 I.

Інша назва :

Наивный рассказ наивного негритенка

Литературный инципит:

"Негритенок жил юн, красив..."

Нікольський-Франк, Н. Н. (авт. сл.)

Портрет Н.[?] Н. [?] Нікольського-Франка (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк: Часок в интимном (3 позиц.). Видавничий каталог на звороті видання: Современний кабарэ (22 позиц.).

Персоналії:

Нікольський-Франк, Н. Н. (Вик. - реп.)

Мати наймичка : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 5-ох діях / І. Тогобочного. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 5 с. (обкл.). – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Тогобочний, Іван Андрійович (драматург, актор і театр. діяч; 1862-1933; лібр.)

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Матусіс, Б. А.[?]

Женись скорей! : "Я хочу тебе, мой друг..." : Популярные куплеты, исполняемые известным куплетистом Л. Леоновым : [Для голоса с фп.] / Муз. арр. Б. А. Матусиса; Слова Бориса Вяльцева. – 4-е изд. – О.: Издание Б. А. Матусиса и Ф. И. Свиста "Южная Пальмира", [1917-1919] (Тип. А. Гринберга). – [3] c. : іл. – Изд. № 3.

Литературный инципит:

"Я хочу тебе, мой друг..."

Інша назва :

Куплеты

Вяльцев, Борис (авт. сл.)

На тит. аркуші у верхній частині видавничий знак : 1-ое на Юге Россіи нотоиздательство "Южная Пальмира" : МС (стилизовані ініціали видавців).

Рік видання встановлено за проспектом видавництва на звороті видання.

Проспект видавництва з 31 позиц. на звороті видання.

Видавничий номер вказано на тит. арк .

Виправлено ціну видання - поставлено печатку "50 к." (тит. арк.).

Персоналії:

Лєонов, Л. (Вик. - реп.)

Матусіс, Б. А.[?]

Обновленная Россія : : "Братья, праздник великий у нас!." : (Марш со словами) : [Для голоса с фп.] / Музыка Б. А. Матусиса; Слова Туза-Тузини. – 2-е изд. – О.: Издание Б. А. Матусиса и Ф. И. Свиста "Южная Пальмира", [1917] (Тип. А. Гринберга). – 3 c. : іл. – Изд. № 11.

Литературный инципит:

"Братья, праздник великий у нас!."

Інша назва :

Марш со словами

Туз-Тузіні (авт. сл.)

На тит. аркуші у верхній частині видавничий знак : 1-ое на Юге Россіи нотоиздательство "Южная Пальмира : МС (стилизовані ініціали видавців).

Проспект видавництва з 24 позиц. на звороті видання.

Видавничий номер вказано на тит. арк. .

Милыя, славныя дамочки! : Чистосердечное признание : "Хоть солдатик я пока простой..." / Слова Н. Н. Никольского-Франк. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Нотопечатня И. И. Чоколова). – 5 c. : портр. – (Часок в интимном / Песенки Н. Н. Никольскаго-Франка ; № 3) (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 19). – Н. д. L. 5785 I.

Інша назва :

Чистосердечное признание

Литературный инципит:

"Хоть солдатик я пока простой..."

Нікольський-Франк, Н. Н. (авт. сл.)

Портрет Н.[?] Н. [?] Нікольського-Франка (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк: Часок в интимном (3 позиц.). Видавничий каталог на звороті видання: Современний кабарэ (22 позиц.).

Персоналії:

Нікольський-Франк, Н. Н. (Портрет)

Мільнер, М.

Вокальна сюїта : Десять дитячих пісень И.-Л. Переца / М. Мільнер. – К.: Державне видавництво ; К.: Культур-Лига, 1921 (7-а Держ. друкарня). – 30 c. : іл. – Н. д. 1199 - 1208.

Інша назва :

Десять дитячих пісень

Переца И.-Л. (авт. ориг.)

Описано за випускними даними.

Тит. аркуш на ідіш. Тексти пісень транслітеровано латинськими літерами.

Тираж: 3000 пр.

Міхєєв, В.

Без названия : Вальс для фп. : Op. 1 / Соч. В. Михеева. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : іл. – Н. д. Г. 1109 І.

Інша назва :

Вальс

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

На звороті видання проспект серії: В. А. Присовский. Любимыя сочинения для фп...

Міхєєв, В.

В Буковине : Вальс для фп. : Op. 2 / Соч. В. Михеева. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1917-1918] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 5 c. : іл. – Н. д. Г. 1096 І.

Інша назва :

Вальс

Рік видання встановлено за номером нотної дошки.

На звороті видання проспект серії: В. А. Присовский. Любимыя сочинения для фп.

Перед нотним текстом зазначено: Посвящается Н. П. Ладыженской.

Персоналії:

Ладиженська, Н. П. (Присв.)

Можаровська, Надія.

Вилли-Грум : Песенка : [Для співу з супр. фп.] / Н. Можаровська; Музыка Надежды Можаровской; Слова Веры Инбер. – О.: [ ], 1923 (3-я Гостипография им. т. Л. Троцкого). – 3 c.

Литературный инципит:

"Маленький и нежный рот у Вилли..."

Інша назва :

Песенка

Інбер, Віра (авт. сл.)

Тираж: 1000 пр.

Можаровська, Надія.

Когда горит закат : : "... иль в утра час..." : Военная песенка : [Для голоса з супр. фп.] / Музыка Надежды Можаровской; Слова Веры Инбер. – Одэсса: [! ], 1923 (3-я Гостипография имени т. Л. Троцкого). – 3 c. : іл.

Інша назва :

Военная песенка

Литературный инципит:

"Когда горит закат иль в утра час..."

Інбер, Віра (авт. сл.)

Тираж: 1000 пр.

Моцарт, Вольфганг Амадей (1756-1791).

Турецкий марш = Rondo alla Turca : Pour le Piano / W. A. Mozart. – Х.: Путь просвещения, 1923. – 5 c. : іл. – (Composition pour le piano). – Н. д. 140.

Паралельна назва:

Rondo alla Turca

Проспект серії з 9 позиц. на тит. арк...

Тираж: 500 пр.

Музика до Кобзаря : [Т. Г. Шевченка] : Соля на сопран й альт [з фп.]. – [К.]; [Ляйпціґ]: Україна, [1918-1922] (Druck von C.G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 95 c. : іл. – Н. д. 7.

Зміст: На городі коло броду; Якби мені, мамо, намисто; Ой, люлі, люлі!; Ой, стрічечка до стрічечки; Хустина; У перетику ходила; Туман, туман долиною; Ой, умер старий батько: про сопран [з фп.]; Плавай, плавай, лебедонько; Якби мені черевики; Ой одна я одна, як билинонька в полі; Не тополю високую вітер нагинає; На вулиці не весело, в хаті, батько лає; Утоптала стежечку; Закувала зозуленька; Материн жаль; Ой, я свого чоловіка; Утоптала стежечку; Над Дніпровою сагою; І багата я, і вродлива я; Через гору піду; Тралала, тралала : Пісня Стехи з "Назаря Стодолі"; Якби мені, мамо, намисто; Сирота : "Нащо мені чорні брови": Думка; Утоптала стежечку; Калина : "Чого ти ходиш на могилу?": Балляда; Полюбилася я; Нащо мені чорні брови : [Сирота]; Ой, умер старий батько: про контральт [з фп.]; Ой, одна я, одна, як билинонька в полі; Нащо мені чорні брови : [Сирота]; Над Дніпровою сагою.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Стеценко, Кирило Григорович (1882-1922;

Сениця, Павло Іванович (1879-1960;

Заремба, Владислав Іванович (1833-1902;

Степовий, Яків Степанович (1883-1921;

Маркевич, Микола Андрійович (1804-1860;

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 7.

Написи: Пров.: Печатки: Український народний дім. Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Музика до Кобзаря : : Хори, Зшиток 1-й. / [Сл. Т. Г. Шевченка]; Зібрав Євген Турула. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 57 c. – Н. д. 9.

Зміст: Заповіт Т. Шевченка: Басове сольо в супров. 2-х хорів і орхестри [фп.] / Муз. М. Вербіцького; Думи мої: Мішан. хор [без супр.] / Муз. І. Воробкевича; З мужеського хору на мішаний переложив [Г. Г.] Топольницький; Думи мої: [№№ 3-14: Для мішан. хору без супр.] / Муз. І. Біликовського; Ой, діброво, темний гаю / Муз. М. Лисенка; Калина / Муз. М. Лисенка; На городі коло броду / Муз. М. Лисенка; На мішан. хор переложив Ф. Колесса; Ой умер старий батько / Муз. Ф. Колесси; Ой три шляхи / Муз. [Г. Г.] Топольницького[]; З мужеського хору на мішаний переложив Ст. Людкевич; Закувала зазуленька / Муз. Ст. Людкевича [перелож.] з мужеського хору; Чого мені тяжко / Муз. М. Волошина; Сонце заходить / Муз. Д. Роздолського; Вітер в гаї нагинає / Муз. М. Лисенка; Барвінок цьвів / Муз. М. Лисенка; Була колись Гандзя / Муз. М. Лисенка; Не дивуйте ся дівчата: Хор муж. і міш. [без супр.] / Муз. М. Лисенка; Катерина: Хори міш., муж. і жіночі [в супр. фп.] / Муз. Й. Кишакевича[].

Турула, Євген (1882-1951; ред., укл.)

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870;

Воробкевич, Сидір (Ізидор) Іванович (1836-1903;

Топільницький, Генрик Генрикович (1869-1920; аранж.)

Біликовський, І.

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947;

Волошин, Михайло Іванович (1877-1943;

Роздольський, Данило Іванович (1875-1902;

Кишакевич, Йосиф Маркелович (1872-1953;

Шевченко, Т. Г. (авт. сл.)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 9.

Збережено орфографію оригіналу.

Музика до Кобзаря : : Хори, Зшиток 2-й / Зібрав Євген Турула; [Сл. Т. Г. Шевченка]. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1920-1922]. – 52 c. – Н. д. 10.

Зміст: Дума з "Невольника" : "У неділю вранці рано...": На хори і соля [з супр. фп.] / Муз. Богдана Вахнянина; Тече вода з під явора: Мішан. хор [з супр. фп.] / Муз. Т. [Я. Д.] Ярославенка; Перебендя : "Перебендя старий, сліпий...": Мішан. хор [без супр.] / Муз. Г. Топольницького; Хустина : "У неділю не гуляла...": На соля, хори міш. і муж. [з супр. фп.] / Муз. Г. Топольницького; Вечір : "Садок вишневий коло хати...": Хор муж. [без супр.] / Муз. Я. Ярославенка; Сонце заходить: Хор муж. [без супр.] / Муз. Д. Роздольского; Ой у саду: Хор міш. [без супр.] / Муз. М. Гавронського [! Гайворонського]; За байраком байрак: Хор муж. "a capella" з сольом барітоновим / Муз. І. Левицького; Було колись: Хор муж. [без супр.] / Муз. Ф. Колесси; Кантата. До 50-х роковин смерти Т. Шевченка : До 50-х роковин смерти Т. Шевченка: Про баритона, тенора й мішаний хор [з супр. фп.] / Муз. М. Лисенка; Вірш В. Самійленка.

Турула, Євген (ред., укл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Вахнянин, Богдан Іванович (1886-1940;

Ярославенко, Ярослав Дмитрович (1880-1958;

Топільницький, Генрик Генрикович (1869-1920;

Роздольський, Данило Іванович (1875-1902;

Гайворонський, Михайло (1892-1949;

Левицький, Іван (1875-1938;

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947;

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Самійленко, В. (авт. сл.)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч.10.

Збережено орфографію оригіналу.

Музика до слів В. Пачовського : Хори [з супр. фп.] / Зібрав Євген Турула; [Автор слів] В. Пачовський. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1918-1922]. – 24 c. – Н. д. 15.

Зміст: Царівна Млака: [Для жіноч. хору з супр. фп.] / Муз. [С. П.] Людкевича; Українська баркароля: Присьвячено хорови "Інститута для дївчат в Перемишли": [Для жіноч. хору з супр. фп.] / Муз. Д-ра [Доктора] [С. П.] Людкевича; Над гори до хмар: [Для чоловічого хору з супр. фп.] / Муз. Д. Січинського; Хор підземних ковалів : Як молоти вызьмем до рук : З містерії "Зоряний вінець": Хор мужескій з фп. / Муз. Ст. Людкевича.

Пачовський, В. (авт. сл.)

Турула, Євген (1882-1951; ред., укл.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979;

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909;

На обкл.: Видавництво "Україна" ч. 15.

Збережено орфографію оригіналу.

Музика до слів Вогдана Лепкого : Сольо-співи в супроводі фортепяна. Зшиток 1-ий / Виорядкував [! впорядкував] Євген Турула; Автор слів Богдан Сильвестрович Лепкий. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1918-1923]. – 15 c. – Н. д. 16.

Зміст: Вечером в хаті / Муз. В. Борвінського [! Барвінського]; В лісі: "Як прийде вечірна година... / Муз. В. Барвінського; Фінал: "Розжалюбила ся душа..." / Муз. Д. Січинського.

Второе загл. на экране:

Музика до слів Богдана Лепкого

Лепкий, Богдан Сильвестрович (1872-1941; авт. сл.)

Турула, Євген (ред., укл.)

Барвінський, Василь Олександрович (1888-1963;

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909;

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч.16.

У виданні трапляються орфографічні помилки.

Автографи: [...Музичному товариству] ім. Леонтовича у Київі від автора. Львів 22 / ІV 1926 (Верхню частину автографу зрізано під час оправи). .

Печатки: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (на обкл. та тит. арк.); ВБУ ВУАН (на тит. арк. та на звороті видання).

Музика до слів Івана Франка : Хори / Зібрав Євген Турула; [Сл.] І. Я. Франка. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1918-1923]. – 38 c. – Н. д. 17.

Зміст: Слава йому, слава: Присвячено Ів. Франкові: Мішаний хор [без супр.]: Ор. 12, № 6; Кантата: Мішаний хор [без супр.]; Ой що в полі за димове: Мішаний хор з фп.; Даремне пісне: Муж. хор a capella; Вічний князю: Мішан. хор без супр.; Вічний революцйонер: Хор муж. з орхестрою (фортепяновий витяг на 4 руки); Пісне: Хор муж. без супр.

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Турула, Євген (укл., ред.)

Сениця, Павло Іванович (1879-1960;

Ярославенко, Ярослав Дмитрович (1880-1958;

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912;

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909;

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979;

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Збережено орфографію оригіналу.

Персоналії:

Франко, І. Я. (Присв.)

Написи: На тит. арк. власн. напис: П. В. Кухта. Пров.: Печатки: УНД.

Дефекти: Бракує обкл.

Музика до слів Ю. Федьковича та иньших авторів : Хори / Зібрав Євген Турула. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1918-1923]. – 38 c. – Н. д. 14.

Зміст: Гуляли: Квартет мужеський a capella; Як я браття раз сконаю: Квартет мужеський a capella; Гей на горі; Річенька: Мішан. хор a capella; Осінь: Мішаний хор a capella (з мужеского); Коби!: Муж. хор a capella; Фрагменти; Вязанка народних пісень : "Летів орел": Мішан. хор a capella; Закувала та сива зазуля : З опери "Назар Стодоля": Муж. хор з супр. фп.

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; авт. сл.)

Турула, Євген (ред., укл.)

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919;

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979;

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870;

Колесса, Філарет Михайлович (1871-1947;

Лаврівський, Іван Андрійович (1822-1873;

Устиянович, Н.

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909;

Грабович, І. (авт. сл.)

Топільницький, І. А.

Граб, П. (авт. сл.)

Щоголев, Я. І. (авт. сл.)

Кумановський, Микола (1846-1924;

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896;

Головацький, Я. (авт. сл.)

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" Ч. 14.

Збережено орфографію оригіналу.

Печатки: Печатки: Український народний дім. | Торонто, Ont. | Ukrainian people home.

Н

На сїножатї : Жарт в 1-ій дїї : [Мелодії, голос, хор без супр.] / Л. Яновської. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 6 с. (обкл.); 27 см. – 1.25 $.

Щ974(4УКР)

Яновська, Любов Олександрівна (1861-1933; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Збережено орфографію оригиналу.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Навроцький, Василь.

Річенька : "Чом річенько домашная..." : Хор мішаний [без супр.] / В. Навроцький; Музика Навроцького; Слова Я. Головацького. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1922]. – 5 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Літературний інципіт:

"Чом річенько домашная..."

Головацький, Я. (авт. сл.)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання : Український народний дім. / Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Наша пісня : [Збірка пісень : Мельодії з текстом]. – 3-е виправлене видання. – Вецляр: Накладом Видавничого Т-ва ім. Б. Грінченка, 1917 (З друкарнї "Союза визволення України" у вецлярському таборі). – 31 c. : іл.

Зміст: Ще не вмерла Україна; Гей не дивуйте; Ой зацвіла черемшина; Січова пісня; Марш Гайдамаків; Ой, на горі та женці жнуть; Максим козак Залізняк; Сїчовий марш; Засвистали козаченьки : "Чорноморський побут" (уривок): Із "Чорноморського побуту" Я. Кухаренка; Не пора; Шалійте; Тюрьма за волю; Пісня наймита; І шумить, і гуде; Стоїть явір над водою; Сїчова пісня : "На вулицї сурма грає..."; Розвивай ся, ой ти, старий дубе; Ой щож бо та за ворон; Україна : марш; До волї з неволї.

Вербицький, Михайло Михайлович (1815-1870;

Чубинський, П. П. (авт. сл.)

Лисенко, Микола Віталійович (1842-1912; орк.)

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919;

Залізняк, Максим (авт. сл.)

Франко, Іван Якович (1856-1916; авт. сл.)

Кухаренко (лібр.)

Бачинський, М. (авт. сл.)

Обух, К. (авт. сл.)

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909;

Вахнянин, Анатоль Климентович (1841-1908;

Колесса, Олександр (авт. сл.)

Кониський, Олександр Якович (1836-1900; авт. сл.)

Гн., А. (авт. сл.)

Єдлічка, Алоїз Венцеславович (1821-1894; фольк.)

Довганюк, Ос. (авт. сл.)

Матюк, Віктор Григорович (1852-1912;

Синенький, В. (авт. сл.)

Синенький

Ярославенко, Ярослав Дмитрович (1880-1958;

Збережено орфографію оригіналу.

Недільський, Іван (1895-1970).

У далекій чужині : Мужеський хор a capella / Муз. Івана Недільського; Слова Леоніда [Недільського?] – Б.м. – [б. м.]: [б. в.], [1918-1919]. – 4 c.

Недільський, Леонід (авт. сл.)

У картуші на тит. арк. вказано дати: 1914-1918.

Нейман, Франтишек (1874-1929).

16 маленьких пьес для начинающих : Для фп. в 4 руки : Op. 1, [Часть ІІ] / Ф. Нейман. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 33 с.; 32 см. – (Издание Идзиковскаго ; т. 49). – Н. д. L. 366 I.

Інша назва :

Шестнадцать маленьких пьес для начинающих

Нотний текст друкований зі старих дошок. Проставлено видавничі номери першого видання.

Видавничий проспект на звороті видання (106 позиц.) : Edition Populaire. Volumineuse.

Нещасне Коханє : Драма в 5-ох дїях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до п'єси Л. Я.] Манька. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 9 с. (обкл.); 27 см. – 1.25 $.

Щ974(4УКР)

Манько, Леонід Якович (драматург, актор; 1868-1922; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Збережено орфографію оригиналу.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919).

Ах деж той цьвіт : Сольо сопранове або тенорове [з супр. фп.] / Музика О. Нижанковського; Слова В. І. Масляка. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1923]. – 5 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Масляк, В. І. (авт. сл.)

С. С. М. (худ.)

На тит. аркуші зазначені ініціали художника: С. С. М.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Рекламний проспект видавництва на с. 2.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919).

Гуляли-гуляли : На мужський хор [без супр.] / Муз. Ос. Ніжанковського; Слова Ю. Федьковича. – Відень: [б. в.], 1921. – 5 c.

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; авт. сл.)

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Написи: На тит. арк. та 4 с. печатки: Хор укр. ак. тов. Січ у Відни.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919).

З окрушків : [Мужеські хори без супр.] / [Муз.] О. Нижанковського; [Слова] Ю. Федьковича ; [Обр. С. Людкевича]. – [Львів]: [б. в.], [1917-1922]. – 16 c.

Зміст: З окрушків : "Золоті зорі..." / [Муз.] О. Нижанковського ; [Слова] Ю. Федьковича; Огні горять / [Муз.] І. Воробкевича ; [Слова] Т. Шевченка; Молоді сни : "У сні я снив о щастю..." / [Муз.] А. Вахнянина ; [Слова] Е. Левицького.

Федькович, Юрій (Осип) Адальбертович (1834-1888; авт. сл.)

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Левицький, Е. (авт. сл.)

Людкевич, Станіслав Пилипович (1879-1979; оброб.)

Воробкевич, Сидір (Ізидор) Іванович (1836-1903;

Автора обробок встановлено за нотним текстом, див. наступний опис.

Описано за відомостями перед нотн. текстом та змістом збірника.

Дефекти: Дефект: бракує тит. арк. та інших сторінок.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919).

Любю дивитись : Дует (тенор і баритон) в супроводі фортепяна / О. Й. Нижанківський ; Слова [О. Я.] Кониського; Муз. Ост. Нижанковского ; Уклад фортеп. : Д. Січинського. – New York: Видав. H. E. Smolen, [1917-1923]. – 7 c. : іл; 32 см.

Інша назва :

Люблю дивитись

Кониський, О. Я. (авт. сл.)

Січинський, Денис Володимирович (1865-1909; укл.)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: 1.) Український народний дім. Торонто, Ont../ Ukrainian people home ; 2.) Property of D. Burtnyk ; 2-й прим.: Пров.: На тит. арк. печатка: П. В. Кухта.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home; Property of D. Burtnyk; П. В. Кухта.

Нижанківський, Остап Йосипович (1863-1919).

Минули Лїта Молодії : Сольо Тенорове з супроводом скрипки і фортепяна / Муз. Ост. Нижанковского; Слова Т. Г. Шевченка. – New York: H. E. Smolen, [1917-1923]. – 7 c. : іл.

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Написи: Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: Український народний дім. Торонто, Ont../ Ukrainian people home.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Ніч під Івана Купала : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 5-ох діях / М. Старицького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 20 с. (обкл.). – 2 $.

Щ974(4УКР)

Старицький, Михайло Петрович (драматург, письменник, культурно-грамад. діяч; 1840-1904; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

А мы коляды недамо : Хор дивчат и парубкив : [з фп. : З муз. картини] "Вечорныци" (Назар Стодоля) / Слова і музика П. И. Нищынського. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 5 с.; 31 см. – (Вечорныци ; № 4). – Н. д. L.146 I.

Інша назва :

Хор дивчат и парубкив з муз. картини "Вечорниці"

Інша назва :

Вечорниці

Інша назва :

Назар Стодоля

Передрук зі старих дошок. Збережено орфографію оригіналу.

На тит. арк. перелік серії видань з музичної картини "Вечорниці" (7 позиц.).

Укр. трансліт. рос.

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

Вечорниці : (Назар Стодоля) : Оперета : [Для співу з фп.] / Слова і музика П. Ніщинського. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня, [1923-1925] (Printed in Germany ; Stich und Druck von C.G. Roder G. m. b. H. Leipzig). – 38 c. – Н. д. L.143 I.- L.149 I.

Інша назва :

Назар Стодоля : ["Вечорниці" - вставні сцени до драми "Назар Стодоля"]

На обкл. зазначено: Видавництво "Україна" ч. 77. .

На тит. арк. подається інформація про головні склади видання: Книгарня Наукового Тов. ім. Шевченка у Львові; Украінська Накладня С.З.О.П. Berlin; Т-во "Просвіта" у Львові.

На звороті тит. арк. зазначено: Видано за згодою фірми Л. Ідзіковського.

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

Добрый вечир, пани матко! : Дивочий гурт : [хор з фп. : З муз. картини] "Вечорныци" (Назар Стодоля) / Слова і музика П. И. Нищынського. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 5 с.; 31 см. – (Вечорныци ; № 2). – Н. д. L.144 I.

Інша назва :

Вечорниці

Інша назва :

Назар Стодоля

Передрук зі старих дошок. Збережено орфографію оригіналу.

На тит. арк. перелік серії видань з музичної картини "Вечорниці" (7 позиц.).

Укр. трансліт. рос.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

Закувала та сива зозуля : Хор парубкив [з фп. : З муз. картини] "Вечорныци" (Назар Стодоля) / Слова і музика П. И. Нищынського. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917-1918] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 5 с.; 31 см. – (Вечорныци ; № 5). – Н. д. L.147 I.

Інша назва :

Вечорниці

Інша назва :

Хор парубків : з "Вечорниць"

Інша назва :

Назар Стодоля

Передрук зі старих дошок. Збережено орфографію оригіналу.

На тит. арк. перелік серії видань з музичної картини "Вечорниці" (7 позиц.).

Укр. трансліт. рос.

Печатки: Провенієнції. Печатки: Нотозбірня Дніпровського Союзу (тит. арк.); МТБ ім. К. Стеценка (тит. арк., с. 3).

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

Закувала та сива зозуля : Хор парубків : [Чоловіч. хор без супр. з муз. картини "Вечорниці"] / Муз. П. І. Ніщинського. – [Голоси]. – Чернігів: [б. в.], 1920. – 8 с. 2 парт. ; 26 см.

Хор парубків з муз. картини "Вечорниці"

Вейнблат, М. (переписувач)

Наприкінці нотного тексту вокальних партій басів зазначено місце, дату написання партій та підпис: Чернігів 5. Х. 20 р. М. Вейнблат [?], а наприкінці партії тенорів: Чернігів 1. Х. 20 р. М. Вейнблат [?].

Малотиражне видання. Фотомеханічний друк з рукопису.

Описано за тит. арк. та відомостями в тексті.

Написи: Пров.: На перших сторінках партій басів та тенорів конгревні печатки: Говарда? (нерозбірл.).

Печатки: Говард.

Ніщинський, Петро Іванович (1832-1896).

Письня хозяйки з хором : "Ой, хто пье, тому налывайте" и "Пыйте, гуляйте, добрии люде" : [Для голосу та мішан. зору з фп. : З муз. картини] "Вечорныци" (Назар Стодоля) / Слова і музика П. И. Нищынського. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов н/Д). – 5 с.; 31 см. – (Вечорныци ; № 6). – Н. д. L.148 I.

Інша назва :

Вечорниці

Інша назва :

Назар Стодоля

Літературний інципіт:

"Ой, хто пье, тому налывайте"

Літературний інципіт:

"Пыйте, гуляйте, добрии люде"

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Передрук зі старих дошок. Збережено орфографію оригіналу.

На тит. арк. перелік серії видань з музичної картини "Вечорниці" (7 позиц.).

Укр. трансліт. рос.

Написи: Печатки: МТБ ім. К. Стеценка (тит. арк., с. 3).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка.

Новацькі, Хенрік.

Za Wolnosc Kraju : Piesn na 1 glos lub chor unisono i na sam fortepian / Slowa i muzyke ulozyl X. Henryk Nowacki; Przyjacielowi memu Hr. Jozefowi Tyszkiewiczowi ze Spiczyniec poswiecam. – Kijow ; Warszawa; Варшава: Leon Idzikowski: Naklad autora, 1917 (Sztychania i drukarnia "Jana Czokolowa" w Kijowie). – 3 c. : іл. – Н. д. 1022.

На тит. арк. зазначено: Zabronione przez cenzure w 1914-1915 i 16 latach.

На звороті видання ценз. дозвіл: Za pozwoleniem Wladzy duchownej.

Описано за тит. арк. та відомостями на звороті видання.

Персоналії:

Тишкевич, Й. (Присв.)

О

Оберман, Б. Л.

Сплендид = Splendide : Новый бальный танец : [Для фп.] / Cоставленный преподавателем танцев и артистом балета П. Ф. Бушкевич-Даровым; Музыка Б. Л. Обермана. – К.: Видання автора, [1918-1919] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – Н. д. 1105.

Паралельна назва:

Splendide

Інша назва :

Новый бальный танец

Бушкевич-Даров, П. Ф. (укл.)

Рік видання встановлено за номером нотної дошки друкарні "И. И. Чоколов".

Портрет П. Ф. Бушкевича-Дарова (тит. арк.).

На звороті видання анонсуються нові бальні танці П. Ф. Бушкевича-Дарова (20 позиц.).

Персоналії:

Бушкевич-Даров, П. Ф. (Портрет)

Лозинський, Г. Ч. (Присв.)

Ой не ходи Грицю та на вечерницї : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 5-ох дїях / М. Старицького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 16 с. (обкл.). – 1.75 $.

Щ974(4УКР)

Старицький, Михайло Петрович (драматург, письменник, культурно-грамад. діяч; 1840-1904; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Ой не ходи Грицю та на вечерницї : Драма в 5 діях / М. Старицького. – [Вокальна] Партитура [Мелодії, голос, хор без супр.]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 16 c.

Старицький, Михайло Петрович (1840-1904; лібр.)

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.??Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави за драмою М. Старицького.??На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави за драмою М. Старицького.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Ой у лузи, та ще пры берези : Малороссійская песня : Для Сопрано или Тенора [з супр. фп.] / Переложеніе М. Слонова. – New York: Published by Jos. P. Katz, cop. 1918. – 3 c. : іл. – (Малороссийския народныя песни = Little-Russian Folk Song ; № 3).

Інша назва :

Малороссийская песня

Слонов, М. (орк.)

На звороті видання видавничий каталог: Jos. P. Katz Edition. Easy Pieces For Young Students.

Збережено орфографію оригіналу.

Написи: На звороті видання видавничий каталог: Jos. P. Katz Edition. Easy Pieces For Young Students.

Печатки: H. E. Smolen. 53 Lenox Ave, Ney York.

Орися : Малюнки з міщанського житя 4-х діях : [Мелодії, голос, хор без супр.] / [Нотний додаток до п'єси] А. Ф. Володського. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова). – 3 с. (обкл.); 27 см. – 0.60 $.

Щ974(4УКР)

Володський, Олександр Федорович (драматург, актор; 1875-після 1932; лібр.)

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Видання без тит. арк. Описано за обкладинкою.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

Пропоноване видання С. Комишевацького є збіркою вокальних номерів до вистави.

Збережено орфографію оригиналу.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Орнштейн, Лео (1892, Кременчуг - 2002, США).

Poems of 1917 : A series of ten compositions for piano solo : Op. 41 / Л. Орнштейн; [муз.] by Leo Ornstein; [вступ] Waldo Frank : Prelude to "Poems of 1917". – New York; Boston;Chicago: Carl Fischer, cop. 1918. – 54 c. – Н. д. 20543-52.

Інша назва :

A series of ten compositions for piano solo

Переклад назви: Поема 1917 рік .

Франк , Вальдо (автор передм.)

Дату копірайта в оригінале позначено римськими цифрами (с. 3).

Персоналії:

Годовський, Л. (Присв.)

Написи: Пров.: На тит. арк. конгревна печатка видавця: Carl Fischer. Established 1872. Cooper square. New York.

П

Панна штукарка : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Комедія в 3-ох дїях / А. Ф. Володського. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1920 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 3 с. (обкл.). – 0.60 $.

Щ974(4УКР)

Володський, Олександр Федорович (1875-після 1932; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

Збережено орфографію оригіналу.

На звороті видання рекламний проспект видавництва: Партитури українських драматичних творів.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Песни Подкарпатских Русинов : [Збірка пісень : Мельодії з текстом] / Составив Др. Степан Андреевич Фенцик. – Прага: Накладом державного издательства, 1921 (Книгопечатня державного издательства в Празе). – 23 c.

Зміст: Гимн Подкарпатских Русинов; Я Русин был; В чужиноньце пребываю; Ой то забелели горы Верховины; Вже больше лет; Колись Русин под Бескидом; Думы мои; За горою высокою; Сія земля; В чужине; Тече вода с под явора; Червена калина; Верховино!; Родное село; Пошла мати на село; И се село; Перва ластовка; Сусед оре; Сусед оре; Сее богач; Ой на горе дубина; Гей вышеньки; Вечерня зоря весною; Дай же Боже добрый час; Счастье; А кто хоче Гандзю знати; На высокой полонине; Солнце западае; Весняніи воды; Учитеся, браты мои; Мои молоденьки лета; Ой порожный мой карман; Циганочко; Кто там; Родина; Многолетствіе; Многолетствіе; Боже Вышній, Отче народов; Молитва школяра.

Фенцик, Степан Андрійович (укл.)

Фенцик, Степан Андрійович

Шевченко, Тарас Григорович (1814-1861; авт. сл.)

Волошин, А. (авт. сл.)

Духнович (авт. сл.)

Павлович (записано від)

Збережено орфографію оригіналу.

Підгорбунський

Вы жертвою пали в борьбе роковой : Похоронный марш : [Для духового оркестра] / Аранж. Подгорбунский. – К.: Издание Культпросвета Музыкальной Секции Наркомвоена, 1919 (Нотопечатня И. И. Чоколова в Киеве). – 3 c. – Н. д. 1113.

Інша назва :

Похоронный марш

Підгорбунський (аранж.)

Пімста жидівки : Драма в 5-ох дїях / А. І. Козич-Уманська; А. І. Козич-Уманської. – [Вокальна] Партитура [Мелодії, голос, хор без супр.]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 10 c.

Козич-Уманська, А. І.

Написи: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Печатки: Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

По ревізиі : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Етюд в 1-ій дїї / М. Кропивницького. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 3 с. (обкл.). – 0.50 $.

Щ974(4УКР)

Кропивницький, Марко Лукич (драматург, актор, режисер, композитор; 1840-1910; лібр.)

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Збережено орфографію оригіналу.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД.

Повернув ся із Сибіру : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Драма в 5-ох дїях / Л. Яновської. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 4 с. (обкл.). – 0.80 $.

Щ974(4УКР)

Яновська, Любов Олександрівна (укр. письменниця, драматург; 1861-1933; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави.

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Печатки: Пров.: Печатка на тит. арк. : УНД.

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Вы улыбнулись мне : "В весенний день..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского. Песни настроений ; № 50) (Цыгане [в Киеве] ; № 219). – Н. д. L. 5720 I.

Литературный инципит:

"В весенний день..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспекти серії "Репертуар […] В. Д. Шумскаго" на тит. арк. (позиц. 45-53) і на звороті видання (53 позиц.).

Перед нотним текстом: Посвящается В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Звездочка : "Митька, слесарь на заводе..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Арр. *** ; Слова Павла Германа. – К.: Муз. магазин Киевск. отдел. гос. изд. Украины (б. Л. Идзиковского), 1923 (Трест "Киев-Печать"7-я Типо-Лит. и нотоп.). – 4 c. : іл. – (Из песен города). – Н. д. 18.

Литературный инципит:

"Митька, слесарь на заводе..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

С. Ш. (худ.)

На тит. арк. ініціали художника: С. Ш.

Проспект серії на звороті видання: Песенки и романсы Павла Германа.

Присвята перед нотним текстом: Талантливой Эльге Эриховне Аренс.

Тираж: 1000 пр.

Персоналії:

Аренс, Е. Е. (Портрет)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Любовь атамана : "Я ранен смертельно девицей..." : Песня-романс : Для пения с акк. фп. / Слова и муз. С. Я. Покраса. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1916-1917] (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр.; 33,5 см. – (Две песни ; № 1) (Цыгане [в Киеве] ; № 139). – Н. д. L. 5575 I.

Литературный инципит:

"Я ранен смертельно девицей..."

Інша назва :

Песня-романс

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939; авт. сл.)

Портрет Н. В. Плевицької (тит. арк.).

Перед нотним текстом: Посвящается Надежде Васильевне Плевицкой.

Проспект серії на тит. арк (2 позиц.): Две песни. На звороті видання проспект серії (позиц. 182-230): Цыгане в Киеве.

Перше видання здійснено у 1916 р. (на с. 2 зазначено: Copiright 1916 by Leon Idzikowski, Kief). Підстави для датування - видавничий каталог на звороті видання, де анонсуються твори, видані фірмою Ідзіковського у 1917 р., а також значна ціна видання. .

Персоналії:

Плевицька, Н. В. (Вик. - реп.)

Плевицька, Н. В. (Портрет)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Море слез : "Я встретился с тобой..." : Романс : [Для співу з супр. фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Слова В. Д. Шумскаго. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 209). – Н. д. L. 5698 I.

Литературный инципит:

"Я встретился с тобой..."

Інша назва :

Романс

Шумський, Василь Дмитрович (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Видавничий каталог серії на тит. арк. (44 позиц.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго. На звороті видання проспект серії: Цыгане в Киеве (позиц. 182-211).

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Недопетая песня : "Весь в прошлом я..." : [Для голоса с фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Слова Елены Аркадиной. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", Б. Житомирская, 20). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 209). – Н. д. L. 5699 I.

Литературный инципит:

"Весь в прошлом я..."

Аркадіна, Олена (авт. сл.)

Перед нотним текстом: Посвящается певцу художнику В. Д. Шумскому.

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Видавничий каталог серії на тит. арк. (44 позиц.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго. На звороті видання проспект серії: Цыгане в Киеве (позиц. 182-211).

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Ну, целуй, не балуй! : "Что задумался мой милый..." : Романс [Для голоса с фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Слова П. Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", Б. Житомирская, 20). – 3 c. : портр. – (Репертуар Марии Александровны Каринской = Цыгане [в Кіеве], № 176 ; № 3). – Н. д. L. 5627 I.

Литературный инципит:

"Что задумался мой милый..."

Інша назва :

Романс

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет М. О. Карінської (тит. арк.).

Різночитання в присвятах. На тит. арк.: Посвящается Марии Александровне Каринской. Перед нотним текстом: Моему дорогому другу Алексею Михайловичу Матову.

Проспект серії на тит. арк (3 позиц.): Репертуар Марии Александровны Каринской. На звороті видання проспект серії (позиц. 182-230): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Карінська, М. О. (Портрет)

Карінська, М. О. (Вик. - реп.)

Матов, О. М. (Присв.)

Карінська, М. О. (Присв.)

Покрас, Самуїл Якович (1897-1939).

Струны рыдают : Романс : [Для голоса с фп.] / Муз. С. Я. Покраса; Слова И. А. Возницкого. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов на Дону). – 6 c. : іл. – (Цыгане [в Киеве] ; № 212). – Н. д. L. 5710 I.

Литературный инципит:

"Тихо плывут гармоничной волною..."

Інша назва :

Романс

Возницкий, И. О. (авт. сл.)

Видавничий каталог серії на тит. арк. (22 позиц.): Любимые романсы и песни С. Я. Покрасса. На звороті видання проспект серії (позиц. 98-168): Цыгане в Киеве.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Белый рояль : "Дремлет сирени персидской букет..." / Муз. Дм. Покрасса; Слова Анатолія Любанскаго. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 54) (Цыгане [в Киеве] ; № 225). – Н. д. L. 5727 I.

Анотація:

Різночитання у номерах серії "Цыгане в Киеве" - на тит. арк. зазначено № 225, а перед нотним текстом помилково № 224.

Литературный инципит:

"Дремлет сирени персидской букет..."

Любанський, Анатолій (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії: Любимые романсы Дмитрия Покрасса (№№ 54-55). На звороті видання проспект серії: Репертуар […] В. Д. Шумскаго (53 позиц.).

Перед нотним текстом: Посвящаю талантливому В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Быть может "да" : "Полушутя, полупечально, коснувшись пепельных волос..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1917 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 55) (Цыгане [в Киеве] ; № 224). – Н. д. L. 5728 I.

Анотація:

Різночитання у номерах серії "Цыгане в Киеве": перед нотним текстом помилково № 225.

Литературный инципит:

"Полушутя, полупечально, коснувшись пепельных волос..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії: Любимые романсы Дмитрия Покрасса (№№ 54-55). На звороті видання проспект серії: Репертуар […] В. Д. Шумскаго (53 позиц.).

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

В маленькой гостиной : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Елены Аркадиной. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", Б. Житомирская, 20). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 232).

Аркадіна, Олена (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії (тит. арк.): Любимые романсы Дмитрия Покрасса ( №№ 50-59). На звороті видання проспект серії: Репертуар […] В. Д. Шумскаго (59 позиц.).

Перед нотним текстом: Посвящаю Василію Дмитріевичу Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Вперед! : "Мы выходцы с Волги, Кубани и Дона..." : [Для пения с сопр. фп.] / Муз. Д. Я. Покрасс; Слова С. К. Минина. – [Х.]: [ ], [1920] (Типо-литография Штаба Южфронта). – 17, (4) c. : іл.

Литературный инципит:

"Мы выходцы с Волги, Кубани и Дона..."

Мінін, С. К. (авт. сл.)

Присвята на тит. арк.: Посвящается 1-й Конной Красной Армии (17 ноября 1919 Г. - 17 ноября 1920 г.) .

Місце видання та рік встановлено за цензурним дозволом і присвятою.

На звороті - видавничий знак у формі восьмикутника.

Персоналії:

1-я Конная Красная Армия (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Все, все прошло : "Я помню время золотое..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова П. Г. [Павла Германа]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Из репертуара исполнительницы цыганских романсов Р. Я. Днипровой-Ионеско ; № 2) (Цыгане [в Киеве] ; № 243). – Н. д. L. 5767 I.

Литературный инципит:

"Я помню время золотое..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет Р. Я. Дніпрової-Іонеско (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк.: Из репертуара […] Днипровой-Ионеско (4 позиц.). На звороті видання - серії: Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Вик. - реп.)

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Портрет)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Все, что было : "Все равно года проходят..." : Из песен настроения : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Арранж. Ю. М. Давыдова ; Слова Павла Германа. – К.: Собств. издателя ; К.: Музык. маг. Киевск. Обл. Гос. Изд. Укр. б. Леон Идзиковский, ценз. 1922 (Трест "Киев-Печать"7-я Типо-литография). – 3 c. : портр. – (Последняя новинка). – Н. д. 2.

Литературный инципит:

"Все равно года проходят..."

Інша назва :

Из песен настроения

Давидов, Ю. М. (аранж.)

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Рік видання встановлено за ценз. дозвілом: Р. Ц. 1 ХІ 1922.

Відомості про склад видань зазначені у вихідних даних.

Тираж: 1000 пр.

Персоналії:

Герман, П. Д. (Портрет)

Герман, С. А. (Присв. автора сл.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Вы улыбнулись мне : "В весенний день..." : [Для співу з супр. фп.] / Музыка Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 50) (Цыгане [в Киеве] ; № 219). – Н. д. L. 5720 I.

Литературный инципит:

"В весенний день..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк. з 9 позиц, на звороті видання видавничий каталог серії "Репертуар ... Шумского" з 53 позиц.

Перед нотн. текстом: Посвящается В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Где ты любимая? : "Долго я верил... " : Романс : [Для співу з супр. фп.] / Музыка Дм. Покрасса; Слова Владимира Ионеско. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Из репертуара исполнительницы цыганских романсов Р. Я. Днипровой-Ионеско ; № 3) (Цыгане [в Киеве] ; № 244). – Н. д. L. 5768 I.

Литературный инципит:

"Долго я верил... "

Інша назва :

Романс

Іонеско, Володимир (авт. сл.)

Портрет Р. Я. Дніпрової-Іонеско (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк.: Из репертуара […] Днипровой-Ионеско (4 позиц.), на звороті видання видавничий каталог серії: Цыгане в Киеве.

Описано за тит. арк. та відомостями перед нотним текстом.

Персоналії:

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Портрет)

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Вик. - реп.)

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня (на тит. арк.).

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Забытыя мечты : "Для серца [!] минувшее вечно и свято..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова А. Тарутина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 239). – Н. д. L. 5759 I.

Литературный инципит:

"Для серца [!] минувшее вечно и свято..."

Тарутін, А. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк. (64 позиц.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго.

Перед нотним текстом: Посвящается певцу художнику В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Ирмочка : "Ей миновал двадцатый год..." (Гримасы жизни) : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова П. Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов", Б. Житомирская, 20). – 3 c. : іл. – (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки]). – Н. д. L. 5776 I.

Литературный инципит:

"Ей миновал двадцатый год..."

Інша назва :

Гримасы жизни

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

История Гарри Фреда из Вашингтона : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 11). – Н. д. L. 5777 I.

Литературный инципит:

"Гарри Фред из Вашингтона..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Кипучия страсти : "Помнишь те ночи, моя дорогая..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Лени Гельзина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Цыгане [в Киеве] ; № 245). – Н. д. L. 5769 I.

Литературный инципит:

"Помнишь те ночи, моя дорогая..."

Гельзін, Олексій (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Когда нибудь... жди... я приду! : "Давно уже в трепетном..." : Романс : [Для співу з супр. фп.] / Музыка Дмиитрия Покрасса; Слова Владимира Іонеско. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Из репертуара исполнительницы цыганских романсов Р. Я. Днипровой-Ионеско) (Цыгане [в Киеве] ; № 237). – Н. д. L. 5746 I.

Литературный инципит:

"Давно уже в трепетном..."

Інша назва :

Романс

Іонеско, Володимир (авт. сл.)

Портрет Р. Я. Дніпрової-Іонеско (тит. арк.).

На звороті видання проспект серії: Цыгане в Киеве (позиц. 182-230).

Персоналії:

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Портрет)

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Вик. - реп.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Мисс Флор и поэт : "Флор прелестное дитя..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 12). – Н. д. L. 5778 I.

Інша назва :

"Флор прелестное дитя..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Мне хочется ласки : Романс : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова А. Тарутина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – (Цыгане [в Киеве] ; № 246). – Н. д. L. 5770 I.

Інша назва :

Романс

Тарутін, А. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Молчит душа : "Нет грез, восторгов и забвенья..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова А. Тарутина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 241). – Н. д. L. 5761 I.

Литературный инципит:

"Нет грез, восторгов и забвенья..."

Тарутін, А. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

На тит. арк. та на звороті видання проспект серії.

Присвята перед нотним текстом: Посвящается Соломону Херсонскому.

Персоналії:

Херсонський, С. (Присв.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Ни вина ни песни звон : "В мыслях я всегда с тобой..." : Цыганский романс : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова А. Тарутина. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Из репертуара известной исполнительницы цыганских песен Я. Махиной ; № 2) (Цыгане [в Киеве] ; № 247). – Н. д. L. 5771 I.

Литературный инципит:

"В мыслях я всегда с тобой..."

Інша назва :

Цыганский романс

Тарутін, А. (авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (4 позиц.) Из репертуара … Я. Махиной. На звороті видання проспект серії (позиц. 182-254): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Махіна, Я. (Вик. - реп.)

Махіна, Я. (Портрет)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Оборвалась красивая сказка : "Ты помнишь маяк нам светивший..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Елены Аркадиной. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 220). – Н. д. L. 5721 I.

Литературный инципит:

"Ты помнишь маяк нам светивший..."

Аркадіна, Олена (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії "Репертуар […] В. Д. Шумскаго" на тит. арк. (позиц. 45-53) та на звороті видання.

Перед нотним текстом: Посвящается певцу художнику В. Д. Шумскому.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Последнее танго : Под небом жаркой Аргентины : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Цыгане [в Киеве] ; № 223). – Н. д. L. 5726 I.

Інша назва :

Под небом жаркой Аргентины

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії на звороті видання (позиц. 182-211): Цыгане в Киеве.

Назва на тит. арк. та перший куплет парал. фр.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Продавщица блуз : "То было в Париже..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 13). – Н. д. L. 5779 I.

Литературный инципит:

"То было в Париже..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Написи: Пров.: Печатки: МТБ ім К. Стеценка (на тит. арк. та с. 3); Нотозбірня (на тит. арк.).

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Разве это когда нибудь было : "Когда-то над сонной рекой..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского) (Цыгане [в Киеве] ; № 233). – Н. д. L. 5742 I.

Литературный инципит:

"Когда-то над сонной рекой..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет В. Д. Шумського (тит. арк.).

Проспект серії на тит. арк. (позиц. 50-59): Любимые романсы Дмитрия Покрасса. На звороті видання проспект серії (59 позиц.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Синьора Бианка и француз : "Синьоры Бианки пленился улыбкой..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Новый репертуар! Дмитрий Покрасс : Интимныя песенки и песенки кабарэ ; № 9) (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки] ; № 14). – Н. д. L. 5780 I.

Литературный инципит:

"Синьоры Бианки пленился улыбкой..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Скрипка поет : Романс : [Для голоса с фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова П. Г. [П. Д. Германа]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-хромо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова). – 4 c. : портр. – (Из репертуара известной исполнительницы цыганских песен Я. Махиной ; № 3) (Цыгане [в Киеве] ; № 249). – Н. д. L. 5773 I.

Літературний інципіт:

"За лесом скрипка поет, рыдая..."

Інша назва :

Романс

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Портрет Я. Махіної (тит. арк.).

Видавничий каталог серії на тит. арк. (4 позиц.): Из репертуара […] Я. Махиной. На звороті видання проспект серії (позиц. 182-254): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Махіна, Я. (Портрет)

Махіна, Я. (Вик. - реп.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Спали сирени : "Помнишь над нами деревья тенистыя..." : Романс : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова А. Горишниковой. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-хромо-литография и нотопечатня И. И. Чоколова, Кіев). – 3 c. : портр. – (Из репертуара известной исполнительницы цыганских песен Я. Махиной = Цыгане ; № 250 ; № 4). – Н. д. L. 5774 I.

Литературный инципит:

"Помнишь над нами деревья тенистыя..."

Інша назва :

Романс

Горішнікова, А. [?] (авт. сл.)

Портрет Я. Махіної (тит. арк.).

Видавничий каталог серії на тит. арк. (4 позиц.): Из репертуара […] Я. Махиной. На звороті видання проспект серії (позиц. 182-254): Цыгане в Киеве.

Персоналії:

Махіна, Я. (Вик. - реп.)

Махіна, Я. (Портрет)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Стыдливая чайная роза : "Этой жизни бесцветную прозу..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Любимые романсы Дмитрия Покрасса) (Репертуар известного исполнителя цыганских романсов, Любимца публики Василия Дмитриевича Шумского ; № 58) (Цыгане [в Киеве] ; № 234). – Н. д. L. 5743 I.

Литературный инципит:

"Этой жизни бесцветную прозу..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

Проспект серії на тит. арк. (позиц. 50-59): Любимые романсы Дмитрия Покрасса, та на звороті видання (59 позиц.): Репертуар […] В. Д. Шумскаго.

Перед нотним текстом: Посвящается Т. Н. Шумской.

Персоналії:

Шумський, В. Д. (Вик. - реп.)

Шумський, В. Д. (Портрет)

Шумський, В. Д. (Присв.)

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Том Ватсон : Неудачная любовь китаянок : "Когда Том Ватсон был в Шанхае..." : [Для співу з супр. фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Павла Германа. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Новый репертуар! Дмитрий Покрасс ; № 16) (Интимныя песенки и песенки кабарэ) (Современный кабарэ : [Песенки, куплеты и шансонетки]). – Н. д. L. 5782 I.

Інша назва :

Неудачная любовь китаянок

Литературный инципит:

"Когда Том Ватсон был в Шанхае..."

Герман, Павло Д. (авт. сл.)

На тит. арк. рекламні проспекти серій: Новый репертуар! Дмитрий Покрасс. Романсы (21 позиц.); Интимныя песенки и песенки кабарэ (12 позиц.).

Проспект серії на звороті видання: Соременный кабарэ. Песенки, куплеты и шансонетки.

Покрасс, Дмитро Якович (1899-1978).

Угасла страсть : [Дляголоса с фп.] / Муз. Дм. Покрасса; Слова Владимира Ионеско. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, cop. 1918 (Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. : портр. – (Из репертуара исполнительницы цыганских романсов Р. Я. Днипровой-Ионеско ; № 4) (Цыгане [в Киеве] ; № 251). – Н. д. L. 5775 I.

Литературный инципит:

"Напомни любимую когда-то..."

Іонеско, Володимир (авт. сл.)

Портрет Р. Я. Дніпрової-Іонеско (тит. арк.).

Проспект серії (тит. арк.): Из репертуара […] Днипровой-Ионеско (4 позиц.). На звороті видання - проспект серії: Цыгане в Киеве (позиц. 182-254).

Персоналії:

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Вик. - реп.)

Дніпрова-Іонеско, Р. Я. (Портр.)

Портнов, Лев.

Мельодичні етюди для скрипки : Ор. 99, Ч. 1 : 1 позиція / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 32 c. – Н. д. 51.

Парал. укр., рос., нім.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 1 : 1-а позиція, Зшиток 1 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 56 с. : іл. – Н. д. 30; обкл.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003).

Комплектне видання здійснено у трьох частинах, десятьох окремо зброшурованих зшитках : Частина перша : три зшитки ; Частина друга : чотирі зшитки ; Частина третя : три зшитки. Пагінація кожної з трьох частин - роздільна, всередині частини між зшитками - наскрізна. У НБУВ зберігається неповний комплект видання.

Парал. укр., рос., нім. .

Персоналії:

Портнов, Л. (Портрет)

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 1 : 1-а позиція, Зшиток 2 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 57-101 с. : іл. – Н. д. 31; обкл.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (див прим. до попереднього опису).

Парал. укр., рос., нім. .

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 1 : 1-а позиція, Зшиток 3 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – с. 102 (дефект). – Н. д. 32; обкл.

Анотація:

Комплектне видання здійснено у трьох частинах, десятьох окремо зброшурованих зшитках : Частина перша : три зшитки ; Частина друга : чотирі зшитки ; Частина третя : три зшитки. Пагінація кожної з трьох частин - роздільна, всередині частини між зшитками - наскрізна. У НБУВ зберігається неповний комплект видання.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003). .

Парал. укр., рос., нім. .

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Дефекти: Примірник дефектний, містить обкл., тит. арк. та тількі 1-шу стор. нотного тексту, бракує останніх сторінок.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 2 : (Усі позиції і переміна позицій), Зшиток 2 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 51-108 c. – Н. д. 34; обкл.

Анотація:

Комплектне видання здійснено у трьох частинах, десятьох окремо зброшурованих зшитках : Частина перша : три зшитки ; Частина друга : чотирі зшитки ; Частина третя : три зшитки. Пагінація кожної з трьох частин - роздільна, всередині частини між зшитками - наскрізна. У НБУВ зберігається неповний комплект видання.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003) .

Збережено орфографію оригіналу.

Парал. укр., рос., нім. .

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 2 : (Усі позиції і переміна позицій), Зшиток 3 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 109-158 c. – Н. д. 35; обкл.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003) .

Збережено орфографію оригіналу.

Парал. укр., рос., нім .

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 2 : (Усі позиції і переміна позицій), Зшиток 4 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 159-232 c. – Н. д. 36; обкл.

Див. також примітки до попереднього опису.

Парал. укр., рос., нім.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 3 : (Віртуозна техніка), Зшиток 1 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 1-19 c. – Н. д. 37; обкл.

Див. також примітки до опису 522.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 3 : (Віртуозна техніка), Зшиток 2 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 20-49 c. – Н. д. 38; обкл.

Див. також примітки до опису 522.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для скрипки, Частина 3 : (Віртуозна техніка), Зшиток 3 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 20-49 c. – Н. д. 39; обкл.

Див. також примітки до опису 522.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для фортепяну, Частина 1, Зшиток 1 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 40 с.; 30 см. – Н. д. 40.

Анотація:

Комплектне видання здійснено в трьох частинах, п'яти окремо зброшурованих зшитках. Пагінація усіх зшитків - наскрізна.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003). .

Парал. укр., рос., нім. .

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для фортепяну, Частина 1, Зшиток 2 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 41-74 с.; 30 см. – Н. д. 41.

Анотація:

Комплектне видання здійснено в трьох частинах, п'яти окремо зброшурованих зшитках. Пагінація усіх зшитків - наскрізна.

Датування здійснено за роками діяльності фірми та датою запису до інвентарної книги Нотозбірні (27 Х 1923 року, запис інв. № 2002, 2003) .

Збережено орфографію оригіналу.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для фортепяну, Частина 2, Зшиток 1 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 75-113 с.; 30 см. – Н. д. 42.

Див. також примітки до опису 529.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для фортепяну, Частина 2, Зшиток 2 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 114-146 с.; 30 см. – Н. д. 43.

Див. також примітки до опису 529.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Портнов, Лев.

Школа для фортепяну, Частина 3 / Л. Портнов. – К.; Ляйпціґ: Україна. Українська Накладня ; Коломия: Галицька Накладня ; Winnipeg Man: Ukrainian Publishing, [1917-1923]. – 147-184 с.; 30 см. – Н. д. 44.

Див. також примітки до опису 529.

Парал. укр., рос., нім.

Печатки: МТБ ім. К. Стеценка; Нотозбірня Дніпровського Союзу.

Поспішиль, А. А. [?]

Торжество свободы : [Для фп.] / Соч. А. А. Поспишиль. – К.; Баку: Ииндржишек Г. И., [1918-1919] (Киев, Типо-литография и нотопечатня "И. И. Чоколов"). – 3 c. – Н. д. Г. 1121 І.

Рік видання встановлено за номером нотної дошки видавництва.

Пошились у дурні : [Мелодії, голос, хор без супр.] : Комедио-оперета в 3-ох дїях / [М. Кропивницького]. – Ню Йорк: С. Комишевацький, 1919 (Друкарня і Книгарня П. Петрова, 157 Іст 4-та улиця). – 11 с. (обкл.). – 1.25 $.

Щ974(4УКР)

Кропивницький, Марко Лукич (драматург; 1840-1910; лібр.)

Видання без тит. арк., описано за обкл.

Пропоноване видання є збіркою вокальних номерів до вистави .

Обкладинка - друк, нотний текст - літографія.

У надзаголовних відомостях зазначено: Партитура.

На звороті видання рекламний проспект друкарні Павла Петрова.

Печатки: Пров.: Печатки на тит. арк. : УНД.

Прилинь козаче мій : Сольо Сопранове [з супр. фп.]. – New York: H. E. Smolensky, [1917-1923]. – 3 c. : іл. – (Українська музична бібліотека).

Рік видання встановлено між початком діяльності видавництва у 1917 р. та датою власницького напису на тит. арк. .

Написи: 2-й прим. : Пров.: Печатки на тит. арк. та на звороті видання: 1.) Український народний дім. Торонто, Ont../ Ukrainian people home ; 2.) Property of D. Burtnyk.

Печатки: Property of D. Burtnyk; П. В. Кухта; Український народний дім / Торонто, Ont. / Ukrainian people home.

Присовський , В. А.

Все было сном... : Reverie: [для фп.]: Ор. 2 / Соч. А. Овенберга. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов на Дону). – 3 c. : іл. – Н. д. L. 5430 I. : 75 коп.

Щ954.2-058.3

Інша назва :

Вальс

Справжнє ім'я автора у виданні не зазначено. Твір друкувався під певдонімом.

На звороті видання видавничий каталог з 32 позиц.: Любимыя сочинения А. Овенберга.

Перше видання - 1915 р. (копірайт зазначено на с. 2). .

Присовський , В. А.

Девушка и розы = La fillette et les roses : piece de salon: [для фп.]: Ор.6 / Соч. А. Овенберга. – [Перевид.]. – К.; Варшава: Л. Идзиковский, [1917] (Нотопечатня и типо-литография Г. М. Пуховича, Ростов на Дону). – 3 c. : іл. – Н. д. L. 5436 I. : 75 коп.