Головна
сторінка
  Каталоги     Читачам   Інформаційні
ресурси
Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ

Відділ образотворчих мистецтв


Телефон:
234-95-11
Режим роботи:
9.15 - 18.00
(понеділок - субота)
Адреса:
Філія № 1
вул. Володимирська 62
3-й поверх, кімната 302

Відділ створено 1921 році
як Графічний відділ

Напрями діяльності
  Відділ образотворчих мистецтв
 • У галузі наукових досліджень - науково-дослідна робота з проблем бібліографії образотворчого та галузевого бібліотекознавства, образотворчого джерелознавства, національної бібліографії образотворчих видань. Ведеться робота над підготовкою наукових каталогів «Мідні гравірувальні дошки українських друкарень ХVII – ХІХ ст. З фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського», «Архітектура України на поштових листівках початку ХХ ст.», «Гравіровані портрети з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського».

 • У галузі науково-прикладної діяльності - забезпечення наукової організації, функціонування та використання фонду образотворчих видань та оригіналів графічного мистецтва НБУВ, введення образотворчних джерел в бібліографічний обіг (підготовка та видання наукових каталогів, ведення бібліографічних баз даних), створення резервних цифрових копій унікальних та рідкісних документів, популяризація вітчизняної та світової художньої культури.

 • У галузі науково-методичної діяльності - розробка і підготовка методичних матеріалів з питань особливостей каталогізації та наукового бібліографічного опису образотворчих видань (книг, альбомів, аркушевих образотворчих видань, оригіналів графічного мистецтва).

 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ фондами Відділу та інформацією з широкого кола питань теорії та історії українського та зарубіжного мистецтва (архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-прикладного, народного мистецтва, дизайну).

 • Здійснення міжнародних наукових і культурних зв'язківіз бібліотеками, музеями, художніми галереями, науковими інституціями, видавництвами, кіностудіями, телекомпаніями та ін.


Результати діяльності
 • Підготовка та захист дисертацій

  • Белічко Н. Ю. Творчість Георгія Малакова в контексті розвитку української графіки 50 – 70-х років ХХ століття: Дис. … канд. мистецтвознавства: 17. 00.05 / Н. Ю. Белічко . – К., 2005 . – 250 с.; 250 іл.
 • Впровадження інформаційних технологій у бібліотечно-бібліографічну діяльність Відділу образотворчих мистецтв

  • Адаптовано робочі листи САБ "ІРБІС" для створення бібліографічних баз даних аркушевих образотворчих видань: плакати, кіноплакати, лубок, листівки.
  • Закладено основи автоматизованої технології підготовки ілюстрованих каталогів образотворчих видань на основі бібліографічних баз даних (сценарії сортування, формати стильового оформлення, автоматизована підготовка алфавітно-предметних покажчиків).
  • Розроблено технологію підготовки ілюстрованих електронних колекцій образотворчих видань (на компакт дисках та онлайнових).
 • Створення електронних інформаційних ресурсів

  • Ведеться робота по створенню електронного каталогу «Бібліографія аркушевих образотворчих видань в фондах НБУВ»:
   • Український плакат
   • Український кіноплакат
   • Радянський лубок
   • Архітектура України на поштових листівках
  • Закладено основи створення ілюстрованої електронної колекції аркушевих образотворчих видань.
 • Забезпечення інформаційного обслуговування користувачів НБУВ

  • На початок 2008 р. фонд Відділу складає 46434 одиниць зберігання книжково-альбомних і періодичних видань та 226658 од. зб. аркушевих образотворчих документів.
  • Щорічно обслуговується більш як 2000 читачів, надаються довідки і професійні консультації з широкого кола питань образотворчого мистецтва, готуються тематичні підбірки.
 • Популяризація українського та світового образотворчого мистецтва

  • Підготовка та організація на матеріалах фондів Відділу тематичних виставок, присвячених музейним зібранням України, творчості видатних вітчизняних та зарубіжних митців, окремим видам образотворчого, декоративно-ужиткового та народного мистецтва.
  • Організація та проведення персональних виставок художників Києва, а також зустрічей з авторами експонованих творів.
 • Участь у діяльності інших науково-дослідних установ НАНУ

  • З 2001 року здійснюється співробітництво Відділу образотворчих мистецтв з Координаційним бюро (нині Інститут енциклопедичних досліджень НАН України) по підготовці Енциклопедії сучасної України (написання статей, підбір та надання ілюстративного матеріалу, доповнення пристатейної бібліографії).
 • Співпраця у науково-дослідній діяльності з іншими підрозділами НБУВ

  • Публікації наукових статей співробітників Відділу у наукових збірниках Інституту рукопису та Інституту біографічних досліджень НБУВ («Рукописна та книжкова спадщина України», «Українська біографістика»).

© Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua