До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід (2006)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0004327


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МОРАЛЬНИЙ ВИБІР: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Автор(и):
Бабінський Грегор
Бекешкіна Ірина Ериківна
Білий Олег Васильович
Гронке Горст
Єрмоленко Анатолій Миколайович
Єрмоленко А. М. (відп. ред.)
Кисельова Оксана Олександрівна (відп. ред.)
Дата(и):2006


 Переглянути документ   


Опис документа:

Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід / Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т лібер. сусп-ва [та ін.]; [Г. Бабінський, І. Е. Бекешкина, О. В. Білий та ін. ; відп. ред.: А. М. Єрмоленко, О. О. Кисельова]. – Київ: [Етна-1], 2006. – 363 с. : табл.


Збірник присвячено філософському осмисленню ціннісних трансформацій в українському суспільстві як важливого чинника подій, пов’язаних з помаранчевою революцією та її подальшим розгортанням. Книжку розраховано на науковців, викладачів університетів, аспірантів, студентів і широке коло читачів.


      Зміст

 1. Передмова. - С. 10-12.
 2. Єрмоленко А. Монологічна та дискурс-етична моделі відповідальності у суспільстві за доби реконструкції / А. Єрмоленко. - С. 13-31.
 3. Лой А. Lernprozess: український досвід / А. Лой. - С. 32-53.
 4. Ґронке Г. Сократичний діалог. Дискурсивна етика як суспільна етика відповідальності і її діалогічна практика / Г. Ґронке. - С. 54-70.
 5. Ящук Т. Символічні та організаційні чинники соціальних змін у сучасному українському суспільстві / Т. Ящук. - С. 71-84.
 6. Бабінський Ґ. Національна держава та зміна прикордонь. Політична філософія та соціальна реальність / Ґ. Бабінський. - С. 85-97.
 7. Фурс В. Белорусская "реальность" в системе координат глобализации (постановка вопроса) / В. Фурс. - С. 98-118.
 8. Білий О. Помаранчева революція і державотворення в Україні / О. Білий. - С. 119-131.
 9. Іванова-Ґеорґієвська Н. Онтологія революції, або якої справжності нам прагнути / Н. Іванова-Ґеорґієвська. - С. 132-141.
 10. Кебуладзе В. Своє й чуже. Феноменологічна топографія соціально-політичного простору України / В. Кебуладзе. - С. 142-152.
 11. Суходуб Т. Культура свободи як опосередкований суб'єкт політичних відносин: європейські цінності та український вибір / Т. Суходуб. - С. 153-162.
 12. Кисельов С. Демократизація українського суспільства: утопії та реалії / С. Кисельов. - С. 163-175.
 13. Кірюхін Д. Солідарність та криза колективної ідентичності / Д. Кірюхін. - С. 176-189.
 14. Култаєва М. Контури європейського громадянського суспільства і українська реальність / М. Култаєва. - С. 190-202.
 15. Кисельова О. Етичний вимір громадянського суспільства / О. Кисельова. - С. 203-210.
 16. Кобець Р. Іманентна трансценденція приватності: глухі кути українського громадянського суспільства / Р. Кобець. - С. 211-227.
 17. Степаненко В. Помаранчева революція: логіки колективних дій та паростки громадянського етосу / В. Степаненко. - С. 228-256.
 18. Бекешкина І. Перший рік нової влади: від урочистих дзвонів до тривожного набату / І. Бекешкина. - С. 257-272.
 19. Танчер В. Соціальне знання та влада: суперечлива взаємозалежність / В. Танчер. - С. 273-282.
 20. Тур М. Комунікативна влада: утопія чи реальність? / М. Тур. - С. 283-296.
 21. Шамрай В. Демократичні революції у посттоталітарному світі / В. Шамрай. - С. 297-312.
 22. Пипич А. "Теорія соціального опосереднення" як різновид філософської позиції "постмарксизму" (методологічний аспект) / А. Пипич. - С. 313-331.
 23. Лазоренко О. Концептуальні моделі елітології: напрями аналізу за доби реконструкцій / О. Лазоренко. - С. 332-341.
 24. Мусієнко Н. Вільні професії: місія та деонтологічні засади (чи потрібен Україні досвід Квебеку?) / Н. Мусієнко. - С. 342-358.
 25. Замість післямови. - С. 359-360.
 26. Автори збірника. - С. 360-363.


Довідки про авторів:

 БЕКЕШКІНА ІРИНА ЕРИКІВНА
 ЄРМОЛЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Філософія
 • Державотворення
 • Соціальні трансформації


 •  

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського