До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Тетяна Купріянівна Черторизька (2009)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0005000


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ТЕТЯНА КУПРІЯНІВНА ЧЕРТОРИЗЬКА
Автор(и):
Стоян Л. М. (упоряд.)
Дата(и):2009


 Переглянути документ   


Опис документа:

Тетяна Купріянівна Черторизька : біобібліогр. до 90-річчя / НАН України, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; упоряд., авт. вступ. ст. Л. М. Стоян]. – Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. – 39 c. – (Біобібліографія вчених України).


У виданні висвітлено біографію та науковий доробок відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Тетяни Купріянівни Черторизької. Відображено основні етапи її життєвого шляху, висвітлено наукові здобутки в українській та російській філології. Бібліографія містить вичерпний перелік друкованих праць науковця. Для мовознавців і всіх, хто цікавиться українською лексикологією, лексикографією, лінгвостилістикою, зокрема, вивчає творчу спадщину Т. Г. Шевченка.


Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Мовознавці
  • Науковці

  • Персоналії:

     ЧЕРТОРИЗЬКА ТЕТЯНА КУПРІЯНІВНА


     

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського