До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

 Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення (2012)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000013622


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СУСПІЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Автор(и):
Зеленько
Зуйковська Аліна Альбертівна
Кармазіна Марія Степанівна
Кочубей Л. О.
Майборода О. М.
Майборода Олександр Микитович (ред.)
Дата(и):2012


 Переглянути документ   


Опис документа:

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналіт. доп. / [Зеленько Галина Іванівна та ін. ; за ред. О. М. Майбороди]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. – 63 c. : табл. – ISBN 978-966-02-6662-9.


У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

Тираж: 300 пр.


Довідки про авторів:

 ЗЕЛЕНЬКО ГАЛИНА ІВАНІВНА
 КАРМАЗІНА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
 МАЙБОРОДА ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ

Довідки про колективи:

 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

  • Національна ідея, нація, націоналізм
  • Психологія


  •  

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського