Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Якубів Валентина Михайлівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0006035 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0006035


Якубів Валентина Михайлівна
(доктор наук)
економічні науки ; економічні науки
Докладна інформація про особу

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2011) Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств
 2. [Д] (2011) Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств
 3. [К] (2006) Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
 4. [К] (2006) Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
 5. (2011) Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Регіональна економіка

    Наукова періодика:

 1. (2009) Аграрне виробництво в Карпатському регіоні: передумови і перспективи розвитку
 2. (2010) Розробка методики оцінювання рівня життя і праці господарств населення
 3. (2011) Оцінка тенденцій економічного розвитку сільськогосподарських підприємств і господарств населення
 4. (2011) Структуризація проблем як методичний підхід до аналізу діяльності підприємств
 5. (2013) Конкурентоспроможний розвиток сільськогосподарських підприємств: фактори і передумови
 6. (2013) Потенціал енергозбереження у системі розвитку сільського господарства України.
 7. (2013) Розвиток органічного землеробства в Україні: екологічний та соціоекономічний ефекти
 8. (2013) Стратегічні орієнтири організації ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств
 9. (2014) Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств
 10. (2014) Напрями інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: тенденції, прогноз та оптимізація
 11. (2014) Проблеми й перспективи вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні
 12. (2014) Стратегічні напрями бізнес-адміністрування у забезпеченні розвитку підприємництва
 13. (2015) Економіко-історичні умови становлення сільськогосподарського підприємництва Карпатського регіону
 14. (2015) Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти
 15. (2015) Організвціно-методичні принципи управління та адміністрування в бізнесі
 16. (2015) Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів
 17. (2017) Методика оцінки ефективності роботи персоналу сільськогосподарських підприємств
 18. (2017) Система управління персоналом: наукові теорії та сучасні практики
 19. (2017) Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств
 20. (2017) Теоретичний і прикладний аспекти моніторингу соціально-економічних процесів розвитку регіону
 21. (2018) Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств
 22. (2018) Впорядкування статистичної інформації про виробництво твердого біопалива сільськогосподарськими та деревообробними підприємствами
 23. (2018) Класифікація інструментів державної стимуляційної політики розвитку ринку біопалива
 24. (2018) Компетентнісний та соціальний портрет ІТ-спеціаліста в україні: результати Gamehub дослідження
 25. (2018) Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області
 26. (2019) Рецензія на монографію Павліхи Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В. "Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону: монографія"
 27. (2020) Формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу
 28. (2021) Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 29. (2022) Розвиток лідерства та командоутворення у діяльності закладів освіти
 30. (2023) Переосмислення суті управлінського обліку в контексті досягнення Цілей сталого розвитку

   Реферативна база даних "Україніка наукова"
   (наукові видання, опубліковані в Україні):

 1. (2006) Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
 2. (2011) Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні
 3. (2011) Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств
 4. (2014) Матрична оцінка ефективності управління та перспективності розвитку сільськогосподарських підприємств
 5. (2015) Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти
 6. (2015) Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів
 7. (2017) Стратегічний набір як невід'ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств
 8. (2018) Аналіз ефективності різних каналів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського