Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Бостан Сергій Костянтинович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0012070 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0012070


Бостан Сергій Костянтинович
(доктор наук)
юридичні науки
Докладна інформація про особу

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади
 2. [Д] (2008) Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади
 3. (2000) Історія держави і права зарубіжних країн. (Держава і право епохи станово-кастового суспільства)
 4. (2001) Державне право зарубіжних країн
 5. (2003) Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи громадянського суспільства
 6. (2003) Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи станово-кастового суспільства
 7. (2004) Історія держави і права зарубіжних країн
 8. (2005) Державне право зарубіжних країн
 9. (2005) Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики
 10. (2006) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн" (за вимогами кредитно-модульної системи)
 11. (2006) Програма навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
 12. (2008) Актуальні проблеми теорії держави та права : Ч. 1. Актуальні проблеми теорії держави
 13. (2008) Історія держави і права зарубіжних країн
 14. (2012) Актуальні питання публічного та приватного права. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 3 жовтня 2012 р.
 15. (2013) Теорія держави і права
 16. (2018) Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів
 17. (2019) Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів
 18. (2019) Конституції постсоціалістичних країн Європейського Союзу

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Держава та регіони
 2. Право та державне управління

    Наукова періодика:

 1. (2011) Форма правління незалежної Української держави: етапи розвитку, проблеми, перспективи
 2. (2013) Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави
 3. (2014) Міждисциплінарний підхід при вивченні фундаментальних юридичних дисциплін
 4. (2015) Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики
 5. (2016) Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації
 6. (2018) З досвіду антикорупційної боротьби правоохоронних органів в Румунії: фактори успіху
 7. (2021) Методологія правового дослідження: інструментальні засади
 8. (2021) Методологія правового дослідження: поняття, структура, філософсько-світоглядні засади

   Реферативна база даних "Україніка наукова"
   (наукові видання, опубліковані в Україні):

 1. (2000) Історія держави і права зарубіжних країн. (Держава і право епохи станово-кастового суспільства)
 2. (2001) Державне право зарубіжних країн
 3. (2002) Змішана форма республіканського правління: проблеми теорії і практики
 4. (2003) Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи громадянського суспільства
 5. (2003) Історія держави і права зарубіжних країн. Держава і право епохи станово-кастового суспільства
 6. (2004) До питання про типологію форми держави
 7. (2004) Історія держави і права зарубіжних країн
 8. (2004) Конституційне реформування державного правління: досвід Республіки Хорватія
 9. (2004) Форма державного правління в юридичній науці другої половиини ХІХ - початку ХХ століть: деякі теоретико-методологічні аспекти
 10. (2005) Державне право зарубіжних країн
 11. (2005) Президентська форма державного правління: юридична модель і політична практика
 12. (2005) Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики
 13. (2008) Актуальні проблеми держави та права : Ч. 1. Актуальні проблеми теорії держави
 14. (2008) Історія держави і права зарубіжних країн
 15. (2008) Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади
 16. (2010) Класифікація сучасних форм державного правління
 17. (2011) Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О. Ф. Кістяківського
 18. (2011) Обман як кримінально каране діяння в римському праві
 19. (2012) Актуальні питання публічного та приватного права
 20. (2012) Форма держави як предмет системного аналізу
 21. (2013) Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави
 22. (2013) Теорія держави і права
 23. (2014) Міждисциплінарний підхід при вивченні фундаментальних юридичних дисциплін
 24. (2016) Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації
 25. (2019) Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Бостан Сергій Іванович (політичні науки)
 2. Бостан Сергій Костянтинович (юридичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського