Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Козьма Василь Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0085324 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0085324


Козьма Василь Васильович
(кандидат наук)
політичні науки
Докладна інформація про особу

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [К] (2008) Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства
 2. [К] (2008) Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства
 3. (2019) Особистість і політика: між традицією та модернізацією

    Наукова періодика:

 1. (2006) Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції
 2. (2008) Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу
 3. (2011) Основні тенденції розвитку політичної культури українських студентів
 4. (2011) Політичний терор: основні напрями контролю
 5. (2012) Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді
 6. (2014) Геополітичні інтереси України: проблема вибору
 7. (2014) Демократизація українського суспільства та проблеми становлення демократичних інститутів
 8. (2014) Добробут нації -- кючовий елемент сталого розвитку
 9. (2014) Машина часу по-українськи
 10. (2015) "Хронічні хвороби" політичних виборів в Україні
 11. (2016) Вплив національних авторитетів на процес політичної соціалізації особи
 12. (2016) Особистість як суб’єкт політики
 13. (2016) Первинні механізми політичної соціалізації особистості
 14. (2016) Природа та механізми включення особистості в політику: політологічний аналіз
 15. (2016) Ціннісні орієнтації та проблема політичної соціалізації особистості в Україні
 16. (2017) Велика особистість в історії: закономірність чи випадковість?
 17. (2017) Методологічні аспекти дослідження особистості як суб’єкта історико–політичного процесу
 18. (2017) Особистісний вимір політичної історії України
 19. (2017) Особистісний фактор української політики в умовах російської агресії (2013-2017 рр.)
 20. (2017) Роль видатної особистості в політичній історії України
 21. (2018) Особистість і держава у філософсько-політичній думці
 22. (2018) Особистість як наукова категорія: міждисциплінарний підхід
 23. (2018) Роль особистісного фактора в кадровій політиці Президента України
 24. (2021) До проблеми вироблення державної стратегії деокупації Криму
 25. (2021) Роль стратегічних комунікацій Росії в європейському інформаційному просторі (до питання євроскептицизму)
 26. (2022) Національні інтереси України між війною та миром

   Реферативна база даних "Україніка наукова"
   (наукові видання, опубліковані в Україні):

 1. [Д] (2019) Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний аналіз
 2. (2006) Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції
 3. (2008) Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу
 4. (2008) Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства
 5. (2016) Первинні механізми політичної соціалізації особистості
 6. (2019) Особистість і політика: між традицією та модернізацією
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського