Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Дубровіна Любов Андріївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0000162 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000162


Дубровіна Любов Андріївна (1950)
(доктор наук, член-кореспондент НАНУ)

Дивись також:

Рукописний фонд
   

Ім'я іншою мовою:
 • Дубровина Любовь Андреевна (російська)
 • Dubrovina Lyubov A. (англійська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: розробка методології та методів архівознавства, історичного документознавства, кодикології та кодикографії, камеральної та едиційної археографії, історичного книгознавства.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1993) Кодикологія та кодикографія як спеціальні дисципліни в дослідженні історії української рукописної книги
  2. [Д] (1993) Кодикологія та кодикографія як спеціальні дисципліни в дослідженнях історії української рукописної книги
  3. [Д] (1993) Кодикологія та кодикографія як спеціальні дисципліни в дослідженнях історії української рукописної книги
  4. (1989) История о Казанском царстве (Казанский летописец). Списки и классификация текстов
  5. (1989) История о Казанском царстве (Казанский летописец). Списки и классификация текстов
  6. (1989) Международная научная конференция Роль библиотек в развитии общества (10-13 октября 1989 года, г. Киев) : Вып. 1.
  7. (1989) Основные направления развития Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского АН УССР
  8. (1990) Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : Ч. 1.
  9. (1990) Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : Ч. 2.
  10. (1992) Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису
  11. (1992) Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису
  12. (1992) Кодикологія та кодикографія української рукописної книги
  13. (1993) Ділова документація Гетьманщини ХVІІІ ст.
  14. (1993) Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. Міжнародна наукова конференція, Київ, 12-15 жовтня 1993 р. : Ч. 1 .
  15. (1994) Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887-1931)
  16. (1994) Національна архівна інформаційна система: структура даних
  17. (1994) Олена Михайлівна Апанович
  18. (1994) Олена Михайлівна Апанович
  19. (1995) Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України : Вип. 1. Видання XVІІІ - першої чверті ХХ ст.
  20. (1996) Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки. Міжнародна наукова конференція, Київ, 8-10 жовтня 1996 р.
  21. (1996) Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки. Міжнародна наукова конференція, Київ, 8-10 жовтня 1996 р.
  22. (1998) Архівознавство
  23. (1998) Архівознавство
  24. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1918-1941
  25. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1918-1941
  26. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник
  27. (1999) Бібліотекознавець і бібліографознавець Михайло Семенович Слободяник
  28. (1999) Олена Михайлівна Апанович
  29. (2001) История и этнография народов Крыма
  30. (2001) Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561
  31. (2001) Українська революція і державність (1917-1920 рр.)
  32. (2002) Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України
  33. (2002) Архівознавство
  34. (2002) Архівознавство
  35. (2002) Микола Іванович Костомаров (1817-1885)
  36. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису
  37. (2003) Історія Національної академії наук України (1934-1937)
  38. (2003) Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1941-1964
  39. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817)
  40. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943)
  41. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943)
  42. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943)
  43. (2004) Основні правила роботи державних архівів України
  44. (2004) Основні правила роботи державних архівів України
  45. (2005) Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис
  46. (2005) Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів
  47. (2007) Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки
  48. (2008) Альдини в бібліотеках України
  49. (2008) Вибрані сходознавчі праці : Т. 4. Іраністика
  50. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991
  51. (2008) Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1918-1934)
  52. (2008) Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  53. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті
  54. (2009) Книжное собрание рода Хрептовичей
  55. (2010) Євген Чикаленко. Андрій Ніковський. Листування, 1908-1921 роки
  56. (2010) Листування, 1908 - 1921 роки
  57. (2011) Вибрані статті та матеріали : Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни
  58. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)
  59. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)
  60. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 2. Вибрані праці
  61. (2011) Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 2. Вибрані праці
  62. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI-XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  63. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  64. (2011) Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге
  65. (2011) Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге
  66. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  67. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  68. (2011) Пересопницьке Євангеліє 1556-1561
  69. (2011) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  70. (2012) Бібліотека і політична комунікація
  71. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 1.
  72. (2012) Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Ч. 2.
  73. (2012) Газети України 1946 -1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  74. (2012) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 15, ч. 1. С - См
  75. (2012) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 15, ч. 2. Сн - Сю
  76. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  77. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  78. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  79. (2012) Степан Онисимович Сірополко (1872-1959)
  80. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  81. (2013) Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
  82. (2013) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 16. Т
  83. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)
  84. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  85. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог
  86. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  87. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  88. (2014) Історичні студії
  89. (2014) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 17. У
  90. (2014) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 18. Ф, Х, Ц
  91. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  92. (2014) Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі
  93. (2014) Полоцька земля в літописних та актових джерелах XI-XVI століть
  94. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  95. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  96. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  97. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  98. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  99. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  100. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  101. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  102. (2016) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 19. Ч - Я
  103. (2016) Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікаційний аспект
  104. (2016) Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця XIII - початку XVII ст.
  105. (2016) Полтавська міська книга (1668 - 1740)
  106. (2016) Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу
  107. (2016) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 2. Матеріали до бібліографії
  108. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
  109. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.)
  110. (2017) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 20. Додаток А - Я
  111. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  112. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  113. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація
  114. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі
  115. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни
  116. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
  117. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
  118. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона
  119. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  120. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  121. (2018) Національна академія наук України (1918-2018)
  122. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 1, ч. 1. Документи колекції Олександра Лазаревського
  123. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 2. Документи Ніжинського полкового суду. 1736–1747

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития
  2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
  3. Бібліотечний вісник
  4. Вісник Харківської державної академії культури
  5. Наука України у світовому інформаційному просторі
  6. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  7. Рукописна та книжкова спадщина України
  8. Рукописна та книжкова спадщина України
  9. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1.  Рукописна та книжкова спадщина України, Київ
  2. (1993) Інститут рукопису: завдання і перспективи
  3. (1993) Національна архівна інформаційна система
  4. (1993) Опис рукописних книг: бібліографія, археологія, кодикографія?
  5. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах
  6. (1993) Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження
  7. (1994) "Архівна та рукописна Україніка”: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС
  8. (1994) Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні
  9. (1996) Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.)
  10. (1997) Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку
  11. (1998) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку
  12. (1998) Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи
  13. (1999) Статути Всенародної бібліотеки України при ВУАН як джерело з історії розвитку та трансформації ідеї Національної бібліотеки (1918-1934)
  14. (1999) Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція
  15. (2000) Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР
  16. (2000) Презентація книги "Грецькі рукописи у зібраннях Києва. Каталог”
  17. (2000) Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога
  18. (2001) 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст.
  19. (2001) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.)
  20. (2002) 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука
  21. (2002) Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря
  22. (2002) Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках
  23. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання
  24. (2003) Діяльність Киїівської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941-1942)
  25. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького
  26. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  27. (2004) Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів
  28. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.)
  29. (2004) Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень
  30. (2004) Розвиток історичного кримознавства: енциклопедичне біобібліографічне дослідження А. А. Непомнящого (Рец. на кн.: Напомнящий А. А. Історичне кримознавство (кінець XVIII - початок XX століття): Біобібліографічне дослідження. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003. - 452 с.: іл.)
  31. (2005) Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр.
  32. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку
  33. (2005) Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 - 50-ті роки
  34. (2005) Ґрунтовне дослідження історії дитячих бібліотек України
  35. (2006) Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст.
  36. (2006) Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)
  37. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і Бібліотеки Народової
  38. (2007) Канада і Україна єднаються серцями (до виходу спеціального українсько-канадського числа археографічного щорічника "Пам’ятники" (2007, т. 7))
  39. (2007) Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского
  40. (2009) Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань
  41. (2009) Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20-30-х роках XX ст.
  42. (2009) Нове просопографічне видання з серії "Біобібліографія кримознавства"
  43. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
  44. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз)
  45. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі
  46. (2012) Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки
  47. (2013) В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України
  48. (2013) В.І. Вернадський і Україна
  49. (2013) Корисний посібник з документознавства
  50. (2013) Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери
  51. (2013) Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського
  52. (2013) Слово про історика (Рецензія на книгу "Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліографічний довідник")
  53. (2013) Фундатор вітчизняної академічної науки
  54. (2013) Юбилейные торжества, посвященные выдающемуся ученому и мыслителю академику В. И. Вернадскому в Украине
  55. (2014) Рукописно-книжна спадщина України в сфері національної культури: створення традиційних та електронних ресурсів
  56. (2016) Iсторія книжкової культури України
  57. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  58. (2016) Українське книгознавство: етапи розвитку (рецензія на монографію Г.І. Ковальчук "Український науковий інститут книгознавства (1922—1936)")
  59. (2017) Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України
  60. (2017) До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст.
  61. (2018) Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук
  62. (2018) Великий будівничий української науки
  63. (2018) Видатні організатори академічної науки
  64. (2018) Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр.
  65. (2018) Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр.
  66. (2018) Роль академіка С. П. Тимошенка у заснуванні Української академії наук та Інституту технічної механіки УАН (до 140-річчя від дня народження академіка С. П. Тимошенка)
  67. (2018) Час плинний… бібліотека вічна Рец. на кн.: Вергунов В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України: історія та сучасність (до 100-річчя від дня створення): монографія. Київ, 2017. 463 с.
  68. (2019) Бібліограф Тетяна Василівна Добко
  69. (2019) Колективу журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" з нагоди 15-річного ювілею
  70. (2019) Приклад високого служіння бібліотечній справі

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Архівознавство
  2. (1998) Всенародна бібліотека України під час реорганізації її діяльності в 1929-1934 рр.
  3. (1998) З історії створення Вінницької філії Всенародної бібліотеки України
  4. (1998) Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1918-1941
  5. (1998) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського в 1918 - 1998 рр.: основні етапи розвитку
  6. (1998) Рукописна та книжкова спадщина України : Вип. 4.
  7. (1999) Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918-1929)
  8. (1999) Рукописна книга як об'єкт національного бібліографічного репертуару України в контексті поняття "Писемна пам'ятка" та її автора
  9. (2000) Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941 - 1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР
  10. (2000) Рукописна та книжкова спадщина України : Вип. 6.
  11. (2000) Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога
  12. (2000) Фонди Бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 - на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами
  13. (2001) 2001 рік: перше академічне видання Пересопницького Євангелія XVI ст.
  14. (2001) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941 - 1943 рр.)
  15. (2001) "Рукопис" як пам'ятка писемності та джерело духовного розвитку суспільства
  16. (2002) 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука
  17. (2002) Архівознавство
  18. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини
  19. (2002) Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря
  20. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису
  21. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт: проблеми творення і використання
  22. (2003) Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942)
  23. (2003) Дополнительное профессиональное библиотечное образование: подходы к формированию системы
  24. (2003) Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1941 - 1964
  25. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817)
  26. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького
  27. (2003) Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  28. (2003) Прозрачна ли "открытая библиотека"?
  29. (2003) Реализация государственной библиотечной политики Министерством культуры Российской Федерации в 2002 - начале 2003 г.
  30. (2003) Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : Вип. 8.
  31. (2004) Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень
  32. (2004) Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : Вип. 9.
  33. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку
  34. (2005) Бібліотечна справа в Україні у ХХ ст.: 30 - 50-ті роки
  35. (2005) Бібліотечна справа в Україні ХХ ст.: 1917 - 1931 рр.
  36. (2005) Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : Вип. 10.
  37. (2006) Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського) в контексті ХХ ст.
  38. (2006) Нове покоління бібліотечних довідників: путівник з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  39. (2006) Розвиток бібліотечної справи в Україні наприкінці 1950-х - у 80-х роках XX ст.
  40. (2006) Співробітництво Національної академії наук України і Польської академії наук, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і Бібліотеки Народової
  41. (2008) Волинські історичні записки : Т. 1.
  42. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1965 - 1991
  43. (2008) Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХVIII - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського
  44. (2009) Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань
  45. (2009) Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 - 30-х роках ХХ ст.
  46. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті
  47. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
  48. (2010) "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз)
  49. (2010) Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  50. (2011) Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки
  51. (2011) Вибрані статті та матеріали : Т. 2. Прикладна архівістика та спеціяльні історичні дисципліни
  52. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві XVI - XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  53. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
  54. (2011) Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге
  55. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  56. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  57. (2011) Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  58. (2012) Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими : Кн. 2. Листування: Д-Я. Ч. 1: Д-Н
  59. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
  60. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  61. (2012) Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ - ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  62. (2012) Степан ИвановичСтепан Онисимович Сірополко (1872 - 1959)
  63. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  64. (2013) В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України
  65. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)
  66. (2013) Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
  67. (2014) Газети України 1917 - 1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  68. (2014) Історичні студії
  69. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  70. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  71. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
  72. (2016) Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  73. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
  74. (2017) Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек
  75. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.)
  76. (2017) Книга в Україні, 1861-1917 : Вип. 20. Додаток А - Я
  77. (2017) Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України
  78. (2017) Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  79. (2018) Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук
  80. (2018) Бібліотека. Наука. Комунікація
  81. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881 - 1955). Життя, віддане книзі
  82. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни
  83. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
  84. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України
  85. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  86. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського