Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Ковальчук Галина Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0000766 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000766


Ковальчук Галина Іванівна (1953)
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор

Персональні веб-ресурси:

Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства XX століття
 2. [Д] (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття
 3. [Д] (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ століття
 4. (1995) Всесвітня історія книги : Вип. 1. Історія писемності та рукописної книги
 5. (1995) Книгознавець, бібліограф і бібліотекар Сергій Іванович Маслов (1880-1957)
 6. (1996) Бібліологічні вісті 1923-1930
 7. (2004) Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах
 8. (2006) Бібліотечні парадокси: бібліотечний твір 1736 р.
 9. (2007) Історія книги
 10. (2008) Альдини в бібліотеках України
 11. (2008) Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
 12. (2011) Брідщина - край на межі Галичини й Волині : Вип. 4. (Матеріали п'ятої краєзнавчої конференції, присвяченої Дню пам'яток історії та культури, 8 квітня 2011р.)
 13. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки
 14. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 15. (2011) Рукописні книги та стародруки
 16. (2011) Рукописні книги та стародруки
 17. (2012) Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 18. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог
 19. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 20. (2014) Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 21. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 22. (2014) Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація
 23. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 24. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
 25. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
 26. (2015) Київські газети 1838-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 27. (2015) Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917-1920 років: матеріали до біобібліографії
 28. (2015) Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936)
 29. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
 30. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
 31. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
 32. (2017) Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 33. (2017) Українська канадіана
 34. (2018) Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
 35. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог
 36. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : Т. 1.
 37. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : Т. 2.
 38. (2019) Експертиза рідкісних книг

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Бібліотечний вісник
 2. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 3. Рукописна та книжкова спадщина України

    Література:

 1. (2013) Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності)

    Наукова періодика:

 1. (1996) 3 історії УНІК
 2. (1996) Основні напрями діяльності УНІКу
 3. (1996) Про серію брошур "Видатні діячі української книги"
 4. (1997) Журнал УНІКу "Бібліотечні вісті"
 5. (1997) Колекції видатного бібліографа та бібліофіла (до 75-річчя від дня народження Ф. К. Сарани)
 6. (1997) Перші книгознавчі читання в НБУВ
 7. (1998) Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках
 8. (1998) Керівники ВБУ – НБУВ (1918-1998)
 9. (1999) Королевич Н. Ф. Українські бібліографи XX століття: Навч. посібник для інститутів культури України. - К.: Книжкова палата України, 1998. - 327 с.
 10. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425"
 11. (1999) Нове факсимільне видання рукопису М. Коперника
 12. (2000) Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 13. (2000) Виставка видань Біблії у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ
 14. (2000) До 200-річчя першої публікації "Слова о полку Ігоревім”
 15. (2000) Книжкові пам’ятки: досвід Росії
 16. (2000) Особливості зберігання стародруків та рідкісних видань
 17. (2001) "Книга книг" у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 18. (2001) Книгознавчі читання до 120-річчя від дня народження С. І. Маслова
 19. (2001) Міжнародна наукова конференція "Бібліотеки - центри науково-інформаційних ресурсів XXI століття"
 20. (2001) Острозькій біблії - 420
 21. (2001) Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування
 22. (2002) Про роботу С. І. Маслова над темою "П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души"
 23. (2002) Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам'яток України
 24. (2003) Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам'яток
 25. (2004) Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів (До виходу фототипічного перевидання книги Д. Братковського "Swiat ро czesci przeyzrany")
 26. (2004) Книга і світова цивілізація
 27. (2004) Створення Державного реєстру книжкових пам’яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання
 28. (2006) Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація
 29. (2006) Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій
 30. (2006) Ярослав Дмитрович Ісаєвич (до 70-річчя від дня народження)
 31. (2007) Книжкові пам’ятки: електронні інформаційні масиви
 32. (2007) Програма ЮНЕСКО "Пам’ять світу": діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання
 33. (2007) Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.”
 34. (2007) Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект
 35. (2007) Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань
 36. (2007) Федорівські читання-2007
 37. (2008) Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.)
 38. (2008) Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ
 39. (2009) Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 40. (2009) Дев'ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків
 41. (2009) Друковане слово під радянською цензурою
 42. (2009) Інформаційне забезпечення комплексних наукових досліджень острова Зміїний в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова
 43. (2009) Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі
 44. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
 45. (2010) Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації
 46. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
 47. (2010) Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування
 48. (2010) Презентація електронного видання "Книжное собрание рода Хрептовичей"
 49. (2010) Теорія та практика роботи з рідкісними й цінними книгами
 50. (2010) Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі
 51. (2011) Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства
 52. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір
 53. (2011) Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати"
 54. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі
 55. (2011) Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського
 56. (2011) Чим є для нас "Парламентка"
 57. (2012) Експертиза книжкових пам'яток у бібліотеках: українознавчий аспект
 58. (2012) Нові технології менеджменту знань у бібліотеках
 59. (2012) Репресоване книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства)
 60. (2012) Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу
 61. (2012) Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток?
 62. (2013) До питання про початок діяльності друкарні Києво-Печерської лаври (за документами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 63. (2013) Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства
 64. (2013) Списки видань Києво-Печерської друкарні з фондів Інституту рукопису НБУВ в аспекті питання щодо початку діяльності друкарні
 65. (2014) Базельські стародруки XV–XVI ст. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського"
 66. (2014) Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності
 67. (2014) Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 68. (2015) Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір
 69. (2016) Iсторія книжкової культури України
 70. (2016) "Київські" листи до І. П. Крип’якевича (осінь 1947 р.)
 71. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
 72. (2016) "Тимчасовий реєстр" I. П. Крип’якевича "Київські друки ХVІІ–ХVІІІ ст."
 73. (2017) Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини
 74. (2017) "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини)
 75. (2017) Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.)
 76. (2017) Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років
 77. (2018) Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи
 78. (2018) Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу
 79. (2018) Научное наследие С. И. Маслова в области истории книги
 80. (2019) Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень
 81. (2019) Головна Книжна Палата в м. Києві
 82. (2019) Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: перші результати наукових досліджень

    Реферативна інформація:

 1. (1998) Керівники ВБУ - НБУВ (1918 - 1998)
 2. (1998) Керівники ВБУ - НБУВ (1918-1998)
 3. (1998) Репресовані директори ВБУ
 4. (1999) Міжнародна наукова конференція "Львівському Апостолу - 425"
 5. (1999) Співробітники УНІК - жертви політичних репресій
 6. (2000) Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
 7. (2000) Кириличні стародруки НБУВ та їх наукове освоєння
 8. (2000) Книгознавча концепція П.Й.Ярковського (до джерел історії вітчизняної бібліологічної науки)
 9. (2000) Неопублікована інструкція С.І.Маслова по опису українських стародруків
 10. (2000) Проблеми створення єдиного фонду книжкових пам'яток Росії
 11. (2000) Проблеми створення каталогів колекцій рідкісних видань
 12. (2001) Збереження книжкових пам'яток
 13. (2001) Острозькій біблії - 420
 14. (2001) Програма "Пам'ять світу" та робота над укладанням державного реєстру книжкових пам'яток
 15. (2001) Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування
 16. (2002) Про роботу С. І. Маслова над темою "П.П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души"
 17. (2002) Проблеми створення Державного реєстру книжкових пам'яток України
 18. (2002) Професіограма співробітника відділу стародруків та рідкісних видань
 19. (2003) Борис Зданевич і його відкриття Provinciale Romanum
 20. (2003) Історики і дослідники української книги
 21. (2003) Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам'яток
 22. (2004) Вивчаємо й популяризуємо рідкісні та цінні книги з бібліотечних фондів (До виходу фототипічного перевидання книги Д.Братковського "Swiat po czesci przeyzrany")
 23. (2004) Генеза поняття "рідкісна книга" у західноєвропейській науці
 24. (2004) Деякі питання оцінки книжкових пам'яток
 25. (2004) Книга і світова цивілізація
 26. (2004) Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах
 27. (2004) Проблеми створення та інтеграції інформаційних ресурсів у публічних бібліотеках Східної України
 28. (2004) Створення Державного реєстру книжкових пам'яток України як складової частини Державного реєстру національного культурного надбання
 29. (2004) Українське бібліологічне товариство (УБТ)
 30. (2005) Науково-методична діяльність публічних бібліотек Східної України в нових соціокультурних умовах
 31. (2005) Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ ст.
 32. (2006) Державний реєстр книжкових пам'яток України і український бібліографічний репертуар: питання співвідношення
 33. (2006) До проблеми підготовки фахівців з експертизи рідкісних книг
 34. (2006) Інтеграція інформаційних ресурсів рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій
 35. (2007) Книжкові пам'ятки: електронні інформаційні масиви: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
 36. (2007) "Почаївський проект": стан та перспективи роботи
 37. (2007) Реєстр І. П. Крип'якевича "Київські друки XVII - XVIII ст."
 38. (2007) Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам'яткознавчий аспект
 39. (2007) Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань
 40. (2008) Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам'яток в НБУВ
 41. (2009) Створення електронних колекцій книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків)
 42. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі
 43. (2010) Критерії відбору книжкових пам'яток для першочергового поцифрування
 44. (2010) Швейцарський музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі
 45. (2011) Брідщина - край на межі Галичини й Волині : Вип. 4.
 46. (2011) Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки
 47. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 48. (2011) Книжкове пам'яткознавство в системі бібліотекознавства
 49. (2011) Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір
 50. (2011) Рукописні книги та стародруки
 51. (2012) Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 52. (2012) Газети України 1935 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Ч. 1.
 53. (2012) Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам'яток?
 54. (2014) Газети України 1917 - 1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 55. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
 56. (2014) Прижиттєві та посмертні видання Т. Г. Шевченка у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 57. (2014) Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація
 58. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 59. (2015) Київські газети 1838 - 1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 60. (2015) Український науковий інститут книгознавства (1922 - 1936)
 61. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
 62. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур
 63. (2016) Дослідження історії книжкової культури України
 64. (2016) Розвиток електронних інформаційних ресурсів рукописної та книжкової спадщини в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
 65. (2017) Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
 66. (2017) Українська канадіана
 67. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881 - 1955). Життя, віддане книзі
 68. (2018) Українські газети 1898 - 2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Ковальчук Галина Володимирівна (філологічні науки)
 2. Ковальчук Галина Іванівна (1953–) (історичні науки)
 3. Ковальчук Галина Ігорівна (медичні науки)
 4. Ковальчук Галина Олександрівна (педагогічні науки)
 5. Ковальчук Галина Романівна (економічні науки)
 6. Ковальчук Галина Ярославівна (1961–) (біологічні науки)
 7. Ковальчук Ганна Вікторівна (економічні науки)
 8. Ковальчук Ганна Костянтинівна (економічні науки)
 9. Ковальчук Геннадій Петрович (педагогічні науки)
 10. Ковальчук Георгій Юрійович (технічні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського