Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Папакін Георгій Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0000904 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0000904


Папакін Георгій Володимирович (1953)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Papakin G. (англійська) • Наукове звання: професор

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (1995) Археографічна комісія Центрального архивного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928-1934)
  2. [К] (1995) Археографічна комісія центрального архівного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928-1934)
  3. (2000) Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941- 1944)
  4. (2000) Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944)
  5. (2001) Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G)
  6. (2003) Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина
  7. (2003) Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина
  8. (2003) Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина.
  9. (2004) Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських
  10. (2004) Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських
  11. (2004) Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ-ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських
  12. (2006) Державний архів Чернівецької області : Т. 1. Фонди дорадянського періоду
  13. (2007) Державний архів міста Києва : Т. 1. Фонди дорадянського періоду
  14. (2007) Державний архів міста Києва : Т. 2. Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
  15. (2008) Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні
  16. (2008) Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України
  17. (2008) Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України
  18. (2008]) Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України
  19. (2010) Історія державних установ України: Урядуючі інституції та державні установи IX - початку ХХ ст.
  20. (2012) Українські визвольні змагання 1939-1956 років: джерельний контент : Вип. 1. Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження
  21. (2013) "Чорна дошка": антиселянські репресії (1932-1933)
  22. (2014) Донбас на "чорній дошці": 1932-1933
  23. (2014) Твори : Т. 23. Серія "Монографічні історичні праці"
  24. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  25. (2015) Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження
  26. (2015) Присяга Війська Запорозького Низового 1762 року
  27. (2015) Реабілітовані історією. Харківська область : Кн. 3, ч. 1. Харківська область
  28. (2015) Святий рівноапостольний Володимир - творець Української держави
  29. (2015) Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX століття: структура джерельної бази дослідження
  30. (2015) Твори : Т. 10, кн. 1. Серія "Історичні студії та розвідки" (1924-1930)
  31. (2015) Твори : Т. 10, кн. 2. Серія "Історичні студії та розвідки" (1930-1934). Серія "Рецензії та огляди" (1924-1930)
  32. (2015) Твори : Т. 22. Нарис історії українського народу. Серія "Монографічні історичні праці"
  33. (2015) Твори : Т. 46, кн. 1. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890-1914). Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"
  34. (2015) Твори : Т. 46, кн. 2. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915-1938). Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"
  35. (2016) Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги
  36. (2016) Полтавська міська книга (1668 - 1740)
  37. (2016) Реабілітовані історією. Харківська область : Кн. 3, ч. 2. Харківська область
  38. (2016) Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918
  39. (2016) Твори : Т. 47, кн. 1. Ювілейна грушевськіана. Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"
  40. (2016) Твори : Т. 47, кн. 2. Меморіальна грушевськіана. Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"
  41. (2017) Реабілітовані історією. Волинська область : Кн. 3.
  42. (2017) Революція та еміграція
  43. (2018) Albaruthenica : Т. 2.
  44. (2018) Віденський архів Гетьманського роду Розумовських : Т. 1.
  45. (2018) Державник і Держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України
  46. (2018) На межі між Сходом і Заходом
  47. (2018) Надія Іванівна Миронець
  48. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  49. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  50. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  51. (2018) Павло Скоропадський та Українська академія наук
  52. (2018) Православ'я в Україні
  53. (2018) Українська держава. Жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років
  54. (2019) Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775 : Т. 8.
  55. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 1, ч. 1. Документи колекції Олександра Лазаревського
  56. (2019) Архів ранньомодерної Української держави : Т. 2. Документи Ніжинського полкового суду. 1736–1747
  57. (2019) Державний архів Дніпропетровської області : Т. 1. Фонди дорадянського періоду
  58. (2019) Михайло Грушевський. Студії та джерела : Кн. 1.
  59. (2019) Михайло Грушевський. Студії та джерела : Кн. 2.

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  2. Наш Крим
  3. Славістична збірка
  4. Сумський історико-архівний журнал
  5. Український нумізматичний щорічник

     Наукова періодика:

  1.  Наш Крим, Київ
  2.  Славістична збірка, Київ
  3. (1996) Розробка теоретичних питань української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УРСР (1929-1930 рр.)
  4. (1998) Теоретичні питання української археографії в діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929-1930) (продовження)
  5. (1999) Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті - початок 40-их років)
  6. (1999) Павло Скоропадський: постать на тлі епохи
  7. (1999) Скорочення назв галузевих державних архівів України. Зміни у мережі федеральних архівів Росії
  8. (2000) До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр.
  9. (2000) Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм
  10. (2000) Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських)
  11. (2000) Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського
  12. (2001) Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК)
  13. (2001) Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження
  14. (2002) Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна та геральдична розвідка)
  15. (2002) Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії)
  16. (2003) Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських
  17. (2004) Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст.
  18. (2004) Дослідження витоків української археографії
  19. (2004) Переміщені архіви: спадщина поділеного світу (тези)
  20. (2004) Фамільні архіви української шляхти: питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII - на початку XX ст.
  21. (2005) "Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору
  22. (2005) Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2005)
  23. (2006) Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр.
  24. (2008) Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи
  25. (2008) Архівні документи про "чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках
  26. (2008) Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України
  27. (2008) Історія державних установ України: предмет, об'єкт та специфіка наукової і навчальної дисципліни
  28. (2009) Сучасний стан законодавчо­нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста
  29. (2010) Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій
  30. (2010) Чи потрібна документознавча герменевтика, або про розширення наукового інструментарію документознавства
  31. (2011) Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база
  32. (2012) Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження
  33. (2012) Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан досліджень
  34. (2012) Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х рр. (Із приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010))
  35. (2013) Архівні електронні бази даних та експертні системи
  36. (2013) До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв
  37. (2013) Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка"
  38. (2013) Особливості соціально-політичних комунікацій тоталітарного суспільства (на прикладі радянського режиму 1930-1940-х років)
  39. (2013) Перша світова війна в рефлексії П.Скоропадського (за матеріалами приватного листування)
  40. (2014) Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона
  41. (2015) Джерела кримської історії: до концепції "кримського дипломатарію"
  42. (2015) Досвід електронної публікації історичних джерел в США та Західній Європі: короткий огляд(1971-2010)
  43. (2016) Кримська (Східна) війна 1853–1856 рр. на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій
  44. (2016) Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні
  45. (2017) Археографічна ретроспектива Чорнобильської трагедії
  46. (2018) Нове дослідження з теорії та історії української археографії

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського
  2. (2002) Архівознавство
  3. (2003) Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина
  4. (2003) Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських
  5. (2004) Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини ХVІІ - ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських
  6. (2005) Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII - XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських)
  7. (2007) Державний архів міста Києва : Т. 1. Фонди дорадянського періоду
  8. (2007) Державний архів міста Києва : Т. 2. Фонди радянського періоду та періоду незалежності України
  9. (2008) Павло Скоропадський: перші роки на еміграції
  10. (2009) Використання історичних джерел в археографічних публікаціях: суспільні виклики та наукові проблеми (роздуми архівознавця)
  11. (2010) Історія державних установ України: урядуючі інституції та державні установи IX - початку ХХ ст.
  12. (2010) Сучасна українська інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій
  13. (2011) Українське історичне інституцієзнавство: специфіка науки, джерельна база
  14. (2012) Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження
  15. (2012) Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920 - 1930-х рр. (Із приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920 - 1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010))
  16. (2013) Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка"
  17. (2013) Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування)
  18. (2014) Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона
  19. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  20. (2015) Святий рівноапостольний Володимир - творець Української держави
  21. (2015) Системні зміни в українському суспільстві першої половини XX ст.: структура джерельної бази дослідження
  22. (2016) Твори : Т. 47, кн. 1. Ювілейна грушевськіана. Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви"
  23. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. - 1941 р.)
  24. (2017) Майстерня М. Грушевського-джерелознавця
  25. (2018) Державник і Держава
  26. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 1. 1946 – 1970
  27. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 2, ч. 2. 1971 – 1991
  28. (2018) Національна академія наук України – 100. Головні тенденції розвитку і здобутки : Кн. 3. 1992 – 2018
  29. (2018) Православ'я в Україні
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського