Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Отич Олена Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001732 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001732


Отич Олена Миколаївна
(доктор наук, професор )

Дивись також:

  Місце роботи:
 • Місто: Київ. Установа: Університет менеджменту освіти. Відомство: НАПН (Національна академія педагогічних наук).


Наукове звання: професор
  Галузь науки: педагогіка, мистецтво


Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2009) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання
 2. [Д] (2009) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання
 3. [К] (1997) Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
 4. [К] (1997) Підготовка вчителя початкових класів до виховної роботи в школі (на матеріалі пісенного фольклору)
 5. (2005) Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
 6. (2007) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
 7. (2008) Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
 8. (2009) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
 9. (2011) Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
 10. (2013) Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.)
 11. (2013) Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів
 12. (2014) Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
 13. (2014) Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу
 14. (2014) Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості
 15. (2018) Національний освітньо-науковий глосарій
 16. (2019) Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Вісник післядипломної освіти
 2. Вісник післядипломної освіти

    Наукова періодика:

 1. (2009) Особливості організації науково-дослідної роботи аспірантів і докторантів
 2. (2010) Зміст, форми і методи використання мистецтва в розвитку педагогічної майстерності вчителя в радянській педагогіці першої третини ХХ століття
 3. (2010) Педагогіка мистецтва: від історичної практики – до теоретичного осмислення
 4. (2010) Розвиток творчої індивідуальності особистості засобами хореографічного мистецтва
 5. (2011) Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога
 6. (2011) Культура української наукової мови – запорука творчого поступу вітчизняної педагогічної науки
 7. (2011) Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної естетики
 8. (2011) Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії
 9. (2011) Педагогіка мистецтва у розвитку творчого потенціалу педагога позашкільного навчального закладу
 10. (2011) Ранкові роздуми про вічне Чембержі М.
 11. (2011) Українське народне мистецтво у формуванні етнокультурної ідентичності особистості
 12. (2012) Естетичні і етичні засади педагогічної дії
 13. (2012) Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя
 14. (2012) Педагогічна освіта ХХІ століття (рецензія на однойменну серію навчально-методичних праць професора О. М. Псхоти)
 15. (2013) Педагогічна сутність індивідуальності
 16. (2013) Творчий розвиток ідей педагогічної майстерності академіка Івана Зязюна в сучасній педагогіці. (Рецензія на збірник наукових праць "Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. /
 17. (2013) Флагман вітчизняної педагогічної освіти і освіти дорослих
 18. (2014) Використання педагогічної спадщини Софії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника
 19. (2014) Естетичні чинники педагогічної взаємодії
 20. (2015) Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна
 21. (2015) Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні
 22. (2015) Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін (На прикладі Миколаївського навчально-виховного комплексу "Школа-коледж "Академія дитячої творчості")
 23. (2015) Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості
 24. (2016) Естетичні та етичні засади формування національної управлінської еліти
 25. (2016) Стилі управління: аналіз наукових підходів до визначення сутності і видів
 26. (2017) Колір як емоційно-змістовий код культури
 27. (2017) Професійний саморозвиток учителів спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів естетичного профілю під час дослідно-експериментальної роботи
 28. (2018) Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві

    Реферативна інформація:

 1. (2005) Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання
 2. (2007) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
 3. (2008) Мистецтво у розвитку індивідуальності педагога: історичний і методологічний аспекти
 4. (2009) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання
 5. (2009) Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
 6. (2009) Особливості організації науково-дослідної роботи аспірантів і докторантів
 7. (2010) Професійна адаптація молодого вчителя в умовах зміни ціннісної парадигми освіти
 8. (2011) Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної системи
 9. (2011) Педагогіка мистецтва у розвитку творчого потенціалу педагога позашкільного навчального закладу
 10. (2011) Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва
 11. (2013) Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008 - 2013 рр.)
 12. (2014) Естетичні чинники педагогічної взаємодії
 13. (2014) Майстер своєї справи і наставник молоді
 14. (2014) Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи
 15. (2014) Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості
 16. (2018) Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського