Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Підмурняк Олександр Олексійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001853 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001853


Підмурняк Олександр Олексійович
(доктор наук)
Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (2008) Гострий панкреатит після мініінвазивних опертивних втручань на органах панкреатобіліарної зони: фактори ризику, прогнозування, рання діагностика, профілактика та лікування
 2. [Д] (2008) Гострий панкреатит після мінінвазивних оперативних втручань на органах панкреатобіліарної зони: фактори ризику, прогнозування, рання діагностика, профілактика та лікування
 3. [К] (2001) Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непухлинною патологією дистального відділу загальної жовчної протоки і великого сосочка дванадцятипалої кишки

    Наукова періодика:

 1. (2011) Моніторинг виділених грампозитивних та грамнегативних організмів та їх антибіотикоризестентність у Хмельницькій обласній лікарні за 2009 рік
 2. (2011) Післяопераційні ускладнення після проведення мініінвазивних втручань у пацієнтів із травмою підшлункової залози в складі політравми
 3. (2011) Стан імунної системи організму при гострому післяопераційному панкреатиті після міні-інвазивних та лапаротомічних оперативних втручань на органах гепатобіліарної системи
 4. (2013) Вибір тактики оперативного втручання у пацієнтів з урологічною онкологічною патологією
 5. (2013) Використання 17-оксипрогестерону капроната в комплексному лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах
 6. (2013) Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів
 7. (2013) Ендовідеохірургічні втручання в лікуванні сечокам’яної хвороби. Власний досвід
 8. (2013) Етапні хірургічні втручання при ускладненому хронічному панкреатиті
 9. (2013) Застосування малоінвазивних методик лікування сечокам'яної хвороби в урологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні
 10. (2013) Звукова стимуляція в комплексі заходів каменегінного ефекту у хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах
 11. (2013) Клінічні особливості політравми із пошкодженням підшлункової залози
 12. (2013) Лапароскопічна адреналектомія в лікуванні пухлин надниркових залоз
 13. (2013) Особливості оцінювання передопераційного стресу та ефективності післяопераційного знеболювання при малоінвазивних урологічних операціях
 14. (2013) Оцінювання якості життя пацієнтів при малоінвазивних урологічних операціях
 15. (2013) Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок
 16. (2014) Алгоритм формування доступу при ретроперитонеоскопічних втручаннях на верхніх сечових шляхах
 17. (2014) Динаміка рівнів інтерлейкінів Іl-1b та Іl-6 як маркерів операційної травми у хворих урологічного профілю
 18. (2014) Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів
 19. (2014) Діагностика та ендовідеохірургічне лікування кіст нирок
 20. (2014) Діагностична цінність клініко-лабораторних даних при закритій травмі підшлункової залози
 21. (2014) Лапароскопічне оперативне лікування кіст нирок
 22. (2014) Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів
 23. (2014) Оцінка об’єму операційної травми та швидкості післяопераційної репарації в урології
 24. (2014) Психологічний стрес та передопераційна тривожність в урологічних пацієнтів
 25. (2014) Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок
 26. (2014) Роль пункційних методик у діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози
 27. (2014) Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом
 28. (2015) Віддаленні результати лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань з приводу кіст нирок
 29. (2015) Діагностичні можливості інструментальних методик у виявленні закритих травм підшлункової залози
 30. (2015) Досвід ендовідеохірургічного лікування пухлин нирок
 31. (2015) Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок
 32. (2015) Застосування сучасних малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози
 33. (2015) Особливості виконання ендовідеохірургічних оперативних втручань при патології верхніх сечових шляхів у хворих з ожирінням
 34. (2015) Особливості перебігу післяопераційного періоду в пацієнтів після лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних операційних втручань при лікуванні об’ємних утворень у нирках, каменів проксимального відділу сечоводу
 35. (2015) Результати традиційного лікування хворих з каменями сечоводу в амбулаторних умовах
 36. (2015) Шляхи покращення результатів хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту
 37. (2016) Діагностика та визначення тактики хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту
 38. (2016) Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопера- ційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам'яної хвороби
 39. (2018) Результати хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку ободової кишки з поширенням на підшлункову залозу

    Реферативна інформація:

 1. [Д] (2016) Лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні оперативні втручання в лікування об'ємних новоутворень нирок та каменів проксимального відділу сечоводу
 2. (1999) Хірургічне лікування піддіафрагмальних абсцесів за допомогою мінілапаротомного доступу
 3. (2001) Проблеми та перспективи використання дистанційної літотрипсії
 4. (2001) Хірургічне лікування жовчнокам'яної хвороби, ускладненої непухлинною патологією дистального відділу загальної жовчної протоки і великого сосочка дванадцятипалої кишки
 5. (2002) Вибір тактики лікування хворих на сечокам'яну хворобу
 6. (2002) Досвід використання дистанційної літотрипсії в лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу
 7. (2002) Шляхи подолання інтраопераційних труднощів при лікуванні білясосочкової виразки дванадцятипалої кишки
 8. (2003) Виконанння панкреатодуоденальної резекції з приводу захворювань головки підшлункової залози
 9. (2003) Критерії прогнозування ризику виникнення післяопераційних ускладнень екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії
 10. (2003) Обгрунтування індивідуального підходу до комплексного лікування сечокам'яної хвороби методом екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії з використанням мінеральної води Збручанського родовища
 11. (2004) Виникнення гострого панкреатиту після операцій на органах гастродуоденальної та панкреатобіліарної зон
 12. (2005) Діагностично-тактичні особливості хірургічного лікування зацибулинної дуоденальної виразки, що кровоточить
 13. (2005) Післяопераційний панкреатит після лапароскопічної холецистектомії з приводу гострого холециститу
 14. (2005) Сучасні погляди на патогенез нефролітіазу
 15. (2007) Ускладнення мініінвазивних транспапілярних втручань на жовчних протоках
 16. (2007) Ускладнення хірургічного лікування "тяжких" виразок шлунка та дванадцятипалої кишки
 17. (2008) Гострий панкреатит після мініінвазивних опертивних втручань на органах панкреатобіліарної зони: фактори ризику, прогнозування, рання діагностика, профілактика та лікування
 18. (2011) Гострий післяопераційний панкреатит як ускладнення двохетапного мініінвазивного хірургічного лікування непухлинних захворювань біліарної системи
 19. (2011) Нефректомія з використанням ендовідеохірургічного доступу
 20. (2012) Ендовідеохірургічні втручання у пацієнтів з урологічною онкологічною патологією
 21. (2012) Моделювання гострого панкреатиту в експерименті
 22. (2012) Особливості оцінки передопераційного стресу та ефективності післяопераційного знеболення при малоінвазивних урологічних операціях
 23. (2013) Вибір тактики оперативного втручання у пацієнтів з урологічною онкологічною патологією
 24. (2013) Використання 17-оксипрогестерону капронату в комплексному лікуванні хворих на уротеролітіаз в амбулаторних умовах
 25. (2013) Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів
 26. (2013) Ендовідеохірургічні втручання в лікуванні сечокам'яної хвороби. Власний досвід
 27. (2013) Застосування малоінвазивних методик лікування сечокам'яної хвороби в урологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні
 28. (2013) Защемлена стегнова грижа з некрозом тонкої кишки та червоподібного відростка
 29. (2013) Звукова стимуляція в копмлексі заходів каменегінного ефекту у хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах
 30. (2013) Клінічні особливості політравми із пошкодженням підшлункової залози
 31. (2013) Лапароскопічна адреналектомія в лікуванні пухлин надниркових залоз
 32. (2013) Особливості оцінювання передопераційного стресу та ефективності післяопераційного знеболювання при малоінвазивних урологічних операціях
 33. (2013) Оцінювання якості життя пацієнтів при малоінвазивних урологічних операціях
 34. (2013) Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок
 35. (2014) Діагностика та ендовідеохірургічне лікування кіст нирок
 36. (2014) Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів
 37. (2014) Оцінка об'єму операційної травми та швидкості післяопераційної репарації в урології
 38. (2014) Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок
 39. (2014) Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом
 40. (2015) Аналіз ефективності застосування алгоритму розрахунку місць розташування троакарів при лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних втручаннях при патології нирок та проксимального відділу сечоводу
 41. (2015) Діагностичні можливості інструментальних методик у виявленні закритих травм підшлункової залози
 42. (2015) Ендовідеохірургічні втручання при патології верхніх сечовивідних шляхів. Порівняльна характеристика пацієнтів
 43. (2015) Ефективність різних інструментальних досліджень для діагностики та прогнозу перебігу уражень нирок
 44. (2015) Застосування сучасних малоінвазивних хірургічних технологій в діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози
 45. (2015) Особливості виконання ендовідеохірургічних оперативних втручань при патології верхніх сечових шляхів у хворих з ожирінням
 46. (2015) Результати традиційного лікування хворих з каменями сечоводу в амбулаторних умовах
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Підмурняк Олександр Олексійович (медичні науки)
 2. Підмурняк Олексій Олексійович (медичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського